Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 7 september 2015

Hilarion / September 6-13, 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion
Er is een Gevoel dat Iets Wonderbaarlijks en Totaal Onverwachts op het Punt Staat om te Gebeuren
September 6-13, 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Er is een verschuiving in de energieën van de Aarde en binnenin jullie geweest. Jullie hebben op de drempel van twee werelden gestaan, en hebben jullie keuze gemaakt. Jullie hebben je opnieuw verplicht aan de groei en evolutie van jullie ziel en dit heeft jullie naar de grotere frequenties gebracht die jullie nu omwikkelen. Er is een nieuw aspect van jullie totale wezen dat nu naar de oppervlakte aan het komen is. Velen van jullie zijn nog steeds in de barensweeën van de reiniging, de reiniging van de vier lagere lichamen en zullen doorgaan de effecten van dit reinigingsproces te ervaren. Sommigen van jullie zijn soms geschokt over de woorden en gedachten die in/naar jullie besef komen … dit is jullie ego-verstand, dat probeert om jullie terug te brengen onder diens controle door de poging van afleiding van jullie hernieuwde verplichting aan zelf. Het goede nieuws is dat jullie nu herkennen wat er zich voordoet en in staat zijn om tegen te werken door deze gedachten te veranderen terwijl zij gebeuren. Jullie zijn werkelijk de alchemisten aan het worden, de leiding van de lagere dimensies van de levenservaring veranderend in/naar het gezuiverde goud van jullie Heilige Christus Zelf.

Van anderen houden is een integraal deel van je spirituele wezen. Soms, mogen je woorden en acties voor jou nogal extreem lijken te zijn, maar dan ben je verrast door het positieve effect dat deze in anderen produceren. Dit ben jij die jouw waarheid spreekt, zonder hitte, in totale onthechtheid, en je wordt gehoord. Voor sommigen van jullie, is dit een nieuwe ervaring, gehoord en gezien te worden door diegenen die jullie in het fysieke rijk omringen. Dit is een direct resultaat van dat je Liefde en vriendelijkheid aan jezelf geeft, wetende dat je het waard bent. Wanneer je van jezelf houdt op een niet-egoïstische manier, kan er alleen maar iets goeds van komen. Door de energieën  van de dualiteit in alle facetten van je innerlijke en uiterlijke wezen te balanceren, creëer je een Nieuwe Jij. Door het Licht en de duistere aspecten te omhelzen die het spirituele wezen dat je bent samenstellen en in/naar de geaccepteerde balans ervan te komen, bereik je meesterschap van de lagere dimensies en verhuis je in/naar de volgende fase van groei op je spirituele evolutionaire reis terug naar de eenheid met de Bron.

Daar is een element van het miraculeuze in de energieën die jullie nu omringen. Elk moment is levendig met eindeloze mogelijkheden als je de magie die binnenin jou is uitbreidt. Je reikt binnenwaarts om nieuwe rijken van vreugdevolle creatie te betreden en bent gevuld met de verwachting van het leveren van een zegevierende prestatie. Er is een gevoel dat iets wonderbaarlijks en totaal onverwachts op het punt staat om te gebeuren. En als je dagelijks binnenin gaat, dank en erkenning geeft voor de ontelbare wonderen en zegeningen die nu in je leven manifesteren, als je luistert naar de aansporingen van je fysieke lichaam en je hogere begeleiding en de diepe rust en ontspanning toestaat om plaats te vinden zoals nodig is, wordt genezing binnenin bereikt en dit geeft je vernieuwing  en kracht in het manifestatieproces van je diepste dromen. De hogere aspecten van je wezen brengen de wijsheid voort van je ziel en bekijken de wereld vanuit een hoger perspectief. 

Er vindt binnenin je een doorgaande verschuiving in/naar de hogere frequenties plaats en terwijl dit zich voordoet, worden nieuwe niveaus van inzicht verkregen en dit zal jou helpen om een dieper begrip te bereiken van de huidige situaties die in je leven manifesteren en je zult beter in staat en toegerust zijn om met hen om te gaan. Daar is een samenkomen van alle aspecten van je wezen en dit zal je uiteindelijk helpen bij je terugkeer naar de eenheid van de Bron. Je hebt geleerd dat je om te creëren betrokken moet zijn bij de ervaring op een persoonlijke manier. Je stijgt uit boven de gewone werkelijkheden van je dagelijkse leven en ziet wat er van jou vereist is om hen te overwinnen. Je gebruikt nu de energieën die door je heen stromen als een authentieke expressie van je ziel. Je wordt de vreugde in dit proces van overgave aan de hogere werkingen van je levensdoel gewaar en beseft dat je ziel en Hogere Zelf werkelijk je grootste zegen en welzijn ter harte nemen.

Als je verhuist in de richting van het grote potentieel dat binnenin jou leeft, verkrijg je besef van de manier waarop dit proces toe te staan zich te ontvouwen. Je weet dat je niet langer meer in de plaats van comfortabel hetzelfde kunt blijven en dat je de innerlijke groei die je ervaren hebt toe moet staan buitenwaarts in/naar alle facetten van je leven uit te breiden.

Alles dat was wordt nu veranderd en getransformeerd op je levenspad. Heb vrede met dit proces, want het maakt deel uit van je goddelijke plan en een buitenwaartse reflectie van de innerlijke verplichting voor de groei van zelf dat je bewust gekozen hebt. Sta in je waarheid van dit perspectief en ga voorwaarts in/naar de nieuwe richting naar het tot stand brengen van je hoogste potentiëlen. Je hebt alles dat je nodig hebt altijd binnenin jou tot je beschikking staan. Je hebt alle wijsheid van de tijdperken binnenin jou, hetgeen je ziel verzameld en geleerd heeft gedurende diens vele ervaringen op de Aarde en in de kosmos. 

Ga door met standvastig je eigen ster te volgen als het immermeer helder op deze planeet straalt!  

Tot Volgende Week…

IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.  www.therainbowscribe.com