Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 10 september 2015

Benjamin Fulford: "Chaos in het door de cabal gecontroleerde financiële systeem schept mogelijkheid voor revolutie." / Donderdag 10 september 2015,
Benjamin Fulford:
"Chaos in het door de cabal gecontroleerde financiële systeem schept mogelijkheid voor revolutie."
Donderdag 10 september 2015, 10:17 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 7 september 2015 –

Chaos en conflict aan de hoogste top van het westerse financiële systeem heeft een unieke gelegenheid geschapen om definitief een eind te maken aan de Khazariaanse maffia controle van het westen. Verder zal een nieuwe groep leiders de macht in het Pentagon overnemen en als ze in staat zijn om samen te werken met de wereldwijde verzetsbeweging kan de mensheid al deze herfst bevrijd worden van de Babylonische schuldenslavernij.

Het belangrijkste wat wereldwijd in de hoofden van het leger, politie en ambtenaren van de geheime dienst gestampt moet worden is dat het westen werd overgenomen door een groep van massa moordende gangsters die zo snel mogelijk gearresteerd moeten worden en moeten worden verwijderd uit de macht

Om het maar eens bot te zeggen, het moet uitgelegd worden aan de militairen die aan de kant blijven staan dat de Khazariaanse bende actief heeft geprobeerd om hen en hun families te vermoorden met kunstmatig gefabriceerde ziekten, toxische chemicaliën, ongezond eten, meerdere pogingen om de Derde Wereldoorlog te beginnen enz. wat betekent dat aan de kant blijven staan niet langer een optie is. Zelfverdediging is noodzaak.

De verjaardag, deze vrijdag van de massamoord gebeurtenis van 11 september 2001 in New York, zou een goed moment zijn om actie te ondernemen. Alles wat nodig is voor alle goed ingelichte leden van het leger en politie in de VS en voor alle regeringen buiten de VS is om onmiddellijke arrestaties van de daders van deze misdaad te eisen. Iedereen vanaf Obama tot onderaan die probeert de arrestaties te stoppen moet zelf worden gearresteerd.

In feite, zijn er al duidelijke tekenen dat het leger van de VS sterke actie onderneemt tegen de Khazariaanse bende. Bronnen bij het Pentagon zeggen dat de Khazariaanse JP Morgan bank onder “militair toezicht is gezet” omdat “het de actieve arm van de Federale Reserve Raad is.” De Pentagon bronnen leggen uit dat JPM voedselbonnen verhandelt of elektronische voordeelkaarten hetgeen ze hadden kunnen stopzetten met de bedoeling om voedselrellen te veroorzaken.

JPM werd overgenomen met de bedoeling dit te voorkomen. Echter, het leger rapporteert nu dat veel van het JP Morgan geld “verdwenen is geraakt.” Ze onderzoeken nu of Morgan Stanley en Barclays bank verantwoordelijk zijn voor het stelen van het geld omdat, als dit zo is, “ze geLehmaniseerd zullen worden” dat wil zeggen failliet worden verklaard en ontmanteld worden

Een MI5 bron in het UK, merkte op zijn beurt op dat: “het interessant is om dat te horen omdat Morgan Stanley in de UK achter het Irak Chilcot (witwas) onderzoek” naar UK betrokkenheid bij de illegale invasie van Irak zit. MI5 merkt ook op dat senior UK machthebbers als John Scarlett (voormalig hoofd van MI6) en Jeremy Heywood (eerste minister van het kabinet) tot op heden samenwerken met massa moordenaars Benjamin Netanyahu en de Bush familie om te proberen de Khazariaanse bendecontrole van het westen in stand te houden.

Er is ook een enorme financiële aanval tegen andere, door de Khazariaanse bende gecontroleerde financiële instituten, gaande. Ze wankelen onder een gecombineerde aanval waarbij het dumpen van VS Schatten (door China), de instorting van olie prijzen, oliedollar derivaten verliezen, nulrentetarieven (op leningen) en eisen door exporteurs van betalingen in Chinese yuan, inbegrepen zijn.

Volgens bronnen bij het Pentagon en Chinese bronnen “stuurt de door Rockefeller gecontroleerde Citigroep zijn gestolen goud en gestolen contanten naar Rusland in een poging om te voorkomen dat het in Chinese handen valt.” Dit valt samen met verklaringen van Rockefeller, man met de buidel, Henry Kissinger dat de VS aardig moet zijn tegen Rusland. Rusland zal waarschijnlijk het goud claimen als de schat van de tsaren die terugkeert.


Zoals in een in augustus uitgegeven bulletin vermeld werd, werd een duidelijk teken van de intensiteit van de huidige financiële oorlog gezien toen de Chinese Tianhe-1 super computer werd aangevallen door een elektromagnetisch pulsewapen op 12 augustus, direct nadat China op 11 augustus de Yuan devalueerde ten opzichte van de VS dollar.


De Chinese devaluatie werd gebruikt als deel van een aanval op de derivatenposities van de grote Khazariaanse banken. De Khazarianen antwoordden met een gestolen nucleair wapen. Pentagon ambtenaren verklaarden snel aan de Chinezen dat de aanval tegen hen afkomstig was van de Khazariaanse bende en niet van het industriële leger complex van de VS
De Chinezen hebben het duidelijk gemaakt dat ze sterke actie verwachten van het militaire industriële complex van de VS tegen de Khazariaanse bende als ze oorlog willen voorkomen. Een dergelijke actie is al begonnen, werd hun verteld

Het leger van de VS, de Russen, de Iranezen en hun bondgenoten verhogen nu hun druk op de Khazariaanse bende en hun marionetten staat Israël. Deze drie machten werken nu samen in een aanval op het Israëlische ISIS proxy leger in het Midden Oosten. Egypte staat ook op het punt de Iranese, Russische, Pentagon alliantie te vergezellen, volgens bronnen bij het Pentagon

Een militaire campagne door deze bondgenoten is nu onderweg met het doel om ISIS olie af te snijden welke wordt aangeleverd vanuit Irak via Israel en Turkije. Deze olieroutes afsnijden zou de Khazarianen en hun ISIS proxy leger beroven van hun grootste inkomstenbron (buiten narcotica)

De Khazarianen hebben al een grote nederlaag onder ogen gezien in de Verenigde Staten bij hun pogingen om de verzoening tussen de VS en Iran te stoppen. Het feit dat de Khazariaanse lobby, ondanks een enorme campagne, niet genoeg stemmen kan krijgen in het Congres en de Senaat om de Iran deal weg te stemmen is helder bewijs dat de Khazarianen de controle verliezen over het politieke systeem van de VS.

Ondertussen arriveert geheim Khazariaans bendelid Koning Salman van Saudi Arabië in Washington D.C. op 4 september om de terugkeer te eisen van het Saudi Goud dat in de VS wordt bewaard. Hij werd door de Amerikanen verteld dat als hij doorging met zijn eisen zijn Koninkrijk opgebroken zou worden. Ter toevoeging; hem werd verteld dat zijn land “ernstige gevolgen” tegemoet zou zien als hij zou stoppen met de olieleveringen aan het militaire industriële complex van de VS en zou beginnen het aan de Chinezen te verkopen. Salman werd ook gedwongen de Iranese deal te accepteren, zeggen de Pentagon bronnen.

De situatie in Europa komt ook tot een einde. De enorme vluchtelingen crisis die in het nieuws is wordt op touw gezet als onderdeel van het lange termijn plan van P2 om een conflict tussen de Islam en christendom te gebruiken om een vereniging af te dwingen tussen de monotheïtische geloofsovertuigingen. Het plan vraagt om een escalatie van de vluchtelingen crisis en de aankomst van grote afvaardigingen van “bewapende ISIS vechters” om het proces te versnellen, volgens Duitse “tweede Reich” bronnen.

Volgens deze bronnen, bereiken NATO krachten een geheime overeenkomst om verder te gaan met hun Nieuwe Wereld Orde op 25 september. Een of ander akkoord zal op 25 september worden ondertekend, zeggen de bronnen. Het globale plan is om het totale huidige systeem in te laten storten met de bedoeling om dit van de grond af aan weer op te bouwen, zeggen ze.

Van de aankomst van Paus Francis, Vladimir Poetin, Xi Jinping en andere machthebbers in de VS aan het einde van september, wordt verondersteld dat dit is om de 70ste verjaardag van de VN te vieren, maar dit is misschien een soort van indicatie dat er een wereldverdrag ondertekend zal worden.

Een ander teken dat er iets hoogst ongebruikelijks gaande is, is het feit dat de VS lucht defensie van de oost kust van de VS stil gelegd wordt tijdens de tweede helft van september net als het feit dat er Chinese en Russische marine strijdkrachten gestationeerd zijn naast de VS kust. De laatste keer dat er zo iets gebeurde was op 11 september 2001.


Ondertussen zijn er in Japan ook tekenen dat het niet loopt als anders. Het lijkt er op dat slaven Eerste Minister Shinzo Abe werkt voor nieuwe managers. Het duidelijkste teken is dat de regering van Japan niet alleen elk voorwendsel van sancties tegen Rusland of Iran beëindigd, het is ook van plan om het gebruik van de VS dollar in de handel met Rusland te stoppen. Japan handelt al met Iran en China zonder de VS dollar te gebruiken.

In ander Japans nieuws, splitsten recentelijk de Yamaguchi Gumi, Japan, en het grootste misdaadsyndicaat van de wereld zich ook op. Bronnen binnen de Yamaguchi Gumi en de rivaliserende bendes zeggen dat de opsplitsing een plaatselijke aangelegenheid was niet direct gerelateerd aan internationale gebeurtenissen. Tsukasa Shinobu, het huidige hoofd van de bende, komt uit Nagoya (thuis van Toyota motors) en wrok tegen Nagoya controle bouwde zich op in Kobe, de traditionele basis van de bende.

Niet alleen nam de Nagoya factie personele beslissingen over maar het eiste ook een buitensporige bijdrage, volgens bendebronnen. Het is onwaarschijnlijk dat deze splitsing zal leiden naar oorlog omdat beide facties te veel te verliezen hebben wanneer dat gebeurt, zeggen de bronnen. De laatste keer toen de Goto gumi weg ging in 2008 was er geen oorlog.
Tadamasa Goto, het hoofd van de Goto bende, leeft nu teruggetrokken in Cambodja. Als een bendeoorlog gaat uitbreken, zullen bendes hun voormalige hoofdkwartieren evacueren, hun uiterlijk verbergen en beginnen elkaar te vermoorden.

In een laatst bericht aan lezers, wil deze schrijver de lezers bedanken voor het verdragen van vooraf geschreven verslagen en hem zo toe te staan om zijn jaarlijkse vakantie in Canada door te brengen.


Canada stevent af op een algemene verkiezing op 19 oktober en opiniepeilingen laten nu zien dat het Zionistische regiem van Stephen Harper op een nederlaag afstevent. Canada zal dan in staat moeten zijn om zichzelf en zijn neven en nichten in het Zuiden te helpen bevrijden uit de Babylonische schuldenslavernij.


 Nederlandse vertaling: Lia.