Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 augustus 2015

Jezus: Als kinderen van God is een ieder van jullie een zeer krachtig energieveld van Liefde. / John Smallman/ 23 Augustus 2015

Jezus:
Als kinderen van God is een ieder van jullie een zeer krachtig energieveld van Liefde.
Jezus via John Smallman/ 23 Augustus  2015

Velen voelen dat de illusie zijn greep op de mensheid versterkt als de mainstream media - blijkbaar met grote tevredenheid - oorlogen, conflicten, economische angsten, corruptie en oneerlijkheid in hoge plaatsen, en talloze andere ongelukkige gebeurtenissen en voorvallen blijft rapporteren. Deze verslagen hebben zeker betrekking op tal van aanhoudende mondiale gebeurtenissen, maar ze zijn echt slechts een zeer klein deel van de planetaire activiteiten. De stroom van de Tsunami van Liefde, die de planeet sinds eind 2012 omhuld, is veel meer verreikend in haar verheffende en inspirerende effecten dan een van de zogenaamde "slechte nieuws" gebeurtenissen waarop de media zich probeert te concentreren om jullie volle aandacht te krijgen.

Als kinderen van God is een ieder van jullie een zeer krachtige energieveld van Liefde. Jullie allemaal hebben een vrije wil en kunnen dus kiezen om om te gaan met jullie veld van Liefde of het te ontkennen en negeren terwijl jullie door jullie dagelijkse leven gaan als mens binnen de illusie die jullie zoveel eeuwen geleden collectief bouwde. De keuze die jullie maken in dit verband - en of jullie zich ervan bewust zijn of niet jullie creëren en herbouwen deze keuze in elk moment – is rechtstreeks van invloed op hoe jullie het leven ervaren. Steeds meer van jullie kiezen nu voor betrokkenheid, en de effecten van deze opdrachten zijn zichtbaar over de hele wereld.

Jullie echte en eeuwige natuur is Liefde. Jullie werden in Liefde en werkelijkheid geschapen, de tegenwoordigheid van God - of, zo u wilt, De Hemel - is Liefde. Jullie bestaan ​​is voor eeuwig onderhouden door God, onze liefhebbende Vader, binnen het Goddelijke gebied van Liefde, dat is alles wat bestaat. Je kunt er niet van afwijken, omdat het nergens anders bestaat. Er is alleen God, de Bron, het veld van liefde, dat Zijn schepping is, en al het leven bevat, zonder uitzondering.

Binnen dat oneindige veld is Gods enige Zoon gecreëerd en heeft Hem alles gegeven wat God is, Welke alles is. Het enige verschil tussen God en Zijn Zoon is dat God Altijd is, terwijl Zijn Zoon door Hem werd geschapen om deel te nemen in de extase van eeuwig leven met Zijn hemelse Vader in dat veld van de goddelijke liefde.

Echter, liefde heeft daar geen controle over, het is volkomen vrij van elke vorm van manipulatie, overheersing, of beperking van de ene geliefde, anders, zou het natuurlijk geen Liefde zijn. 


Gods Zoon dan koos om de vrije wil uit te oefenen door de aanleg van een illusoire omgeving zodat Hij de onafhankelijkheid en afscheiding van God kon ervaren en Hij kon proberen te bewijzen dat Hij God niet nodig had.

Echter buiten God is er niets, is er geen buiten. En de illusoire omgeving die de Zoon van God gebouwd had is een illusie, onbestaand, een verzinsel, een onwerkelijkheid. Toch is de kracht van Gods Zoon immens, en dus verschijnt de illusoire omgeving die hij gebouwd had zowel groot en zeer reëel, vooral wanneer het wordt bevolkt door een enorme veelheid van aspecten of afgescheiden delen van Zichzelf vervat in zeer beperkende containers - menselijke lichamen. Voor mensen lijkt de illusie heel echt, en plaatst zeer echte beperkingen op de menselijke vermogens, in vergelijking met het onbeperkte creatieve potentieel dat werd gegeven aan Gods Zoon op het moment van Zijn schepping.

En, op Aarde, zijn menselijke lichamen behoeftig. Zij hebben behoefte aan voedsel, onderdak, lucht en water, en als een van die essentiële dingen worden verwijderd of niet beschikbaar worden kunnen die lichamen niet overleven. Het gevolg daarvan is een afschrikwekkende gang van zaken, wat leidt tot de overtuiging dat ze voortdurend met elkaar moeten strijden voor het verkrijgen van voldoende, van de onvoldoende middelen van de Planeet, om hun overleving te verzekeren.

Maar, zoals ik al zei in de inleiding van mijn boek "Een Cursus in Wonderen," "Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat, hierin ligt de vrede van God." Waarlijk, er is niets te vrezen, want je hebt jou eeuwig bestaan in oneindige vreugde en veiligheid binnen de Geest van God. Alles dat jou lijkt te bedreigen of jou lijden brengt is onwerkelijk en zal voorbijgaan.

Focus je dagelijks op je ware aard, Liefde, en heb de intentie om het te delen en onvoorwaardelijk uit te breiden naar de hele mensheid zonder uitzondering  en geniet dan van de rust en tevredenheid dat die intentie brengt in je leven. Wanneer je anderen ziet lijden, ongeacht wie ze zijn of waar ze zijn, heb de intentie de Liefde te laten stromen van jou naar hen om het lijden te verzachten. Velen van jullie doen dit al en het is zeer effectief, in feite lost het de nachtmerrie op en maakt hem ongedaan die zoveel lijkt te omhullen ter voorbereiding van de op handen zijnde komst van een aangename droom die zal leiden tot jouw ontwaken in vol bewustzijn, waar je nogmaals jezelf zal kennen zoals je werkelijk bent - Goddelijke Wezens één met God.

Jullie ware aard kan niet meer worden verborgen voor jullie door de misleidende sluier van de illusie omdat die sluier onherstelbaar uiteenvalt als meer en meer van jullie je hart voor de liefde openen die God jullie constant biedt in elk moment van jullie bestaan. Jullie weten, diep binnenin jezelf, dat jullie goddelijke wezens zijn, het is gewoon dat jullie dat als mensen vergeten zijn, omdat vergeetachtigheid een krachtige beperking is dat een lichaam op zich neemt bij het incarneren, maar als de sluier oplost doet de vergeetachtigheid dat ook. Het gewaarzijn van jullie ware aard daagt elke dag op meer en meer van jullie en dat bewustzijn is intensiveert het effect van het oplosmiddel - LIEFDE - dat de illusie oplost.

Weet daarom dat jullie voor eeuwig zijn geliefd bij jullie hemelse Vader, en dat Hij vanwege Zijn oneindige liefde voor jullie in de middelen en energie heeft voorzien die de illusie definitief en permanent zal oplossen. Alle zullen ontwaken, want het is de goddelijke wil, en jullie individuele willen zijn allemaal in lijn met die Will, want in waarheid, is er slechts één Will.

Je liefhebbende broer, Jezus.