Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 augustus 2015

Heavenletter 5391 Wees als Boter of als een Vlinder / Vrijdag 28 Augustus 2018

Wees als Boter of als een Vlinder
Brief uit de Hemel
Vrijdag 28 Augustus 2018


God zei:

Wees als boter - gemakkelijk te snijden. Niets ondermijnt jou. Je bent geen sta-in-de-weg voor een ander. Mag iemand jou niet? Wat kan jou dat schelen? Je verzet je niet. Je neemt geen aanstoot. Je laat verzet los, want verzet komt neer op wrok. Heb op de eerste plaats geen gekwetste gevoelens. Wat er ook in het leven gebeurt, jouw wrok kan er niet één van zijn. Wees als boter.

Evenmin word je gemakkelijk gevleid. Je bent niet aanmatigend. Evenmin word je verslagen. Heb je nu niet genoeg gekwetste gevoelens gehad voor een heel leven? Wees nu meteen klaar met gekwetste gevoelens. De wereld hoeft jou niet te bemoedigen en evenmin moet de wereld jou kleineren. Wees jouw eigen Reisleider.

Niet langer leef je in een wereld waar belediging het overneemt en ben je als een uitgedroogd hard oud brood uit het verleden dat afbrokkelt. Zacht als boter, ben je geen huilebalk. Je bent iemand die weet wat belangrijk is en wat niet. Jouw wereld hangt er niet vanaf of je goed ontvangen wordt. Wat kan het jou schelen als iemand jou niet mag? Het is geen bepaling in de wereld dat iedereen jou moet mogen.

Het voelt voor jou als een tragedie, maar waarom? Hangt jouw leven echt af van de ontvankelijkheid van iemand anders? Dank iemand niet af omdat hij of zij meer nodig heeft dat jij hem of haar kunt geven. Maak jouw leven geen ruilhandel. Als iemand geen vreugde heeft om aan jou te geven, moet dat dan jouw probleem zijn? Moet gemogen worden of niet gemogen worden jouw modus-operandi zijn? Kun je niet zijn wie je bent ongeacht wat en waar iemand anders op een gegeven moment toevallig is?

Omdat anderen hardvochtig lijken, wil jij dan ook hardvochtig zijn? Het is niet een pluim op je hoed om zo kwetsbaar te zijn als je misschien bent. Echt, jouw leven gaat niet op en neer afhankelijk van de toeschietelijkheid of gebrek aan toeschietelijkheid van iemand anders.

Wees geen kaatsbal in het leven. Wees zelfs niet onoverwinnelijk, want onoverwinnelijk lijkt vaak te maken te hebben met gevechten. Wees niet in een gevecht. Neem geen deel aan wrok.

Vergeet niet wat Ik je gezegd heb. Wees niet zozeer afhankelijk van wat andere mensen op een gegeven ogenblik zijn. Het is niet zo dat je het tegenhoudt dat je gevoelens gekwetst worden. Je vecht niet tegen een ander. Je bespot anderen niet om hun beslissingen. Ze hebben alle recht om ja of nee te beslissen voor zichzelf, net zoals jij.

Moeten gekwetste gevoelens de temperatuur van je leven zijn? Ben jij een geslagen bal in het leven? Wat is er precies zo belangrijk dat iemand jou moet mogen? Hoe erg mag je anderen als je ervoor kiest hen niet te mogen omdat ze jou niet zo erg mogen als jij zou wensen?

Wil je echt dat iemand aan jou verplicht is?

Sommige mensen zijn edelmoedig. Sommige niet. Wat iemand anders is of niet is, ze zijn niet wat jou maakt.

Wees wie je bent ongeacht hoe iemand anders jou inschat. Je hebt Mij. Ik ben de Jouwe. Ik schat jou hoog in ongeacht wat deze of gene van jou maakt. Maak je niet zo druk om de beoordeling van jou door iemand anders. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen gevoelens. Niemand anders maakt jou. Jij maakt jezelf. Jij bent jouw eigen Geschapen Wezen. Word door Van Boven beïnvloed. Wees jouw Zelf ongeacht wat kleine dingen waard zijn. Wat iemand anders van jou denkt, is niet waarop jouw leven neerkomt. Trek je alles niet zo aan. In deze zin, zijn niet alle gebeurtenissen gelijk.

Als iemand anders edelmoedig met zijn of haar hart wenst te zijn, prachtig. Als iemand niet edelmoedig met zijn hart wil zijn, zegen hem dan evengoed. Als jij je niet in staat voelt gemakkelijk te zijn als boter, wees dan als lucht. Wees als een vlinder, licht van aanraking. Laat los, laat los, laat los.

Vertaald: Luus