Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 9 november 2015

Boodschap van Kuthumi en Kuan Yin - / 7 November 2015 / Lynette Lecky Clark

Geascendeerde Meester Kuthumi
De Authenticiteit van Jou Accepteren
7 November 2015 / Lynette Lecky Clark
Ik groet jullie met vreugde terwijl we wederom samenkomen. Een nieuwe pagina van het leven ligt er voor jullie, inderdaad een nieuw hoofdstuk van jullie ervaring.
In de komende maanden zal van velen geëist worden om te accepteren wat geweest is, wat een ieder van jullie gekozen heeft om te ervaren. Ik vraag jullie om enige tijd te geven aan het toestaan van acceptatie. Het verleden kan je als een baksteen in het water omlaag brengen. Voor loslating om gerealiseerd te worden moet er eerst de acceptatie zijn. Alleen hierin kan er het begrip zijn, het toestaan van jezelf om voorwaarts te gaan. Het betekent niet het accepteren van wat voor euveldaad en ongerechtigheid dan ook als zijnde juist - nee. Heel veel verborgen waarheden werden aan jou getoond, in jezelf en in anderen doorheen dit openende jaar. Nu moet je beslissen hoe je zult kiezen om te gaan met deze verborgen waarheden. Hoe je kiest om op hen te reageren? Je hebt de donkere zijde van het leven gezien, van de mensheid, en van je eigen verborgen zelf. Het is nu tijd om deze donkere aspecten te accepteren die de totaliteit opmaken van wie je bent. Om alles van jou authentisch te accepteren. Om je vele aspecten te omhelzen.
Dit eerste gedeelte zal deze grote genezing binnenin omvatten en hierdoor zal innerlijke kracht en de ontwikkeling van de ziel komen. Velen zullen nieuwe paden voor zich zien die zich openen, maar het is je eigen keuze ofwel je een nieuw pad bewandelt of klem blijft zitten in de oude paradigma’s van angst. De angst is je eigen illusie.
De mensheid is nog steeds in het grote proces van transformatie. In mijn laatste bezoek met jullie sprak ik van alles dat jullie niet langer meer dient los te laten. Alles dat niet echt lekker bij jullie zit. Ik ben me bewust dat dit proces voor sommigen gemakkelijker is dan voor anderen. Echter, herinner ik jullie eraan dat hoe meer Licht jullie binnenin toestaan, hoe gemakkelijker deze tijd van loslating zal zijn. Er is geen reden om vast te blijven houden aan de pijn en ervaringen van euveldaden door anderen.  
Dus jullie zien dat jullie inderdaad begenadigd zijn met belangrijke keuzes. Keuzes welke de bekwaamheid hebben om jullie ziel te hinderen of te verrijken. Dit is een tijd om te herbouwen. Jullie vertrouwen te herbouwen, jullie innerlijke kracht, jullie vertrouwen en bovenal jullie geloof en acceptatie van jullie zelf. Het is een tijd om rechtop te staan, om je ziel Licht te erkennen en daarmee de ware kennis binnenin je ziel. Vooruitgang kan snel zijn voor diegenen die het toestaan. Jullie Lineaire tijd spoed zich voorwaarts om de onze te ontmoeten hetgeen jullie geen tijd noemen.
Authenticiteit betekent oprecht jegens jezelf te zijn en dit jaar zal aan jullie gevraagd worden om dat aldus te doen via de gebeurtenissen en ervaringen die aan jullie gepresenteerd worden. Sommigen zien deze niet als kansen. Zij blijven in hun verstrooidheid in een lagere energie vibratie. Dit is wat zij kiezen en wij accepteren dit. Zij voelen zich niet gereed om te zien, te weten, zich te openen en spiritueel te groeien. Er zullen nog steeds grote veranderingen in de wereld blijven door de financiële markten en ook oorlog, gecreëerd door degenen die nog steeds wensen om angst te creëren en de massa’s te controleren.
Dit is een jaar van keuze. Een tijd om binnenin rechtop te staan en op te komen voor ongerechtigheid. Velen zullen opstaan kan ik jullie vertellen. En een nieuwe Aarde zal een stap dichterbij in het bestaan komen vanwege diegenen die de moed en het geloof hebben om, “Nee, ik zal geen wreedheid en ongerechtigheid accepteren,” te zeggen. “Ik zal voor waarheid en voor het Licht staan.”
Ik herinner jullie eraan dat God inderdaad binnenin een ieder van jullie is. Een vonk van Licht in jullie hogere hart. Ik herinner jullie ook aan Gods acceptatie van jullie en al jullie aspecten, zelfs jullie duistere aspecten. God accepteert je in je totaliteit zie je. Het is tijd voor je om jezelf in je totaliteit te accepteren. Wanneer je verborgen zijde eenmaal begrepen en geaccepteerd is, wordt je dan bewust van dat deel van jou. Accepteer het. Ben authentisch jegens jezelf.
Acceptatie is vrijheid. Ja. Ken u zelve en ben oprecht jegens uw eigen zelf. Dan begin je een nieuw pad van Licht te bewandelen. Het kan op geen andere manier zijn mijn vriend. In die acceptatie begin je innerlijke vrede te kennen. Het is niet buiten jou, het is binnenin jou. De keuze is alleen jouw keuze.
Dus wordt je geconfronteerd met een nieuwe hoofdstuk van het leven. Een tijd om een nieuwe manier van zijn/bestaan te bouwen. Het is opwindend is het niet?
Ik Ben Kuthumi en ik stuur Licht naar jullie in de naam van God de Schepper - een deel van jullie!
Kuthumi.
***
Kuan Yin
De Toegangspoort van de Hemel
7 November 2015 / Lynnette Lecky Clark
Ik ben Kwan Yin. Ik ben vandaag gekomen om jullie te vertellen over onze grote Zegeningen naar jullie allemaal.
Het is een tijd om boven jullie ervaringen van het verleden uit te stijgen, specifiek in jullie huidige jaar. Herinner alsjeblieft dat wanneer jullie moeilijkheden en beproevingen ervaren jullie ook in staat zijn om een grote groei te verkrijgen.
Zoek de regenboog van overvloed via je groei. De regenboog brengt vernieuwde kracht en begrip, en straalt zoals gekleurde linten van vrede en genezing. Velen hebben hun vibrationale energie verhoogd door vernieuwd begrip, zelfs na pijn en verlies. Ik geef jullie nu mededogen terwijl jullie mijn woorden lezen. Sta jezelf ook mededogen toe. Houd van je eigen inspanningen van het leven en houd hen in ere. Door dat aldus te doen bereid jij je voor op de grote zegen welke open voor jou is op de 11de van de elfde maand in een jaar waar eindeloze Liefde en Wijsheid opengaat voor allen.
Ik vroeg dat deze woorden voor jullie betiteld werden als de Toegangspoort van de Hemel, want onze Zegen naar jullie is een toegangspoort naar de meest liefdevolle en uitgebreide energie van Licht dat jullie je ooit voor kunnen stellen. Het is zo zuiver en helder, dat jullie menselijkheid het nauwelijks kan geloven. Maar jullie ziel zal zich verheugen en uitbreiden terwijl jullie door deze toegangpoort heen lopen. Het zal voor enige tijd duren en stralen zoals een groot baken - roepend. Roepend naar deze prachtige zielen die wensen om naar voren te treden in een nieuwe werkelijkheid van vrede en hernieuwde structuur van het dagelijkse leven. De kans voor genezing, niet alleen in dit leven, maar ook voor al jullie voorafgaande levens van ervaring. Er kan grote bevrijding zijn door de Liefde en het mededogen dat voor jullie beschikbaar is in deze toegangspoort.
Je neemt de Hemel gewaar van grote Liefde, grote Vrede en grote Schoonheid te zijn. Ik kom om je te vertellen geliefde ziel dat alhoewel de toegangspoort hier een visioen van verstrekt, al het verleden reinigt en geneest, dat jij het bent die zal wensen de Hemel in je eigen leven te manifesteren door je eigen keuze in je eigen toekomst. Jij bent het geliefde.
Velen zullen onze Liefde , onze energieën ervaren door deze toegangspoort. Jullie verwonderen je over onze vrede, ons Licht. Dit is ook voor jullie beschikbaar. Neem kleine stappen als je loslaat. Sommigen mogen zich zeer vermoeid voelen in hun lichaam, sommigen mogen gedurende een korte tijd hoofdpijn ervaren. Weet dat het de kracht van de hogere energie is en dat het voor jullie lichamen vereist is om zich aan te passen. Er is geen vastgesteld patroon. Een ieder is individueel doch maakt deel uit van een grote zee van Licht Zielen.
Dus kom ik en spreid mijn armen en energie breed naar allen zoals velen van ons hier doen. Ik instrueer dit kanaal met een meditatie om jullie door de Toegangspoort van de Hemel * te gidsen. Het is een grote loslating van vele levensspannen. Er zijn aspecten van gedrag die jullie meegebracht hebben naar dit leven welke jullie niet langer nodig zijn. Als je ervoor kiest om hoger in vibratie en het hogere leren te stappen, dan is dit voor jou een kans om dat aldus te doen.
Dit is onze grote Zegen aan jullie welke ik naar jullie allemaal breng.
Ik Ben Kwan Yin
Vrede. 
* Voetnoot: Dit is niet gratis en is Engelstalig!  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2015 Lynette Lecky Clark - Kuthumi School of Wisdom - www.kuthumischool.com