Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 september 2015

De Arcturianen Jullie Aarde Opdracht / 2 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Jullie Aarde Opdracht
2 September 2015 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Lezers,
Bepaalde artikelen die ik in het verleden ontving werden in mijn gebied van aandacht geplaatst. Dit werd ongeveer een jaar geleden geschreven, maar de Arcturianen wilden dat ik belangrijke informatie aan deze boodschap toevoegde dat eerder niet meegedeeld kon worden. Daarom, als het een beetje bekend klinkt, is het omdat jullie een goed geheugen hebben.
****
De werkelijkheid is in lagen van frequenties die ingebed zijn in de holografische projecties van de 3D/4D Aarde. Jullie moeilijkheden op deze niveaus van werkelijkheid gaan niet slechts over de personen bekend als de Kliek of de Duisteren, maar hebben ook te maken met de frequentie werkelijkheid waarop jullie afgestemd zijn.
Als je kijkt naar het vierde dimensionale lagere astrale gebied en de lagere overlevingniveaus van de derde dimensie, kan je zien dat de Kliek nog steeds enige controle heeft over deze frequentielagen van werkelijkheid.
In feite, velen van diegenen die macht-over anderen wensen zijn gemigreerd naar deze lagere niveaus van werkelijkheid omdat zij het hogere Licht niet kunnen tolereren dat steeds dieper in Gaia’s vierde en hogere derde dimensionale lagen van werkelijkheid stroomt.
Ondertussen, verhuizen steeds meer van jullie, inclusief Gaia zelf, in/naar de hogere frequentielagen van werkelijkheid waarin energie naar buiten snel terugkeert als energie terug. De Kliek en anderen die geregeerd worden door angst en kwaadheid zijn behoorlijk bang over het hebben van de energie die zij uitsturen snel terug te krijgen.
Zij kennen de energie die zijn naar buiten de wereld in plaatsen en willen NIET ervaren dat het naar hen terugkomt. Het egoïsme, het nemen van anderen, de macht-over, en de angst geleefd als kwaadheid en overheersing is niet iets dat zij in hun levens willen ervaren.
Daarom, zoeken zij hun toevlucht in de lagere frequentielagen van werkelijkheid waar energie naar buiten gedurende een lange tijd niet terugkomt. In de lagere dimensionale werkelijkheden regeren zij over diegenen die altijd in die resonantie leven. Om te leven voorbij de lagere frequenties van werkelijkheid, moeten jullie de derde dimensionale concepten loslaten van “wat belangrijk is”. Zeer vaak, moeten jullie ook jullie gehechtheid aan rijkdom loslaten, aangezien geld een negatieve kracht op de fysieke Aarde geworden is.
De noodzaak voor “meer geld” is de reden voor moorden, oorlogen, overheersing en het egoïstische, macht-over anderen geweest. Geld is absoluut geen component van de hogere vierde en vijfde dimensionale lagen, woonomgeving zones, van werkelijkheid. In feite, behalve in het lagere astrale gebied, is geld nauwelijks een component van de vierde dimensie.
Als jullie je bewustzijn uitbreiden in/naar steeds hogere hersengolven, beginnen jullie het derde dimensionale concept los te laten van hard werken om geld te krijgen zodat jullie “genoeg kunnen hebben” of “meer hebben”. De kliek wil niet dat anderen geld krijgen, aangezien dat een bedreiging voor hen is omdat geld een belangrijk element geweest is van hun macht-over anderen.
Gelukkig, terwijl jullie frequentie van bewustzijn stijgt, resoneren jullie in toenemende mate op het stromen van het Nu. Daarom, verhuizen jullie geleidelijk weg van de derde dimensionale “tijd”. Terwijl jullie doorgaan jullie bewustzijn uit te breiden in/naar de werkelijkheden die resoneren voorbij rijkdom, verwerving, of macht-over anderen, breidt jullie creativiteit uit en zo ook doet jullie vrijheid dat.
Terwijl steeds meer van jullie deze verschuiving maken, zullen diegenen die nog steeds worstelen en hard werken zich af beginnen te vragen of zij misschien ook uit zouden kunnen vinden hoe door het leven heen te stromen met vrede en een gevoel van overvloed.
Dit “gevoel van overvloed” gaat niet over geld of over de dingen dat geld kan kopen. Overvloed is een geestesgesteldheid dat jou herinnert aan je eigen bekwaamheid om je aandacht en intentie te richten op de vrede, Liefde en het geluk van het creëren van je eigen leven.
Als meer van jullie jullie bedrijfsbanen verlaten, verhuizen naar het platteland, jullie eigen voedsel verbouwen en ruilhandelen voor wat nodig is, zullen jullie ontdekken dat jullie volmaakt gelukkig zijn met minder “spullen”. Deze type van keuzes brengt de Kliek net zo snel ten val als de Onvoorwaardelijke Liefde die naar hen gestuurd wordt vanuit de Hogere Dimensies.
Uiteindelijk, zullen jullie in/naar het overhellende punt  stromen, de kwantum verschuiving, de transmutatie terug in/naar de hogere frequenties van jullie Multidimensionale ZELF. Wat zal er gebeuren wanneer de meerderheid van de mensen ervoor kiezen om hoofdzakelijk over de Aarde, andere mensen en creativiteit na te denken?
Wat zal er gebeuren wanneer alleen de minderheid van de mensen nadenkt over verzamelen, succes en macht? Wanneer mensen NIET verloren zijn in het worstelen en dromen van “meer krijgen,” kunnen zij gemakkelijker stromen in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid die resoneren voorbij de illusie van “meer nodig zijn”. Hetmeer nodig zijn is het tegengestelde van dankbaar zijn.
Wanneer je “meer wilt” affirmeer je dat er “niet genoeg” is. Dan vul je die gedachte met de emoties van angst en kwaadheid. Deze gedachte en emotie gecombineerd creëert een negatieve gedachtevorm.
Deze gedachtevorm reist naar buiten de wereld in om angst te verspreiden dat er “niet genoeg” is, hetgeen een collectieve angst en kwaadheid creëert. Verder, keert deze 3D gedachtevorm terug naar de afzender en creëert in feite MEER “ niet genoeg”.
Tegenovergesteld, wanneer je denkt, “Dank je wel voor de substantie die voorhanden is,” combineer jij je gedachten met je gevoel van dankbaarheid om een positieve gedachtevorm te creëren. Deze gedachtevorm roept uit, “Ik ben dankbaar voor wat ik heb.”
Dan reist jouw gedachtevorm naar buiten de wereld in om dankbaarheid te verspreiden voor alles dat je hebt. Uiteindelijk, keert deze gedachtevorm naar jou terug, de afzender, met de zegen van “meer van wat je hebt”.
De uitdaging voor velen van jullie is dat de regels van het 3D spel veranderd zijn en velen van jullie het memo daarover niet kregen. In de oude versie van de derde dimensionale Aarde moesten jullie hard werken om verder te komen en konden jullie je niet voorstellen dat jullie je eigen werkelijkheid zouden kunnen creëren.
Gelukkig, heeft de “oude” derde dimensionale versie van werkelijkheid zoveel hoger Licht ingenomen dat in plaats van hard te werken, jullie voelen dat jullie slim werken om nieuwe ideeën en technologie te ontdekken die het leven zo eenvoudig maken dat jullie het gevoel hebben dat jullie aan het creëren zijn in plaats van aan het werk.
Dan, omdat jullie levens gevuld zijn met creativiteit, jullie bewustzijn en derhalve jullie inzichten, uitbreiden in/naar steeds hogere frequenties van werkelijkheid. Met andere woorden, jullie stromen NU in/naar de Nieuwe Aarde.
Terwijl jullie vorderen richting de drempel van de 5D Nieuwe Aarde, is de Galactische Federatie, die jullie voorouders en hogere expressies van ZELF representeert, in afwachting van de grote hereniging. In deze pre-vijfdimensionale woonomgeving zone, bestaat geld niet langer meer, aangezien het niet langer meer nodig is.
Jullie hebben allemaal replicators, welke ogenblikkelijk alles kunnen creëren dat jullie nodig zijn van voedsel, naar meubels, naar auto’s en zelfs huizen. Jullie hebben ook gratis persoonlijke tricorders, welke ook bio-scanners zijn, stem herkennende taal vertalers, anti-zwaartekracht auto’s enzovoorts, enzovoorts.
In feite, AL deze apparatuur wordt op dit moment “ontdekt” in jullie huidige overgangswerkelijkheid. Echter, de Kliek wil NIET dat deze apparatuur met hun “werk bijen” gedeeld wordt. Vandaar dat, velen hard werken om een maaltijd op de tafel te plaatsen terwijl de duisteren gewoonweg hun persoonlijke replicator programmeren.
Gelukkig, terwijl jullie doorgaan te stromen in/naar steeds hogere frequenties van werkelijkheid, zullen jullie steeds meer van deze technologie in jullie dagelijkse leven gaan zien. Dit zal zich voordoen omdat de Kliek en andere duisteren die deze technologie verborgen hebben gehouden, niet langer in staat zullen zijn te resoneren op die laag van werkelijkheid.
Daarom, zal de technologie vrijelijk uitgedragen worden aan iedereen. Deze technologie zal voor iedereen beschikbaar zijn omdat de eersten die hun bewustzijn uitbreiden in/naar het besef van wat er in feite door de paar gehamsterd wordt, terwijl de velen “hard werken”, naar buiten zullen komen en zeggen;
“Wisten jullie dat jullie deze geavanceerde technologie zouden kunnen hebben?”
Als je bewustzijn je toestaat om steeds meer van de Nieuwe Aarde gewaar te worden, zal je begroet worden door je Galactische en Hemelse families. Aangezien deze leden van jullie hogere dimensionale zelf “van boven lijken af te dalen”,  zullen jullie ook jullie Lemuriaanse en Atlantische familie ontmoeten die vanuit de Kern van Gaia naar boven zullen komen.
Natuurlijk, afdalen en naar boven komen zijn driedimensionale termen gebaseerd op de polariteit van boven en beneden. Jullie vijfde dimensionale werkelijkheid zal vrij zijn van deze polariteiten. Als jullie je verder aanpassen aan jullie hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten, zullen de concepten van polariteit, afscheiding, macht-over en zelfs conflict vervagen uit jullie werkelijkheid.
Jullie Galactische, Hemelse, Lemuriaanse en Atlantische families zullen jullie helpen om een persoonlijke en collectieve Nieuwe Aarde te creëren door doorheen jullie populatie te bewegen en alle pas ontwaakten te helpen, lief te hebben en te ondersteunen die hun angst losgelaten hebben en zich naar Onvoorwaardelijke Liefde en multidimensionale creativiteit gewend hebben als een nieuwe manier van leven.
Eerst zullen jullie in/naar en uit deze hogere zones van werkelijkheid verhuizen, aangezien het oefening en meer meesterschap zal nemen van jullie gedachten en emoties om een onophoudelijke aanwezigheid te handhaven in deze hogere frequentie van de Aarde.
Gelukkig, zullen jullie hogere dimensionale gedachten en liefdevolle emoties jullie aandacht richten op jullie altijd uitbreidende, vijfde dimensionale lichamelijke sensaties. Sommigen van jullie zullen zich langzaam aanpassen aan deze sensaties, en sommigen zullen zich zeer snel aanpassen, en anderen zullen zich helemaal niet eraan aanpassen.
Diegenen die zich niet aan een hogere frequentieversie van werkelijkheid aan kunnen passen zullen hun derde dimensionale leven uit-leven alsof er helemaal niets gebeurd is. Zij zullen in dezelfde illusie blijven dat hen doorheen veelvoudige versies van het leven op de 3Dd Aarde leidde.
Wanneer zij “sterven” op het specifieke tijdstip dat gekozen was door hen voordat zij een incarnatie namen, zullen zij in staat zijn om de vierde dimensionale Mysterie Scholen te bestuderen totdat zij gereed zijn om hun verslaving aan de derde dimensie los te laten.
Ja, de derde dimensie is zeer verslavend omdat, te vaak, jullie NIET de bevrediging krijgen van “een taak goed uitgevoerd”. Zonder dit gevoel van bevrediging, hebben sommigen van jullie problemen te groeien. Daarom, proberen jullie hetzelfde steeds maar weer opnieuw en verwachten een anderen uitkomst.
Want zie, de Kliek verhuisde diep in/naar het onderwijssysteem om het moeilijk voor de mensen te maken om op nieuwe manieren te leren hun leven gewaar te worden. Gelukkig, wanneer jullie je eenmaal herinneren hoe een vijfde dimensionale staat van bewustzijn te verkrijgen en te handhaven, zullen jullie je herinneren dat jullie al Meesters van jullie Energiegebied zijn, maar dat jullie dat feit vergaten toen jullie je 3D Aarde voertuig binnen gingen.
Wanneer je eenmaal stevig je Multidimensionale ZELF herinnert, hoef je niet te leren, of te proberen, of te wachten. Je vijfde dimensionale Lichtlichaam zal ogenblikkelijk je bewustzijn en inzichten/gewaarwordingen uitlijnen met/aan de vijfde dimensionale resonantie van werkelijkheid.
Binnenin die frequentie van werkelijkheid, zal het fysieke Aarde voertuig dat jou door je derde dimensionale werkelijkheid heen droeg ogenblikkelijk transmuteren in/naar je vijfde dimensionale Lichtlichaam.
Net zoals je derde dimensionale, fysieke lichaam resoneerde met de derde dimensionale woonomgeving zones van Gaia, resoneert je vijfdimensionale Lichtlichaam met de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde. Met andere woorden, je vijfde dimensionale staat van bewustzijn zal jou uitlijnen met je vijfde dimensionale gewaarwordingen/inzichten van de vijfde dimensionale Aarde.
Wanneer je eenmaal die frequentie van werkelijkheid gewaarwordt,

Kan je kiezen die frequentie van werkelijkheid te leven.
Herinner je dat je vijfde dimensionale Lichtlichaam ZELF koos om diens essentie in/naar een driedimensionaal voertuig te sturen om Gaia met Haar planetaire ascentie te helpen. Daarom, is je vijfde dimensionale Lichtlichaam je natuurlijke lichaam, en je derde dimensionale fysieke lichaam is een driedimensionale creatie welke verbonden is met/aan de 3D Matrix.
JIJ bent een Multidimensionaal Wezen die koos om tijdelijk een driedimensionaal Aarde voertuig te dragen. Je koos dat voertuig in deze “tijd” te dragen om met de Planetaire Ascentie te helpen. Je opdracht was:
* Je vijfde dimensionale bewustzijn uit te lijnen met je derde dimensionale Aarde voertuig.
* Je ware Multidimensionale ZELF te vergeten en een fysiek mens te worden.
* Je Multidimensionale ZELF te herinneren en geleidelijk terug te keren naar je Lichtlichaam.
* Terug te keren naar het Lichtlichaam door terug te keren naar een bewust besef van je vierde en vijfde dimensionale ZELF.
* Als je terugkeert naar je multidimensionale bewustzijn, je geleidelijk je 3D voertuig transmuteert zodat het kan versmelten met je vijfde dimensionale Lichtlichaam.
* Als je jouw persoonlijke Aarde voertuig transmuteert, elementaal-na-elementaal, transmuteer je OOK Gaia’s planetaire Aarde voertuig - elementaal-na-elementaal.
* Als je naar je vijfde dimensionale Lichtlichaam terugkeert, je Gaia helpt om naar Haar vijfde dimensionale Lichtplaneet terug te keren.  
Denk eraan dat creatie in de hogere dimensies begint en naar beneden uitbreidt in/naar de lagere dimensies. Vandaar dat, de hogere dimensies nooit weggaan of verdwijnen. Echter, de hogere werelden verdwijnen wel voor JOUW waarnemingen wanneer je bewustzijn eenmaal in/naar de lagere derde en vierde dimensionale hersengolven valt.
Echter, als jij je bewustzijn uitbreidt in/naar het NU van de zone van werkelijkheid waarin jij je Lichtlichaam draagt, zal je gemakkelijk de Nieuwe Aarde waarnemen die ALTIJD bestaan heeft. Aangezien er GEEN tijd is in de vijfde dimensie en daaraan voorbij, is er geen begin en geen einde. Daar is alleen de ENE van het NU.
Toen je leerde lopen, viel je vaak. Toen je leerde spreken zei je de woorden verkeerd. Je moest gewoon oefenen, oefenen, oefenen, en “opgroeien”. Jullie zijn nu allemaal aan het opgroeien en keren terug naar jullie Multidimensionale ZELF. Ben net zo geduldig en liefdevol voor jullie zelf, als jullie zouden zijn voor jullie geliefde kinderen.
In feite, zijn JULLIE geliefde Kinderen van het Universum. Aangezien het hogere Licht in toenemende mate jullie werkelijkheid infiltreert, zullen jullie de “tijd” stroom verlaten in/naar het NU van de hogere frequenties van werkelijkheid.
Als je gelooft dat je moet lijden of hard moet werken, zal je die gedachtevorm creëren wat zich uit zal lijnen met die versie van werkelijkheid. JULLIE zijn Meesters in training. Echter, omdat jullie een Multidimensionaal Wezen zijn, hoeven jullie niets te leren behalve om te:
HERINNEREN WAT JULLIE AL WISTEN.
Zegeningen,
Wij zijn de Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl