Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 25 juni 2015

De Berichtgevingen van God De Waarheid Over Uitdagingen / 20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell

Josephine Wall Paintings ©
De Berichtgevingen van God
De Waarheid Over Uitdagingen
20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, laat Mij jullie vullen met Liefde totdat jullie zo vol zijn, zo helder, zo levend, zo dynamisch dat Liefde door elk idee van barrières, elk concept van binnen en buiten, elke gedachte die jullie ooit gehad hebben van afgescheiden te zijn, van in een lichaam te zijn, heen barst. Het hart weet dat het niet waar is. Jullie zijn alleen maar en voor altijd Liefde. Jullie zijn al met alles versmolten en het hele leven is waarlijk geminnekoos - intiem, heilig en diepgaand. Dit is hoe jullie bedoeld zijn om in ieder moment te leven.
Dus als er dingen zijn die zichzelf recht voor jullie als uitdagingen presenteren, als dingen om te overwinnen, herken dat zij eenvoudig energieën zijn waarvan gehouden moet worden. En daarom, strek de Liefde van jullie waarachtige wezen uit. Open jullie hart om deze dingen te omhelzen. Doe dit totdat jullie deze intimiteit zo diepgaand en zo goed gedanst hebben dat elk deel van jullie wezen de energie gedeeld heeft en in/naar een heelheid van leven en van zijn transformeert waarin niets ooit weer gescheiden is.
Geliefden, deze dingen in jullie leven die in deze tijd uitdagingen voor jullie schijnen te zijn, zijn eenvoudig die delen van jullie zelf die naar huis naar jullie komen om geliefd te zijn. Zij zijn ideeën van afscheiding, plaatsen waar jullie je alleen voelen, gebieden waar jullie Mijn ondersteuning en mijn Liefde niet vertrouwen, en zij verschijnen misschien aan jullie als omstandigheden in jullie leven. Maar in waarheid, zijn zij alleen een reflectie van de overtuigingen in jullie hart die jullie aangenomen hebben met het zijn van een mens.
Wordt de omhelzing van Echte Liefde. In je hart wordt afscheiding genezen. Iedere plaats waar je in minder dan Liefde geloofd hebt, kan ingenomen en thuis naar de waarheid gebracht worden. En wanneer je werkelijk intiem geworden bent, wanneer je diep gedoken hebt in/naar de eenheid, wanneer jij je naar Mij opgetild hebt, teder deze delen van jezelf liefhebbend, dan zal je ontdekken dat jouw gehele leven zal veranderen, want het wordt een geïntegreerde heelheid en de werkelijkheid van de Liefde welke Ik Ben verschijnt rechtstreeks vanuit je hart komend voor je ogen.
Dus laat je visie alleen op de waarheid van dit ene leven rusten, deze voortdurende heelheid, deze expressie van de beweging van Liefde. Ben bewust dat deze dingen binnenin jou, die van zichzelf geloofden gescheiden te zijn, alleen om de beschutting van je hart vragen, om de terugkeer naar jouw Liefde. Net zoals je naar Mij terugkeert.
Kom en vind deze beschutting in Mijn Liefde. Herinner hoe volmaakt er voor jou gezorgd wordt. Laat elke oude overtuiging in iets dat afgescheiden is van de Liefde welke Ik Ben los. En terwijl je de heelheid voelt opbouwen, terwijl je in de waarheid van Mijn Liefde rust, terwijl je een deel wordt van je eigen leefgemeenschap, terwijl je terug inneemt wat afgewezen werd, zal je een diepe en krachtige loslating gewaarworden. Een vermenging die jou toestaat om jezelf volledig te kennen.
Want zo velen van jullie hebben weeskinderen die jullie achtergelaten hebben, delen van jullie Liefde die jullie weggeduwd hebben. Wat de redenen van het verstand ook zijn, geliefden, jullie hart heeft de eindeloze capaciteit om hen allemaal te omhelzen om jou te helpen terug te keren naar de heelheid van God waar je 100% toegewijd bent aan het leven van het hart en niets anders.
Dus kom in/naar Mijn Liefde, in/naar deze plaats van grenzeloos vertrouwen en gebruik het hart om het geheel van je leven nu te zien. Sta jezelf toe om deze plaatsen die je buitengesloten hebt te voelen. En bovenal, de plaatsen waar het vertrouwen verdwenen is.
Kom terug in de cirkel van deze Liefde totdat jij je volledig ondersteund voelt, compleet en eindeloos gezien. Totdat je de essentie van je diepste zelf herkent. Totdat de Liefde, die zo met jou geïntegreerd is dat elk deel van je energiegebied, iedere atoom van je grote en grenzeloze wezen diep betrokken is in de gemeenschap van Liefde die je bent. Het maken van Liefde in/naar een grotere viering van God. Het wonder van iedere stap die je in het hart neemt. En bovenal, een leven geleefd in het vertrouwen dat je altijd voorzien bent gedurende het hele leven.
Dus overal waar jij je omdraait, wordt je door Mij ondersteund. En de overvloed van de Liefde welke Ik Ben is hier voor jou, de weelde van God Ik Ben voort gutsend, dat je in jouw wereld de waarheid van je wezen zou kunnen zien. Dat je dat bent wat straalt en vermenigvuldigt. Dat je het levende woord bent, het creatieve element dat over de ethers van het universum spreekt, en iedere elektron antwoordt en zegt, "Ja, Ik ben, Ik wil, Ik heb Lief en ik breid uit."
Kom naar Mij en kijk precies door iedere illusie heen van minder dan perfectie. En als die illusie recht voor je is nu, wend je tot Mij en Houd ervan. Houd van wat het ook is dat er in je leven verschijnt en eruit mag schijnen te zien als een uitdaging, een expressie van gebrek. Ga er diepgaand een relatie mee aan en laat je hart tegen je verstand spreken, tegen je ego, totdat je het ware centrum van je hartsovertuiging bereikt en je naar Mij in overgave kunt wenden, eindelijk dit geschenk van het leven accepterend en bereid zijnde om Mijn verlengde/uitbreidende Liefde te zijn.
Want dat is waar het hart je nu naartoe oproept. Dit is de tijd voor grote creativiteit in Liefde. Het is de ontbinding van de barrières van het ego, de ontbinding van diens iedere verdediging waarmee het gelooft dat het jou beschermt. Maar waarmee het ook diens eigen agenda dient van het in leven houden van de identiteit van het ego.
Hoe voelt het aan om iedere stap in vertrouwen te lopen, om elk moment in een overgave aan Liefde te begroeten? Hoe is het om volledig ontwaakt aangaande het wonder te zijn, het wonder van het hart van God te zijn - Mijn hart in actie, florerend van alles houdend dat de wereld ervoor plaatst? In de aanwezigheid van de Liefde die jij bent, ruimen alle illusies op en kom jij tevoorschijn en zie je het Licht, de kracht van Liefde zijnde. En in jouw aanwezigheid vervaagt iedere illusie, iedere vrees is weg en jij bent gepositioneerd om je doel op Aarde nu te vervullen.
Je bent te midden van een grote ommekeer. Je laat de oude personages van de egodroom vallen en claimt nu de waarheid van je hart.  Het is deze oproep dat jou tot actie aanzet. En in deze ommekeer, in deze ertussenin momenten, ben het open hart en houd van iedere schijnbare belemmering, elk oud inzicht, elk beperkt idee, totdat je letterlijk alle barrières binnenin jou kunt voelen ontbinden en jij het zuivere leven bent, de extase van het zijn van God voelend. Zelfs een paar van deze momenten iedere dag, zal de koers van je leven perfect ontvouwend houden als het uitbeelden van je Echte hart.
Het is tijd om je spirituele werk te doen, om als Mijn Liefde te spreken, om als Mijn hart lief te hebben, om alles te geven dat binnenin jou is dat komt vanuit die Echte plaats dat het zuivere Licht is, de beweging van de Liefde die je bent, totdat alle identiteiten verdwenen zijn en jij het zuivere bestaan zelf bent. De paring, de versmelting, het voort barsten als meer, de geboorte van meer Liefde in de wereld. En vanuit deze plaats van vreugdevolle heelheid, van diep aanvaardend vertrouwen, zullen de symbolen van een overvloedig leven als de symbolen van je wereld komen.
Deze verschuiving gebeurt snel, dus laat je hart vertroosting aan je kleine verstand brengen. Kom in/naar de plaats waar het allemaal begint, waar je leven ontwakend bent, het Licht van creatie innemend en het voort gevend als het Hart van Liefde dat Ik Ben. Deze krachtige verbinding voelend waar alles het hologram is, diepgaand als jou sprekend en houdend van het geheel.
Geef, altijd, dat wat je wenst. Laat de kracht van jouw geven jouw stappen in geloof/vertrouwen zijn. Omhels, dierbaren, onze gemeenschap, want Ik Ben alles dat jullie nodig zijn. En vanuit deze plaats van diep besef, komt jullie leven tevoorschijn als de symbolen van onze conversatie voort dansend in/naar de wereld.
Jullie voelen creativiteit overstromen, jullie dirigerend richting het vervullen van het doel van jullie hart. Luister, neem in wat je hoort en laat deze Liefde dat zijn wat jou voort beweegt. 
Geliefden, laat deze creativiteit tevoorschijn komen. Laat het naar buiten de wereld ingaan waar andere harten zich erbij aan kunnen sluiten, deze geboorte kunnen herkennen. Niet alleen van meer Liefde, maar ook van de creatieve kracht die je bent, de waarheid van Liefde gevend.
Met deze iedere ademteug, laat jezelf herinneren dat jij bewogen wordt door Liefde. En dat in deze plaats van heelheid, deze cirkel van inclusiviteit, je hart jouw leven terugkeert naar de eenheid van deze Liefde die wij delen. Het herstelt jouw besef van jouw wezen en je verbinding aangaande het levende geheel van God Ik Ben. Dat in dit moment, Liefde meer van zichzelf maakt en jouw/jullie diepste vreugde het ja zeggen is.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631