Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 april 2015

Jezus Het doel van jouw leven is om jouw eigen creatieve vermogens te ontdekken of te herontdekken. / 21 april 2015 via John Smalman,

Het doel van jouw leven is om jouw eigen creatieve vermogens te ontdekken of te herontdekken.
Jezus via John Smalman, 21 april 2015

 Hier in de spirituele rijken, de vormloze arena waar het potentieel voor creativiteit oneindig is, Waken wij over jullie met intense liefdevolle belangstelling terwijl het moment van ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt. Jullie hebben dat vele malen eerder gehoord, maar ik verzeker jullie dat het waar is, het kan alleen dichterbij komen, er zal  geen terugval zijn, want het is de intentie van de collectieve mensheid om wakker te worden dat de bedoeling is van de totale afstemming met de Wil van God.

Het lijkt voor velen van jullie, die bewust en dapper werken dat deze gigantische gebeurtenis is uitgesteld, en anderen onder jullie twijfelen soms aan de authenticiteit van de verschillende channelingen die jullie lezen en die jullie onophoudelijk de inspirerende visie blijven presenteren van jullie aanstaande ontwaken. Laat jullie twijfels alsjeblieft los, want alles is op schema zoals goddelijk gepland.

Probeer te begrijpen dat de illusie, waarin jullie ondergedompeld zijn als mensen, heel flexibel gebruik maakt van de tijd. Het lijkt vanuit jullie moderne wetenschappelijke metingen dat tijd een constante is, maar in feite is dit niet het geval, zoals de illusie, waarvan  het een aspect is, het is illusoir, het is niet wat het lijkt. Het werkt niet als een constant stromend medium zoals een rivier naar de zee, maar is meer als een oceaan waarin gebeurtenissen plaatsvinden, gebeurtenissen die niet gerelateerd kunnen zijn in tijd of plaats, maar die bijna altijd lijken te worden verbonden als oorzaak en gevolg. Het is een zeer verwarrend medium, vooral omdat het zo consequent en onveranderlijk lijkt te zijn.

Jullie hebben allemaal de tijd ervaren als langzaam, normaal of snel bewegend, afhankelijk van welke activiteit het was dat jullie mee bezig waren, doch dan hebben jullie de neiging om de ervaring als een illusie af te doen en van een zuiver persoonlijke aard. En natuurlijk was het dat! Ieder van jullie, ieder mens, heeft zijn eigen zeer persoonlijke ervaring van het leven in de illusie. Er zijn natuurlijk veel overeenkomsten, maar in principe is de ervaringsgerichte en illusoire staat die ieder mens ondergaat zeer persoonlijk en wordt nooit herhaald, het is echt uniek.

Tijd staat niet vast, het verschuift, maar het gebied waarin het opereert verschuift met het, waardoor het een onwerkelijke indruk van stabiliteit geeft. Dus, is het moment van ontwaken niet vertraagd, integendeel in feite, het nadert sneller dan ooit, omdat de collectieve intentie om te ontwaken is geïntensiveerd, en het is die intentie die zorgt voor de totstandkoming ervan.

Jullie allen - en er zijn geen uitzonderingen hier – zijn geïncarneerd op dit moment in de geschiedenis van de Aarde om elkaar te helpen in jullie proces van ontwaken, maar de omgeving van de illusie is zo ongelooflijk dicht dat de overgrote meerderheid van de mensen volkomen vergeten zijn waarom ze op Aarde zijn. Velen zijn op zoek naar begeleiding van religieuze organisaties, van zelfhulp "experts", goeroes, en een gevarieerd assortiment van therapeuten en persoonlijke groei workshops en seminars terwijl ze wanhopig proberen om een diepere betekenis te vinden in hun leven dan alleen brood te verdienen. Hun levensonderhoud verdienen is essentieel voor 99% van de mensheid, en voor 90% is het een slepend saai karwei waaraan vele proberen te ontsnappen door middel van een verscheidenheid van verslavingen, die slechts tijdelijk de stress en angsten verlichten waarmee jullie mensenlevens het dagelijks te stellen hebben.

Jullie zijn van nature Liefde. Op het diepste en meest werkelijke niveau van jullie wezen, jullie centrum waar je ware Zelf is in vuur en vlam met het Licht van Gods Liefde, jullie weten dit. De bruisende Jij, die God in Zijn oneindige wijsheid en liefde gecreëerd heeft voor de eeuwigheid, is altijd levend en wel. Echter, zodra je ervoor kiest om de illusie van afscheiding van jullie Bron te ervaren wordt je tijdelijk afgesloten van toegang tot je ware natuur om de games in de illusie heel echt te laten lijken, en daarin ben je zeer goed geslaagd. Jullie krijgen van tijd tot tijd aanduidingen van je ware aard wanneer jullie meditaties jullie diep in jezelf brengen, maar meestal zitten jullie ogenschijnlijk gevangen in de afleiding van de illusie - de egoïstische gedrevenheid die jullie zo vaak met elkaar in conflict brengen.

Het leven is mooi! Helaas leidt de illusoire ervaring, waarmee jullie je absoluut bezig lijken te moeten houden op ieder moment in het belang van de overleving, jullie af van deze wonderlijke waarheid terwijl jullie worstelen met de lelijkheid en angsten die het leven als mens met zich meebrengt. Ja, natuurlijk zijn er momenten van vreugde, plezier, maar ze zijn maar kort en zeldzame beloningen voor jullie goed gedrag, of zo lijkt het vaak. En toch weten de meeste van jullie dat goed gedrag weinig te maken heeft met beloningen - de zon schijnt en de regen regent op iedereen.

Als kleine kinderen werd jullie verteld dat dit de manier was waarop de wereld werkt, maar toen je opgroeide en gerijpt was, werd het duidelijk voor de meerderheid dat dit zeker niet het geval was. Niettemin bestaan er, omdat je zo goed geoefend had om je goed te gedragen - frequente straffen en schaamte voor misdragingen, onregelmatige beloningen voor buitengewoon goed gedrag – waardoor je de neiging hebt om een masker op te zetten of een voorkant van goed gedrag, dat cultureel en sociaal aanvaardbaar is. Onder dat masker kun je uitblazen, woedend zijn, of in een depressie wegzinken.

Het doel van jullie mensenleven is om jullie eigen creatieve vermogens te ontdekken of te herontdekken, jullie goddelijke potentieel. En een ieder van jullie heeft je eigen unieke gave die wacht op ontdekking en ontwikkeling. Maar, natuurlijk, velen van jullie werden opgeleid, gingen naar de hogeschool of universiteit en behaalde beroepskwalificaties om jullie in staat te stellen om geld te verdienen, en je zit nu misschien gevangen in een carrière die je heel weinig voldoening geeft, afgezien van het feit dat het je in staat stelt de constante stroom van rekeningen te betalen waarin het leven als mens je begraaft. Hoe, vraag je je af, kom je uit die val en geef je jezelf de tijd en de ruimte om jouw creativiteit tot bloei te laten komen?

Nu, de val is de illusie die voor velen inderdaad een nachtmerrie is, en jullie ontwaken is essentieel en onmiddellijk. En jullie allemaal zorgen ervoor dat het ontwaken gebeurt. Jullie hebben geslapen, niet bewust, en onbewust al veel te lang aangezien de spelletjes die de illusie jullie heeft gepresenteerd bijna al jullie vermogens in beslag heeft genomen. En die spellen zijn spellen van ziekte, lijden, conflict, verraad, en oorlog.

Spelletjes zoals die, leiden automatisch tot angst en wantrouwen, en een geloof dat jullie alleen kunnen overleven door sterk, krachtig en gevaarlijk te zijn, zodat niemand jullie zal durven aan te vallen. En die spellen en overtuigingen zijn gebaseerd op jullie geloof, dat jullie lichamen alles is wat jullie zijn, en dat wanneer ze sterven, jullie ophouden te bestaan. Dat wekt binnenin jullie een enorme angst op omdat het op machtige wijze jullie dwingt tot een gevoel van afgescheidenheid en eenzaamheid, en uiteindelijk jullie volslagen onbeduidend laten in de het grotere geheel van dingen.

Dan is het ook te begrijpen dat het inderdaad een illusie is, dat jullie allemaal goddelijke wezens zijn en eeuwig leven in de tegenwoordigheid van God, en één met Hem en met elkaar zijn, is een meest prachtige, verheffende, en inspirerende realisatie. Herinner jullie zelf dagelijks aan deze grote waarheid, herinner jezelf er in feite elk uur aan totdat het echt de waarheid voor jou wordt en constant in je bewustzijn blijft, als het kan. En dan zullen jullie ontwaken. Dat is Goddelijk verzekerd. Focus je op Liefde, je ware aard, en open je hart om de constante en overvloedige stroom te ontvangen die jou wordt aangeboden, en deel je vreugde als je die liefde voelt, door het te delen met iedereen met wie je omgaat. Dat is de reden waarom je op dit moment op Aarde bent, en je weet dit.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl