Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 13 april 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht / 12 April 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
12 April 2015

De VRIJHEID VAN KEUZE van het Collectief … zal Jullie VRIJ maken
"Ontdek de Magie die Jullie ZIJN"
Blossom: Hoi allemaal. Hier zijn we weer. Ik kijk altijd uit naar deze afspraak.

GFL: Het is absoluut ook voor ons allemaal een genoegen om op deze wijze te communiceren.

Blos: Jullie zijn je misschien bewust van het feit dat ik graag een vraag zou willen stellen namens een wetenschapper, die een antwoord nodig heeft voor zijn onderzoek. Het gaat over het document, waarover we weken geleden spraken en de Waarheid omtrent de werkelijkheid zoals wij die kennen, of die al dan niet wordt beperkt/gebonden of begrenst tot een kunstmatig gecreëerde “bubbel” binnen het grotere, onbeperkte universum waarin het zit.

GFL: Wij zullen op de volgende manier op deze zaak ingaan. Natuurlijk bestaat jullie Aarde binnenin/op Energie. Want, zoals jullie weten, bestaat ALLES hieruit. Wat betreft het ‘begrenst’ zijn … willen we zeggen ‘Ja, dat is het’. Maar niet op een manier die beperkt. D.w.z. gevangen in een bubbel.

De materie van jullie Aarde … de Energie van jullie Aarde … verschilt in grote mate van de materie buiten jullie atmosfeer en het verandert voortdurend terwijl het zich uitbreidt in de grotere ruimte. Er is dus geen bubbel die dit ‘spel’ beperkt … noch op Aarde, noch in de rijken waarnaar iemands ziel vliegt … wanneer het niet langer meer in het fysieke lichaam is.

Echter, er is wel sprake van een raster. Dit weten jullie misschien al … en Energiepatronen worden gevormd door/binnen dit raster. Het is ‘Energie in Beweging’. Eeuwig en altijd zich aanpassend aan veranderingen, zodat het ‘vorm’ kan behouden … zoals het bedoeld was.

Als er een beperkende bubbel zou zijn … als er barrières zouden zijn … hoe zou dan de Hogere Energie van Hogere, Zuiverder Liefde naar jullie hoogsteigen adem kunnen vloeien?

Wanneer iemand de fysieke vorm verlaat is er geen restrictie. Door sommigen is gesuggereerd dat jullie in een val zitten … zowel in de fysieke als in de niet-fysieke vorm en dat alles wat jullie kunnen doen is in die val te blijven en steeds terug te keren en terug te keren in de fysieke vorm … zonder daar ooit nog uit te kunnen komen.

Dit is niet ONZE WAARHEID. Verre van.
In ONZE WAARHEID … zijn jullie fysieke vormen die het aller Stralendste Licht Zielaspect bevatten van jullie Hele zelf. Het LEVEN ervarend op elke door jullie verkozen manier.

Blos: Sommige mensen zullen het hieromtrent niet met jullie eens zijn … omdat zij VOELEN dat wij op zoveel manieren overheerst worden, dat wij werkelijk geen van de keuzes hebben, waarover jullie spreken.

GFL: Toch, met het grootste respect … hebben jullie dat.
Jullie kunnen ervoor kiezen om je zodanig te gedragen als jullie VOELEN dat gepast is. Wat natuurlijk vooral betekent … wij herhalen … dat de enige manier om JULLIE VRIJHEID TE KIEZEN is om te komen vanuit een diep in je hart gelegen plek … een plek die LIEFDE brengt. Het stroomt altijd … het is altijd beschikbaar voor jullie … JULLIE HEBBEN DE KEUZE OM HIERTOE TOEGANG TE KRIJGEN … of jullie kunnen kiezen om de dingen binnen de illusie van dichtheid te zien … en jullie gedachten je zo ver als mogelijk van jezelf vandaan te laten brengen.

Dit is de intentie van degenen die ‘DENKEN’ dat zij het ‘over kunnen nemen’. Maar als jullie zouden WETEN … als jullie ECHT ZOUDEN WETEN hoe sterk jullie zijn en wat de werkelijkheid is van jullie capaciteiten … zou NIETS en NIEMAND bij machte zijn om jullie essentie af te pakken …
LIEFDE.

HIEROM GAAN WE MAAR DOOR EN DOOR … HIEROM VRAGEN WE JULLIE OM BINNENIN JE TE ZOEKEN EN DIE MAGIE TE ONTDEKKEN DIE JULLIE ZIJN.

Het hoort bij kinderen om 1+1=2, 2+2=4, enz. te leren. Dat zijn de grondbeginselen. Het fundament van iets dat veel, veel verder gaat dan Men zich ooit kon voorstellen, toen men voor het eerst van die grondbeginselen hoorde.

Hetzelfde geldt voor LIEFDE.
Ja, jullie WETEN van LIEFDE … in verschillende frequenties en GEVOELENS … Maar wanneer jullie eenmaal volledig grip krijgen op het dieper en dieper graven … en voortdurend studeren … eenvoudig vanuit het perspectief van LIEFDE ZIJN … zouden jullie … evenals in de wiskunde … ontdekken dat er heel erg veel meer AAN VAST ZIT … Heel veel meer dat HIERDOOR kan worden begrepen … en heel veel meer inzicht dat HIERUIT kan worden verworven.

Wij hebben het dan over de ademhaling … opdat jullie je een beetje meer bewust worden van hoe jullie ademhalen. Maar als jullie de tijd zouden nemen om de ademhaling te bestuderen … zouden jullie ook heel veel meer magie in deze ‘adem’-materie vinden.

Het is niet zo dat jullie het vanzelfsprekend vinden … maar het is meer naïviteit waardoor jullie het ‘leren kennen ervan’ uitstellen.

Blos: Maar zeggen jullie eigenlijk dat deze geheimen misschien met opzet voor ons verborgen zijn gehouden? Zodat wij ‘onnozel’ zouden blijven en ons volledige potentieel niet zouden ontdekken?

GFL: Wij antwoorden daar liever op dat deze geheimen binnenin jullie zitten … maar dat zij tot op heden … door velen … nog niet ontdekt zijn.
Echter …

O, wat zouden we deze materie graag helderder willen kunnen uitleggen.
Wanneer jullie IN LIEFDE kunnen blijven … om je heen niets dan LIEFDE VOELEN, in ALLES … HET ECHT, WERKELIJK VOELEN … dan komen deze geheimen aan het LICHT!

Toen ‘het project’ begon werd niet verwacht hoe ver naar beneden het pad van jullie wereld zou voeren. Echter, de VRIJHEID VAN KEUZE van het collectief heeft jullie zover gebracht … en de VRIJHEID VAN KEUZE van het collectief … zal jullie VRIJ maken.

Blos: Dus, om het voor de vraagsteller te verhelderen … Er bestaat geen bubbel waarin de Energie van de Aarde wordt vastgehouden en geen bubbel, die ons in het Hiernamaals belet om ergens anders heen te gaan?

GFL: Hoe kunnen we ook maar enigszins het ‘Hiernamaals’ aan jullie uitleggen … waar het leven zelf nooit eindigt? Er is geen Hiernamaals … want het leven stopt nooit. Natuurlijk zijn er wel alsmaar doorgaande ervaringen in andere plaatsen, heelals en vormen.

VRIJHEID BESTAAT … BEGRIP BESTAAT … AANVAARDING BESTAAT.
Er zijn allerlei mogelijkheden beschikbaar voor andere kansen om het Leven te ervaren … Om Liefde te brengen op een andere plek … in een andere vorm … Of, wanneer men daarvoor kiest … kan men terugkeren natuurlijk … wat velen steeds weer doen … zodat ze nog meer over zichzelf leren en ontvangen.

Blos: Er wordt gezegd dat de Aarde een harde leerschool is, maar desondanks de snelste weg om jezelf te leren kennen … klopt dat?

Het is er zeker Eén van Verlichting! Het was niet ‘ontworpen’ om hard te zijn … om het moeilijk te maken opdat men zijn lessen snel zou leren. Hoeveel Vreugde zit daarin?

Tijd bestaat niet. Het Leven gaat verder … en verder en verder en verder … Dus waarom zou je een snelle, hoewel harde weg naar huis verlangen?
Het is de VRIJE KEUS die je gebracht heeft tot waar je vandaag staat. Jullie, jullie planeet en al dat erop en erin leeft …

Jullie gaan Begrijpen/je Herinneren dat hoe je BENT … hoe je VERKIEST JE LEVEN TE LATEN ZIJN … is hoe jullie leefstijl wordt gevormd … Door jullie houding en het VOELEN VAN LIEFDE … in elke gedachte … in elke daad die daaruit voortkomt … SCHEPPEN JULLIE JE WERELD.
JULLIE WERELD …

Niet de leefstijl van iemand anders … Niet de wereld van iemand anders … DIE VAN JULLIE.

En, zoals we jullie steeds in herinnering brachten … hoe meer jullie JULLIE WERELD SCHEPPEN als één van Vreugde en Vrede en LIEFDE … des te meer is de Trilling waarin jullie dientengevolge verblijven … er Eén van een Hoog kaliber.

Het stroomt dan naar buiten … Het kan dat niet niet doen … naar het GEHEEL. Daardoor oefent het invloed uit op de Hoogst mogelijk manier … voor het Grootste Goed van ALLEN … op wat worstelt binnen een lagere frequentie.
Is het niet zo dat er soms maar een zinnetje nodig is … een vriendelijk woord, waardoor Iemands stemming verandert?

De lagere frequenties reageren identiek. Wanneer er Hogere Trillingen aankomen … ermee samensmelten … móet het er wel door beïnvloed worden. Daardoor … terwijl jullie doorgaan met de beste te ZIJN van jullie WEZEN die jullie kunnen ZIJN … Het Geheel helpend.

De Energie die jullie wereld IS, verandert doorlopend. Energie kan niet stilstaan … of het zou ophouden te bestaan. Mogen we derhalve teruggaan naar het raster dat om de Aarde is … om dingen ‘gevangen’ te houden, maar niet op de manier van ‘Iemand zijn vrijheid ontnemen?

Dit raster is, zogezegd, de ruggengraat van jullie planeet. Het verandert door en reageert op Energieën en toch laat het de stroom van Hogere Energieën binnenkomen. Het heeft zijn eigen unieke systeem … en we zouden jouw hersenen in gruzelementen blazen, Blossom, als we zelfs maar zouden beginnen woorden te geven aan de hoe’s en waaroms van diens werking.

Blos: Zie je nou, jullie hadden de wetenschapper moeten uitkiezen om mee te werken!

GFL: We kozen jou …

Blos: Yep, dat deden jullie. Naarmate ik toelaat dat de LICHTERE aspecten van mijzelf gaan openstaan, ervaar ik momenten van zo’n EENHEID. Alleen dat GEVOEL van IN LIEFDE/VERLIEFD ZIJN … en ik HOU ERVAN. Op zulke momenten begrijp ik absoluut … dat als het hele menselijke ras hetzelfde zou doen … kunnen jullie je dat voorstellen? We zouden absoluut zodanig leven als hoe we dromen dat we tot het Licht komen.

GFL: En om deze reden gaan we door met onze boodschappen via jou te brengen zolang als het nodig is. Want hoe meer Men zich inbeeldt en leeft in de WAARHEID dat IEDEREEN zijn volle potentieel bereikt … IN DE MENSELIJKE VORM … hoe groter de waarschijnlijkheid is dat dit … eerder vroeger … dan later … gaat plaatsvinden.

Want het zal gebeuren … het is de bestemming van het leven om terug te keren naar zijn WARE zelf … zodat het zijn weg naar huis zal vinden.

Blos: En als het zover is?

GFL: Gaat het leven door zich uit te breiden in LIEFDE.
Daar komt geen einde aan.

Blos: Echter dit is een goed moment om er vandaag mee te eindigen. Heel veel dank. In Liefde en Licht en een heleboel Gelach.

GFL: Lachend Oplichten is altijd een goed plan!