Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 31 oktober 2015

Christus Weef Uw Liefde doorheen het Lint van Vrede / Boodschap Oktober 2015 / Lucia

Christus
Weef Uw Liefde doorheen het Lint van Vrede
Boodschap Oktober 2015 / Lucia
Mijn geliefden,
Ik ben zo blij jullie weer te verwelkomen hier aan mijn hart, Ik ben zo blij om samen met jullie deze cirkel van vertrouwen te vormen. Ik ben zo blij en ontroert om te zien hoe jullie samen de vlammen van jullie hart in één mooie grote vlam brengen. Ik ben zo blij dat dit vuur helder, “bright” schijnt. Ik ben zo blij voor deze avond aan mijn zijde, samen met jullie, geliefden van mijn hart, want Ik ben uw Heer van Liefde, jullie leraar in deze tijden van onrust, van vertwijfeling voor velen, in deze tijden van zoeken en proberen, in deze tijden van het hart.
Want de harten van velen worden nu op proef gesteld en sommigen sluiten hun hart voor alle zorgen en moeilijkheden, anderen daarentegen zetten de poorten van hun hart wijd open, om de mensen, om de zoekenden, om de vertwijfelden te ondersteunen en zorg te dragen. O mijn geliefden, brandt hier vandaag de vlam van uw hart voor de wereld, brandt hier vandaag uw harten stevig en hevig en verlicht er zo dit land mee.
Voel hoe uw hart warmer en warmer wordt en zich de connectie met uw hoogste goddelijke kern herinnert, voel hoe uw hart deze stroom van goddelijke liefdesenergie ontvangt en doorgeeft aan de wereld, voel hoe uw hart zich opent en het vuur van uw drievoudige vlam heviger en heviger begint te branden, begint te draaien, begint te kolken, begint te schijnen als een baken in de donkere wereld. En kijk wanneer uw harten open zijn en stevig vol liefde branden, kijk dan komt uw drievoudige vlam naar buiten en verenigt zich tezamen met de vlammen van ieder hier aanwezig en in deze schaal gevormd door uw schoten ontstaat er dan een vlam vol schoonheid, vol kracht, vol wijsheid en pracht, vol liefde, vol verlichting, vol inzichten voor hen die zoeken naar oplossingen van vrede, want Ik vraag jullie hier vandaag, mijn geliefden, om mee te weven aan een netwerk van vrede dat zich weeft doorheen de landen, doorheen de wereld, een netwerk waarin de wijsheid van de drievoudige vlam van de geliefden van de Heer steun en verlichting bieden aan de wereld van vandaag.
Moge de wijsheid en de schoonheid van hart inzicht verschaffen aan hen die beslissingen moeten nemen, moge de kracht en het vuur van de Heer deze beslissingen ondersteunen en leiden naar een schoonheid en een liefdevolle pracht die mee creëert aan een wereld van vrede, aan een wereld van deugdzaamheid, aan een wereld van schoonheid, aan een toekomst voor alle mensen op aard, aan een toekomst van liefde, aan een toekomst van heelheid, aan een toekomst voor iedereen.
Schenk daarom de vurige liefde van uw hart aan dit netwerk dat zich weeft en weeft doorheen alle landen waar rozen opstaan en de roos van hun hart schenken aan dit werk. Verbindt u met alle deze rozen overal ter wereld die vandaag werken voor dit grotere doel, voor het grote heil van de wereld.
Laat de liefde van uw hele wezen in dit netwerk vloeien en weven, weven, verbinden van hart tot hart, van schoot tot schoot, van hand tot hand, van hoofd tot hoofd. Weef mee met ontelbare rozen overal ter wereld.
Weef het Lint van Vrede doorheen de gedachten van al uw leiders van het hele volk. Weef en schenk de zaden van vrede aan de wereld. Weef en weet u verbonden met vele rozen die samen met u weven en verbinden en de drievoudige vlam van hun hart tezamen leggen in de kom van hun schoot. Weef en wees dankbaar voor dit weven, voor dit schenken van uw hart.
Weef en wees gezegend voor de helderheid van uw gemoed, weef en weet u omhult door mijn liefdeskracht die u leidt en ondersteunt en die u brengt daar waar ik op u wacht, weef en weet u gezegend door mijn hand die uw kruin nu beroerd en zijn zegeningen in u laat vloeien doorheen uw kruin, uw rug, helemaal uw wezen want weet dat mijn zegenende hand u heelt, u kracht geeft en liefde en een zegening die u verbindt met de wijsheid van mijn hart.
Mijn lieve dochters, mijn lieve zonen, mijn kinderen op aard, Ik vraag uw hulp om samen te weven aan de vrede op aard, Ik vraag uw hulp, Ik vraag uw hart, Ik vraag uw kracht. Weef uw liefde doorheen het Lint van Vrede. Weef uw liefde doorheen de wereld. Weef uw liefde samen met mij en met alle rozen op aard.
Amen Amen Amen
Uw Heer van Liefde, Christus
copyright, je mag dit enkel delen mits volledige vermelding van de bron: Rozen uit de Tuin van Eden