Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 april 2015

De Monade: Hoe ontstaat de ziekte kanker? Ook bij kinderen? / Berry Vicenta Ketelaar Geplaatst: 4 april 2015

De Monade:
Hoe ontstaat de ziekte kanker? Ook bij kinderen?
Berry Vicenta Ketelaar
Geplaatst: 4 april 2015

Kanker is iets dat velen op uw wereld momenteel treft. Het is voortgekomen uit een bepaalde mate van leven. Het is voortgekomen uit een bepaalde mate van gedachtekracht. Het is vooral voortgekomen door mensen die juist alleen maar gefocust waren, vanuit onwetendheid, op dat wat er nìet was in hun leven.

Mensen die blind zijn geweest om te zien wat er wél was in hun leven. Naarmate dit proces zich een weg zocht in een mensenlichaam, zijn daar kankercellen uit ontstaan. Deze ontstaan op basis van onbalans. Onbalans: daar waar het binnenleven van de mens niet verbonden is met de hartenergie van de mens. Wanneer het binnenleven van de mens alleen maar wordt gevoed door negatieve gedachtevormen, door afbrekende gedachtevormen, door afbraak, is dat precies wat kanker doet. Het is de oproepende kracht van de mens zelf, die in de vorm laat ontstaan, wat hij zelf altijd heeft bedacht.

Zie hierin het scheppingsprincipe van de mens. Dat wat de mens creëert in gedachtevormen, zal de mens uiteindelijk laten voltrekken. Hij voltrekt hierin zijn eigen lot.

Totdat een Ziel van een kind, zoals Ik u dat net heb geschetst, dit vanuit een bewuste keuze over zich afroept en dit is een andere manier van de verwerking van onbalans. Uiteindelijk zal door een daad van liefde die zo'n kind/zo'n ziel tegenover zijn familie doet, weer balans gaan brengen in dat wat in onbalans was geraakt, door ieder zijn aandeel.

Wanneer u dit gaat zien, dan kunt u ook zien, hoe belangrijk het is hoe u zelf -vanuit uw innerlijk- in het leven staat. Want wanneer u niet werkelijk uw innerlijk aan uw uiterlijke leven verbindt, zal daar steeds een discrepantie ontstaan. Zal de onbalans in uzelf werkelijk tot chaos kunnen leiden en chaos brengt u op de verkeerde weg. Wanneer u de moed in uzelf heeft, wanneer u angst omdraait en ombuigt tot moed en vanuit de kracht, vanuit de moed werkelijk in uw leven te gaan staan en uzelf te presenteren vanuit uw binnenwereld, dan zult u ook in balans zijn met uzelf. Dan zullen de balans en het evenwicht in uzelf zodanig zijn, dat de cellen in uw lichaam niet de mogelijkheid krijgen iets anders te creëren, dan wat u lief is in dit leven.

Maar de creaties van de mens, de creaties van ziekten, zijn de creaties van de mens, die zich voltrekken door de eigen innerlijke oproepende kracht. Hierin is het van belang voor u als groep, voor u als bewustzijnsgroep, om te zien hoe u hieraan kunt bijdragen, dit tot een positiever evenwicht te brengen. Hierin ziet u nogmaals weer die eigen verantwoordelijkheid op een ander niveau, dan dat u van uzelf kent. Deze verantwoordelijkheid geldt dus voor grote velden van energie en bewustzijn, die alleen maar voldoen aan dat wat de gedachten van de mens, hem vragen te vormen. Wanneer u zich bewust bent dat u een schepper in het klein bent, dan weet u dat alles wat u creëert werkelijk zichtbaar gaat worden.

Creëer dus uw dromen!
Creëer wat uw hart van u verlangt!
Creëer dàt waar voor u kwam, wat uw bedoeling is!

Creëer, creëer en creëer alleen maar vanuit dàt wat de werkelijke bedoeling in zich draagt, vanuit de verbinding van u met het wij, vanuit u met het Wij Kosmisch en op deze wereld. 

Want alleen vanuit deze verbindingsdraden zullen de golven van nieuwe impulsen en energieën, andere Scheppingen kunnen doen creëren Zult u zodanig open kunnen staan voor vernieuwing, dat vanuit die vernieuwing uw gedachtewereld wordt aangeraakt, waardoor uw gedachtewereld werkelijk om andere creaties vraagt in deze wereld.

Vanuit dat punt kunt u zien, dat u in staat bent om dingen te keren. Dat u niet gebukt hoeft te gaan onder datgene wat niet meer in deze wereld thuishoort. Dat u werkelijk in staat bent vanuit uw oproepende kracht het tij te keren, vanuit de liefde in uw hart, vanuit het besef dat u deel uitmaakt van en deel hebt aan. Dat het ùw plaats is die u vervult vanuit uw specifieke energie en dat deze energie, vanuit dit punt van bewustzijn, alleen nog maar geladen kan zijn met de liefde in uw hart, met de wijsheid van uw eigen ziel, vanuit de bedoeling voor dit leven en deze evolutie.

Als laatste wil Ik tegen u zeggen: Verbindt u met elkaar! Want vanuit de groepsverbinding zal het veld waarin de vernieuwing zich neer kan laten, een groot veld zijn waarin het ontvangen kan worden. Verbindt u met elkaar vanuit al uw kwetsbaarheid, vanuit al uw onzekerheden en vanuit al uw krachtpunten! Verbindt en zie elkaar! Bevrucht elkaar vanuit nieuwe impulsen! Wakker dàt in elkaar aan, wat ieders kwaliteit is, maak wakker in uzelf wat uw innerlijke kwaliteit is! Ga zien wie u bent en geef gestalte aan wat u bent! Geef gehoor aan de roep van het hart! Verbindt u met elkaar! Verbindt u met u zelf! Verbindt! Schuil bij elkaar! Verbindt u! Verbindt u in liefde!

Mijn zegen.


(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)