Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 mei 2015

Aartsengel Michael "Spirituele Filosofie voor de Evoluerende Mensheid" / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-05-2015 (Mei 2015)

Aartsengel Michael
"Spirituele Filosofie voor de Evoluerende Mensheid"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-05-2015 (Mei 2015)
Geliefde meesters, velen van jullie voelen zich alsof zij in de laatste etappe zijn van een lange, moeilijke race en dat jullie energie en enthousiasme achterblijven. Jullie raken steeds meer ontgoocheld met de glamour van jullie wereldse bestaan, en de dingen die jullie gewoonlijk opwinden lijken ietwat ontluisterd en saai. Dat is omdat jullie in en uit twee grootschalige werkelijkheden of dimensies tegelijkertijd verschuiven. Ook, proberen jullie lagere lichamelijke systemen (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch) zich aan te passen aan en bij te komen met, de vele Facetten van jullie Hogere Zelf, welke jullie aan het integreren zijn op een versnelde, regelmatige basis. Dit heeft veel stress en inspanning op jullie Aardse voertuig geplaatst.
Een groot aantal van jullie hebben zich en worden voorbereid om een kwantum sprong in/naar het Vijfde Dimensionale bewustzijn te maken, waardoor jullie oude wereld Staat-van-Zijn veel sneller aan het wegvallen is dan dat jullie de verfijnde energieën/vibraties en concepten van jullie nieuwe, hogere frequentie bestaan kunnen integreren. Als jullie je bewust worden van wat er aan het plaatsvinden is, zullen jullie niet zo gestrest en verward zijn. Geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen, "Verlichting is in aantocht". Eén van onze grootste wensen is om jullie bij het proces te helpen zodat jullie overgang met gemak en gratie voltooid kan worden.
Gedurende deze vele voorbije jaren, was veel van de informatie, meditaties en uitoefeningen die wij jullie gegeven hebben gefocust op het transmuteren van de oude negatieve energiepatronen, en ook op het uitbreiden en verfijnen van jullie bewuste besef. Dit proces is noodzakelijk om ruim baan te maken voor de infiltratie en integratie van de ijle cellen van Schepper Licht - de hogere frequentie, krachtige nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie, wat voort straalt vanuit de ijle rijken van de Opperste Schepper.  
Wij bieden jullie een variëteit van hogere waarheden aan om jullie te helpen bij het evolutionaire proces, wat nu in volle kracht is, tijdens deze ongeëvenaarde tijden. Sommige van deze geavanceerde leringen werden eerder gegeven, maar zij zijn belangrijk genoeg om te herhalen. Wij suggereren dat jullie je iedere dag op één of twee concepten focussen zodat jullie hen stevig en diep binnenin jullie bewustzijn doordringen, totdat zij een deel worden van jullie nieuwe SPIRITUELE FILOSOFIE VOOR ZELF-MEESTERSCHAP.
* Je leert te leven in een geascendeerde staat van bewustzijn als je geleidelijk verenigd met de overblijvende Facetten van je hogere Vierde Dimensionale Ziel Zelf. Je verhuist uit een staat van wording in/naar een STAAT VAN ZIJN, wat betekent dat je leert te leven in het NU moment van jouw "God Kracht". Terwijl je het helder-zien en de zuivere intentie ontwikkelt, zal de mist van de illusie jou niet langer meer beïnvloeden. Je begint om je grootste visioenen en wensen vanuit de opslagplaats van de Goddelijke Zaad gedachten van het ongemanifesteerde potentieel vorm te geven en te creëren, terwijl je langzaam je co-creatieve bekwaamheden verfijnt. Je evolueert geleidelijk in/naar een verenigd, stralend SPIRITUEEL WEZEN IN DE MENSELIJKE GESTALTE - EEN ZIEL-BEZIELDE PERSOONLIJKHEID.
* Zelf-meesterschap is een nooit-eindigend proces terwijl je leert om steeds meer van de deugden, kwaliteiten en attributen van onze Vader/Moeder God te integreren. Het neemt constante waakzaamheid en uitoefening; de beloningen zijn echter onmeetbaar.
* Het is voor jou tijd om je te herinneren waarom je op de Aarde bent. Denk eraan, jij bent een verlenging of een Facet van onze Vader/Moeder God, die op diens beurt, grotere Facetten van de Opperste Schepper zijn. Omhels de opgewondenheid van jullie/jouw nieuwe werkelijkheid terwijl je steeds grotere harmonie binnenin je persoonlijke wereld creëert. Probeer om het volle voordeel te nemen van je nieuwe geharmoniseerde en verheven werkelijkheid - geniet van alle sensaties en belonende ervaringen welke het Aardse vlak te bieden heeft, terwijl je ook geniet van de schoonheid, het wonder en de magie van de hogere rijken.
* Licht, geluid en kleur zijn de modaliteiten van genezing, en zij zijn vereiste gereedschappen om jullie te helpen bij het uitbreiden van jullie bewustzijn, en bij het verfijnen van jullie persoonlijke werkelijkheid. Een spiritueel gefocust student/ingewijde op het Pad naar het hogere besef moet leren om enige van de belangrijke gereedschappen van Zelf-meesterschap te gebruiken, want zij maken deel uit van je Goddelijkheid en van je geboorterecht. De Heilige geluiden en mantra's te harmoniëren en te leren gebruiken zal jullie helpen bij het corrigeren van vele van de symptomen van stress of ziekte die jullie momenteel ervaren, want zij zullen jullie helpen om geleidelijk jullie etherische, emotionele en mentale lichamen te transformeren in/naar een meer harmonieuze staat van Zijn.
* Een ieder van jullie heeft de bekwaamheid om iets persoonlijks en unieks bij te dragen aan de Goddelijke Blauwdruk, welke ontworpen werd voor de toekomst van de mensheid op de Aarde. Aan jullie werd een buitengewoon geschenk gegeven door onze Moeder/Vader God - het Goddelijke privilege van deel te nemen aan de creatie van jullie eigen bestemming. Een ieder van jullie heeft het potentieel van het worden van eenverheerlijkte sterveling. Jullie zijn bezig Spirit-bezielde stervelingen te worden, wat jullie altijd-uitbreidende, onsterfelijke status verzekert. Jullie zijn veelzijdig, en jullie hebben bewustzijn op veel meer niveaus dan dat jullie kunnen bevatten in deze tijd. Jij bent een Onsterfelijke Ziel met een sterfelijk verstand en lichaam. Je bent in een proces van Ziel-uitbreiding, waardoor je de bekwaamheid verkrijgt om steeds hogere lichtfrequentie infusies te integreren.
* Er is een kosmische tijd welke vloeibaar en kneedbaar is, en er is een sterfelijke tijd welke lineair, gestructureerd en gebeurtenis-georiënteerd is. Jullie leren om alsSpirituele Stervelingen te leven die toegang kunnen verkrijgen tot de vloeibaarheid en luister van de Kosmos. Er zijn scholen van Kosmische Filosofie waar jullie gestudeerd hebben, en waartoe jullie wederom in staat zijn op in te tappen als jullie de bekwaamheid verkrijgen om de hogere rijken van expressie te bereizen.
* Er zijn Bestemming Bewakers om jullie te gidsen en jullie de weg te tonen. Vraag om hun hulp en zij zullen je toegewijde dienaren worden. De Wezens van licht representeren vele verschillende gezichtspunten, en zij hebben vele diverse persoonlijke ervaringen gehad, net zoals stervelingen dat hebben.
* Ware spiritualiteit eist geen specifieke rituelen of stijve geloven/overtuigingen; het is een manier van het leven van je hoogste waarheid met onverdeelde toewijding. Je bent bedoeld te streven naar een versmelting van je hoogste intellectuele, emotionele en Spirituele Filosofie van het leven.
* Je bent een Vonk van de Goddelijkheid, en je zou hoge waarde op jezelf en anderen moeten plaatsen en jezelf en anderen in ere moeten houden. Je onteert onze Vader/Moeder God wanneer je dat niet doet. Je zou altijd moeten streven naar vrijheid en waarheid voor jezelf en ook voor anderen.
* Hoe zul je weten wanneer je verhuisd bent in/naar een Staat van Goedgunstigheid? Je zult het weten wanneer anderen de schoonheid van je Ziel naar jou reflecteren. Je zult het weten wanneer jouw overvloed begint te stromen. Je zult het weten wanneer je hart uitbreidt met Liefde voor de gehele Schepping, en wanneer je Ziel Lied doorheen je Wezen en naar buiten de wereld in en in de hogere rijken weerklinkt. Je zult het weten wanneer jij je niet stil kunt houden, en jij je gedwongen voelt om je vreugdevolle ervaringen met wie dan ook te delen die bereid is om te luisteren. En, je zult het weten wanneer het passend is om een stille getuige te zijn.
* Mediteer dag en nacht, of nog beter, wordt een levende meditatie zodat ieder wakend moment gefocust is op het hoogste doel voor allen. Breng dan je Liefde en kracht samen om de meridianen van Licht en gefocuste energie te creëren, zodat je kracht doorheen je fysieke voertuig circuleert, en dan voort straalt vanuit je Zonne Kracht Centrum, naar boven in/naar de Hemelen, naar buiten naar de gehele mensheid, en omlaag naar het centrum van jullie Moeder Aarde.
* Je bent bedoeld om de verheven zienswijze van de meesters aan te nemen: rustig, vriendelijk, liefdevol klaarstaand, observerend, helpend wanneer mogelijk, niettemin toestaand, niet oordelend, want je weet dat alles dat er gebeurt voor een reden is, en alles dat zich voordoet een hoger doel heeft.
* Spreid jullie liefdevolle Licht en aanwezigheid zo ver en breed als mogelijk, dierbaren. Geef advies aan diegenen die naar jullie toe geleid worden. Door jullie acties zullen jullie gekend zijn, en diegenen die behoefte hebben aan jullie Licht en wijsheid zullen tot jullie aangetrokken worden.
Vergeet nooit, jij bent eeuwig en onsterfelijk. Je fysieke lichaam is een tijdelijke tempel waarin een Goddelijk Facet van God woont. Het Heilige Hart is de tempel van de Ziel, daarin is de Essentie van het leven waar echte Liefde verblijft, en waar je besef van Oneindigheid begint. De Diamanten kern God Cel binnenin het Heilige Hart bevat de Twaalf Stralen van het God Bewustzijn voor deze Sub-Universele ervaring. Deze Vonken van Goddelijkheid zijn krachtige WITTE VUUR GOD-ZAAD ATOMEN - etherische kristallen prisma's van gebroken Licht genaamd STRALEN - welke onophoudelijk de Leven/Liefde Essentie van onze Moeder/Vader God doorheen dit Sub-Universum voort stralen.  
Om je dromen, je visioen/visie te manifesteren en om je persoonlijke paradijs te creëren, moet je altijd alert zijn voor en streven naar om je af te stemmen op de fluisteringen van je Ziel en Hogere Zelf. Dit wordt bereikt door in te tappen op de frequenties van je OverZiel/Hogere Zelf, en je bewust te worden van je grootste potentieel. Zelf-meesterschap is de kracht om je leven en bestemming te controleren, en de wijsheid om het te gebruiken voor het hoogste goede van allen/alles. Terwijl je dat aldus doet, is het wezenlijk belangrijk dat je stevig geaard en gebalanceerd blijft binnenin het geaccepteerde bereik van de dualiteit, ondertussen functionerend binnenin de werkelijkheid van de Derde/Lagere Vierde Dimensionale werkelijkheid. Je moet er ook naar streven om emotionele harmonie en sereniteit binnenin de illusionaire wereld van de hogere Vierde Dimensie te vestigen, terwijl je probeert om geacclimatiseerd te raken aan het mentale vlak van de Lagere Vijfde Dimensionale omgeving.
Je transformatie in/naar Zelf-meesterschap, evenals het Ascentieproces, zullen aanzienlijk versnellen wanneer je jouw persoonlijke Levenslijn van God Licht - een etherische buis van Licht -  uitgebreid hebt, wat je primaire verbinding is met je God Zaad Atoom / IK BEN Aanwezigheid. Je zit ook in het proces van het opnieuw installeren van jouw verbinding met de Rivier van het Leven via je persoonlijke Antakarana (Regenboog Brug van Licht), hetgeen de Schepper essentie bevat genaamd de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht. Gedurende de vele voorbije tijdperken, heeft de mensheid de verbinding met de Rivier van het Leven/Licht gereduceerd zodat, in de meeste mensen, het slechts een klein druppeltje geworden is, wat door de ouden het "ZILVEREN KOORD" genoemd werd.  
Een ieder van jullie heeft een gebied van uitstraling rondom jullie fysieke gestalte heen dat geproduceerd wordt door de vibrationale patronen binnenin jullie Aura Gebied en jullie Kosmische Ziel Lied. Ascentie betekent het in balans brengen van het totale lichamelijke chakra systeem, wat de opruiming, het verfijnen en uitbalanceren van het Etherische Lichaam/Aura Gebied zal vergemakkelijken. Een belangrijk deel van jullie Ascentie doel is om je te focussen op het proces van het terugkeren van jullie Etherische Lichaam en Aura Gebied naar hun oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk, hetgeen de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke lichamelijke vorm genaamd het Adam/Eva Kadmon Lichtlichaam. Wij observeren jullie via de kleurstroken binnenin jullie veelvoudige lichaamsysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en Etherisch, welke gecreëerd werden door jullie gedachten, acties en daden doorheen jullie vele levensspannen door de tijdperken heen.
Dierbare harten, wij vragen jullie om jullie zelf te verzorgen, aandacht te schenken als nooit tevoren aan jullie fysieke voertuig en aan de signalen en boodschappen welke jullie wijze lichaam' Elementaal naar jullie projecteert. Hoe zullen jullie genieten van de prachtige wereld van Liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren als jullie kostbare fysieke voertuig niet levendig en gezond is?
Sluit je bij ons aan in jouw Piramide van Licht, mijn dapperen, en sta ons toe je te helpen om met gemak, gratie en grote vreugde door het proces heen te gaan. Moge de luister van onze Vader/Moeder God op jullie neer gutsen en jullie vullen met het Licht van Eeuwigdurend Leven. Weet dat wij immer nabij zijn om jullie te begeleiden en te beschermen.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.