Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 april 2015

Aranuth Spreekt! / Malcolm Bell 2 mei 2014. Geplaatst: 21 april 2015

Aranuth Spreekt!
Malcolm Bell
2 mei 2014. Geplaatst: 21 april 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het is opmerkelijk dat de focus en de inhoud van de boodschappen en de adviezen die worden ontvangen vanuit de geestelijke gebieden de laatste tijd zich steeds richten op het sturen van Licht en Liefde naar de planeet en niet alleen naar alles wat erop is, maar naar elke ontvankelijke situatie die zich mag voordoen….. ervan uitgaande dat het voor het “hoogste goed” van Alles is.

Ook is het opmerkelijk dat er een toenemend aantal  groepen protesteert tegen onrecht en pogingen om hun recht op vrijheid en vrij te zijn van controle en onderdrukking, te ontkennen. Deze groepen worden overal kundig begeleid door lichtwerkers en bereiken verbazingwekkende resultaten met betrekking tot menselijke en dierlijke zaken en vrijheden en ook in de politieke en gerechtelijke arena. De tijden veranderen!

Emoties spelen een belangrijke rol in het scheppen van onze realiteit, gewoon omdat zij onze gedachten, woorden en daden versterken en er daarom goed op hen dient te worden gelet. Als wij vrijelijk toegeven aan onze emoties als wij ons op een situatie focussen met negativisme of oordeel zullen wij precies ontvangen wat wij uitzenden omdat het Universum als een spiegel is die naar ons terug zal reflecteren wat wij ernaar uitstralen. Aan de andere kant: als wij rustig en vredig blijven en de situatie observeren en er dan onvoorwaardelijke, niet oordelende Liefde en Licht aan toevoegen kunnen wij veilig aannemen dat het Universum ook dit als onze realiteit naar ons terug zal spiegelen.

Het is interessant om op te merken dat de gidsen onlangs flinke nadruk hebben gelegd op de ontkalking van de pijnappelklier. De meeste spiritueel bewuste mensen weten dat de weg naar het openen van het derde oog het focussen is op het Goddelijk Licht door het reinigen en activeren van de pijnappelklier op dagelijkse basis.

Wetenschappelijke studies hebben ondubbelzinnig uitgewezen dat fluoride de pijnappelklier verkalkt en de mensen “dom” houdt. Misschien zullen wij groepen zien die actie ondernemen tegen regeringen over de gedwongen medicatie bij de bevolking door fluoride aan het drinkwater toe te voegen. De specerij kurkumine is een bekend ontkalker van de pijnappelklier.

Zowel de Ravenshoe- als de Cairns Manifestation Workshop werd goed bezocht door geïnteresseerde mensen en herinnerde deze mensen eraan dat zij spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring hebben en ook om hen zich hun krachten van scheppen en manifesteren te laten herinneren en gebruiken en te scheppen en te manifesteren wat zij maar willen en verlangen op hun pad in deze realiteit. Het waren prachtige bijeenkomsten en iedereen toonde zijn vreugde over de manier waarop de dag zich ontwikkelde.

Boodschap:
Gegroet, kinderen. Hier is Merlijn tot jullie dienst. Vanavond heb ik energieën uitgekozen; vibraties; veranderingen aan deze energieën en hun uitwerkingen op jullie….. en natuurlijk op alles op jullie planeet. Jullie dierbare zielen zijn je er heel goed van bewust dat jullie grote veranderingen ondergaan in jullie vibraties en de vibraties van jullie planeet om je heen. Ik ben hier om jullie te adviseren, te informeren over de manier waarop jullie je voelen zoals jullie je voelen.

De reden waarom jullie je af en toe zo anders voelen, soms van moment tot moment, daar is een zeer goede reden voor. Lieve mensen, jullie begrijpen allemaal dat, hoewel jullie allen een gelijke fysieke structuur hebben, jullie ook een niet-gelijke structuur hebben. Doordat dit zo is geeft dit heel duidelijk aan dat de verschillende frequenties van de vibraties die invloed hebben op en die de planeet omgeven, ook een verschillend effect zullen hebben op verschillende geïncarneerde zielen in hun energetische structuur.

Ter verduidelijking: er is meer jarenlang veranderde energie naar jullie planeet gekomen die jullie planeet en alles wat erop is beïnvloedde. Veranderde energie, veranderde frequentie, is niets nieuws. Helemaal niets nieuws. Het enige dat als nieuw kan worden aangemerkt is jullie herkenning van deze energie die jullie wezen beïnvloedt.

Zoals ik zojuist heb gezegd heeft elke ziel die incarneert een zeer verschillend energiepatroon dus hoewel de geïncarneerde zielen van hetzelfde fysieke materiaal zijn gemaakt is de blauwdruk die zit in hun zielenwezen zeer, zeer verschillend. Zij zijn op gevarieerde en verschillende niveaus van ontwikkeling en van materie natuurlijk, een materie van universele wetenschappelijke wet, de energieblauwdruk, de energiestructuur van elke geïncarneerde ziel zal een heel ander vibratie hebben dan de anderen.

Er zijn geïncarneerde zielen die zeer goed uitgerust zijn, heel goed uitgerust in vergelijking met zielen die buiten hun schuld nog niet hetzelfde niveau van begrip en uitrusting hebben bereikt.

De energie die wordt gezonden naar, ontvangen door, en alles op deze planeet beïnvloedt, stroomt al eonen lang naar jullie toe.Zo lang terug in de tijd dat ik mij zelfs niet kan herinneren wanneer dit begon. Ik zou graag willen dat jullie allemaal begrijpen dat zonder energie, zonder de vibratie, zonder de kleurstructuur, de kleurtemperatuur en het quotiënt van lichtstructuur, jullie planeet niet zou overleven.

Zonder een constante stroom van Goddelijke energie, het Goddelijk licht, de Goddelijke vibratie, zou jullie blauwe planeet, jullie levende planeet zijn wat bij jullie bekend staat als een “dode ster.” Dood betekent levenloos, zonder leven. Nu, als wij dit verder onderzoeken, als wij het nauwgezet gaan bekijken, kunnen wij duidelijk zien dat de energie jullie planeet feitelijk voedt, voedt en steunt, jullie mooie, levende planeet en alle levensvormen erop!.

Alles wordt beïnvloed door energie omdat het is samengesteld uit energie. Nu begrijpen jullie waarschijnlijk dat als ik zeg dat wanneer de levende energie zou worden teruggetrokken, wanneer en door wat voor reden dan ook, jullie planeet zou ophouden te bestaan in haar huidige vorm en gewoon een dode ster zou zijn, levenloze materie, totaal onbewoonbaar en daardoor zonder verder nut.

In aanmerking genomen wat ik zojuist heb gezegd zullen jullie nu begrijpen het aan jullie op individueel niveau, en alleen voor jullie persoonlijk, is, om je persoonlijke energie te herkennen, de energiestroom, het energiemerk, dat je voedt en steunt en dus is het in jullie persoonlijk belang om deze energie doorgaand te ontwikkelen. Het Universum breidt zich constant uit; er is geen moment waarop het stil staat, stagneert, blokkeert en uiteindelijk zonder leven is. Nu komen wij bij jullie, lieve, geïncarneerde zielen en als wij naar jullie pad kijken, als wij naar jullie reis kijken, kijken wij naar jullie leven tot nu toe, je leven op deze planeet en hebben wij nu ook de kans om de vorderingen te zien van elke individuele ziel; vorderingen door het gebruiken van de energie om te groeien, uit te breiden naar een niveau dat gelijk is aan dat van de planeet, van jullie Universum en ja, de expansie van Al Wat Is.

Dus, om Al Wat Is en het Universum en jullie planeet te laten groeien, expanderen, ontwikkelen en de stralende ster te worden die zij eens was; om grootsheid van liefde en licht te bereiken, het ultieme, mag ik zeggen, en om dit te laten gebeuren is er een basisbenadering nodig ten opzichte van de expanderende energie van dit alles, de Eenheid, de energie van schepping……omdat dit is wat jullie zijn, energie, jullie zijn de energie van de Schepper. Jullie zijn de energie van schepping in levende lijve. 

Dit alles in aanmerking genomen zouden geïncarneerde zielen zich nu moeten realiseren dat zij een enorme macht tot hun beschikking hebben. Er is een enorme creatieve kracht om te herkennen en te gebruiken. Jullie hebben de energie om het te gebruiken. Gebruik het voorzichtig; gebruik het met wijsheid en gebruik het positief en constructief. Omdat, lieve mensen, jullie je eigen realiteit scheppen. Jullie zijn de schepers op Aarde. Wie anders dan jullie zou er op Aarde scheppen?

De energie van de Schepper schept geen individuele en specifieke projecten, infrastructuur en andere dingen; de scheppersenergie is gewoon een vijver van kracht waarop jullie kunnen intappen en scheppen. Jullie zijn, terwijl jullie hier in een lichaam op Aarde zijn, de schepper en de Schepper is niet buiten jullie, de Schepper is in jullie!

Jullie zijn de Schepper die zich op Aarde manifesteert in een fysiek lichaam…..dat is wie en wat jullie zijn. Nu jullie dit weten is het toch zo dat de meeste zielen van tijd tot tijd worstelen om te begrijpen en zich prettig te voelen en te geloven dat zij de belichaming van de Schepper zijn.

Maar al te vaak hebben geïncarneerde zielen twijfel. Zij hebben een diep ingekerfd niveau van ongeloof. Ongeloof zoals: “Hoe kan een lichaam zoals dit een schepper zijn?” Waarom stellen jullie deze vraag? Waarom twijfelen jullie? Waarom denken jullie dat jullie ditmaal op de planeet zijn?

Waarom twijfelen jullie eraan dat jullie alles zijn en alles kunnen scheppen dat jullie individueel en collectief maar wensen? Twijfel er niet aan dat jullie grote en krachtige schepper-wezens zijn. Jullie hebben in de palm van je hand, in je geest, in je hogere geest diep in je zielenzelf, de essentie van jullie wezen. Jullie zijn grote scheppers. Waarom zouden jullie twijfelen? Twijfelen jullie omdat jullie creaties niet direct manifest worden? Hmmmm? 

Misschien zou het beter voor jullie zijn als jullie zouden denken aan betere timing, in lijn zijn, en in samenwerking met de plannen en de creaties van anderen, andere prominente zielen en niet in het laatst samenwerking met het Grote Plan van de Schepper? Het is niet aan mij om te oordelen. Het is niet aan jullie om in oordeel te zijn over wanneer en of, en de juiste timing voor het manifesteren van jullie verlangens maar gewoon je intentie te projecteren, jullie verlangen, naar het Universum en het Grote Plan van de Schepper te laten beslissen wanneer het de gepaste tijd voor jullie creatie is om zich te manifesteren. Het is niet altijd het geval dat het direct gebeurt want er is een belangrijke conditie dat wat het ook is dat jullie wensen te scheppen in overeenstemming moet zijn met de universele wetten van creatie en met het Grote Plan van de Schepper. Er is geen reden waarom jullie enige terughoudendheid zouden moeten hebben met het scheppen van jullie realiteit omdat niet in elke instantie het Goddelijk Plan voorgaat.

Jullie verlangde schepping zal zich manifesteren onder voorwaarde dat het niet ingrijpt in het Goddelijk Plan en ik zal jullie vertellen dat dit niet met grote frequentie gebeurt.

Er is zoveel, er zijn zoveel intenties, verlangens die jullie hebben en die zich zonder twijfel zullen manifesteren en dus zouden jullie gewoon door moeten gaan met scheppen op jullie reis wat jullie ook wensen en wanneer jullie dit wensen.

Er is een groot, groot aantal waarschijnlijke scheppingen in het “veld van alles”, in de oceaan van alle gedachtenvormen.

De meeste van hen zijn in lijn en zullen zich manifesteren en grootsheid toevoegen aan jullie individuele levens ervan uitgaande dat jullie het aan de Schepper vragen en ervan uitgaan dat het op de gepaste tijd in jullie realiteit zal komen als de energievorm passend is voor jullie reis en jullie persoonlijke energiestructuur. Lieve mensen, twijfel nooit aan je capaciteiten. 

Onthoud dat ook de grootste uitvinders hadden wat jullie mislukkingen noemen maar dat die hen niet tegenhielden om door te gaan met scheppen. Zij wisten binnen hun totaliteit dat het ding, wat het ook was dat zij wilden scheppen, zich in deze realiteit zou gaan manifesteren op de juiste tijd en in lijn met het Grote Plan van de Schepper.

Ik stel voor dat jullie wat gaan nadenken over wat ik zojuist heb gezegd; haal eruit wat jullie wat jullie kunnen begrijpen op dit moment in de tijd en weet dat jullie op een volgend niveau van begrijpen zullen komen en van de mogelijkheid om in jullie toekomst te scheppen en mede te scheppen met de Schepper.

Er bestaat geen mislukking. Mislukken is een woord van jullie. In de Gebieden, in de hoger-vibrerende realiteiten bestaat mislukking niet. Dingen ZIJN gewoon; en nu dank ik, Merlijn voor het toestaan dat ik mij in jullie energiekring mocht bevinden om jullie toe te spreken. Ik wens jullie succes, ik wens jullie liefde toe; ik wens jullie licht toe.

Gewoon omdat dit Alles Is dat er Is.