Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 11 september 2015

Ashtar On The Road: Moeder Maria: "9-11” moet voor iedereen geheeld worden!!! / 8 september 2015/ Susan Leland


Moeder Maria:
"9-11” moet voor iedereen geheeld worden!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
 8 september 2015/ Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde kinderen!

Ik noem jullie mijn kinderen zoals allen op deze Aarde omdat ik als een moeder van jullie houd. Daarom ook eer ik jullie vrijheid en jullie vrije wil om te ontwikkelen – ieder van jullie, volgens jullie eigen keuzen. Ik moet jullie vertellen dat ik het hart van een moeder heb dat letterlijk overvloeit van vreugde als ik kijk naar de Liefde die jullie uitstralen, elk en iedereen van jullie!!!

Het antwoord is natuurlijk al gegeven, dat is vanaf de eerste dagen al zo geweest en ik en mijn familie van Kumara zijn hier zoals wij het Licht hoog hebben gehouden. En wat is dit Licht? Het is het Antwoord en, natuurlijk, IS HET ANTWOORD LIEFDE!!! Dit is altijd zo geweest en het zal altijd ook zo zijn!!!

Lieve mensen, ik weet heel goed dat jullie allemaal zorgen, pijn, en zelfs lijden hebben doorgemaakt in dit leven en in andere levens. Ik ben hier als moeder om mijn armen uit te strekken naar jullie allemaal, om mijn Liefde jullie te laten omhullen en jullie te vertellen hoe gezegend ik ben met jullie aanwezigheid!

Ik zal nu gaan spreken over waar wij hier samen met name bij betrokken zijn omdat Liefde het Antwoord is – het is het enige Antwoord, niet alleen het beste antwoord – het is het enige antwoord op absoluut elke vraag, elk probleem, elke situatie die minder dan vreugdevol is. Liefde begint bij ieder van jullie. Het is aan jullie, lieve mensen, om liefde nog meer in je eigen harten te laten komen. Er zijn op elk moment van jullie leven mogelijkheden om BEWUST je hart te openen om de Liefde erin te laten stromen!!!

Liefde stroomt nu in allen op deze wereld!  Het is aan jullie om daar toegang toe te krijgen. Vaak is het mogelijk om jezelf er zoveel mee te vullen dat jullie je er een beetje licht in je hoofd door voelen. Blijf dus tegelijkertijd goed gegrond!

Onthoud dat jullie in aardse lichamen zijn en deze lichamen dus dienen te eren! Breng het LiefdesLicht naar binnen, maar blijf gegrond - behalve natuurlijk, als jullie een tijdje wensen te vliegen zoals jullie dit nu steeds vaker doen!

Dit is wat er voor jullie ligt, deze mogelijkheid om omhoog te gaan naar de Hogere Dimensies waar alleen maar Liefde is. En uiteindelijk zullen jullie meedoen met dat deel van jullie dat jullie je Hoger Zelven noemen en die daar allang zijn. Vele mysteries zullen zich ontvouwen en jullie zullen nogmaals zien dat Liefde altijd het antwoord is op alle vragen!!!

Nu zijn wij gekomen op het punt van vanavond, als jullie willen, en dat is natuurlijk de dag van 11 september in jullie jaar 2001. Ik was bij degenen in de torens. Ik was zelfs bij alle betrokkenen en ik zal jullie dit vertellen – degenen die eraan meededen deden dit als onderdeel van een missie, een wakker schudden, als jullie willen. En hoewel degenen die de gebeurtenis hadden voorbereid geen bewuste gedachten hadden om de wereld op enige manier te dienen, is dit uiteindelijk wel wat er gebeurde.

Ik vraag jullie om ook voor hen Liefde te vinden omdat, zie je, de heling niet plaats kan vinden als het alleen gaat om degenen die hun lichaam verlieten of die achterbleven om te rouwen. De heling dient compleet te zijn. Het lijkt veel op het baden van een kind, een heel jong kind, en dit is niet compleet als jullie het hoofd ook niet wassen. Jullie kunnen zien wat ik hiermee bedoel. Er is geen deel van deze gebeurtenis dat het niet verdient, en inderdaad, heling vereist om de voorbereidingen voor ascensie door te laten gaan in het huidige tempo!!!

Jullie zijn allemaal op het ascensiepad en jullie willen graag verder maar er zijn vele reinigingen en helingen die plaats moeten vinden in de derde dimensie. Het gaat veel sneller door samen op te staan, om samen onze vibraties te verhogen!

En als ik zeg: onze, bedoel ik dat ik met jullie mee doe zodat ik jullie energie kan voelen. Ik verzeker jullie dat jullie energieën prachtig en heel liefhebbend zijn. En als wij onze energieën verenigen, onze energieën van Liefde, kunnen wij zeker wonderen verrichten!!! 

Daarom bied ik een specifiek wonder van heling aan - aan alle betrokkenen en allen die werden beïnvloed door 9-11 en dat is uiteindelijk iedereen in de wereld en het Universum daarachter!!! Het is aan jullie om de heling in je eigen hart toe te staan en het dan te delen door de hele derde dimensie heen. Dit wordt met grote vreugde gezien door allen die zich bevinden in de Hemelse Verlichte Gebieden, inclusief het deel van jullie  - ieder van jullie – dat permanent hier is! Ik bedoel daarmee dat jullie eeuwig en Goddelijk zijn!!!

Zo komt het dat wij samen komen in de vreugde van deze missie, als jullie willen, als liefhebbende wezens, allemaal, en samen onze Lichten laten schijnen. De hele hemelse gemeenschap is bij ons! Wij zijn in dit speciale samenzijn – en wij zullen zelfs nog hoger gaan tijdens de meditatie* - om deze heling aan te bieden aan allen op de planeet Aarde zodat wij katalysators kunnen zijn, als jullie willen, voor de heling, met name die van 9-11 en alle omliggende gebeurtenissen voor alle koninkrijken van Moeder Gaia! Omdat er niemand in alle koninkrijken was die, door hun verbindingen, die niet de gevolgen voelde van deze gebeurtenis!!! En dit heeft nog een heel lange tijd geduurd – en nog!

Het is dus tijd, zoals jullie tijd meten, om dit een gebeurtenis te laten zijn die de focus omdraaide, om wijsheid te vinden en bovenal, de eenvoud van het antwoord op alles, op alle problemen, op alle zorgen en de droefenis die nog steeds bestaat in de derde dimensie op de planeet Aarde. En om dit ENE antwoord te laten voelen in alle harten voor de grote heling van deze gebeurtenis en zeker ook voor alle problemen die nu nog steeds aanwezig zijn –voor alles dat de mensheid en de koninkrijken nog steeds gedeeltelijk in de derde dimensie houdt en daardoor zorgt voor vele problemen en problematische situaties!

Het is een opening, een reiniging als jullie willen. Het is het brengen van het Licht van Liefde dat allen in hun eigen hart met ogen van wijsheid, zullen zien en zij zullen dit naar hun hersenen vertalen zodat zij BEWUST zullen zijn van de veranderingen in de energieën van de mogelijkheden om te helen wat er geheeld moet worden en bovenal, zodat zij de Waarheid zullen kennen en accepteren over het Antwoord, en dat is Liefde – onvoorwaardelijk, eeuwig en altijd aanwezig als de ENIGE energie, samen met alles dat eruit voortkomt in de Hogere Dimensies waar jullie je permanent gaan vestigen – niet alleen als bezoekers – waar jullie je zullen verbinden op nieuwe en Hogere Niveaus die hun energie krijgen van Liefde en waar jullie samenkomen in het Licht van Degene Die Wij Allemaal Zijn!!!

En dus, mijn kinderen dank ik jullie omdat jullie hier waren en mee deden en de degenen die hier kwamen om mijn woorden te horen – het zijn niet de woorden die belangrijk zijn, het is de Liefde die ik voor jullie voel, de Liefde die het antwoord is en de Liefde die ons gezelschap brengt! Laat het zelfs nog meer in jullie harten komen en wees in de EENHEID van het LiefdesLicht in jullie bewustzijn, want dit, lieve mensen, is Wie Jullie Werkelijk Zijn, evenveel als ik en als alle anderen die van de Hogere Dimensies komen!!! Dit, lieve mensen, is de Waarheid en dit is de realiteit voor ons allemaal.

En zo is het.

Namaste

*Moeder Maria werd gevolgd door Sekhmet, die meditatie leidde. De Meditation is beschikbaar als mp3 download.
http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html - scroll down for complete audio link
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, September 8, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.