Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 augustus 2015

Ashtar On The Road: Sananda: "Wij zijn EEN in het LiefdesLicht!" / 11 augustus 2015 / Susan Leland


Sananda:
 "Wij zijn EEN in het LiefdesLicht!"
Ashtar On The Road Teleconferentie
11 augustus 2015 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde familie!

Ik Ben Sananda Kumara. Ik ben hier gekomen met Liefde, alleen Liefde. Want als iemand deze Liefde heeft, deze hoge, inter-dimensionale Liefde, heeft hij geen behoefte meer aan iets anders.

Het gaat erom – letterlijk – door de ogen van Liefde te kijken – jullie fysieke ogen en jullie ogen van wijsheid. Als jullie dit doen zien jullie als een meester en hebben jullie die visie. Als  jullie die visie hebben is alles goed in jullie wereld!

Jullie zien of voelen het Licht in anderen en ja, jullie kunnen angst voelen en misschien kunnen jullie dan je hand uitsteken en hen de Liefde toesturen.  Jullie zenden het hen vrijwillig toe. Jullie stralen hoe dan ook Liefde uit, bewust of onbewust. Het is mogelijk om die verder te versterken of door jullie intentie meer energie te geven!

Ashtar sprak over het verlangen om op te eisen wat jullie ook willen opeisen. Ik doceer “opeisen” als een verhogende, expressieve manier om te zeggen: “ik wil” of  “Ik heb nodig” omdat de realiteit daarvan is dat jullie niets willen of nodig hebben. Jullie zijn LIEFDE! Jullie hebben het allemaal!!!

Als jullie dus zeggen: “Ik eis een perfecte gezondheid” of wat dan ook, is het gewoon een manier van (h)erkenning dat jullie uit en van Liefde zijn gemaakt, dat jullie Goddelijk zijn! Je kunt ook: magisch zeggen, als jullie dit willen, en dat jullie alle recht hebben als goddelijke wezens, als wezens van Liefde, als wezens van Licht op wat jullie ook maar willen zolang jullie een ander daarmee geen schade toebrengen.

Als ik “schade” zeg heb ik het eenvoudigweg over het minder aanbieden dan de Hoogste Energie van het Universele Licht aan wie dan ook. Dit is de Gouden Regel die ik ook in mijn leven als Yeshua onderwees. De gevolgtrekking hieruit is dat men eenvoudig een ander moet behandelen als jezelf, het is dus een tweedelige regel – een Gouden Regel natuurlijk omdat dit de houding en de acties en de expressies uitdrukt van de Hoger Dimensionale levensstijl, de Gouden Levensstijl, als jullie willen, of de Wit/Gouden Licht levensstijl.

Jullie kunnen zien dat dit Licht van Liefde heel krachtig is, althans dit zouden jullie moeten kunnen zien. Als jullie dit bemerken hebben jullie, ja, een fysiek lichaam maar dat er heel veel Licht in jullie lichamelijk Zelf is en dat jullie energievelden die om jullie heen zijn zich steeds meer uitbreiden terwijl jullie je met steeds meer LiefdesLicht vullen!!!

Dit is natuurlijk ook een voorbereiding voor jullie fysieke zelven om te transformeren naar jullie kristallijnen lichamen, een zeer noodzakelijke stap op de weg naar jullie Thuiskomst. Met thuiskomst bedoel ik jullie teruggaan naar jezelf! Jullie kunnen het Hemel noemen, of Lichtgebieden of wat jullie maar willen. Maar er zal een tijd zijn – niet meer in tijd, buiten de tijd, omdat tijd dan niet langer meer bestaat in jullie zienswijze – waarin jullie compleet geascendeerd zullen zijn naar jullie lichtlichamen.

Toch zullen jullie dan nog steeds multidimensionaal in jullie bestaan zijn en nog steeds de mogelijkheid hebben van het aannemen van een “dicht” lichaam in een of andere beschaving of misschien op Aarde, maar jullie zullen anders zijn omdat jullie de mogelijkheid hebben om vooruit of achteruit te gaan!

Jullie kunnen dus – zoals Saint Germain het vaak doet- komen en jezelf laten zien, misschien ietwat stralender, maar jullie kunnen jezelf in een fysiek lichaam met dichtheid en vorm laten zien. Of jullie kunnen gewoon als het lichtwezen komen dat jullie zijn. En er zullen steeds meer lichtwezens zijn die zich op deze manier vertonen.

Als jullie omhoog gaan, naar de Hogere Dimensies, naar de Gouden Eeuw, zullen jullie hen zien.Er zijn al mensen die dit doen. Zij zien de aura’s. Zij zien de Lichtwezens, zij zien de orbs, zij zien de kleine wezens en sommigen noemen hen feeën, de engelen, en ook de eenhoorns.

Wees ervan verzekerd dat dit iets is waarvoor jullie allemaal de capaciteiten hebben en jullie zullen deze dingen – onder andere – ook doen!!!

Voor dit moment gaat het er gewoon om je hierop voor te bereiden. Op deze opening, op deze expansie van jullie DNA, dat door jullie wetenschappers “rommel” wordt genoemd – niet door allemaal, sommigen van hen worden al behoorlijk verlicht, want zij zagen geen nut en doel omdat zij niet verder konden kijken dan hun driedimensionale perspectieven.
Jullie DNA bevat zoveel wijsheid en kennis en mogelijkheden!!!

Jullie hebben al zoveel binnen jullie mogelijkheden en jullie kunnen hen uitbreiden naar een prachtig lied: “All you need is Love” Liefde is de katalysator. Liefde is de alchemistische katalysator, de energie waardoor al deze dingen, en meer, wonderen, als jullie hen zo willen noemen, naar jullie toe komen en wel naar elk en ieder van jullie!!! En ik ben bij jullie allen! Ik verheug mij in deze Grootse Hergeboorte van Liefde. Dit is wat ik hier kwam onderwijzen en jullie zouden zeker kunnen zeggen dat wij dit grondwerk hebben gedaan – de andere meesters en ik – en dit is nu gegrondvest. ER IS GEEN WEG TERUG MEER!!!

Liefde – een terugkeer naar Liefde, en uiteindelijk is jullie teruggang naar Huis verzekerd. Dit zou niet zijn gebeurd als jullie je harten niet hadden geopend, lieve mensen, niet hadden geopend om nog meer van deze Liefde te ontvangen en die op jullie beurt weer verder te (ver)delen.  

Het is met deze energie van Liefde dat wij zullen doorgaan omhoog te gaan, verder te gaan op jullie paden, hoe jullie dit ook willen zien. Er is geen berg die wij niet kunnen beklimmen of er zelfs doorheen gaan – zo groot is de kracht van Liefde! Zo groot zijn jullie, bekrachtigd met het LiefdesLicht!!!

Wij danken jullie, ik en de Mentors die naast mij staan en alle wezens vanuit de verlichte Gebieden – de engelen, de aartsengelen, de meesters, de geascendeerden en alle koninkrijken van Moeder Gaia die jullie al heel helder zien stralen. Wij zijn in vreugde omdat jullie hier zijn! En terwijl wij nog verder moeten gaan, verzekeren wij jullie dat wij hier zijn om jullie te assisteren en te steunen bij elke stap op jullie weg. Kom dus naar de Eenheid en de Communie met ons. Roep een of meer van ons aan! Wij steken jullie de hand toe, wij openen onze harten en bovenal worden wij Een met jullie in het Licht van Liefde!!!

Ik zeg jullie dit – jullie schijnen zo stralend dat het hele Universum ontzag heeft voor de Liefde die jullie zijn. Zie jezelf zoals wij jullie zien, lieve mensen, en VOEL deze Liefde!

Nu komen de twee Maria’s in onze kring. Zij dragen de Rozen van Kumara  bij zich – mijn geliefde moeder en mijn geliefde vrouw – als de vrouw van Yeshua en de Moeder van Yeshua – geascendeerde meesters in hun eigen rechten maar die nu komen met de rozen van Kumara. Dit zijn symbolen van onze Liefde, maar zij komen nu om met mij mee te doen en zij schijnen stralend. Zie het licht van hun aura’s en VOEL de Liefde die zij zijn!.

Nu mijn geliefden naar jullie toekomen, neem zoveel rozen als jullie willen. Bewaar hen in jullie harten zodat het Universum zal weten dat jullie hier bij deze bijeenkomst waren. Wij bieden hen jullie als zegeningen aan, lieve mensen, aan ieder van jullie en aan degenen die nog zullen volgen om met ons mee te doen.

Het is deze Liefde die zij brengen om die toe te voegen aan de Liefde die jullie al zijn. Dit is onze manier om “dank je wel” te zeggen vanuit onze harten naar jullie harten en jullie te eren omdat jullie hier waren in het Wit/Gouden LiefdesLicht!

Wij zijn EEN!!!

En zo is het.

Namaste!

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, August 11, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.