Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 november 2015

Ashtar On The Road: St Germain: Doe mee aan het steunen van Wereldvrede en Overvloed! / 10 november 2015 / Susan Leland


St Germain:
Doe mee aan het steunen van Wereldvrede en Overvloed!
Ashtar On The Road Teleconferentie
10 november 2015 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Gegroet, zeer geliefde familie! Ik Ben Saint Germain en ik weet dat wij allemaal resoneren met de speciale vibratie.*  Die vertegenwoordigt, natuurlijk, wat de “Franse Revolutie” wordt genoemd, die daar geboorte aan gaf. En het is een lied* van viering en dit geldt voor de hele wereld, niet alleen voor Frankrijk.

Maar het is inspirerend, verhogend en het is een herinnering aan alle oorlogen waarvoor allen die in de oorlog vochten en degenen die thuis bleven, dachten waarvoor zij vochten: Vrijheid, natuurlijk.

Dat een bepaald leger werd gezien als de agressor maakt geen verschil. 11-11 is natuurlijk een zeer geheiligde datum en het is ook een datum waarop de soldaten die in de oorlogen vochten worden geëerd op Veteranen Dag. Maar de vrouwelijke meester** had er een hogere naam voor die luidt: “Wapenstilstand-Dag” omdat het erom gaat te herinneren dat oorlogen – dat jullie op zijn minst is geleerd, dat oorlogen altijd eindigen in Vrede!

Er zijn momenteel nog steeds een paar oorlogen aan de gang en, natuurlijk, is er een zeer menselijke neiging voor oorlog voeren in iemands eigen zelf. DEZE OORLOGEN komen ten einde omdat jullie de energieën opnemen en op persoonlijk niveau doen wat jullie moeten doen om al het oude te reinigen, of zullen wij zeggen: gemene delers! Jullie bereiken dit als collectief, het menselijk collectief, de menselijke samenleving en ook op persoonlijke basis omdat alles dat jullie doen invloed heeft op alle anderen!

Deze keer is het dus tijd om de soldaten te eren! Het gaat om het vergeven van allen die vochten en ook degenen die de oorlogen veroorzaakten. Het meeste hiervan gebeurde achter de schermen. Het meeste ervan werd gedaan door vertegenwoordigers van beide tegenover elkaar staande zijden en het doel was niet het verkrijgen van vrijheid voor iedereen, maar om de wereld meer onder hun controle te krijgen. Maar hoe dan ook, het gaat om vergeven. Wees zonder oordeel. Wees in compassievolle vergeving en in een vorm van dankbaarheid, niet voor de gebeurtenissen, maar voor de lessen hiervan!

En wat is de grootste les van allemaal? GEEN OORLOG MEER!!! Wij gaan naar een Vrede, de Vrede die verder gaat dan alle voorstellingsvermogen, als jullie willen, de Vrede van de Hogere Dimensies die een deel is van elk en iedereen van jullie! Jullie Hoger Dimensionale Zelven kennen deze Vrede!

Doe hieraan mee; wanneer jullie maar kunnen, en dat is constant als jullie je energieën daartoe willen inzetten. Wordt Vrede. Wordt een uitdrukking van Vrede op Aarde. Op die manier dragen jullie bij aan het verhogen van de hele mensheid!

Moeder Gaia en haar koninkrijken hebben 3D verlaten. Oh, zij zijn op een bepaalde manier nog wel aanwezig, maar hun bewustzijn is omhoog gegaan. Jullie bewustzijn is ook omhoog gegaan!!! Als jullie voelen dat jullie enkele van die 3D-trillingen in je opnemen, om welke reden dan ook, geef jezelf dan diezelfde vergeving en breng jezelf dan weer omhoog.

Jullie zullen merken dat hoe vaker jullie dit oefenen, hoe minder jullie dit hoeven te doen; hoe meer jullie een – laten wij zeggen: automatische piloot” zullen zijn, die omhoog gaat naar de Hoger Dimensionale Energieën!!!

Mijn geliefde broeder Ashtar heeft het onderwerp NESARA onder jullie aandacht gebracht*** Ik zal dit nog een beetje uitbreiden. Er was nooit zoiets, nooit een concept als NESARA – zelfs tijdens jullie Tweede Wereldoorlog was er niet genoeg van de mensheid waardoor dit niet feitelijk geïnitieerd kon worden. Maar er is iets gebeurd! En NESARA is een resultaat van een grote, grote verhoging van het bewustzijn die zich voor deed in jullie 80er jaren, het einde van de 80er jaren.

Deze NESARA-wet werd geschreven omdat niemand kon uitvogelen hoe naar de Hogere Niveaus van Leven te gaan en zo werd er uiteindelijk een mandaat gegeven dat deze wet geschreven zou gaan worden. En toen werd hij overhandigd.

Deze wet werd geschreven voor de Verenigde Staten van Amerika, geschreven door leden van het Congres van de Verenigde Staten. Maar het heeft wereldwijde – en verdere – toepassing!

Jullie zijn niet de enige driedimensionale samenleving die omhoog wil, weet je, maar jullie zijn leiders en jullie leiden de weg!!!

Als NESARA is aangekondigd zal dit het grootste feest geven dat de wereld ooit heeft gezien, een viering van harten en geesten die samenkomen, een viering van het openen naar het realiseren van de mogelijkheden die iedereen op de planeet Aarde worden geboden!!!

Het zal grootser zijn dan de grootste ticker-tape parade in New York of het vuurwerk op Nieuwjaar in de hele wereld –of welke viering dan ook – omdat dit waarlijke emancipatie is voor de hele wereld! En samen met de aankondiging van NESARA zal de overvloed komen.

Ik heb de leiding hierover – laat daar geen misverstand over bestaat! IK HEB DE LEIDING! Ik heb de plannen helemaal klaar en ik zet de nieuwe financiële systemen op poten.

Ik heb vele, wat jullie hart-tot-hart-conversaties noemen, gehad met degenen die aan de leiding stonden van de financiële wereld en ik zal jullie zeggen dat de veranderingen goed op weg zijn!!!

Sommigen van degenen die aan de leiding stonden zijn naar het Licht gekomen en velen, velen – niet van degenen die jullie de top-CEO’s en hun handlangers noemen – maar van het middenmanagement – velen, velen, velen van het middenmanagement en vele, vele van de medewerkers van de financiële instituten!

Er zijn…… hoe zal ik dit jullie zeggen? Ik wil niet dat jullie dit negatief interpreteren, maar laat ons zeggen dat er undercover lichtwerkers in de financiële instituten zijn en sommigen zijn daar al jaren. Anderen doen pas sinds kort mee. Zij weten wat er gaat komen en zijn erop voorbereid om de nieuwe programma’s uit te rollen. Zij zijn getraind en er worden er nog meer getraind. Maar ik zal zeggen dat als ik over de wereld kijk, ik jullie kan vertellen dat de dingen voor deze transitie prachtig georganiseerd zijn!!!

Herinner je heel speciaal degenen die deze instituten verlaten omdat zij niet openstaan – hun hart niet voldoende open hebben staan om mee te doen aan deze veranderingen. Bedank hen! Zonder wat zij hebben gedaan zouden jullie de noodzaak voor deze veranderingen niet begrijpen. Kijk er op die manier naar.

Zij zijn zo gulzig geweest in hun hebzucht, hun trucs enzovoorts, dat zij jullie hebben laten zien dat als jullie naar Vrede op Aarde kijken, ook weten dat financiële overvloed voor iedereen moet zijn en dat er niemand in slavernij dient te zijn!!! Jullie kijken naar hervormingen en NESARA zorgt daarvoor op vele manieren!

Denk je eens in! Geen oneerlijke belastingen meer. Wel, de meeste belastingen zijn oneerlijk als jullie ernaar kijken, geschapen door weinigen in het voordeel van weinigen en ten koste van velen. Wat denken jullie van vrij educatie? Verdienen onze studenten niet de beste educatie?

Verdienen onze leraren het niet om goed betaald te worden voor hun werk? En waarom zouden jonge studenten jaren later hun sociale zekerheid niet kunnen hebben omdat zij, jaren later, hun studentenleningen nog moeten afbetalen? 

Denk daar eens over na! Een student studeert vaak af op een leeftijd van 22 jaar en toch moet hij of zijn soms veertig jaar later, of soms nog langer, nog steeds de leningen afbetalen. Ik geef dit als voorbeeld.

Er zijn vele, vele voordelen van financiële aard aan NESARA. Ontspan je gewoon! Wees vreugdevol! Vier het en weet dat iedereen, elke man, elke vrouw, elk kind en alle koninkrijken – nee, wij gaan geen geld geven aan jullie grappige huisdieren, maar zij zullen voordeel hebben omdat jullie het ontvangen, enzovoorts, enzovoorts. De vreugdefactor zal omhoog gaan zodat de kristallen zullen weergalmen van deze hoge, hoge niveaus van Vreugde. De planten zullen niet langer vergiftigd zijn omdat dit allemaal gebeurt uit financieel gewin, financiële overvloed voor allemaal!!! Geen hebzucht meer, geen speculanten die de prijs opdrijven van een noodzakelijk geneesmiddel. Wel, totdat wij geen geneesmiddelen meer nodig hebben, zal er geen ongebreidelde verhoging van de prijzen zijn tot 7.000 dollar of 7.000 procent, of wat er ook gebeurde. Jullie hebben hier allemaal over gelezen!****

Geen van deze dingen zal blijven voortbestaan en iedereen zal eerlijk en respectvol behandeld worden. Al deze programma’s die de samenleving heeft zoals: “Wel, ik ben beter dan jij omdat ik meer geld heb” en al dit soort dingen – WEG! In plaats daarvan: Vrede op Aarde, Hoog Dimensionale Liefde, Vreugde, Vrijheid, en, natuurlijk, andere voordelen zoals gezondheid en verjonging. Misschien zelfs enkele buitenaardse reizen in jullie toekomst. Hoe jullie dit ook willen zien – schep je eigen leefstijlen – absoluut gratis!!!

En ja, doe wat je kunt om NESARA te steunen, alles dat het inhoudt en, bovenal de aankondiging hiervan!!!***** Hoe meer mensen dit doen, duidelijk, hoe meer de energie zal toenemen om dit te doen!

En dus sta ik, Saint Germain, voor jullie. Jullie hebben gehoord wat ik heb gezegd. Weet dat het waarheid wordt! Open je harten en zie hoe het resoneert, en doe met mij mee om NESARA en alle voordelen voor de planeet Aarde te brengen omdat dit is verordend en omdat dit een groots deel van onze gezamenlijke missie is! Dank je wel, zeer geëerde, zeer geliefde mensen!!!

Namaste!"

*    La Marseilles, St.Germain's gekozen introductiemuziek
**   Tara and Rama report (11-10 report will be posted here) http://www.ashtarontheroad.com/tara__rama_A_A_news_reports.html

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, November 10, 2015. www.AshtarontheRoad.co
© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.