Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 augustus 2015

Saul: Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie. / 28 augustus 2015 / door John Smallman


Saul:
Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie.
28 augustus 2015 / door John Smallman

Hier in de spirituele rijken hebben we met grote vreugde de verbazingwekkende vooruitgang geobserveerd die de mensheid onlangs heeft gemaakt richting ontwaken uit de illusie. Ja, jullie maken echt geweldige vooruitgang. Grote aantallen houden nu de intentie vast liefdevol te zijn op ieder moment en alle aspecten van zichzelf die niet in overeenstemming of in afstemming zijn met Liefde los te laten. Dat doen is enorm krachtig, en het heeft een enorme invloed over de hele wereld. Als je kon zien wat jullie lichthouders en lichtwerkers bereiken zou je absoluut versteld staan. Blijf doen wat jullie doen, want het is een essentieel onderdeel van het proces van ontwaken, en ook omdat het zo enorm effectief is. Jullie worden zeer vereerd voor het geweldige werk dat jullie doen. De meeste van jullie ervaren niet veel, in de zin van positieve feedback voor jullie inspanningen, maar ik verzeker jullie dat wat jullie doen de wereld veranderd!

Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie, de illusie, en dat ontwaken gebeurt nu, in dit eeuwige nu moment. Voor een enorm aantal van jullie wordt dit duidelijk gemaakt door het feit dat jullie schaduwkant, het deel van jullie waarin jullie aspecten van jullie zelf verbergen of ontkennen, die jullie als slecht, schandelijk, het kwaad, of gewoon in het algemeen als onacceptabel beoordelen, en die als het ware, zichzelf in jullie bewustzijn knallen wat bij jullie shock en ontsteltenis veroorzaakt! 

Deze "dingen" moeten worden erkend, omdat het deel uitmaakt van wie jullie zijn als mensen, en voor jou om elk aspect van jezelf te laten ontwaken moet elk aspect van jezelf geaccepteerd worden en liefdevol worden geïntegreerd. Wanneer jullie dit doen zal alles wat niet in lijn is met Liefde gewoon wegvallen, omdat het onwerkelijk is. Desalniettemin vragen jullie jezelf, vaak heel angstig af, "als ik voortdurend de intentie maak en vasthoud om liefdevol te zijn in elke situatie, en als ik regelmatig mediteer, regelmatig bidt, en de dagelijkse mijn heilige innerlijke heiligdom bezoek, hoe kan ik dan deze verschrikkelijke en vaak moorddadige gedachten hebben? Hoe kan ik mogelijk zulke gruwelijke gedachten en ideeën hebben? Alleen gekke mensen en wrede dictators denken op deze wijze ."

Nou, zoals je al zo vaak verteld is, schiep God Een Zoon. Dan op een dag dacht Gods Zoon op een moment even, dat Hij zichzelf wilde afscheiden van Zijn Vader en zichzelf wilde bewijzen dat hij God niet nodig had. De meeste van jullie zijn goed op de hoogte van de opstandigheid van tieners, wel, dat is hoe de illusie begon!

Deze moorddadige gedachten zijn gewoon "daar," ze zijn niet van jou. Jullie hebben allemaal de mogelijkheid om hen te "ontvangen", maar er is geen noodzaak om daaraan gevolg te geven, en de meeste mensen hebben geen wens of de intentie daartoe. Echter, omdat elk menselijk ras en cultuur gedragsregels heeft, en "no go" gebieden in zichzelf heeft waar ze weigeren naar te kijken, waar ze in ontkenning zijn, zijn er veel van begraven "schatten!" Dat zijn gedachten en ideeën die een direct gevolg zijn van de keuze om te afgescheiden te zijn van God, van Jullie hemelse Bron, die in absolute oppositie zijn tegen of ontkenning van jullie ware aard, Liefde. Bij de keuze om jullie zelf af te scheiden van God moesten jullie een staat kiezen die volledig tegengesteld aan liefde was, en het is vanuit dat idee, dat deze gedachten ontstaan.

Het is een "schat" in de zin dat wanneer je het erkent en het allemaal loslaat je vrij zult zijn, want er is geen tegengestelde aan de Liefde, er is slechts Liefde!

Te zijn afgescheiden van God, aangezien het erop leek dat jullie dat waren, was een angstaanjagende concept, een gruwelijke realiteit. Jullie zagen jezelf als onacceptabel, onwaardig voor Gods Liefde, omdat jullie je van Hem hadden afgescheiden, en dus, uit angst, ontwikkelde jullie de mogelijkheid om aspecten van jezelf te verbergen en ontkennen waarvan je geloofde dat God je daar streng voor zou straffen - en je veroordelen tot de hel waar je eeuwig zou branden in ondraaglijke pijn.

Maar de hel is een onderdeel van de illusie. Er is geen dergelijke plaats of omgeving. Zoals jullie zo vaak en meest liefdevol over zijn geïnformeerd, is er alleen maar God, de Hemel, Werkelijkheid, Liefde. En het is hier dat jullie je eeuwig bestaan hebben in ieder moment, zonder pauze, onderbrekingen, of zelfs in een tijdelijke toestand van quarantaine.

Zoals allen in de spirituele rijken jullie blijven vertellen via gechannelde berichten, en zoals de mystici en meesters die tijd hebben doorgebracht op Aarde in alle rassen, religies en culturen jullie ook verteld hebben door de eeuwen heen, de enige werkelijkheid is Liefde. Maar, als gevolg van de angst die de illusie wekt en stimuleert, vooral als jullie geloven dat jullie alleen lichamen zijn met een zeer korte levensduur, is het redelijk en logisch gevolg van dat geloof dat je jezelf moet verdedigen tegen de dood, die het meest enthousiast lijkt te wachten om jullie permanent naar beneden te halen bij de eerste gelegenheid. Dan, zullen de kleine vreugden en genoegens waar jullie kort van kunnen genieten als mensen verloren gaan als jullie ophouden te bestaan, en jullie willen zeker niet ophouden te bestaan. Diep in jullie hart ligt de kennis van het eeuwige leven en alles wat het met zich meebrengt - Gods eeuwige en oneindige Liefde voor een ieder van jullie - verborgen, maar het beïnvloed nog steeds je overtuigingen en denkpatronen, zodat het concept van niet-bestaan, het verlies van Zijn oneindige liefde, beangstigend is.

En jullie zullen nooit ophouden te bestaan! God heeft jullie gecreëerd in liefde voor de eeuwig om te genieten van een eindeloos leven met Hem, en niets kan dat ooit veranderen. De dood is niets meer dan het neerleggen van het voertuig wat je in staat stelde je leven te ervaren binnen de illusie als een mens, maar in werkelijkheid is het onwerkelijk, ondanks het intense gevoel van de werkelijkheid waarmee het jullie presenteert, vooral wanneer jullie lichamen in pijn zijn of lijden.

Binnen de illusie, is angst een sterke motivator van zeer irrationeel en gevaarlijk gedrag als angstige mensen voor zichzelf, hun families, hun geliefden, hun stammen, en hun volken een veilige omgeving proberen veilig te stellen, waarin zij hun menselijke leven kunnen leven. De meeste geloven dat met een beetje geluk en met de hulp van de moderne wetenschap oorlogen, pest, ziekte en dood, kunnen worden uitgeroeid, vaak door het uitroeien van degenen van wie ze geloven dat zij een constante bedreiging voor hun bestaan vormen, hun ingebeelde vijanden.

Hoe kunnen jullie vijanden hebben wanneer wij allemaal EEN zijn? Goed beschouwd is het vrij duidelijk dat dit begrip krankzinnig is, en de moderne spirituele psychologie zou ermee instemmen. Echter, jullie angsten zijn zo intens dat terwijl jullie ermee zouden instemmen dat de manier waarop mensen vaak samenwerken krankzinnig is, het grootste deel van de mensheid niet in staat of niet bereid is boven hun intense gevoel te stijgen van angst en de ultieme en enige oplossing zal omarmen - LIEFDE! Om dit te doen lijkt op zijn best onverstandig, en in het slechtste geval, volledig irrationeel, dat is waarom het volstrekt onmogelijk lijkt dat een consistente toestand van vrede in de wereld kan worden bereikt.

Ieder van jullie, lichthouders en lichtwerkers, door de intentie om liefdevol te zijn in ieder moment, richten zich op en integreren de Tsunami van Liefde die jullie omringt in een persoonlijk energieveld van grote kracht die zich uitstrekt voorbij jullie menselijke lichamen en die liefdevol samenwerkt met de energie velden van elk levend wezen op Aarde. Jullie helpen er aan mee om de Liefde die sluimert in alle mensen te doen ontwaken zonder uitzondering, heel vaak ongezien en niet erkend, en het is de Liefde die hen voorwaarts leidt in de richting van hun eigen onvermijdelijke ontwaken, en vanaf daar zullen jullie je verplaatsen naar een staat van wereldwijde vrede en harmonie als alle samenwerken als Eén voor het welzijn van allen, en armoede en ziekte permanent worden uitgeroeid.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl