Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 2 juni 2015

De Arcturianen en Onze Galactische Familie "De Wegenwacht" / 30 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen en Onze Galactische Familie
"De Wegenwacht"
30 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

JIJ bent de schepper van je leven,maar je bent ook de redacteur. Verder, zijn er vele versies en frequenties van je ZELF die wel of niet in uitlijning mogen zijn.
Wanneer alle frequenties van je ZELF in uitlijning zijn, heb je een duidelijk stromen waardoorheen je jouw Multidimensionale ZELF kunt ervaren vanuit je laagste naar je hoogste expressies van ZELF.
Wanneer het ook maar is dat je een octaafsprong in je bewustzijn ervaart, zullen alle versies van je ZELF die niet voorbereid zijn op die uitbreiding uit de uitlijning met de som/het totaal van je ZELF vallen.
Dit afwezig zijn van de uitlijning zal vaak een initiatie, ziekte, ongeluk of levenskwestie creëren, zodat de elementen van je ZELF die niet bij kunnen blijven met de frequentiesprong van de meerderheid van je expressies, jouw aandacht zullen krijgen.  
Deze onjuiste uitlijning zal jouw aandacht moeten krijgen omdat een deel van jou "achtergelaten" werd. Daarom, zou het aan kunnen voelen dat je in een auto rijdt met een lekke band.
Je gaat nog steeds voorwaarts, maar je weet dat als je geen aandacht schenkt aan je "lekke band" dat je ook andere delen van de "auto" in gevaar kunt brengen. Daarom, moet je de auto aan de kant van de weg zetten en de band verwisselen of repareren.
Als je zelf de band niet kunt verwisselen, dan zal je iemand op moeten bellen om te helpen. Hoe dan ook, de band moet verwisseld worden omdat je auto niet langer kan blijven rijden met die band.
Het is natuurlijk voor onze vrijwilligers om "te druk te zijn" om "de banden te checken". Daarom, hebben zij dat totale uitzetten nodig om aandacht te besteden aan het deel van hen zelf dat bij hen gezeurd heeft om hulp. Wanneer je lichaam het eenmaal te moeilijk voor jou maakt om "door te blijven gaan," moet je stoppen, kijken en luisteren naar je ZELF.
Je weet dat je voorwaarts gaat in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid. Je weet ook dat je een lichaam genomen hebt tijdens dit NU om Gaia te helpen die ook in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid gaat.
Je herinnert je ook dat sinds deze oude frequentie aan het afsluiten is, je AL je koffers in moet pakken. Er zal geen volgende incarnatie zijn in deze frequentie waarin je de rotzooi die je in dit leven gemaakt hebt op kunt ruimen.
Verder, kwam je om het lage frequentie afval materiaal, dat hoofdzakelijk achtergelaten werd door mensen, op te ruimen/te transmuteren. Misschien, waren sommige van deze "mensen" Draconianen die een menselijke gestalte droegen, maar de gehele mensheid is het één of andere lid van Galactische herkomst die een menselijke gestalte dragen.
Vandaar, werden de verontreiniging, de negatieve gedachtevormen, vernietiging en vervormingen welke Gaia doorstaan heeft gecreëerd en achtergelaten door de één of andere vorm van bestaan welke een menselijk lichaam droeg.
De dieren en planten leefden in eenheid met Gaia en lieten GEEN negatieve voetafdrukken achter. Derhalve is het psychische en fysieke afvalmateriaal, dat door de mensheid achtergelaten werd, wat een "lekke band" voor Gaia veroorzaakt, als ook voor Haar mensen.
Dit negatieve, menselijke afvalmateriaal, en de vernietiging die daardoor gecreëerd werd, zorgt ervoor dat het moeilijk voor Gaia is om in/naar Haar hogere frequentie te transmuteren. Dus, jullie, onze vrijwilligers om Gaia te helpen hebben een menselijke gestalte genomen om de "schoonmaakploeg" te zijn.
Als leden van deze bemanning, is het niet jullie opdracht om anderen te beschuldigen voor wat zij gedaan hebben, aangezien jullie allemaal levens gehad hebben waarin jullie "een puinhoop achterlieten". Beschuldig anderen niet, of je zelf, voor wat er zich in het verleden van Gaia voorgedaan heeft.
Er is voor jullie in het heden meer dan genoeg te doen. Wat jullie wel moeten doen is om te zorgen je eigen zelf te zijn. Als er sommige dingen binnenin jullie naar boven komen die opgeruimd moeten worden, mogen jullie wel of niet in staat zijn om de details te krijgen over hoe die moeilijkheid gecreëerd werd, of de exacte details van dat probleem.
In feite, mag er een beroep op jullie gedaan worden om gewoon dat geval "onvoorwaardelijk te vergeven, lief te hebben en te accepteren", zodat je resultaat tot stand kunt brengen. Voor deze reden vragen wij aan jullie allemaal om ALLE oordeel over anderen en over jullie zelf los te laten.
Het leven op de derde dimensionale Aarde is geen gemakkelijke weg geweest. Voor ieder gelukkig, succesvol, liefdevol en bekrachtigd leven, had je waarschijnlijk honderden incarnaties waarin je geen van deze zegeningen had.
De Aarde werd VEEL meer door de duisternis geregeerd dan dat het door het Licht geregeerd werd. Daarom, geef je zelf een warme omhelzing en totale acceptatie voor de problemen en uitdagingen van je huidige incarnatie, alsook voor de veelvoudige andere incarnaties die je op de Aarde genomen hebt.
Sommige van deze incarnaties vonden zelfs plaats op toekomstige versies van de Aarde. Begrijp alsjeblieft dat "tijd" een illusie van de derde/vierde dimensie is. Het merendeel van de mensheid heeft klem gezeten in de draaideuren van het wiel van het derde/vierde dimensionale leven en dood.
Dit derde/vierde dimensionale "wiel" is in feite een lagere frequentie van Gaia's matrix waarin de illusie regeert en de duisternis vaker geheerst heeft dan het Licht. Deze derde/lagere vierde dimensionale matrix wordt geleidelijk terug getransmuteerd in/naar een multidimensionale matrix.
De Multidimensionale Aarde, alsook het multidimensionale zelf van de mensheid, heeft altijd bestaan, doch zeer weinig mensen verkregen de frequentie van bewustzijn waardoorheen zij de derde dimensie zouden kunnen waarnemen of ervaren.
Gelukkig, terwijl Gaia in/naar Haar hogere dimensionale planetaire expressie transmuteert, zullen velen van jullie in/naar jullie hogere dimensionale menselijke expressie transmuteren.
Tegelijkertijd, als je jouw fysieke gestalte in/naar je vijfde dimensionale Lichtlichaamtransmuteert, terwijl je gehecht bent aan Gaia's matrix, help je Gaia om in/naar Haar Vijfde dimensionale Licht Planeet te transmuteren.
Ja, net zoals je jouw menselijke voertuig terugkeert in/naar je multidimensionale persoonlijke ZELF, transmuteert Gaia haar planetaire voertuig terug in/naar Haar multidimensionale planetaire ZELF. Jullie, persoon en planeet, werken als een team.
Wat voor menselijke frequentie uitbreidingen dan ook, helpen aanzienlijk de frequentie uitbreiding van Gaia. Andersom precies zo, wat voor planetaire frequentie uitbreidingen dan ook helpen de mensheid aanzienlijk. In die zin de mensheid die gekozen heeft om in het Licht te leven.
Tegenovergesteld, de wezens die in de lagere frequenties van de duisternis leven hebben tegen Gaia's ascentie gewerkt. Als Gaia terugkeert naar het zijn van een geascendeerde planeet, zoals Haar dierbare zuster Venus, zullen de wezens van de duisternis niet langer in staat zijn om hun lagere staten van bewustzijn aan Gaia's hogere dimensionale matrix vast te kleven.
Degenen die in de duisternis verstrikt zitten hebben millennia doorgebracht met het verspreiden van angst, overheersing en onderwerping om de mensheid in de lagere niveaus van het bewustzijn verstrikt te houden. Echter, nu komen er iedere dag steeds meer frequenties van Licht Gaia binnen.
Deze hogere frequenties van Licht staan jullie toe de reden voor jullie "lekke band" te vinden. Dit Licht troost jullie en helpt jullie om je veilig genoeg te voelen om in jullie zelf te kijken, vrij van oordeel, zodat jullie gewoon dat kunnen veranderen wat jullie voorwaarts gaande beweging stop zette.
Wanneer jullie jezelf oordelen voor een tijdelijke afleiding van jullie voorwaarts gaande beweging, verzwakken jullie alleen maar de moed dat jullie zo lang nam om te vinden in een werkelijkheid gevuld met negatieve indoctrinaties.
Gelukkig, als jullie iedere kwestie zo eenvoudig zouden fiksen als dat jullie een band zouden verwisselen, kunnen jullie met jullie reis doorgaan zonder al te veel afleiding. Moet je weten waarom je band lek raakte? Moet je precies weten wat jouw band lek maakte?
Of, kan je gewoon rustig de band verwisselen en doorgaan met je reis? Die keuze is aan jou om te maken. Weet slechts dat je NIET altijd hoeft te weten wat het probleem creëerde. Soms, kan je het probleem gewoon oplossen en door blijven gaan.
Als je de band niet op eigen kracht kunt fiksen, bel je de wegenwacht, of één van de vele aardige en liefdevolle mensen die jou probleem mogelijk zien, hun auto stoppen en eruit stappen om je te helpen. Dan hoef je het niet alleen te fiksen.
Je kunt ook een beroep op ons doen, de Arcturianen, alsook alle leden van je Galactische Familie.  
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
http://suzanneliephd.blogspot.nl/