Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 9 september 2015

Een Onverwacht Bezoek van Mytre / 8 september 2015 / Suzan Lie

Een Onverwacht Bezoek van Mytre
8 september 2015 / Suzan Lie

Door Mytre de Pleiadiër (Commander in het Ashtar Command)

Op 31 augustus ’15: “Beste Mytre, ik ben zo blij om je terug te hebben in mijn bewustzijn. In feite ben ik zo óver-blij dat ik alleen maar kan huilen van liefde en dankbaarheid dat je weer bij me terug hebt willen zijn. Zo veel is er gebeurd sedert je eerste bezoek en ik ben blij om je hier te hebben zodat ik je zo uit de kern van mijn hart kan bedanken.”

MYTRE SPREEKT:

Suzille, ja, wij zijn ook heel blij om je weer te ontmoeten zoals met al onze mooie vrienden die ons verhaal gelezen hebben. Natuurlijk gaat dat verhaal over JULLIE- de leden van Gaia’s Aarde-verhaal. Wij, want ik spreek vanuit mijn Lichtlichaam ZELF. Wil jij me graag zien in dit lichaam?

SUE: JA – JA

MYTRE: Sluit dan je ogen en typ wat je met je derde oog ziet. Je ziet de Brug van je geliefde Schip, niet waar?

S: JA, IK VOEL ZOVEEL BLIJDSCHAP DAT IK HET NAUWELIJKS KAN BEVATTEN.

M: Ben je in staat om je emoties nu te bevatten, Suzille?

S: Nauwelijks, maar ik zal mezelf bijeenrapen zodat je verder kan gaan.

M: Eigenlijk, Suzille, net als iedereen die onze boodschap krijgt, willen we dat je jezelf toestaat om “uiteen te vallen”. Daar bedoelen we mee dat we willen dat je jezelf laat gaan, zoals je zou zeggen, terug te gaan naar de enen en nullen. We bedoelen dat letterlijk. Maar we bedoelen geen enen en nullen van je holografisch aardevoertuig, maar ook de enen en nullen van je holografische aarde voertuigen.

Gaia stijgt uit Haar derde en vierde dimensionale, holografische habitat (=natuurlijke woonomgeving) zones. Net als jullie, de leden van de mensheid, holografische zones hebben voor je drie dimensionale zelf, zo heeft Gaia dat ook. Gaia is klaar om terug te keren naar Haar zuivere, Lichtlichaam zelf, dat een vijfde dimensionale habitat zone biedt.

Met andere woorden, zitten de derde en vierde dimensionale habitat zones in het proces van loslaten. Deze zones zullen worden her-verplaatst naar een andere planeet in een andere galaxy. Zij die niet in staat zijn om hun essentie uit de holografische projectie los te maken, welke ze al in myriaden avonturen op Gaia’s drie/vierde dimensionale habitat zones hebben gedragen, zullen verhuizen met die lagere dimensionale habitat zones.

Gaia’s vijf dimensionale en verdere habitat zones zullen nog beschikbaar blijven voor degenen die hun bewustzijn voldoende kunnen uitbreiden, om hun waarnemingen naar de vierde en vijfde dimensies aan te passen. Deze verschuiving naar hogere dimensionale habitat zones is wat aan de mensheid bekend is als “ascentie”.

De drie dimensionale habitat zone zal eerst worden losgelaten, en de vierde dimensionale habitat zone zal dienen als een “er-tussen-in” zone die tegelijkertijd rond Gaia bestaat, maar ook rond Haar nieuwe thuis. Uiteindelijk, zal de vier dimensionale habitat zone volledig worden verhuisd naar de andere planeet, en zal Gaia volledig in de pracht van Haar Licht-Planeet ZELF zijn.

Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, richten onze aandacht/bewustzijn in het hart van Gaia, zodat we allen kunnen bijstaan die voorbereid zijn om het drie/vierde dimensionale Wiel van Leven en Dood te verlaten.

De mensheid zal dit gebeuren beleven op de wijze die gelijk is aan hun staat van bewustzijn. Zij wier bewustzijn alleen resoneert op de Beta Golven van de drie dimensionale zone, zullen veel vier dimensionale “dromen” worden geboden om hen te helpen te ontwaken.

Aan de andere kant, alle leven dat zich op een lijn heeft gesteld met de Aarde, zoals het planten, dieren en insecten koninkrijk, zullen Gaia’s leiding volgen en in de habitat zone van Gaia’s keuze stromen. Deze groep houdt mensen in die intens van Gaia houden en leven in overeenstemming met Haar planetaire behoeften.

Daarom zullen er veel mensen zijn die deze verschuiving zullen maken zonder enig besef dat het gebeurt. In plaats hiervan, zullen ze merken dat het leven toenemend beter en beter wordt. Ze zullen vermoedelijk denken dat deze verbetering komt door een sociale zaak, eerder dan door een planetaire zaak.

Deze verschuiving van habitat zones zal onbewust zijn voor veel mensen, maar als hun resonantie hen de verschuiving laat waarnemen, zullen ze redenen vinden voor de verbetering van leven op Aarde die logisch is voor hun denk stelsel.

Er is geen concept van “goed” of “slecht/kwaad” in de vijf dimensionale habitat zones omdat die zone vrij is van alle polariteit. Omdat veel mensen het nog nodig hebben om in een of andere versie van polariteit te leven, zal de vier dimensionale habitat zone op twee plaatsen blijven (bi-located) op Gaia en op de andere planeet zo lang als Gaia die lage frequentie rond Haar wezen kan bevatten (hebben).

Gaia laat de beteugeling van de drie dimensionale zone los omdat die ZEER schadelijk zijn geweest voor Haar gezondheid. Zij is een liefdevolle planetaire Moeder en heeft haar verwoestende kinderen zo lang als mogelijk is getolereerd. Maar, haar lichaam kan niet healen met de constante negativiteit en verwoesting op Haar vorm die de drie dimensionale habitat zone heeft geschapen. En verder, Gaia’s “reis in plicht”(“tour of duty”) komt aan zijn einde.

Er zijn andere “tijdslijnen” geweest (tijden die voorspeld werden door ontwaakte mensen) waarin Zij Haar drie dimensionale habitat zone had kunnen loslaten. Maar, omdat zoveel van haar menselijke levensvormen hun bewustzijn niet konden vertalen naar die dimensie, wachtte Gaia.

Dierbare Gaia wachtte om die drie dimensionale habitat zone los te laten in de hoop dat, uiteindelijk, deze mensen in staat zouden zijn om hun planeet te zien in Aarde’s hoger dimensionale pracht.

Omdat Gaia zo veel van Haar kinderen niet wilde loslaten, koos zij om die lagere zone zo lang mogelijk open te houden. De waarheid is dat het altijd bedoeld was om een “tijdelijk grondende zone” te zijn, die heel erg leek op een “landingspad”.

Maar Gaia werd zo intens gewond door de gebeurtenissen tijdens de Atlantische cyclus, dat het bewustzijn van veel van haar mensen in de derde dimensionale habitat zone viel. Deze zone was bedoeld om een plek te zijn voor evolutionaire beginselen.

In deze evolutionaire zone, konden de elementalen spelen met de energievelden van die zone om myriaden versies te creëren van planten en dieren. Deze planten en dieren woonden allemaal in eenheidsbewustzijn en wisten dat ze EEN waren met het gehele planetaire stelsel. Zelfs de vroege “primitieve” mensen leefden met de planeet in eenheidsbewustzijn.

Ongelukkig genoeg, liet Gaia met Haar liefdevolle spirit treuzelaars toe uit andere planeten die niet met hun eigen planeet konden ascenderen, maar ook bezoekers uit andere planeten die met de wetten van “macht over anderen” leefden, om Haar drie dimensionale habitat zone binnen te gaan.

Deze treuzelaars en bezoekers met macht-over-bewustzijn hadden een dergelijke staat van bewustzijn dat ze niet eens Gaia’s vierde en vijfde dimensionale habitat zones konden waarnemen.

Geleidelijk begon het energieveld van de treuzelaars en de “macht over anderen” Gaia’s evolutionaire habitat zone te domineren. Toen viel dat wat eens resoneerde met de “Tuin van Eden” format van onvoorwaardelijke liefde steeds meer in een 3D zone van polariteit.

Die vroege immigranten naar de Aarde worden nog steeds gevonden in veel van de regerende stelsels van de Aarde. Doordat hun bewustzijn zo laag is, zijn ze niet in staat om zelfs de “ascentie” naar een hogere werkelijkheid te bevatten.

Maar, zij hebben hun “technologie” gebruikt om in een mogelijke toekomst te kijken waar ze niet aan kunnen deelnemen. En dus, hebben zij gevochten tegen de her-verplaatsing van het leven naar de hogere dimensionale habitat zones.

Gaia heeft hen alle “tijd” gegeven die ze kan geven om die verloren mensen toe te staan om hun energievelden te transmuteren in hogere frequenties. In feite, heeft Zij een speciale dispensatie gekregen zodat zij NIET in staat zijn om in Haar vierde dimensionale habitat zone te gaan en dat hun lessen op een andere planeet zullen verder gaan.

Deze verloren mensen zullen niet weten dat zij naar een andere planeet worden verhuisd, omdat hun totale bewustzijn gefocust is op “macht over anderen” dat hen al in onnoemelijke incarnaties heeft geregeerd.

Ze zullen natuurlijk, een gelegenheid krijgen om hun besef te veranderen, weg van de macht over anderen en naar de macht in zichzelf. Zij die succesvol zijn met die verschuiving in hun bewustzijn zullen in staat zijn om bij Gaia’s avontuur te blijven als ze eenmaal onvoorwaardelijke liefde hebben toegestaan een permanente resonantie in hun hart te hebben.

Aan de andere kant, al Gaia’s elementale, planten, dieren en insecten koninkrijken zullen natuurlijk stromen in de vierde en/of vijfde dimensionale habitat zones. In feite, heeft de vierde dimensionale zone veel Mysterie Scholen waarin de mensheid eonen lang heeft gestudeerd.

Mensen bezoeken vaak deze “Mysterie Scholen” als ze in hun vier dimensionale alpha golf bewustzijn van slaap of in meditatie zijn. Dus, is Gaia’s vier dimensionale habitat zone geopend voor de mensheid om dat te bezoeken als ze in hun alpha golf bewustzijn zitten.

Maar, door de vrees in veel mensen over hun dimensionale leven, zijn ze slechts in staat geweest om die hogere staat van bewustzijn te bezoeken terwijl ze in die hogere staat van bewustzijn waren of na het uitblazen van hun stoffelijke vorm. De vierde dimensionale zone is voornamelijk gebruikt als een “cyclus” van het “Wiel van Leven en Dood”

Gaia is blij aan te kondigen dat haar vier dimensionale habitat zone zich vermengd heeft met haar drie dimensionale habitat zone. Maar, Haar “lager astrale laag” is op zijn plek gebleven om hen te verwijderen die nog in de macht-over-anderen format leven.

De Lager Astrale Laag ligt “tussenin” Haar derde en vierde dimensionale habitat zones. Om Gaia’s mensen te laten resoneren met hun vier dimensionale frequentie van bewustzijn, maar ook de frequentie van waarneming, moeten zij een tunnel van licht en liefde creëren door de duistere uitwasemingen die zich rond Gaia’s aura hebben verzameld.

Elk Wezen dat die tunnel van licht door de lagere astrale laag schept helpt Gaia enorm om meer multidimensionaal licht te laten stromen in het planetaire ZELF. Het was geen vergissing dat de duistere zone om Gaia heen zit. In feite creëerden degenen die macht over Gaia wilden, met opzet die lagere astrale zone.

De lagere astrale zone is GEEN habitat zone. In plaats hiervan is het een grens die geschapen is door de verloren mensen zodat de wezens in de drie dimensionale habitat zone problemen zouden krijgen als ze de vier dimensionale habitat zone in zouden gaan. Dit lager astrale dient als een “rook gordijn” om wezens te vangen in de drie dimensionale illusies van polariteit en afscheiding.

Om die zone te scheppen schiepen zij myriaden oorlogen, veroveringen en immense wreedheid zodat ze VREES konden creëren. De lagere astrale zone is de zone van angst. Natuurlijk, zagen ze in hun arrogantie niet dat ze zelf zouden worden gevangen in die zone door hun eigen lagere staat van bewustzijn.

Gaia vraagt nu: dat alle geliefde kinderen een tunnel van licht creëren door hun eigen vrees heen. Op deze wijze zullen zij een tunnel van licht creëren door de collectieve angst van AL hun incarnaties.

Wij, de Galactics, dienen Gaia ook op deze wijze. We zijn in de zone gekomen tussen de derde en vierde dimensionale habitat zones om de mensheid bij te staan die op te ruimen. We zeggen “de mensheid bij staan” omdat Gaia een planeet van de vrije wil, en oorzaak en gevolg is.

Daarom moeten mensen Gaia willen bijstaan met het opruimen van de lagere astrale laag, niet om egoïstische, persoonlijke redenen van hun eigen ascentie, maar voor de niet egoïstische planetaire reden om te antwoorden op Gaia’s vraag.

Omdat Gaia een oorzaak en gevolg is en de mensheid de voornaamste oorzaak van de lagere astrale laag is, moet de mensheid degenen zijn om die op te ruimen. Maar, als de mensheid ons vraagt, hun Galactische Familie, om hen bij te staan om Gaia’s lagere astrale laag op te ruimen, kunnen wij hen helpen.

In feite, konden wij, met onze technologie dit direct opruimen. Maar, als de mensheid GEEN verantwoordelijkheid neemt omdat zij die laag heeft gecreëerd met/door hun angst, maar ook om te leren hoe ze meesterschap kan winnen over hun angst, zal de lagere astrale laag opnieuw worden gecreëerd.

Begrijpen jullie nu waarom de mensen die leven in het bewustzijn door de Macht over Anderen proberen om jullie bang te maken? Zien jullie nu waarom zij een constante staat van oorlog hebben gecreëerd op een of meer plaatsen?

Meest belangrijk is, zien jullie nu hoe ZEER belangrijk JULLIE ZIJN?

Jullie, de mensen van de Aarde, hebben het vermogen om de ene grens op te ruimen die is achtergebleven tussen jullie en je terugkeer naar je vijf dimensionale habitat zone van het Lichtlichaam. Als jullie ons vragen, jullie Galactische Familie, om te helpen, dan kunnen wij jullie bijstaan.
Maar, als jullie doorgaan om op het leven te reageren met angst en boosheid, zal onze assistentie veel meer zijn dan het schoonmaken van jullie snelweg. Binnen uren zal die snelweg weer net zo vuil zijn als die was voordat het gereinigd werd.

Daarom moeten JULLIE, de leden van de mensheid, de lagere astrale laag opruimen omdat JULLIE vrees deze schiep. Ja, jullie hadden zeer goede redenen voor die angst. De duistere mensen schiepen oorlogen en ondersteunden beide kanten, zodat ze GELD konden maken ervan. Als jullie wisten hoeveel de duisteren elke dag jullie bewustzijn manipuleren en op elke wijze, zouden jullie woedend worden.

Daarom zeggen we je dat niet. Woede is een versie van angst en zal alleen de “macht over” formaat dienen die wij jullie vragen juist op te ruimen. Maar, we zullen dit doen en vragen jullie om die verloren mensen ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE te sturen.

Als jullie onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke vergeving zenden, en niet het Violette Vuur vergeten naar de machten van duisternis, transmuteren jullie eigenlijk hun cellulaire structuur naar een hogere frequentie. Zij, de kern leden van deze antieke  groep, zijn ontzet dat jullie hen op deze wijze transmuteren.

Ze zijn ontzet, omdat ze diep, diep van binnen weten dat JULLIE de macht hebben om boven hun macht over indoctrinaties uit te stijgen. Zie je, als je onvoorwaardelijke liefde en violet vuur stuurt naar dat wat je angst veroorzaakt (en naar de beste vriend van angst – boosheid), zul je meer dan het waarnemingsveld van de duisteren resoneren.  

Met andere woorden, jullie bewustzijn zal op een frequentie resoneren verder dan de lagere astrale laag. Door het verschuiven van je individuele bewustzijn naar de hogere vierde en vijfde dimensionale dimensies, scheppen jullie een “Brug van Licht en Liefde” over, onder, rond en door de lagere astrale laag heen.

Deze Brug van Licht is geen structuur. Die is een staat van bewustzijn waarin je “weigert om deel te nemen aan de derde dimensionale illusie van Macht Over Anderen”.

Wat als alle mensen die zich ZELF herinneren samen als EEN een Brug van Licht en Liefde schiepen over, onder en door ALLE vrees/duisternis heen.

Wat als JULLIE je elke dag herinneren om een Brug van Licht en Liefde te scheppen over, onder en door ALLE vrees/duisternis?

Wat als jullie in groepen samenkomen over de hele wereld om deze Brug te scheppen?

Het antwoord op al deze vragen is hetzelfde: JULLIE zouden ENORM Gaia assisteren door de lagere astrale laag op te ruimen die werd geschapen door menselijke angst.

Lieve vrijwilligers om een aardevoertuig te nemen om Gaia te assisteren, WIJ
vragen dat jullie kleine groepen scheppen over de hele wereld.

Als eenmaal deze groepen zijn geschapen, kunnen jullie in persoon of virtueel via jullie computers samenkomen, om specifiek te werken met “De gekozen plek of plekken op Gaia”

Zodat iedere groep dit kan doen:
  1. Transmuteer de lagere astrale laag met de kracht van jullie onvoorwaardelijke liefde en het violette vuur.
  2. Werk direct met de Elementalen van de Aarde, Lucht, Vuur en Water om hen te accepteren en om het hogere licht te integreren van de vijfde dimensionale habitat zone.
  3. Deel je ervaring met anderen rond de Aarde om een energieveld te creëren van:
Onvoorwaardelijke Liefde
Onvoorwaardelijke Vergeving
Transmutatie van het Violette Vuur

Deze energievelden van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergeving en Violet Vuur die rond Gaia’s Globe cirkelen zullen worden beschermd en gehandhaafd door de leden van elke groep om Gaia bij te staan door:

Schep Eenheids Bewustzijn met de groep en met Gaia

.  Ruim Gaia’s Lagere Astrale Laag op

.  Bekrachtig en transmuteer ALLE planetaire leven op elementaal niveau.

Als de elementalen, die de bouwblokken zijn van alle stoffelijke leven, onvoorwaardelijk worden geliefd en getransmuteerd, dan zullen zij dat geschenk verspreiden naar ALLE stoffelijke materie.

“Hoe doen wij dat?” Ik hoor jullie dat vragen. Wij, de Plejadiërs zullen jullie hetzelfde antwoord geven dat onze vrienden de Arcturiërs zouden geven:
 “Wij weten dat niet omdat JULLIE dat NOG niet hebben gecreëerd.”

Wij, de Plejadiërs en al jullie Galactische en Hemelse Familie zijn NU hier om jullie bij te staan. Alles dat jullie nodig hebben te “doen” is vragen om onze assistentie en dan voegen wij ons bij jullie.

Opmerking van Sue:
 Dit project is een samenwerkende creativiteit. Als we eenmaal onze eigen creativiteit gebruiken, dan transmuteert ons bewustzijn onmiddellijk naar het vier-dimensionale Alpha golf bewustzijn.

Dan, als we samen werken als EEN wezen met elkaar en EEN wezen met Gaia, zal ons bewustzijn zich uitbreiden naar het NU van de ENE van onze Theta en Gamma golf van vierde/vijfde dimensionale bewustzijn.

Ik kijk er naar uit om te zien wat WIJ scheppen als EEN Inter-planetair Wezen.

Zegeningen,    
Sue

**************************************
4 for GAIA ~ Me and My Planet

Are you ready to actively participate in the planetary ascension process?

Join us in celebrating our love for GAIA as it fuels our efforts and
dedication to co-create a planetary healing network.

This is your official invitation to join the upcoming
4 for GAIA introductory webinar.  
  
Join us on Friday, September 11, 2015 
11:00 AM - 12:30 PM PDT

 4 for GAIA meditations by viewing the video below.