Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 15 juni 2015

Ashtar On The Road: Ashtar: Zie het Goddelijk Kind in iedereen! / 9 juni 2015 / Susan Leland


Ashtar: Zie het Goddelijk Kind in iedereen!
Ashtar On The Road Teleconferentie
9 juni 2015 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, geliefde familie! Ja! Dit is wat wij zijn en wij zijn Een! Wij hebben deze grootse missie waar wij samen middenin zitten. Jullie in je menselijke uniformen en wij in onze lichtvormen, maar wij zijn heel dichtbij in onze Eenheid en samen stralen wij ons Licht uit en wij stralen niet alleen naar de donkere plaatsen op de planeet Aarde in 3D, maar wij stralen ook helder als bakens voor de Hogere niveaus, de Hogere Gebieden, de plaatsen waar jullie gedeeltelijk al zijn en waar jullie je toekomstige lichamen vormen!

Wij zullen in onze eenheid bij jullie zijn en dit zelfs nog versterken. Dit komt omdat jullie bij ons zijn en omdat jullie ons hebben uitgenodigd en omdat jullie ons toestemming hebben gegeven. Jullie hebben inderdaad met ons meegedaan als Stralende Wezens van LiefdeLicht!

Ik heb jullie vaak “Stralers” genoemd en dit sloeg natuurlijk op wat jullie een projector noemen, een van jullie apparaten – maar ik heb jullie gewoon opgeroepen om projectoren van Licht te zijn. En dat zijn jullie! Jullie hebben dit geweldig gedaan en daarom schijnen jullie zo helder dat wij niet alleen jullie pracht zien maar ook in staat zijn om nog meer te doen in dit hele gebied van voorbereiding voor de volgende stap, die, en dit weten jullie, de Gouden Eeuw zal zijn!

Wij hebben een uitnodiging voor jullie en die betreft de komende zonnewende en heeft te maken met onze komende bijeenkomst en dus nodig ik jullie gewoon allemaal uit, allen die hier aanwezig zijn, allen die nog met ons mee gaan doen – en jullie die luisteren naar de opnamen of deze tekst lezen, jullie zijn bij ons als deel van onze Eenheid – en dus nodig ik jullie allen uit om op die dag jullie meest geheiligde mantra’s en meditaties van Licht, van Liefde te gebruiken omdat dit de dag is voor de meest diepgaande mogelijkheden!!!Of jullie in het noordelijk of zuidelijk halfrond van de wereld leven maakt geen verschil. Laat het Licht voort stralen!

Dit is het Licht van, onder andere, Transformatie. Het brengt zelfs nog meer ontwaken met zich mee. Er is jullie gevraagd om onze boodschappen te delen met degenen waar jullie het voorheen niet dachten te kunnen delen omdat wij weten – en wij danken degenen van jullie die dit al hebben gedaan – dat als jullie maar een persoon meer zouden kunnen vinden…. denk dan eens aan hoeveel mensen wij dan in totaal onze geschreven boodschappen kunnen doorgeven!

En wie weet, gaan er nog meer mensen met ons meedoen, live of via het geschreven woord! Dit gaat over ons samenkomen. Dit gaat over een tijd van reünie! Dit gaat over de hele mensheid – wel, laten wij zeggen: over alle mensen die ervoor kiezen om met ons mee te doen– om EEN te zijn, om in Vrede te zijn en mee te doen aan het optillen van de hele planeet Aarde!!!

Er is op dit moment al veel technologische vooruitgang, zoals jullie dit noemen, op de planeet Aarde aanwezig. Dr. Keshe hoort bij de belangrijkste innovators. Wij zullen hem een wetenschapper noemen, maar hij is een spiritueel wetenschapper en daar zit een verschil in!
Wij kiezen er niet voor om scheiding aan te brengen – wij willen gewoon dat jullie weten dat Dr. Keshe bij ons hoort als Straler van Licht, als een groots wezen. Ja, hij loopt nu rond in een menselijk lichaam, maar hij is veel meer dan dat omdat hij begrijpt wie hij werkelijk is, net zoals jullie begrijpen Wie jullie Werkelijk Zijn – of op zijn minst naar mij luisteren die dit tegen jullie vertelt – jullie zijn veel meer dan jullie menselijke lichamen!!! Jullie zijn Goddelijke Lichten, geheiligde, heilige LiefdeLichten!

Dr. Keshe weet dit over zichzelf en verder weet hij over ons allemaal, of wij nu in een menselijk lichaam zijn, of niet.

Dr. Keshe heeft een plan gepresenteerd en het is de moeite waard om het te lezen en te begrijpen. Het is gewoon een plan voor Vrede op Aarde* Dit klinkt heel eenvoudig, nietwaar? En ja, Laat er Vrede op Aarde zijn en laat dit bij mij beginnen! Dit is zeer steekhoudend!
Als jullie niets anders doen dan kijken naar de zonnewende, zing of zeg dan je mantra. Maar Dr. Keshe heeft een plan dat technologie in zijn meest spirituele zin gebruikt en dat is om de kanonnen tot zwijgen te brengen. Het is zeer aan te bevelen het te lezen omdat het technologieën vanuit de Hogere Dimensionaliteit brengt!

Om jullie ascenderen naar de Hogere Dimensionaliteit te volbrengen als een soort van transformatisch oprollen - met andere woorden: jullie kunnen de lichamen meenemen, als jullie dit willen!!!

Als jullie dit doen, begrijp dan dat jullie je samen gaan voegen met het deel van jullie dat daar al is en dat daar altijd al is geweest!

Jullie hebben de Stem (Susan Leland) horen vertellen over haar ervaring dat haar zoon en haar hele familie zich nu bezighoudt met wat er onlangs is gebeurd** Ik wil jullie helemaal niet alarmeren maar ik wil jullie alleen maar vertellen dat dit fenomeen zich veel vaker zal gaan voordoen, steeds vaker en bij steeds meer mensen! In sommige gevallen gaat het om een verandering. Het hoeft niet zo te zijn dat deze mensen feitelijk dood gaan. Zij gaan in hun dromen en meditaties naar het Licht en ervaren uit de eerste hand hun concept van de hemel, zoals deze jongeman dit ook heeft gedaan.

Wij vertellen jullie dus dat de reden hiervoor is dat jullie je steeds meer verbinden met dat deel van jullie, jullie Hemels Zelf, laten wij zeggen – de meer exacte term is: jullie Hoger Dimensionale Zelf. Jullie raken steeds meer verbonden, en dit betekent: communicaties die twee kanten op gaan! Jullie brengen iets voort in het Universum, jullie stralen je LiefdesLicht uit, en raad eens? Jullie gaan beginnen om LiefdesLicht terug te krijgen in de vorm van feitelijke visioenen, beelden en communicaties!

Waar kan dit anders vandaan komen dan van dat deel van jullie waarmee jullie trachten in verbinding te komen? Het komt dus allemaal samen en het is absoluut PRACHTIG!!!

Zo komt het dus dat jullie Stralers naar de Mensheid en het verdere Universum – naar het geheel van Koninkrijken van Moeder Gaia, op, in, onder en boven de planeet Aarde, deze verbindingen leggen, deze communicaties, deze ervaringen die zo echt zijn dat zij een deel van jullie gaan worden! Jullie hebben echt toegang tot jullie bestemmingen? Waarom? Zodat jullie de volledige ervaring hebben over wat het is om je voor te bereiden op ascensie!

Maar, zoals wij al vaak hebben gezegd, is er een tussenstap. Die wordt de Gouden Eeuw genoemd en jullie horen steeds vaker opwindend nieuws over hoe dichtbij die is en als jullie je focussen op een wereld die veilig genoeg is voor de aankondigingen, is waar jullie je werkelijk op focussen een wereld in zijn eigen optillen van het eigen bewustzijn dat die de Gouden Eeuw kan ondersteunen!!!

De beste manier om dit te steunen is door een Straler te zijn en als jullie je focussen op het stralen naar degenen die al van het Licht zijn, laten jullie de Golven van LiefdesLicht die van iedereen uitgaan, exponentieel toenemen! En als jullie je focussen op degenen die op dit moment duistere hoeden dragen, laten jullie de LiefdesStralen die van jullie uitgaan, exponentieel toenemen en laten jullie dit Licht schijnen op degenen die proberen om zich verborgen te houden.

En dit Licht straalt meer en meer!!!! 

Kijk naar de koppen in jullie eigen nieuwsmedia. Er komt onderwerp na onderwerp en wij hebben geen zin om ons te focussen op het sensationele hiervan maar wij willen gewoon zeggen dat wat jullie al weten – de Waarheid – naar buiten komt omdat die zich niet langer meer in het duister kan verstoppen. Het is er steeds geweest, het heeft zich 13.000 jaar lang verstopt!!! Het is tijd om jezelf te bevrijden van het duister en naar het Licht te komen. Het is tijd voor jullie buren om zichzelf te bevrijden, enzovoorts, enzovoorts….over de hele wereld!

Er is een heerlijk beeld, en jullie hebben het gezien. Het is vaak gebruikt door de groep van Ashtar on the Road, de groep van Lichtwerkers. Het is een plaatje van de wereld met kinderen die elkaars hand vasthouden en de hele wereld omcirkelen – de wereld, natuurlijk, die de planeet Aarde is, hoewel het elke andere planeet zou kunnen zijn waar er momenteel levensvormen in alle dimensies zijn.

Wat als deze kinderen bollen van Licht zijn die een cirkel van Lichtwezens vormen? Is dit niet prachtig?!!!

Als jullie de Gouden Eeuw binnengaan zijn er niveaus. Er is een beginniveau en er is een eindniveau als jullie klaar zijn voor je ascensie en dit hoeft niet hetzelfde moment van “er klaar voor zijn” te zijn dat jullie buurman zal bereiken, maar het er is er voor jullie! Als jullie compleet zijn met de ervaring van de Gouden Eeuw en jullie jezelf helemaal hebben getransformeerd, kunnen jullie je ascensie vanaf dit punt hebben.

Als jullie door de Gouden Eeuw heengaan, denk daar dan eens aan. Jullie zijn die Lichtwezens, die Lichtbollen, als jullie het op die manier willen zien – wij noemen het Lichtsferen. Jullie zijn Sferen van Licht die helder stralen en jullie fysieke lichamen zullen – als jullie je steeds meer met dit Licht verbinden – steeds meer als het kind worden! Waarom? Omdat jullie de wereld en iedereen, elke bewoner van de wereld, door de ogen van een kind zien. Wat zijn de ogen van een kind? Die zijn onschuldig!

Zij dienen alle ongelukkige herinneringen die zij hebben gehad, te laten gaan. Zij zijn vreugdevol! Zij staan klaar om in zingen uit te barsten en te dansen en de handen ineen te slaan! Zij zien geen kwaad. Er is geen kwaad in hun wereld.

Nu weten wij dat jullie op dit moment in jullie tijd zeggen: “Ashtar, jij weet heel goed dat er kinderen zijn die kwaad zien, slachtoffers zijn van het kwaad, enzovoorts”. Maar daar zal een einde aan komen. Dit zal er niet meer zijn in de Gouden Eeuw. De hele mensheid, wat jullie fysieke leeftijd ook is, kan als Licht zijn, vrij zijn, vol vreugde als kinderen, verbindend en in elke wensbare passie. Wat de Gouden regel, de Wet zal zijn is: ”Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden en behandel jezelf absoluut ook zoals je een ander mens, dier, plant of mineraal zou behandelen – elk ander lid van de Koninkrijken van Moeder Gaia!!!

Ja, wij hebben verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar en onszelf, elk van ons – ik stel voor dat jullie gaan beginnen om dit hogere, lichtere perspectief van jezelf te nemen, dat jullie in de spiegel kijken en de oude, wijze ziel in jullie ogen zien.

Kijk nog dieper en jullie zien het kind, het kind van Liefde en weet dat hij of zij Goddelijk is, het kind van Vreugde, kostbaar, een geheiligd wezen als het voor het eerst in de identiteit van een mens komt. Jullie wisten dit! Jullie hebben dit in al jullie voorgaande levens als mens op de planeet Aarde geweten – en elders….

Ik stel dus gewoon voor dat het een herinnering is die jullie weer tot leven wekken en als de Gouden Eeuw zich voortzet zullen jullie een overvloed hebben aan ondersteunde energieën, woorden en daden van jullie broeders en zusters om jullie te helpen dingen te laten gaan en bij het loslaten van wat voor herinneringen jullie ook mogen hebben van een wrede wereld, omdat die niet meer zal bestaan.En er zijn herinneringen die het waard zijn om hen te laten gaan! Neem dus het perspectief dat ik jullie voorstel en laat jullie harten vrij zijn. Dans en zing wat, als jullie hiervoor kiezen! Laat ons samen in onze harten voorbereiden op de komende zonnewende en op het ervaren daarvan in ons samenzijn in onze Eenheid en nog meer LiefdeLicht brengen naar de planeet Aarde – en al degenen die haar bewonen!!!

Ik heb vaak gezegd dat het zal helpen om degenen die een duistere hoed dragen, hierbij te betrekken door hen als kinderen voor te stellen. Zet hen bijvoorbeeld een donkere cowboyhoed op en zie hen als liefde waard zijnde, kostbare kleine kinderen. Willen jullie hen niet gewoon omarmen en hen verzekeren dat de wereld een veilige plaats voor hen is omdat jullie daarvoor zorgen? Doe die gedachte erbij als jullie hen het Licht van Liefde toesturen, als jullie dit willen. Laat hen weten dat er van hen wordt gehouden, ongeacht wat zij hebben gedaan, dat jullie hen je compassie sturen, jullie vergeving en jullie dankbaarheid omdat zij voor jullie heel duidelijk hebben gemaakt dat de Gouden Eeuwde enige acceptabele en gepaste bestemming is voor de planeet Aarde omdat hun tijd, zoals jullie die meten, voor hen voorbij is.

De wereld is er klaar voor om te veranderen!!! 

Neem deze binnenkomende energieën op, deze energieën van de zon en verlicht de wereld daarmee omdat, lieve familieleden, dit de reden is waarom jullie hier zijn. Daarom hebben wij de bekrachtiging voor jullie om hier bij jullie te zijn. Dit zijn opwindende tijden en samen brengen wij alles verder, alles dat jullie jezelf in het begin hebben beloofd te doen!!!

Dus staan wij naast elkaar, verenigd in onze missie, in onze dienst, en bovenal, in onze liefde voor allen op de planeet Aarde en nog verder!
En zo is het!

Saluut!

**Susan's zoon had de vorige zondag een bijna-dood-ervaring.
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, June 9, 2015. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.