Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 oktober 2015

Heavenletter 5443 Jouw Hart Kent het Onbekende / Maandag 19 oktober 2015

Jouw Hart Kent het Onbekende
Brief uit de Hemel
Maandag 19 oktober 2015

God zei:

Ik ben voorstander van het hart terwijl de wereld aan het verstand de voorkeur geeft. Ik heb geen lage dunk van het verstand. Het enige is dat het intellect over het algemeen ertoe neigt als slimmer gezien te worden dan het hart.

Soms zie Ik het verstand als een sabel of kromzwaard dat links en rechts door het leven snijdt. Of Ik zie het verstand als een mes dat het vlees van het hart afscheert, het besnoeit tot op het bot, alsof het hart te vet is en moet worden afgeslankt. Het verstand lijkt graag te denken dat het hart een schurk is, wild en lomp, meer als een onhandelbare teenager die zich met emotie voedt.

Het moderne verstand heeft het hart al te vaak gebagatelliseerd alsof het hart niet beter weet of helemaal niets weet.

Bedenk dat het verstand tot een besluit komt. De zaak is dat het verstand alleen maar zijn eigen redenering kent. De voorzichtige denkgeest kent grenzen en het verleden en wat al bekend is. Het verstand ziet het hart als stuurloos. Het verstand ziet over het hoofd dat het hart een knappe speler is die het Onbekende verwelkomt.

We zouden kunnen zeggen dat het verstand nummers gebruikt terwijl het hart gevoelens gebruikt. Het verstand geeft uitleg. Het hart luistert. Het verstand is gevuld met vele gedachten. Het hart kijkt onder de oppervlakte. Het hart verrast zichzelf.

Maak ruimte voor het hart. Het hart heeft een reputatie gekregen onnadenkend, ongeschoold te zijn. Hallo, het hart is een avonturier.

Het verstand is een weerlegger geweest. Het verstand zegt gemakkelijk Nee. Het verstand wordt ondersteund met applaus terwijl de wereld maar al te vaak de neiging heeft het hart te kleineren en het te zeggen stil te zijn.

Waarschijnlijk zijn wat je fouten noemt tamelijk gelijk voor het verstand en het hart. Het enige is dat het hart de neiging heeft bescheidener te zijn. Het hart kijkt als het hart terwijl het verstand als een verstand waarneemt. Het verstand houdt ervan te plannen. Het hart houdt ervan een gekozen pad af te gaan en uit te vinden waar het heen leidt.

Het verstand heeft de neiging zichzelf te sluiten. Het heeft duidelijke grenzen. Het verstand is als een accountant – sorry, accountants. Het is gewoon zo dat accountants een bepaald soort meetopdracht te doen hebben. Het nut van noodzaak voor het verstand heeft grenzen eromheen. Het verstand wil graag gestructureerd zijn en zelf de controle nemen. Een goede denkgeest is zo. Een routinematige denkgeest echter wordt als een goede denkgeest gezien.

In de wereld heeft het verstand het hart gewaarschuwd op het rechte pad te blijven, de middenweg te bewandelen, op safe te spelen. De manier van het hart is erop uit te gaan en te zien, uit te vinden wat er om de hoek is. Het hart wil zelf uitvinden.

Natuurlijk is er niet echt één manier voor het verstand om te denken. Het menselijk verstand kan ook onderzoeken. Prima denkgeesten zijn erop uit getrokken naar niet in kaart gebrachte gebieden en zegevierden.

Noch het verstand noch het hart moet op deze of die manier zijn. Een slim verstand kan grenzen breken. Denkgeesten hebben niet altijd 100% gelijk ongeacht wie ze zeggen dat ze zijn.

Voor harten gaat de overweging niet echt over juist of verkeerd. Het gaat om avontuur. De enige manier om te weten dat iemand jouw ware liefde is, is om het uit te vinden. Jouw ware liefde kan niet van tevoren berekend worden.

Hart en verstand gaan niet altijd hand in hand. Beide hebben waarde, maar de een kan niet worden voorbereid om tegen de ander te vechten.

Laten We vrijheid hebben voor zowel verstand als hart.

Vertaald: Luus