Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 9 september 2015

Aranuth Spreekt: Levens-richtlijnen. / 5 september 2015 / Malcolm Bell

Aranuth Spreekt:
Levens-richtlijnen.
5 september  2015 / Malcolm Bell
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Commentaar

Het is een “gekke” maand geweest met alle soorten van on-gedroomde en ongehoorde gebeurtenissen voor individuen(in hun waak- en andere staten), landen en de planeet in het algemeen.

Veel van de planetaire gebeurtenissen zoals natuurlijke en onnatuurlijke rampen, kelderende aandelenmarkten, financiële en handelscrashes zijn voorspeld door Aranuth en ongetwijfeld is het vluchtelingenprobleem daarvan de meest stressvolle gebeurtenis.

Mijn persoonlijke mening is dat de vluchtelingensituatie geen individueel of landelijk probleem is maar dat het nu een ramp van wereldomvang met afschuwelijke proporties is geworden en het door elk land als zodanig dus behandeld zou moeten worden, of zij er nu direct bij betrokken zijn of niet!

Men zou verwachten dat de duidelijk lethargische, oude tandeloze tijger, de Verenigde Naties, leiderschap zou tonen en proactief zou optreden in dit afschuwelijk menselijk drama en wel met grote haast en compassie.

Is het mogelijk dat wij, de lichtwerkers en lichthouders van de wereld in concert met alle compassievolle zielen een schreeuw produceren die helemaal rond de planeet klinkt en de rijke regeringen zich laat schamen, de super-profiterende multinationals en de religies die onwetend miljarden hebben opgesloten in gewelven, en hen ons meest waardevolle bezit laat redden….. de wereldbevolking?

Als de wereld als geheel niet met compassie en haast antwoordt heeft men het recht verspeeld om zichzelf “menselijke wezens” te noemen…….. het zijn gewoon wezens.
Vrede en vreugde

Malcolm.

BOODSCHAP:

Ha, Ha, Ha. Goedenavond allemaal. Goedenavond nogmaals. Dit is Aranuth die terugkeert om jullie te spreken. Ha, Ha, Ha, Ha. Vandaag gaan wij een paar heilige koeien slachten. Lieve Help! Veel van jullie zielen zijn door veel van jullie levens, jullie wandelingen op Aarde, zo ondergedompeld in wat jullie religie noemen. Religieuze praktijken. Religieuze wetten.

Religieuze regels. Religieuze onzin! Religie heeft er helemaal niets mee te maken. Religie staat niet gelijk met wat jullie in dit of welk ander leven proberen te bereiken. Religie is gebaseerd op een hoeveelheid verhalen die verteld werden en weer verteld werden en weer verteld werden en nog heel veel vaker werden verteld. Sommige verhalen waar, sommige vals en sommige van geen enkele waarde, maar weghebben van een denkbeeldige droom.

En toch hebben jullie geïncarneerde zielen de religie toegestaan om zo’n groot en invloedrijk deel in jullie leven te spelen; op jullie pad. Wel, ik ben hier vandaag om jullie te vertellen dat religie iets heel anders op jullie pad is. Het heeft geen enkele echte waarde.

Waarvoor jullie zijn geïncarneerd is om te ervaren: ervaring met een overvloed aan onderwerpen, lessen, die jullie hopelijk uit deze ervaringen zullen trekken. Wat jullie winnen uit deze lessen en ervaringen is kennis, informatie, wijsheid en bovenal groei van jullie zielen.

Zielsverrijking. Het is voor jullie weinig zinvol om hier te zijn als jullie niet groeien. Als jullie niet leren, verspillen jullie je tijd. Waarvoor jullie zijn gekomen? Jullie zijn gekomen om te ervaren en te leren.

Jullie komen om kennis op te slaan, en wijsheid, informatie. Dat is jullie individuele pad en de reden waarom jullie dit pad belopen. Jullie zullen begrijpen dat jullie vele, vele paden hebben belopen. Niet alleen maar het aantal dat jullie kunnen tellen maar soms hebben jullie een rekenmachine nodig om het aantal vast te kunnen stellen. Dit aantal is niet zo heel belangrijk en het dient jullie ook niet zozeer, behalve dat jullie vele incarnaties hebben gehad die zorgden voor een veelvoud van ervaringen, lessen, waardoor jullie daardoor leerden, dat jullie daardoor iets hebben gewonnen. 

Er zijn vele zielen die naar dit rijk zijn gekomen, deze Aarde, met een speciaal doel; om te leren en toch, als zij hier komen hebben zij helemaal niets geleerd.

Zij namen het gewoon niet mee. Zij liepen gewoon op het pad, stap voor stap, zonder zich het belang van de lessen te realiseren die zij aan het leren waren. Dit is allemaal okay omdat zij terug kunnen komen en weer terug kunnen komen en dit steeds weer kunnen herhalen zoals velen van jullie die hier vandaag zitten dit al hebben gedaan.

Het is allemaal goed en wel om deze hoeveelheid levens op de planeet te hebben, maar jullie moeten, moeten ervan leren. Jullie moeten kennis verzamelen, informatie. Jullie moeten je ziel verrijken. Jullie moeten dit alles verzamelen om er voordeel van te hebben……. en dat is het hele punt hiervan. Jullie moeten vorderingen maken. Het lijkt erop dat jullie hier zijn neergezet en dat jullie is verteld je weg naar huis te zoeken en dat de enige weg om er te komen via kennis gaat. KENNIS.

Ik ga nu een paar concepten aansnijden die jullie je dingen kunnen laten afvragen, uitwerken, maar jullie kunnen dit!

 Terug naar religie! Religie speelt een veel te belangrijke rol in jullie leven. Het zou niet toegestaan mogen worden om jullie leven over te nemen. Religie; de basis ervan was een samenstelling van verzamelde kennis, informatie, verhalen van het pad van geascendeerde meesters die hier kwamen om jullie de weg te laten zien, om jullie te demonstreren hoe jullie voort kunnen gaan en snel kunnen leren.

In een notendop verteld kwamen vele meesters vrijwillig naar deze dimensie als voorbeeld, als model, om jullie een pad te tonen dat jullie beloningen zal brengen. Om jullie de beloningen van kennis, geavanceerde kennis te brengen. Informatie die jullie kennis brengt. Zo, nu weten wij dus wat jullie zijn: zoekenden!

Jullie hebben de uitdrukking ”zoekenden naar het licht” gehoord. Wel, jullie zoeken naar informatie. Jullie zoeken naar kennis. Jullie willen weten waar het allemaal over gaat. Waarom zijn jullie hier? Waar brengt dit ons naartoe? Wat is het doel? Wat zullen wij uiteindelijk bereiken? Daarvoor zijn de meesters hier gekomen: om het jullie te tonen.

Zij kwamen hier niet zodat bepaalde lichamen een religie zouden gaan scheppen, compleet met alle regels en reguleringen, zodat zij jullie onder controle konden houden. Nee, de meesters kwamen en vormden de perfecte manier om te ontwikkelen, te groeien, en terug te gaan naar de Gebieden als volledig gerealiseerde wezens. Nu, ik zei niet geascendeerde meesters, ik zei volledig gerealiseerde wezens omdat jullie tot volledige realisatie moeten komen van jullie geboorte, jullie pad, waar jullie zijn, waar jullie toe bestemd zijn.

Laten wij de religie gewoon loslaten en teruggaan naar het echte pad; het ware pad.

Het is goed voor jullie om de verhalen van de grote meesters te lezen, en zoals ik al eerder heb gezegd hebben zij de weg voor jullie gemodelleerd om je leven te leven in een fysieke incarnatie zodat jullie je kunnen uitbreiden, groeien, een verder verrijkte ziel te worden, veel meer vervuld van liefde en licht en kleur en geluid, alles!

Zij waren hier om jullie de weg naar huis te tonen. En het is nog steeds aan jullie om de weg naar huis te vinden.

Laat mij het jullie verder uitleggen. Jullie hebben een fysiek leven. Jullie hebben een leven in de derde dimensie of de vijfde dimensie, wat dan ook, maar jullie zijn hier in een solide materie. Van hieruit kunnen jullie verschillende ervaringen oproepen, je door hen heen werken, ervan leren en verder gaan.

Aan het eind van dit pad zullen jullie de fysieke realiteit verlaten en naar een andere realiteit gaan die vaak de spirituele realiteit wordt genoemd omdat dit gewoon de manier is van spirituele expansie, de methode van progressie is.

Wij hebben nu dus het gebied van fysieke/solide materie, de voortgaande stroom en daarna gaan wij naar de spirituele voortgang. Jullie zullen dus reïncarneren, weer wat meer leren, overgaan en weer reïncarneren.

Jullie hebben dus geboorte, leven. Dood, geboorte, leven enzovoorts. Nu, dit was de spirituele stroom; wat jullie het pad noemen door de spirituele gebieden en jullie hebben het pad door de spirituele gebieden gekozen om jullie van punt A naar het Nirwana te brengen. Volledige expressie om een volledig gerealiseerd wezen te worden. Dit is waar jullie nu allemaal zijn.

Ik wil graag dat jullie je er ook van bewust zijn dat dit fysieke gebied en het spirituele gebied alleen maar een van de veelvouden zijn van andere gebieden. Andere paden of expressies, van leren, waar jullie je niet volledig van bewust zijn.

Jullie zijn je ook bewust van wat jullie het galactische noemen, de galactische stroom, als tegenovergestelde van de spirituele en de fysieke stroom. De galactische stroom, de stappen, de stroom die jullie galactisch noemen, is bijna een Spiegel van de fysieke stroom.

Jullie kunnen dus in de galactische stroom zitten en geen kennis hebben van het spirituele of het fysieke en vice versa. Jullie kunnen dus in het spirituele zitten en geen kennis hebben van het galactische. Alle stromen zijn waardevol. Zij zijn allemaal waardevol. Elke stroom, of het nu de fysieke, de spirituele of de galactische is, is een mogelijkheid voor zielen – nu ga ik het woord “essentie” noemen – zielenessentie om te ervaren, te leren, te groeien, te worden.

Jullie kunnen dit doen en anderen kunnen ook doen wat zij willen in de galactische stroom.

Jullie kunnen doen wat jullie willen in de spirituele stroom en jullie kunnen doen wat jullie willen in de fysieke stroom.

Hier is nog iets anders waarvan ik wil dat jullie erover denken. Er zijn andere stromen. Andere stromen die ver, ver verwijderd zijn van jullie fysieke, spirituele of jullie galactische ontwikkeling. Zij zijn daar ver, ver van verwijderd. Zover dat geen van jullie een idee heeft dat zij feitelijk bestaan. Maar laat mij jullie vertellen dat deze andere stromen bestaan en veel krachtiger zijn dan de stroom waar jullie momenteel doorheen reizen, veel, veel krachtiger.

Als ik jullie als groep mee zou kunnen nemen en laten zien, een rondleiding geven naar een van deze andere stromen, een van deze andere gebieden, zouden jullie overweldigd zijn.

Totaal overweldigd. Zoveel dat jullie hier niet eens meer zouden willen terugkomen. Nooit meer!

Jullie zouden hier niet meer terug willen komen, ik kan jullie dit garanderen. Maar laten wij teruggaan naar de vrije keuze en vrije wil. Jullie hebben als essentie vrije wil en vrije keuze. Als essentie, als zielenenergie-essentie.

Er is een ruimte, een gebied, waar jullie tegen schepping kunnen spreken en beslissen welke ervaring jullie willen hebben en te leren en hoe jullie uit kunnen breiden; jullie keuze!

Op dit moment hebben jullie, aanwezige zielen, gekozen voor leven, dood, spiritueel, terug naar geboorte, leven, dood, spiritueel, en weer terug in dezelfde stroom. Om te groeien, te ontwikkelen, uit te breiden, te worden.

Wat gaan jullie worden? Liefde en Licht! Pure, pure Liefde, energie, pure Lichtenergie. In alle waarheid, in jullie ware vorm, is dit wat jullie zijn! Jullie zijn essentie van de scheppingsenergie. Jullie zijn het! Jullie zijn het die de scheppers zijn. Natuurlijk is er creativiteit, een kracht, die veel krachtiger is dan jullie zijn. Maar jullie zijn je eigen schepper. Jullie scheppen alles. Jullie kozen voor jezelf wat jullie hier willen scheppen.

Jullie kiezen wat jullie willen ervaren, wat jullie willen leren, en het pad dat jullie willen volgen.

Laat mij dit zeggen: er zijn hier sommigen van jullie die, gelijk aan dit wezen (wijst op zichzelf) hebben gereisd door wat jullie de galactische stroom noemen en jullie kunnen ook over deze fysieke en spirituele stroom leren. Jullie kunnen van spoor verwisselen als jullie teruggaan naar de gebieden; jullie kunnen van spoor verwisselen, om je te verhogen naar wat jullie zien als een galactisch gebied en progressie ervaren door de galactische stroom. 

Jullie ervaren wat het is om dat wezen te zijn en als jullie genoeg hebben van dit wezen kunnen jullie teruggaan, van spoor verwisselen en terugkomen naar een fysiek wezen.

Alle paden leiden naar het ene doel. Zij leiden naar het licht. De totaliteit van Liefde en Licht, zij leiden allemaal daar naartoe. Nu, nogmaals, de mogelijkheid bestaat voor jullie om een ander spoor te nemen om naar een veel krachtiger, groter uitgebreide stroom te gaan die alleen toegankelijk is voor zielen zoals jullie als jullie naar tevredenheid je fysieke, spirituele, galactische lessen hebben afgewerkt.

Als jullie een bepaalde hoeveelheid kennis en informatie hebben verzameld, zielsverrijking, kunnen jullie de Opperste Schepper verzoeken om van spoor kunnen te verwisselen naar deze veel, veel hogere en fijnere gebieden waar jullie kunnen leren en dingen manifesteren die jullie eerder niet konden scheppen of manifesteren.

Eerst doen jullie het grondwerk. Jullie komen hier als ziel. Jullie leren en jullie leren van de meesters die dit pad voor jullie hebben betreden. Alle grote meesters hebben jullie verlaten met wijsheid, kennis en begrip die momenteel worden gecontroleerd door de religies die jullie willen controleren. Dit is wat er aan de hand is.

Scheid het kaf van het koren! Wijs het kaf af; neem het graan. Neem dus het beste van het beste. En dit is de wijsheid en de informatie die jullie werd voorgeleefd door de grote meesters.

Jullie hoeven niet in hun voetstappen te lopen zoals zij deden toen zij in een lichaam waren, jullie hoeven alleen maar hun leiding te volgen. Hun kennis, hun informatie. Zij legden het allemaal voor jullie en vertelden jullie hoe jullie konden leven in dit fysieke leven zodat jullie heel snel vooruit konden gaan en als jullie teruggaan naar de gebieden, naar wat jullie  de spirituele gebieden noemen, is er veel meer leerwerk voor jullie beschikbaar omdat de grote meesters niet alleen informatie en kennis hier in deze gebieden achterlieten, zij lieten overvloed achter, een overvloed aan kennis en informatie in wat jullie de spirituele gebieden noemen. Een overvloed daarvan! 

Als jullie je fysieke leven beëindigen en overgaan naar een ander gebied dat jullie het spirituele gebied noemen, staat alles voor jullie open. Alle deuren staan voor jullie open. Alle kennis, informatie, begeleiding, het is daar allemaal. Het is als een gigantische universiteit en alles is er voor jullie beschikbaar. Jullie kunnen dus studeren, studeren om te leren, om kennis te vergaren zodat jullie in je volgende incarnatie – als jullie hier terugkomen – alles in praktijk kunnen brengen.

En de manier waarop jullie dit in praktijk brengen is een pad dat jullie hebben geschreven en dat alle deze ervaringen en uitdagingen omvat, en jullie gebruiken de voorheen geleerde kennis en informatie om zachtjes door dit pad te glijden en als jullie terugkomen naar de gebieden is er meer te leren, meer leerwerk totdat jullie een bepaald punt bereiken waarop jullie een volledig gerealiseerd wezen worden – waar jullie het niveau van geascendeerd meesterschap benaderen.

Dan kunnen jullie vragen om naar een hogere stroom te gaan die zo krachtig en zo mooi is dat jullie er niet eens aan kunnen beginnen om hem te beschrijven, te bevatten en te begrijpen. Dit is waar jullie voor gaan. Dit is jullie doel.

Toch, zoals ik heb gezegd, als jullie een kleine excursie willen en van spoor willen verwisselen naar het galactisch gebied, kunnen jullie vooruitgaan door al deze gebieden en op dezelfde manier leren als de zielen, de wezens, en kunnen jullie nog steeds teruggaan naar het fysieke leven of het spirituele leven.

Als jullie nu denken dat jullie de hoofdprijs hebben gewonnen als jullie een volledig gerealiseerd wezen zijn, hebben jullie het mis. Jullie hebben alleen de stap gedaan naar veel, veel hogere gebieden.

Wat ik dus graag wil dat jullie begrijpen is: kijk dus naar niets waarvan jullie voelen dat er een einde aan komt, een einde in zicht is. Een eindstreep. Er zijn veelvuldig, veelvuldig veel gebieden. Veelvuldige kansen om te leren en jullie zullen gewoon door blijven gaan, en door, en door…. Jullie zullen nooit stoppen met uitbreiden en groeien omdat jullie de Liefde zijn, jullie zijn het Licht, jullie zijn de Schepping.

Laten wij nu terugkomen naar het niveau hier, en mag ik jullie vragen om voorzichtig om je heen te kijken, naar je leven, alles dat jullie hebben in deze fysieke expressie; scheid het kaf van het koren! Gooi de rommel weg. Gooi de controleurs weg. Gooi het allemaal weg. 

Ontdoe je van de haken en de kettingen. Jullie zijn spirituele wezens. Jullie zijn hier niet om gecontroleerd en gemanipuleerd te worden. Jullie zijn hier om je uit te drukken en te groeien.

Dus bij al jullie instituten, al jullie verschillende manieren van leven, alles dat jullie zien, ontmoeten of zelfs voelen op je pad: vraag je af of dit waar is. Is dit absolute waarheid?

Bevordert dit de absolute Waarheid, de Liefde en het Licht? Nee? Gooi het weg. Gooi het weg als het jullie tegenhoudt; als het een hindernis op jullie pad is.

Maar in het zijn van een vrije vorm van expressie kunnen jullie alleen kiezen wat jullie geloven, wat jullie willen accepteren, wat jullie willen afwijzen, de manier waarop jullie willen leven en wat jullie willen scheppen. Jullie kunnen het! Niemand anders kan het voor jullie doen en niemand kan jullie beïnvloeden. Het is jullie keuze!

Ik wil jullie vanuit dit punt bemoedigen om heel goed te onderzoeken, onderzoek heel zorgvuldig elk aspect van je leven, wat jullie leven beïnvloedt en het leven dat jullie omringt. Onderzoek zorgvuldig alles en vraag jezelf af: “Dient dit mij?” Is dit waar? Is dit gebaseerd op Waarheid, Liefde en Licht? Neem dan vervolgens je beslissing. 

Ik heb nu genoeg voor een avond tegen jullie gesproken. Ha, ha. Ik heb jullie vele concepten gepresenteerd. Sommige die jullie kunnen begrijpen, sommige die jullie kunnen verwarren. Jullie zullen leren, jullie zullen groeien. Geen ziel zal er achterblijven. Ik dank jullie omdat jullie hier vanavond zijn gekomen. Ik ga nu vertrekken. God zegene jullie op je pad. Vergeet niet dat jullie God zijn. Jullie zijn schepping. Jullie zijn de Schepper. Jullie zijn God.

Zegeningen, zegeningen, lieve zielen.

Dank jullie wel.

Deel dit.