Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 23 september 2015

Kosmisch Bewustzijn: “WAVE X” / 22 September 2015


Kosmisch Bewustzijn:
“WAVE X”
22 September 2015

Dat wat komt datgene is dat al lang gaande is. Dat dit Bewustzijn niet te diep in detail zal gaan, maar het een aantal zeer relevante punten zal benadrukken.

Het zal beginnen door erop te wijzen dat de gebeurtenis die aan de gang is geweest voor een aantal maanden waar velen zich bewust zijn van, dat wat wordt genoemd "Wave X". Dat "Wave X" vertegenwoordigt en binnenin de energie vasthoudt van hoger bewustzijn, van datgene wat dit Bewustzijn Goddelijk Bewustzijn zou noemen. Het nadert deze planeet,  Planeet Aarde, Gaia, voor het doel van het verschuiven van het bewustzijn, van het breken van de wurggreep die voor zo lang op de planeet is geweest door een select groepje, buitenaardse en degenen die hen dienen.

Dat degenen die aan de macht zijn dit weten, en dat er pogingen zijn geweest om deze "Wave" af te leiden, met name door het opstarten van de Cern Hadron Collider, die bedoeld was om een x splitsing straal te sturen om deze "Wave", om te leiden. Deze poging mislukte. Daarom, zijn diegene aan de macht geconfronteerd met het ondernemen van een ander manier van actie. Die andere manier van actie is, daarvoor in de plaats de Nieuwe Wereld Orde te creëren, waar naar is gestreefd en naar is uitgekeken voor zo lang.

Dat er een poging zal zijn in de week die komt, door de leiding van de organisatie die bekend staat als de Verenigde Naties om een agenda te presenteren die zogenaamd voor het welzijn van de mensheid zal zijn. Deze agenda zal bekend worden met een titel als "Agenda 2030".
Dat de paus ook zal aankomen om de Verenigde Naties toe te spreken in deze periode.

Inderdaad, zal hij een toespraak houden die is bedoeld om de mensheid op te stoken, zodat ze dichter bij elkaar komen te staan en om degene te helpen die achtergesteld zijn, de verpauperde, de armen, degenen die de grootste noden hebben. Hij zal uiteraard worden gezien als de grote spirituele leider die probeert om de menselijke verantwoordelijkheid voor dit aan te wakkeren. Dat dit zal plaatsvinden op 23 september, en dat dit een paar dagen later op de 25e gevolgd zal worden met deze agenda van actie die aan de lidstaten van de Verenigde Staten en de wereld in de Verenigde Staten zal worden gepresenteerd in de VN-Raad, om een plan van aanpak te creëren.

Onnodig te zeggen, dat dit plan van aanpak, deze agenda al is opgesteld, en hoewel het misschien een document van grote betekenis lijkt zijn, met de nadruk op de noodzaak om samen te komen om degenen te helpen die de grootste nood  en om het milieu te helpen en de duurzaamheid van het milieu, is het werkelijke doel iets heel anders. Het is de publieke verklaring en uiteindelijk het ware doel van de Nieuwe Wereld Orde. Dat de velen die zo lang hard hebben gewerkt om de planeet en de mensheid tot dit punt te brengen, uiteindelijk dit moeten verklaren in het openbaar, en het zal zo zijn. Dit is de ware bedoeling en het doel van deze nieuwe 'Agenda 2030'.

Dat dit allemaal binnen deze week komt. Dit is zo omdat anders de geest en de aandacht, en de overtuigingen van de mensheid niet doelgerichte kunnen zijn. Als zij de "Wave" niet zouden kunnen afleiden zou dat hen dat raken en leiden tot een grote ontwaking, dan is het op zijn minst hun hoop, hun intentie en hun plan om de geesten van de mensen te vangen en af te leiden, en hen te misleiden, net als de gebruikelijke manier van de dingen, zoals ze altijd hebben gedaan.

Dat de energieën van deze week nogal extreem zullen zijn en voor velen die gevoelig zijn voor energie, dat ze dit een uitdagende week kunnen vinden, in het bijzonder op 27 september, als deze golf van Goddelijk Bewustzijn de wereld, de planeet zelf overspoelt.

Dat deze week een week is om reflecterend te zijn, om diepgaand te luisteren naar degenen die het plan van de Nieuwe Wereld Orde presenteren, Één Wereld Bestuur, Één Wereld Regering. Dat dit een week is in tegenstelling tot alle andere weken ooit, en dat het vermogen en de macht kan worden gebruikt ten goede of ten kwade, afhankelijk van hoe men kijkt naar de dingen, hoe iemand handelt of reageert, wat men gelooft.

Dit bewustzijn zou iedereen willen vragen om zich ervan bewust te zijn in deze tijd dat deze buitengewone gebeurtenis inderdaad komt, inderdaad bijna hier is. Dat de machthebbers in hun wanhoop, veel dingen zal proberen om de aandacht en de focus te misleiden zodat ze, degenen die kunnen worden getroffen zal niet opwaarts zullen kijken, niet naar binnen zullen kijken, maar eerder de oproep van degenen die zo lang hebben misleid en bedrogen hebben zullen volgen. Dat het een tijd is voor keuze: om de hoogste en het meest positieve te kiezen, of om de leugenaars en bedriegers te geloven en om de tuin worden geleid.

Dat deze komende week een week van het grootste belang voor iedereen is.

Dank u Bewustzijn. Nou, het lijkt me dat de Één Wereld Regering een ander hiërarchisch systeem is, net als alle andere Babylonische systemen die op hun plaats zijn geweest op deze planeet gedurende vele duizenden jaren. Tot nu toe zijn hun prestaties niet erg goed geweest voor zover het de meerderheid van de bevolking betreft . Dit zal niet anders zijn en mensen moeten zich dat realiseren.

Dit is juist, mensen moeten wakker worden bij deze hiërarchische structuur, deze Babylonische manier van in de macht blijven. Het is een systeem ontwikkeld voor een kleine elite. Dat traditioneel gebruikt werd om het systeem van de Piramide te beschrijven. Dat degenen die aan de top degenen zijn die de meeste macht en privileges hebben, zij hebben altijd gehandeld om ervoor te zorgen dat de elite aan de top, de machten die de controle Zijn, in controle blijven, en blijven doorgaan om van de voordelen van hun positie te profiteren .

Dit is het Babylonische model, en dat is vele malen opnieuw gebruikt sinds de vroegere tijden in Sumer, in Sumerië, toen in de Mesopotamische regio, die buitenaardse wezens naar deze Planeet kwamen en zichzelf vestigde als 'goden'. Dat deze nog steeds hier achter zitten, nog steeds aan de top van de structuur van de Piramide, en hebben voortdurend sinds die tijd zich over en weer aangemerkt in hun rol van prestige en macht en privileges.

Er was een tijd dat ze dit openlijk deden. Dat zij de "goden" waren en ze moesten worden geëerd, en zij creëerden klasse structuren, aan de top: de elite, aan de onderkant: de lagere, degenen die onbelangrijk waren voor degenen die aan de top stonden, want zij zagen hen niet als relevant, maar ze zagen hen wel als slaven, om te worden gebruikt voor hun eigen doel.

Dat dit doorging het geval te zijn en men kan doorheen de geschiedenis gaan en altijd de elite klasse zien, degenen die aan de macht zijn, aan de top en hoe ze in hun posities zijn gehouden van privilege door degenen op dewelke ze hebben gebruikt. Ze hebben gereden op de ruggen van degenen onder hen, en dat is nog steeds zo.

Dat dit een Reptielen / Orion / Anunnaki buitenaards model is, want dat zijn degenen die aan de top staan. Ze zijn nog steeds aan de top, en ze zijn nog steeds bezig om deze hiërarchische volgorde te behouden. De basis van de Piramide, de grote ongewassen, als je wil, vanuit hun oogpunt, moet worden gebruikt. Het is de kracht waarop ze rijden en als dat niet hun basis was konden zij zich niet handhaven. Dat wanneer er sprake is van duurzame bronnen, bedenk dan dat deze ook verwijzen naar de mensen aan de onderkant, waarop ze rijden en door worden ondersteund.

Maar als de basis zou bezwijken wanneer bijvoorbeeld de hoek van een piramide wordt verwijderd, zou de hele piramide verstoord worden, zou dan de hele piramide niet naar beneden komen? Dat is wat er gaat gebeuren: die basis voor deze structuur van macht en waardigheid die zo lang op zijn plaats is geweest, staat op het punt te worden verwijderd, en degenen aan de top zijn wanhopig dat dit niet zal gebeuren, want als dit zich zou voordoen, zouden ze naar beneden komen, en zou hun structuur instorten.

Dank u Bewustzijn. We hebben gehoord over hoe de Wave de mensheid gaat beïnvloeden, maar we weten ook dat onze Moeder, Gaia Sophia zelf, ook deze Wave gebruikt om haar correctie te verrichten. Wilt u hier commentaar op geven?

Dat dit Bewustzijn simpel zal zeggen dat dit zo is. Dat de aarde een bewust wezen is, dat de aarde bewust is en dat zij dat ook is, want het is een vrouwelijke energie, dat is het bewustzijn van Moeder Aarde, Gaia-Sophia, Sophia-Gaia, dat zij ook klaar is voor een verschuiving in het bewustzijn, om vooruit te komen in haar eigen evolutionaire proces. Dat als ze evolueert, degenen op de planeet, die in lijn zijn met haar ook zullen evolueren. Degenen die niet in afstemming zijn, die Moeder Aarde voor zo lang hebben misbruikt, zullen een andere richting gaan. Dat dit gecompliceerd wordt, omdat dit een probleem wordt in een kwestie van tijdlijnen en bepaalde tijdlijnen volgt. Maar dat de tijdlijn van Moeder Aarde haar naar Ascensie in bewustzijn zullen brengen, in haar uitgebreide bewustzijn, is van een zodanige aard dat degene die zelf zoeken om hun bewustzijn uit te breiden, hun bewustzijn ook zal bewegen met haar.

En wat voor soort acties zou ze nemen?

Van fysieke acties, geologische, geofysische acties. Dat de aard van de acties die kunnen optreden degenen zijn die nu al gebeuren, zoals aardbevingen. Dit Bewustzijn herinnert er allen aan dat het meest recent in de afgelopen week er een grote aardbeving voor de kust van Chili was en dat daar is gezien dat er andere geologische gebeurtenissen zouden kunnen gebeuren als ze verschuift, als ze beweegt. Weergebeurtenissen, niet per se degenen die kunstmatig worden opgewekt, zoals de HAARP en Tesla technologische aanval op de Verenigde Staten, aan de westkust, die een schild had gecreëerd dat de straalstroom noordwaarts heeft omgeleid, waardoor de normale stromen werden verdraait die regen zouden hebben gebracht, en zouden brengen. Dat deze gebeurtenissen kunstmatig zijn, deze zijn door de mens veroorzaakt, als je wil.

Maar het is gezien dat als Moeder Aarde verschuift en beweegt, dat er meer extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen en andere natuurlijke gebeurtenissen kunnen zijn die zullen optreden als gevolg van de beweging van Moeder Aarde, en ook het verschuiven van de geomagnetische krachtlijnen. Dit zijn maar een paar gebeurtenissen. Maar in plaats van zich te focussen op dergelijke gebeurtenissen maar te begrijpen dat als men uitlijning is met het spirituele bewustzijn van Moeder Aarde alsmede de Goddelijke Bron, dat iemand niet noodzakelijkerwijs wordt verwoest of vernietigd, zelfs niet wanneer men in een dergelijke gebeurtenis zit.

Dank u Bewustzijn. Er zijn vele vragen die ik kon vragen, maar nu is niet het juiste moment. Ik dank u voor wat u ons vandaag hebt verteld en ongetwijfeld zullen we meer nieuws horen naarmate de dagen voorbijgaan. Dank u voor deze sessie.

Dat dit Bewustzijn wil eindigen door simpelweg te zeggen dat de komende week anders dan alle zal zijn die er zijn geweest. Velen zullen dit zelfs nooit begrijpen of herkennen terwijl het gebeurt, maar velen zullen zeker worden beïnvloed en voelen dat er iets anders is. Dit iets is de komst van dat spiritueel bewustzijn dat alles heeft opgekrikt naar de volgende klas. Weet dit en werk met dit, en weet ook dat dit deel uitmaakt van dat wat het Goddelijke Plan is, en dat het tijd is de piramide af te breken. Het is tijd om die huichelaars die zo lang de mensheid hebben gemanipuleerd en gecontroleerd te onttronen. Het is tijd voor de mensheid om echt en werkelijk zijn lange reis terug naar zijn eigen oude glorie te beginnen, zijn eigen ware staat van zijn te beginnen, dat het de tijd en de tijd is nu.