Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 juni 2015

De Arcturiaanse Groep Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven / 21 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven
21 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren wij zijn ons goed bewust van de teleurstelling die velen van jullie voelen als tot hoe langzaam de Nieuwe Aarde tevoorschijn lijkt te komen. Dit is omdat jullie het proces met specifieke verwachtingen bekijken van hoe de dingen "zouden moeten" zijn in overeenstemming met wat voor concepten dan ook die jullie mogen vasthouden. Er is geen abuis in deze, aangezien het eenvoudig reflecteert hoe jullie geleerd hebben in de derde dimensionale energie te leven.
Jullie verwachten evolutionaire veranderingen te manifesteren op bepaalde manieren, maar denk eraan, het menselijke bewustzijn is beperkt tot wat al bekend is. Ben open voor wat er tot nu toe onbekend is, want verandering is en zal op onverwachte manieren manifesteren. Weet dat krachtige energieën ongemerkt binnen gutsen en voor allen beschikbaar zijn, maar niet altijd zullen manifesteren op de manieren die jullie verwachten. Veel van wat jullie als chaos waarnemen, is in feite het reinigen en opruimen van oude energie.
Het is zeer belangrijk om tijd te nemen om te rusten gedurende de dag, want het proces van het integreren van deze krachtige nieuwe energieën laten vaak een individueel gevoel van uitputting achter. Zelfs met drukke werk/familie agenda's is het belangrijk om kleine pauzes toe te voegen, welke zo eenvoudig kunnen zijn als het sluiten van een badkamerdeur en daar gedurende een paar minuten te rusten in het besef van "IK BEN". Als het mogelijk is, werkt een kort dutje het beste.
Het integratieproces gebeurt niet in één nacht tijd, maar is precies dat, een proces. Wees geduldig dierbaren, en laat de verleiding los te geloven dat jullie niets doen, eenvoudig omdat jullie en de wereld niet zijn zoals jullie geanticipeerd hadden -- nog niet.
Sommigen, wanneer zij midden op de dag het gevoel voor een dutje hebben, weerstaan het, gelovend dat het luiheid aangeeft of een fysieke stap achterwaarts omdat het iets is dat zij nooit eerder hebben hoeven te doen. Het is belangrijk om het niet te weerstaan, want het integratieproces vereist een grote hoeveelheid van energie, minder achterlatend voor de actieve levensstijl waar je gewend aan geraakt mag zijn. De persoon die erop staat om met de oude gewoontes van gaan, gaan, gaan door te gaan, ondanks van een behoefte voor meer rust, zal zichzelf weldra ten zeerste ontdaan van energie gewaarworden.
Het tijd nemen om te stoppen en te rusten is geen niets doen zoals het mag toeschijnen, maar is een actie die belangrijk is voor het loslating/integratieproces. Jullie werden geprogrammeerd te geloven dat drukte gelijk staat aan productiviteit en succesvol leven. Zowel de school als de ouders leerden jullie dat tijd doorgebracht met niets doen luilakkerij was, een slecht iets, maar zoals met zo vele andere overtuigingen is dit eenvoudig een concept dat van generatie op generatie doorgegeven wordt.
In vorige levens was dit waar en dus dragen velen nog steeds het cellulaire geheugen van levens waarin diegenen die niet ploegden en oogsten, of lange en eentonige uren voor iemand anders werkten, niet aten. Het is niet bedoeld dat elk moment van iedere dag een worsteling is. Weet dat de energie van vreugde en plezier het dichtste bij Goddelijke energie is.
Jullie ontdekken dat veel van wat jullie voorheen geloofden de waarheid te zijn geleidelijk een vervagende cellulaire herinnering werd. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie niet eenvoudig fysieke lichamen zijn, maar bewustzijn zijn in variërende staten van besef die voor leerdoeleinden gekozen hebben, om de fysieke wereld in een fysiek lichaam te ervaren. Dit is de wortel van het worstelen voor diegenen die geloven dat zij geboren werden als ofwel van het verkeerde geslacht of huidskleur.
Het Cellulaire geheugen opgestapeld van levensspanne na levensspanne geleefd te hebben als één geslacht, zal de staat van bewustzijn van een individu domineren en heeft niets te maken met het lichaam. Omdat deze dierbaren het grotere plaatje niet begrijpen, nemen zij aan dat een fysieke vergissing van de één of andere soort zich voorgedaan heeft en streven zij er dus naar om het te fiksen door het geslacht waar zij sterk meer resoneren te worden. Geslachtskeuze is een pre-geboorte beslissing gemaakt door iedere ziel om wat voor mannelijke of vrouwelijke energieën dan ook te integreren die nodig mogen zijn om heelheid en balans te creëren.
Probeer om je reis niet te oordelen of te vergelijken met die van anderen, maar in plaats daarvan nauwkeurig alles te onderzoeken dat je nog niet begrijpt in je eigen persoonlijke ervaring of dat van de wereld om de verborgen lessen te vinden -- parels van wijsheid die erop wachten om ontdekt te worden. Ieders reis is individueel, gebaseerd op de ervaringen van voorbije levens.
Steeds meer en moment na moment terwijl jullie beginnen te resoneren met de nieuwe en hogere Lichtfrequenties, zullen jullie ook beginnen het zien en horen van de hogere dimensionale energieën te ervaren. Ben niet bang wanneer deze dingen gebeuren, maar vertrouw het proces want veranderingen gebeuren en niets gaat hetzelfde blijven. Er is niets om te vrezen. Diegene die doorgaan zich vast te houden aan wat afgelopen is, zullen zichzelf naar adem happend gewaarworden in een ontbindende wereld.
Wij wensen om over dankbaarheid te spreken, hetgeen een tegenwicht van Liefde is. Dankbaarheid in diens zuiverste betekenis, is de erkenning van "IK HEB", en niet eenvoudig de handeling van het zeggen van "dank je wel" voor sommige ontvangen goederen zoals over het algemeen geloofd wordt. In deze diepere spirituele betekenis, erkent dankbaarheid dat elke aangenaamheid/elk artikel dat van de buitenzijde van zelf lijkt te komen in feite de manifestatie van altijd aanwezige heelheid en compleetheid is. Dankbaarheid stroomt gemakkelijk uit een bewustzijn van iemands aangeboren compleetheid en overvloed vanwege de eenheid met de Bron.
Niet tot uitdrukking gebrachte dankbaarheid handelt om het stromen te blokkeren zogezegd, want Liefde en dankbaarheid balanceren elkaar. Denk aan een munt -- Liefde aan de ene zijde en dankbaarheid aan de andere. Begin dankbaarheid uit te oefenen in ieder gebied van je leven -- want wat je hebt, evenals wat je gelooft niet materieel, emotioneel, mentaal en spiritueel te hebben, dient voor de ervaring van gebrek als een belangrijk venster in iemands geloofsysteem. Herinner je altijd dat pijnlijke lessen door jou gekozen werden als noodzakelijk voor de groei en de ontwikkeling te bereiken die je nastreeft.  
Jullie beginnen te begrijpen dat jullie scheppers zijn, dat jullie woorden en gedachten vorm aannemen en manifesteren. De handeling van het tot uitdrukking brengen van dankbaarheid dient om een cellulaire herinnering van gebrek te herscholen in/naar "Ik heb. Ik ben overvloedig en ben eindeloos gezegend door de deugd van Eenheid met de Bron". Iedere dag vanuit dit besef leven staat jullie toe de energie van Liefde te ervaren en helpt jullie om dieper wat voor lessen die jullie ook maar mogen hebben te begrijpen.
Omdat dankbaarheid een facet van Liefde is, moet het geïntegreerd worden samen met alle andere facetten van liefde, en uiteindelijk wordt het je verkregen staat van bewustzijn, volledig geïntegreerd en manifesterend als Onvoorwaardelijke LIEFDE.
Oefen met de eenvoudige dingen, want dankbaarheid heeft geen grootse verklaring nodig, maar eenvoudig het besef van "Ik heb omdat Ik Ben". Als je naar het werk rijdt geef dankbaarheid voor een geplaveide weg en stoptekens. Wanneer je winkelt geef dankbaarheid voor het gemak en de beschikbaarheid van wat je nodig mag zijn.
Dankbaarheid kan op alle niveaus uitgeoefend worden. Materieel kan het zijn door die dingen weg te geven die je niet langer meer nodig hebt of niet meer gebruikt (geen rommel) wat je cellen vertelt; "Ik ben dankbaar dat ik genoeg heb om te delen". Emotioneel is het geven van een schouder om op uit te huilen de erkenning van "Ik geef dankbaarheid voor de lessen die mij voorzien hebben met brede schouders". Mentaal, zegt het geven van woorden, informatie, intelligente begeleiding aan diegenen die op dat niveau zoekende zijn; "Ik ben daar geweest, Ik kan hen vertellen hoe het voor mij werkte. Ik ben dankbaar voor een bekwaamheid om anderen te helpen. Ik heb wijsheid."
Zelfs een cent gedoneerd in de geest van Liefde, draagt krachtige energie want spirit weet niets van de materiële financiële waarden, maar herkend alleen de intentie.
Geef dankbaarheid voor het feit dat jij je ontwikkeld hebt naar de plaats waar je in staat bent om de Goddelijke aard van iedereen waar je mee in contact komt te herkennen. Druk dankbaarheid uit voor iemands glimlach, een vogel die zingt, of een goed boek en je zult er spoedig toe komen te beseffen dat ieder enkelvoudig moment van een alledaagse dag oneindige kansen voor dankbaarheid bezit.
Dit is de reis, dit is waar jullie om gevraagd hebben, dit is waarom jullie hier zijn. Jullie tijd op de Aarde is een privilege. Maak er het beste van, haal er het meeste uit.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep