Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 12 augustus 2015

Rainbow Phoenix 10 aug 2015:


Rainbow Phoenix 10 aug 2015:
Cern Hadron Collider, Planetaire Verbindingen.

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Gaat u door.
Vandaag is het 10 augustus 2015. Wil Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn en Callista is de Energiegever en Vraagsteller.

Vraagsteller: Bewustzijn, hebt u in deze tijd een boodschap voor het menselijk collectief?

Bewustzijn: De voornaamste boodschap die dit Bewustzijn in deze tijd heeft, heeft te maken met een gebeuren dat eraan komt, en dat is ongeveer in een week tijd. Dit gebeuren is een verbinding (alignment), een planetair alignment van planeten en hemelse lichamen, zoals je wilt, die allen zullen worden opgesteld om een bepaalde opening in het bewustzijn te laten gebeuren.

Het is ook een tijd dat bepaalde mensen in de machtstructuur, zij die de Elites zijn, de Machten-Die-Er-Zijn, de Cabal, dat dezen zich ook bewust zijn van deze gunstige gelegenheid  van de planetaire alignments op 15 augustus en het is hun plan om die dag te gebruiken en de beschikbare energieën om de Cern Hadron Collider op te starten. Dat dit deel is van een agenda om de zich opbouwende golf die de Aarde nadert, welke ze moeten dempen of moeten afbuigen. Het werd gezien dat die in deze tijd nadert en die zich opbouwt tot een gebeuren rond het midden van september, waar een crescendo van energieën op de Aarde Zelf, als een waterval zullen vallen op de Aarde Zelf.

Maar eerst is er dit gebeuren voor 15 augustus, en opstarten van de Cern Hadron Collider, in Zwitserland. Dat velen hier over bezorgd zijn, sommigen verzamelen zelfs bepaalde krachten om dit gebeuren proberen te voorkomen.

Dat dit Bewustzijn aan hen wil zeggen die bezorgd zijn,en die zich geïsoleerd voelen voor een actie omdat ze geen deel zijn van een of andere groep, maar wel een echte zorg hebben over dit Cern gebeuren, de Hadron Collider die er wordt geactiveerd, dat ze inderdaad iets op zichzelf kunnen doen, elk individu kan iets zelf doen. Ze hoeven geen deel te zijn van een groep die samen is gekomen in de cyber ruimte om deel te zijn van een actie tegen dit gebeuren, wat succesvol kan zijn.

Dat de suggestie die dit Bewustzijn voor ieder heeft die er zorg om heeft, maar zich geïsoleerd voelt, is dat je gewoon vasthoudt dat de Cern Hadron Collider niet zal functioneren op die dag. Dat wat de bedoeling is van degenen achter de Collider, dat hun bedoeling wordt afgeslagen, niet tot vervulling zal komen omdat je dat anders vasthoudt, jullie houden het vast als een niet succesvol gebeuren.

Dat jullie een eigen individuele voorstelling hiervan, vasthebben die zal toevoegen aan de energetica die aan de gang is op de planeet tegen dit gebeuren. Maar nog belangrijker, als men werkt vanaf zo’n niveau van capaciteit in iemands eigen wezen, is men deel van iemands eigen collectieve wezen, iemands eigen hogere hoger spirituele aard. Dat jullie als Schepper Wezen vasthouden dat dit gebeuren niet succesvol zal zijn, niets zal er van komen om de energie van de Goddelijke Bron te vertragen of omver te werpen, welke op komt, die zich opbouwt, die in jullie werkelijkheid een ervaring zal scheppen, de ervaring dat die niet de Hadron Collider inhoudt dat deze succesvol zal worden opgevoerd en geactiveerd. Het is gewoon geen deel van jullie werkelijkheid, het is geen deel van de collectieve werkelijkheid van de mensheid of van Moeder Aarde.

Tegelijkertijd, omdat er een planetaire alignment van betekenis is, kun je voor jezelf open staan voor de binnenkomende energieën die in deze tijd beschikbaar zijn, of op de 15de augustus, of later op het apexpunt(toppunt) van de nieuwe crescendo van energieën die zich opbouwen, en in deze tijd naar deze planeet stromen. Dat jullie je kunnen toewijden naar je eigen spirituele begrip en ontwaken, vragend dat je in staat bent om jezelf tot nog een grotere graad toe te wijden aan leiding en ontwaking, vragen dat jullie in staat zijn om zelfs een grotere mate voor leiding en energetische ondersteuning die via Spirit tot jullie komt, en dat je deel bent van het ontwaken van de mensheid in deze cruciale tijd en kritieke tijd, omdat zij worstelt om zichzelf te herinneren, omdat individuen worstelen om zichzelf te herinneren in hun grote context, in jullie grotere context.

Dat zelfs deze dag een is die ge-oormerkt is door de Machten-Die-Er-Zijn als een belangrijke datum om te gebruiken, om hun doel te dienen, dat zij opnieuw teleurgesteld zijn als dat wat het plan is zal falen om online te komen, faalt om te worden geactiveerd.

Weet dat jullie een zeer belangrijk deel zijn van de energieën van de Goddelijke Bron die diametrisch tegengesteld staat om verdere onderdrukking of in slaaf zijn te bewerken, wat is tegengesteld aan de voortduring van het spel dat zij al zo lang gespeeld hebben en dat de energieën van de Goddelijke Bron nu voor jullie toegankelijk zijn, ook voor het individu maar ook het collectief dat zichzelf zoekt te kennen en om meer te worden dan Wat Het Is.

Vraagsteller: Dank u, Bewustzijn. Dus als ik in het kort opnoem wat ik hier denk, schijnt het alsof er een planetaire alignment gebeurt, welke een volgende poort opent. Het schijnt alsof we door een serie poorten gaan en ik begrijp dat de Hadron Collider zich opbouwt zodat het die energie zal stoppen om door te komen, op een of andere wijze, ik kan het niet helemaal verklaren in woorden, maar is dat wat er gebeurt?

Bewustzijn:In de grond is dit correct, in de grond is wat er gebeurt dat de planeten in hun individuele draai en orbits tot een bepaalde alignment komen die dan zal uitwerken dat het een doorgang opent die een bepaalde stroom van Schepper energieën zal toestaan om door de doorgangen te stromen. Stel je , als je wilt, een combinatie slot voor. Dat als al de nummers in de combinatie worden ingesteld, het slot zich zal openen en een stroom kan doorkomen dan door het open slot of doorgang die inderdaad wordt geopend als de combinatie in uitlijning komt. In dit geval, zijn de planeten de nummers die in uitlijning vallen die het slot openen en wat dan de doorgang opent.

Dat zij aan de macht weten dat deze doorgang van energie beschikbaar zal zijn, maar zij zoeken dit af te leiden, niet zo zeer om dat te blokkeren, te voorkomen, maar eerder die te verschuiven naar een tijdslijn van hun keuze, want degenen aan de macht weten van de tijdslijnen, ze hebben gewerkt vanuit vier-dimensionale niveaus, al duizenden jaren om het collectieve bewustzijn te manipuleren, wat de mensheid is en dus de mensheid zelf. Naar de tijdslijnen die zij gekozen hebben en die ze zeker energie zullen geven voor hun eigen tijdslijnen die ze als succesvol zullen zien, ze zien dit als het doorgaan van hun beheersing/dominantie, dat zijn degenen zijn die de mensheid zo lang al hebben onderdrukt.

Nu wordt de ‘wild card’ uitgespeeld. Deze wild card is de actieve deelname door de Goddelijke Bron in deze tijd, om totaal en ten slotte dat wat de controle is geweest en de dominantie van de duisteren, de Archonischen, de AI mensen af te buigen en te elimineren.

Dat deze mensen totaal in ontkenning zijn hiervoor en weigeren om dit te doen en ze voelen nog steeds dat ze de zaken kunnen aanpassen zodat die bij hun eigen voorkeuren passen en bij hun eigen behoeftes, en de Hadron Collider is een instrument waar ze mee zijn gekomen, dat ze denken dat die hen van resultaten kan voorzien die zij wensen, en om die stroom van energie te verdelen – niet om die te ontkennen, die niet te blokkeren, maar die te gebruiken ten eigen voordele en dit is hun plan. Dat daarom, terwijl anderen dit plan gewoon zien falen, zich niet ziet manifesteren, dat niet materialiseert, dat degenen die zo lang hun weg hadden, worden beneveld, in verwarring raken dat hun weg werd afgewend, dat hun weg voor hen werd ontkend.

Dit is deel van de voortdurende ontwaking van het menselijk bewustzijn naar zijn grotere aard, een aard die Spiritueel is in aard en in vorm.

Vraagsteller: Dank u. Het schijnt me dat, ja, het is zeker arrogantie om te denken dat je de voortgang kon stoppen van deze cyclus waar op dit moment de Aarde en het zonnestelsel doorheen gaan. Ik bedoel, we passeerden al de fase van de Kali Yuga en komen in de Gouden Periode, en dus gaat dit zeker gebeuren en om dit proberen te stoppen, schijnt echte arrogantie te zijn.

Bewustzijn: Het is arrogantie, maar het is arrogantie die is gebaseerd op voortdurend succes en al voor duizenden jaren. Het succes om een langdurende kennis te hebben van de gebeurtenissen die gaan komen, en om gebeurtenissen op het Aardoppervlak te manipuleren om de agenda aan te stuwen naar wat het meest de Machten-Die-Er-Zijn kan ondersteunen. Zij hebben zo’n ontwikkelde kennis van waar ze willen dat de planeet naar toe gaat en hoe dit de mensheid zal beïnvloeden, dat ze arrogant zijn geworden in hun houding dat dit altijd hen ten voordele zal werken en dat ze de golf van bewustzijn kunnen doen afwijken van wat Goddelijke Bron bewustzijn is. Zo is hun arrogantie, dat ze echt geloven dat ze dat kunnen doen, en dat ze dus groter zijn dan de Goddelijke Bron Zelf.
Maar er is ook grote onwetendheid in wat zij geloven, gebaseerd op een gebrek aan besef, een gebrek aan spirituele verbinding met de Bron Zelf.

Dat wat AI is, (Artificial Intelligence) wat de Archons zijn, dat wat de duistere krachten dient, heeft niet de capaciteit om het element te begrijpen van Goddelijke bewustzijn en Diens deelname bij de ontvouwing die er in deze tijd gebeurt. Eerder nemen ze aan dat ze doorgaan om te domineren en hun eigen weg te gaan. Ze zullen de Cern Hadron Collider opstoken en ze zullen een straal schieten naar buiten naar een punt, en een draaipunt creëren, dat zal worden afgebogen, gespleten, verdeeld in of rond de planeet zelf, niet in de planeet, maar er omheen, en die gebruiken, zoals waar dit Bewustzijn al over gesproken heeft, om op te bouwen zodat het past bij hun eigen behoeftes.
Dus is hier een arrogantie van niet-weten. Dat zal de Achilles’ Hiel worden en dat wat de belofte is van verslagen worden voor hen Zelf gebeuren. Is dit duidelijk?

Vraagsteller: Ja, dank u Bewustzijn. Ik heb in deze fase hier geen andere vragen over. Er zijn nog andere vragen. Ik wil graag vragen wat betreft de menselijke rol om deze golf van bewustzijn binnen te brengen. Waarom zijn we hier op de planeet, en waarom heeft de planeet ons daarvoor nodig? Maar ik zal dat beperken tot een andere opname. Dank u.
Ik wil gewoon iedereen bemoedigen om deel te nemen aan de meditatie of een intentie om te voorkomen…

Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn over dit punt zal spreken, dat punt dat je bracht over meditatie.

Dit Bewustzijn zal niet een specifiek moment in de tijd bestemmen voor iedereen om te gaan zitten mediteren. Dit is een vorm van het coördineren van een collectief, zodat een collectieve poging kan worden bereikt. Maar zoals dit bewustzijn zegt, velen zijn geïsoleerd, velen zijn afgescheiden van of niet allemaal zijn verbonden met een of andere groep die met een dergelijke activiteit bezig is. Wat dit Bewustzijn eerder wil suggereren is als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om actief te worden bij hun deelname om de Hadron Collider te voorkomen, zodat die niet succesvol wordt opgevuurd, dat ze een tijd overdag kunnen nemen, een moment of twee, waarbij ze gewoon in meditatie kunnen zitten of in contemplatie en de Hadron Collider kunnen visualiseren dat het opstarten zal falen.

Men hoeft niet eens de Hadron Collider te visualiseren, want de meesten hebben geen voorstelling van waar dit dertig-rare mijl grote ding op lijkt, daar onder de bergen in Zwitserland. In plaats van het visualiseren van de Hadron Collider of je er op te richten, houdt dan gewoon de gedachte vast dat de golf van bewustzijn, die zich opent, vanwege de planetaire verbinding, zal doorkomen om de Bedoeling van de Goddelijke Bron te bereiken, en dat alles in orde zal zijn, de planeet zal in orde zijn, en dat alle krachten die dit zouden willen afleiden en omverwerpen, niet succesvol zullen zijn. Dat de Goddelijke Bron in de plaats hiervan succesvol zal zijn en dat jullie als leden van het collectief van het bewustzijn van de Goddelijke Bron, op het individuele niveau, ook in orde zullen zijn.

Dat alles dat nodig is, het uitzenden van die bedoeling is, dat alles in orde zal zijn en in overeenstemming is met de Bron Zelf, en Diens plannen en Diens agenda.

Heeft dit zin?

Vraagsteller: Ja, dank u zeer, Bewustzijn.

Bewustzijn: Dat jullie Schepper Wezens zijn die nog maar net beginnen te begrijpen wat dit betekent, en velen geloven nog niet volledig dat het zo is. Er is geen noodzaak voor het geloven van deze zaak, er is alleen noodzaak om bereidwilligheid om je gedachten, je bewustzijn, je focus, je aandacht neer te zetten op een alternatief dat zelf in verbinding is met de bedoeling van de Goddelijke Bron. Laat dit los naar de Goddelijke Bron, geef dank aan de Goddelijke Bron voor de openingen die er komen en de energieën die nu stromen naar de planeet, naar Moeder Aarde, naar de mensheid en naar jou, het individu. Wees deel van de oplossing, geen deel van het probleem.

Dank u zeer, Bewustzijn.

Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn nu compleet is.


Thank you.