Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 4 juni 2015

De HIERARCHIE: Jullie Galactische Buren. / Sheldan Nidle Geplaatst: 4 juni 2015

De HIERARCHIE:
Jullie Galactische Buren.
Sheldan Nidle
Geplaatst: 4 juni 2015

05: Jullie galactische buren – Het Sterrenrijk Altair

Nu we onze reis langs tweeëntwintig van jullie galactische buren voortzetten, arriveren we bij het Sterrenrijk Altair. Tijdens deze en andere reizen zullen we het ontstaan van diverse galactische culturen en hun progressie tot in onze tijd onderzoeken. We zullen ook onderzoeken hoe de huidige golf van vrede en coöperatie, ontstaan gedurende het laatste decennium van het Verdrag van Anchara, nooit eerder deze galaxy zo heeft samengebracht. De Altairianen zijn een goed voorbeeld. Vroeger traden ze op als bemiddelaars in vredestijd, maar niet tijdens vijandigheden; dit was afhankelijk van de ‘ aan en uit knop' van de galactische oorlogen om bepaalde culturele, diplomatieke en technische voordelen te verkrijgen.

Ik kwam als kind van zeven voor het eerst in contact met hen toen Washta, mijn gids en mentor, mijn gespreksmakker werd en mij later introduceerde bij een Altairiaanse ambassadeur en zijn gevolg van negen verbindingspersonen. Deze afgezanten waren in dit zonnestelsel op missie vanwege een aantal vertrouwelijke ‘informatiediscussies’ met bepaalde aardse geheime regeringen.
 
De Altairianen zagen zichzelf lange tijd als de enige groep galactische mensen die periodiek aandacht besteden aan de Anchara Alliantie. Zij kregen deze gunstige positie miljoenen jaren geleden tijdens de galactische oorlogen toen ze een wapenstilstand konden uitonderhandelen die bijna 300.000 jaar duurde.

De huidige status en locatie

Het Sterrenrijk Altair werd bijna negen jaar geleden eindelijk geaccepteerd in de Galactische Licht Federatie. Voordien was Altair een neutrale sterrennatie die de gewoonte had zich terug te trekken uit de Galactische Licht Federatie als het hen het beste uitkwam. Ze hadden ook een lange geschiedenis van sporadische samenwerking met de duistere sterrenrijken van de Anchara Alliantie. Omdat Altair dichtbij het hoofdkwartier van de Galactische Federatie gelegen was, werd het een belangrijke participant in de huidige diplomatieke en culturele uitwisselingen tussen de vroegere duistere rijken van de Anchara Alliantie en de Galactische Licht Federatie.

Nu is Altair, als gevolg van haar lange geschiedenis van samenwerking met de Anchara Alliantie, meer een natuurlijk kanaal geworden tussen deze vroegere duistere rijken en de vele culturele en diplomatieke teams van de Galactische Federatie. Deze rol stelde hen in de gelegenheid een zekere autoriteit te verkrijgen in zijn Regionale Galactische Federatie Raad die ze anders niet zou hebben gehad.

Altair – Arabisch voor Het Vliegende Wezen (Alpha Aquila) – is een grote witte ster die ongeveer 16,8 lichtjaren van de Aarde verwijderd is. Zij is de helderste ster in de Constellatie Aquila (Latijn: Adelaar). Samen met Deneb (Arabisch: Staart van de Hen) – Alpha Cygnus – en Vega (Arabisch: Duikende Adelaar) – Alpha Lyra – vormt Altair een schitterende driehoek aan de zomerhemel. Altair, de twaalfde helderste ster in deze galaxy, is bij jullie astronomen bekend vanwege haar snelle rotatie. Het Altairiaanse zonnestelsel bestaat uit zes grote planeten. De derde, een waterwereld, is de belangrijkste thuiswereld van de Altairianen.

Beschrijving van het Altairiaanse zonnestelsel

Zoals de meeste zonnestelsels bezit Altair zes werelden/planeten, de kleinste ligt het dichtst bij de zon en de grootste is het verst verwijderd. De Altair thuiswereld bezit twee manen; de rest van haar zonnestelsel bezit er nog eens twaalf. De binnenste planeet in dit stelsel heeft ongeveer de omvang van jullie Aarde. Omdat constante ontladingen van Altair, haar zon, de atmosfeer van deze planeet elektrificeert en voortdurend elektrische stormen veroorzaakt, werd haar atmosfeer getransmuteerd naar een mengsel van methaan en waterstof. De enige levensvormen die zich in deze bijtende lucht kunnen handhaven zijn een serie complexe bacteriën en algen. Regelmatig drijven wolken van zwavelhoudend plasma door de lage atmosfeer van de planeet.

De volgende planeet, die meer dan tweemaal de omvang van de Aarde heeft en eenzelfde  atmosfeer bezit, is meer levensvatbaar. Ze is gedeeltelijk dor (steppen), met grote woestijnen die het grootste deel van haar vasteland bedekken. Twee grote, ondiepe zeeën omringen het. Een hoge bergketen verdeelt het vasteland in tweeën en ketens van andere hoge, zaagtandbergen omlijnen de kusten. Hoewel het wildleven hier divers is, hebben de reptielachtigen op het dorre land de overhand terwijl amfibieën, vreemde zoogdieren en andere vogelachtige schepsels de kustgebieden bewonen. Primitieve, gepantserde vissen, bizarre zandwormen, geleedpotigen, diepzeewormen en kwallen, evenals diverse krabsoorten, bewonen de zeeën. Altairianen onderzoeken deze planeet en waarderen haar vanwege haar enorme biologische diversiteit. Flora en fauna die nergens anders in hun zonnestelsel te vinden zijn bestaan hier in overvloed.

De andere buitenplaneten in het Altairiaanse zonnestelsel zijn zogenaamde ‘gasgiganten’, die, in veel opzichten, lijken op de grote buitenplaneten in jullie zonnestelsel. De verschillen liggen hoofdzakelijk in de snelheid van hun rotatie, die sneller is dan die van jullie Jupiter, Saturnus, Uranus of Neptunus: in één geval is die rotatie vreemd trager dan die van de meeste gasgiganten in deze galaxy. Dus, hun atmosferen vertonen andere anomalieën, vergelijkbaar met de gigantische rode vlek die zichtbaar is op Jupiter, of de vreemde vlekken die mystieke geometrische patronen vormen. De twee buitenplaneten worden omgeven door een stofring die het equivalent is van Saturnus. Ze werden gevormd toen een aantal grote ruimteobjecten (kometen, asteroïden en kleine planetoïden met onregelmatige zonnebanen) te dicht de planeten passeerden, in botsing kwamen met hun kleine, buitenmanen en explodeerden in een serie prachtige veelkleurige ringen.

Beschrijving van de Altairiaanse thuiswereld

De derde planeet in het Altairiaanse zonnestelsel is een grote waterplaneet die bijna driemaal de omvang van Moeder Aarde (bijna 37.000 in doorsnee) heeft. Op haar oppervlak bevinden zich drie grote continenten die omringd zijn door onderling verbonden oceanen. De zeer zuurstofrijke atmosfeer heeft een duidelijk oranje tint. Haar luchten zijn levendig met miljarden grote vogels en met enorme vleermuisachtige zoogdieren. Twee van haar continenten zijn bekend vanwege de enorme blauwe en purperen graslanden. Op het derde continent, dat enigszins lijkt op een grote mensenhand, bevindt zich een binnenzee die verbonden is met de oceaan door een nauwe zeestraat in de nabijheid van de basis van de ‘duim’. Een drielagen firmament houdt de planeet ijsvrij en het klimaat semitropisch.

Zoals de meeste galactische mensen, geven de Altairianen er de voorkeur aan om binnenin hun planeet te wonen. Hun geweldige kristallen steden huisvesten en onderhouden een bevolking van bijna 1,3 miljard zielen. Als gevolg van hun voortdurende onderhandelingen met zowel de vroegere Anchara Alliantie als de Galactische Federatie, heeft Altair de technologie verkregen zoals die overal in de galaxy voorkomt. Deze technologie voorziet hun steden van energie en wordt gebruikt om huizen, kleding en voedsel voor al haar bewoners te creëren.

De samenleving van Altair

De Altairiaanse cultuur is heel bijzonder. Het staat bekend vanwege zijn multigelaagde bestuursklasse die zich ontwikkelde om de 12 clans te overheersen die zijn galactische samenleving vormden. Deze samenleving ondergaat een overgang naar een meer traditionele vorm van een galactische samenleving. De kern van de Altairiaanse samenleving is een bestuursraad die gevormd wordt vanuit de heersende klasse van elk van de 12 clans. Het is belast met de dagelijkse activiteiten van het Altairiaanse Rijk. De regeringsraad kiest een opperbestuurder, een koning of koningin, die hoogstens 10 jaar als zodanig functioneert.

Onder deze bestuursraad bevindt zich een groep die vergelijkbaar is met jullie aardse adel (prinsen, hertogen, graven etc.) Dit lichaam houdt toezicht op het dagelijkse bestuur van elk van de politieke regionen op hun wereld. Door hun grote invloed - die van regionale hoofden - te gebruiken om kritische sociale/politieke activiteiten te sturen, zoals het onderhandelen over belangrijke economische contracten en het monitoren van elk detail van de economie van hun regio, konden ze de hogere machtsposities bezetten.

Hieronder zien we de 12 clans, die onderverdeeld zijn in groepen van arbeiders, bestuurders, technici en onderzoekers en belast waren met het produceren van technologieën, handelsvestigingen en ondernemingen om de Altairiaanse samenleving in stand te houden. Voorschriften van de bestuursraad verplichtten deze clanleden om trouw te zweren aan de bemiddelende adel.

Uit deze middengroep van regionale gouverneurs, die tot het koninklijk huis behoorden, werd de ‘opperbestuurder’ van de bestuursraad gekozen. Toen ze inzagen dat het verstandig was om zich bij de Galactische Licht Federatie aan te sluiten, begonnen deze groepen de Altairiaanse samenleving te openen en brachten, door een eind te maken aan de ‘koninklijke orde’, een proces op gang dat op termijn opnieuw tot een meer traditioneel, clangebaseerd bestuurssysteem zou leiden.

Om dit te bereiken begon elke regionale assemblee trouwe vertegenwoordigers van het clansysteem van hun samenleving te benoemen voor de opperbestuursraad en vervingen de oude adellijke leden. Deze regionale bestuurders begonnen ook hervormingen in te voeren die elke clan veranderde van een werkgroep naar een echt voorbeeld van een galactische mensenclan met al zijn vele en gevarieerde onderafdelingen. Tijdens de laatste negen jaren, heeft de Altairiaanse ‘adel’ hun samenleving radicaal geopend, die ze als het prototype voor anderen hebben gebruikt. Dit prototype, een aangepaste versie van de Andromedaans/Pleiadisch galactisch samenlevingsmodel, kan gebruikt worden door de vele andere vroegere leden van de Anchara Alliantie om hun samenlevingen te veranderen. Deze oude Ancharaanse samenlevingen bestonden volgens het concept van een simpele, niet te rechtvaardigen loyaliteit aan hun duistere heer, Anchara, en aan de bestuurders en hun benoemde vertegenwoordigers die hen manipuleerden om grote galactische rijken te creëren uit naam van Anchara.

Altairs oude rol in de Anchara Alliantie

De Altairianen stonden bekend als betrouwbare onderhandelaars tussen sommige rijken van de Anchara Alliantie en andere neutrale sterrennaties. Af en toe dienden ze als toezichthouders voor de Alliantie bij belangrijke geheime projecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn hun onderhandelingen met de aardse ‘geheime regeringen’ en de vroegere meesters van jullie wereld – de Anunnaki. Deze taak werd al snel belangrijk toen vele duistere rijken van dinosaurus- en reptielenwezens voelden dat de openlijke pogingen van jullie ‘geheime regeringen’ om hun agenda’s te beantwoorden buitengewoon dwaas waren. Daarom handelden de Altairianen in de periode 1950 tot 1995 als bemiddelaars tussen deze verschillende groepen. Het gevolg was een serie geheime verdragen die ontworpen werden om moeilijkheden op te lossen en te verzekeren dat de belangen van alle partijen tot hun recht kwamen. Deze rol speelden ze opnieuw toen, halverwege de negentiger jaren, de Anchara Alliantie de Galactische Licht Federatie vroeg lid te mogen worden.

Omdat de duistere rijken van Anchara de afgezanten van de Galactische Federatie niet vertrouwden, benaderden ze de Altairianen om te bemiddelen. In 1995 konden de Altairiaanse ambassadeurs een acceptabele overeenkomst samenstellen – het Verdrag van Anchara. Dit bleef de basis waarop de vroegere rijken van de Anchara Alliantie werden geaccepteerd als leden van de Galactische Licht Federatie. De Altairiaanse rol was hiermee nog niet uitgespeeld. Gedurende bijna tien jaren hebben ze hard gewerkt met een aantal andere sterrennaties om de vroegere duistere sectoren van deze galaxy te helpen bij het vredesproces met het Licht.

Het veranderen van de Altairs samenleving

De Altairianen zijn bezig hun samenleving te democratiseren door de ultieme basis van de 12 clans in ere te herstellen en de Vier Wetten te aanvaarden als hun leidend principe. Het model voor hun samenleving is het Andromedaanse/Pleiadische prototype. Naarmate de Altairianen doorgaan met hun sociale veranderingen, gebruiken ze hun toegenomen kennis om vroegere leden van de Anchara Alliantie te assisteren bij de transformatie van hun eigen tirannieke samenlevingen.

Hiertoe stelden de Altairianen een werkgroep samen die bestaat uit reptiliaanse en menselijke samenlevingen uit Aldebaran (Alpha Taurus). De Aldebaraanse reptilianen die meer dan 800.000 jaar behoorden tot de Galactische Licht Federatie, hebben hun eigen opvallend en bijzonder prototype van de galactische samenleving ontwikkeld.

Het Aldebaraans model wordt getoond aan de vroegere leden van de Anchara Alliantie. De Altairiaanse bemiddelings- en onderhandelingsvaardigheden waren van onschatbare waarde in dit proces. Tevens hebben de Altairianen vele nuances waargenomen in de Vier Wetten die zij, op hun beurt, toepassen bij hun eigen sociale veranderingen.

Dit veranderingsproces maakt ook gebruik van de acties van de hervormde Anunnaki (die nu de Annanuki worden genoemd) en die, ten behoeve van hun eigen sociale transformatie, kijken naar het galactisch sociale model en de Altairiaanse richtlijnen. Laat het duidelijk zijn … de recente drastische veranderingen in onze eigen galaxy hebben een aantal verstrekkende consequenties veroorzaakt die, niet alleen de Altairianen doch ook tienduizenden vroegere leden van de Anchara Alliantie beïnvloeden. Zij begrijpen de noodzaak van verandering en willen graag weten hoe het toegepast kan worden zodat hun samenlevingen nuttige aanwinsten kunnen worden voor de Galactische Licht Federatie.

Beschrijving van de Altairianen

De Altairianen bestaan hoofdzakelijk uit mensachtige wezens met een paar Reptiliaanse en Dinosauriaanse hybriden die bij hen wonen. Laten we eens de fysieke verschijning van deze wezens beschrijven.

De Altairianen lijken op veel manieren op ons, ondanks enkele belangrijke verschillen. Allereerst zijn ze lang. De gemiddelde lengte van de Altairiaan, man en vrouw, bedraagt meer dan 210 cm. Hun huid is van nature zeer glad en haarloos. Ze zijn ook bekend vanwege hun witte huid, die varieert van extreem bleek tot die van de gemiddelde blanke Europeaan.

Hun ogen zijn, anders als die van ons, groot en rond tot bijna amandelvormig; heel vaak saffierblauw, maar af en toe ook groen of geel. De neus is of groot en krom (een haviksneus) of klein en lichtjes plomp, stomp. Altairiaanse lippen zijn extreem dun en hun hoektanden zijn groot. Hun oren zijn fijn van structuur en ietwat groter dan die van ons. Het haar is dik en blond, rood of donkerbruin.

Het Altairiaanse hoofd is in verhouding met de rest van het lichaam en de nek is lang en sierlijk. Lichaam, armen en benen zijn behoorlijk gespierd. Armen en benen bezitten vijf of zes extreem lange, dunne vingers/tenen.

De mannen zijn iets langer dan de vrouwen en zijn ongeveer 213 tot 259 cm lang. De vrouwen variëren van 229 tot 244 cm. Altairianen worden geroemd vanwege hun flair in kleding, die varieert van zilverkleurige of grijze pakken/jumpsuits tot spectaculaire, iriserende en veelkleurige gewaden. Altairianen hebben dagelijks slecht 2 tot 4 uur slaap nodig. Altairianen zijn beroemd om hun grote psychologische deskundigheid en vanwege hun vaardigheden om op veel manieren het brein, het denken te manipuleren om hun wensen te verwerkelijken. Hun geweldige kennis hebben ze verkregen uit hun nauwe interacties met sterrennaties die vroeger verbonden waren met de Anchara Alliantie, en hun grote wetenschappelijke bibliotheken dateren zelfs van meer dan 25 miljoen jaren geleden.

Altairiaanse Schepen

Altairiaanse verkenningsschepen zijn schijfvormig, met grote, peervormige uitsteeksels aan de bovenrand van de schijf. Deze schepen variëren in diameter van ongeveer 15 tot 46 meter.

Altairiaanse moederschepen zijn extreem groot, met een doorsnee van 160 tot 16.000 kilometer. De kleinere lijken op een kikkervisje, terwijl de grotere eruitzien als ronde, gestapelde broden. De grote moederschepen zijn volledig zelfvoorzienend en houden zich gewoonlijk op in de diepe ruimte.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)