Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 september 2015

De eclipsen van september – Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een eclips? / 8 september 2015 / Door Ana-Magdalena Zainea

De eclipsen van september –
Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een eclips?
8 september 2015 / Door Ana-Magdalena Zainea

De hele maand september staat onder invloed van de eclipsenperiode, een Zonsverduistering op 13 september en een Maansverduistering op 28 september.

Sinds de oudheid brengen eclipsen ons fascinatie en angst. Vroeger werden ze gezien als tekens aan de hemel, die slechte zaken voorspelden. Nu weten we dat eclipsen ons mogelijkheden en kansen bieden. Maar ook momenten van crisis, ‘new beginnings and new endings’. Hoe dan ook, eclipsen hebben altijd een plotselinge aard en kunnen daarom een grote impact hebben op onze levens.

Maar wat gebeurt dan eigenlijk tijdens zo een eclips?

Feitelijk wordt het licht van de Zon of de Maan verduisterd omdat de Aarde of de Maan er tussen komt te staan. Het is een gebeurtenis die wij vanuit de Aarde waarnemen, in werkelijkheid verduistert de Zon of de maan niet, en heeft dit te maken met het feit dat wij vanuit het perspectief van de aarde (geocentrisch) de kosmos waarnemen. Maar absolute werkelijkheid bestaat niet en alles heeft te maken met een subjectieve, en in het geval van een eclips, met een collectieve gewaarwording.

In astrologie zijn Zon en Maan de belangrijkste principes in de horoscoop. Tegenovergesteld als energie, representeren ze symbolisch het vader- en het moederprincipe, de mannelijke en de vrouwelijke polariteit die door hun samenzijn het leven voortbrengen.

Als de Zon verduistert, komt de Maan tussen de Aarde en de Zon te staan en omdat de Maan dichterbij staat, lijkt het alsof ze net zo groot is als de Zon. Gezien vanuit de Aarde bedekt de Maan de Zon.

Een Zonsverduistering heeft plaats bij een Nieuwe Maan en een Nieuwe Maan is er wanneer Zon en Maan op dezelfde plek staan in de dierenriem.

Op 13 september staan de Zon en de Maan samen op 20 graden en 10 minuten in het teken Maagd. Deze eclips begint gestalte te krijgen vanaf het begin van de maand. Voor ieder van ons werkt dit persoonlijk anders, afhankelijk van ieders geboortehoroscoop, en de aspecten die ze maakt naar de planeten in de horoscoop.

Deze Zonsverduistering houdt verband met zaken die zich afgespeeld hebben eind maart. Iets wat toen begonnen is of niet goed afgesloten is, krijgt nu een vervolg.

Tijdens de zonsverduistering wordt het licht van de Zon geblokkeerd. Symbolisch is dit het licht van ons bewustzijn dat geblokkeerd wordt. Onze blik is vertroebeld, we hebben even geen goed zicht op de toekomst en zaken uit het verleden steken nu de kop op. We worden gedwongen om oud verdriet en oude pijn te herbeleven en krijgen ook een kans om hier schoon schip mee te maken (Zon/Maan in oppositie met Cheiron).

Saturnus loopt door de laatste graden van Schorpioen en dit brengt ongeduldigheid. Het is een nu-of-nooit-gevoel, zaken moeten nu geklaard worden.

Probeer een bepaalde routine te ontwikkelen in deze periode, al is het maar op tijd naar bed gaan om op tijd te kunnen opstaan. Ga geen bewustzijnsverruimende middelen gebruiken zoals alcohol of drugs. Het gevaar in deze periode is dat we meer dan anders de neiging hebben om te vluchten in een wereld van dromen en illusie.

Zoek houvast in praktische zaken, hou je voeten op de grond en blijf zo veel mogelijk realistisch.

Twee weken later, op 28 september, hebben we te maken met een Maansverduistering. En dit is eigenlijk een Volle Maan: de Zon en de Maan staan in tegenoverliggende tekens in de dierenriem.

De Zon schijnt zijn licht direct op de Maan en in deze periode worden we ons bewust van iets in onze levens, iets wordt zichtbaar, iets wordt voltooid. Voor elk van ons is dit persoonlijk, afhankelijk van de plaats van de Maansverduistering in de geboortehoroscoop.

Deze Maansverduistering valt op 4 graden en 40 minuten in het teken Ram. Het houdt direct verband met iets wat zich afgespeeld heeft in begin april van dit jaar. Deze Maansverduistering valt op de relationele as van de tekens Ram en Weegschaal. Het gaat hier over ´ik´ en ´de ander´ en ´hoe relateer ik me tot een ander´. Ik heb ´mijn behoeften´, ´mijn wil´ (Ram) en de ander heeft ook ´zijn behoeften´ en ´zijn wil´.

De conflicten die hier ontstaan zijn bedoeld om ons bewust te maken van de plaats die wij innemen en van de manier dat we onszelf relateren tot anderen. Deze eclips vraagt ons om te kijken naar de ander, naar de behoefte van de ander en leert ons bruggen te slaan van ´ik´ naar ´wij´. In lak´ech – ik ben een ander jij!

De planeet Mercurius die tijdelijk retrograde loopt, kunnen we in deze periode goed gebruiken voor introspectie en voor reflectie. Het gaat niet over het ´conflict als machtsstrijd´ maar over het ´conflict als kans´. Een kans om de ander en in eerste instantie onszelf, te leren zien voorbij de wereldse maskers die we dragen.

Tijdens de hele maand september kunnen zich crisissen voltrekken. Creëer daarom de ruimte die je nodig hebt om het onverwachte onder ogen te moeten gaan zien. Grijp deze kans om zaken te voltooien of oude patronen die je niet langer dienen, voorgoed te doorbreken.

Ik denk niet dat het de bedoeling is van ons universum om ons te doen lijden. Lijden is geen doel op zich! Het is een gewaarwording van een groeiproces. Eclipsen komen ons nu en dan herinneren dat we moeten groeien. En groeien zullen we!

Zo boven … zo beneden! Zo binnen en zo buiten!

Ana-Magdalena Zainea


Over de auteur:
Ana-Magdalena Zainea is schrijfster, astrologe en coach. Afkomstig uit Roemenië, kwam ze op haar 24 jaar naar Nederland. Momenteel leeft ze in België waar ze haar Astrologie- en Coaching Praktijk heeft. Zij heeft het boek ‘Verhalen uit een ander rijk’ geschreven, en samen met haar partner het boek ‘AndersSamen. De geboorte van een gezin’ uitgebracht.