Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 2 maart 2015

Steve Beckow in een Uur met een Engel en Sanat Kumara: / 19 februari 2015

Steve Beckow in een Uur met een Engel en Sanat Kumara:
We Overweldigen Degenen die Willen Beschadigen door een Grotere Vrede van Binnen te Verankeren.
19 februari 2015

Graham Dewyea: Hallo  en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van ‘De Nieuwe Jij’en de Grote Ontwaking. Bij haar is Steve Beckow, stichter van De Gouden Periode van Gaia en schrijver van “’Het opbouwen  van Nova Aarde: Naar een Wereld die werkt voor Iedereen.’ Vandaag is onze gast Sanat Kumara.

Maar voordat we onze gast binnenbrengen, Steve, we hadden de vorige dag een grote show hier voor het Vrede Initiatief. Hoe gaat het met jou?

Steve:  Met mij gaat het goed, Graham. Eigenlijk voel ik me blij, ik voel me vredig en ik ben verrast door het aantal mensen waarmee ik sprak en die gezegd hebben: ‘Hee, ik voel me vredig’, of die als een zeiden “Nou, weet je, ik heb geen vredig leven geleid en toch voel ik me vredig.” Dus ik voel me geweldig, maar ik voel me ook vermoeid. Dit was een intense opbouw, een intens initiatief die we deden en dus aan het eind ervan, toe de show die jij bedoelde gebeurde, begon ik me wat vermoeid te voelen.

Dus is ga nu de volgende week weg, doe mijn voeten omhoog en geniet van het leven en geniet van de vrede. Zo voel ik me nu. Hoe voelt Linda zich?

Linda Dillon: Nou, weet je Steve, ik denk dat ik op sommige wijzen jouw emoties kan delen, dat de intensiteit en het niveau van opwinding en de die aanzet en de werkvracht – omdat zelfs als we iets doen dat ongelooflijk is en vreugdevol en we in de bedoeling zitten en op onze missie – het na-effect, als de adrenaline begint te verflauwen, kan dit spirituele vermoeidheid geven.

En ik ben echt blij dat we wat tijd nemen vandaag om te praten over spirituele vermoeidheid of gewoon over oude vermoeidheid en wat we eraan doen.

Persoonlijk deed ik vandaag iets echt ongewoons wat werd herschikt werd – anders dan onze tijd samen nu – mijn cliënten, omdat ik wist dat ik op een punt was waar ik juist die tijd nodig had om me weer te verzamelen, mijn energieën te herverzamelen, aan te vullen en dat ik niet iemand anders zijn gunsten zou doen na die intensheid van Een Uur met een Egel, om voor iemand te channelen. Dus, dat komt ook bij dat eren van onszelf. Graham?

Graham: Daar stem ik mee in, Linda. De weg waar we op zitten, en ik zeg ‘we’, het ‘collectieve we’, is dat we allemaal in ons hart het visioen vasthouden van een wereld die we kennen die beschikbaar is voor ons, een wereld die voor iedereen werkt, waar Vrede en Liefde en eenheidsbewustzijn het thema is.

En wat we doen, wij ieder en collectief, daarvoor kan moeilijk zijn, kan heel problematisch voelen soms. Ik weet, voor mij, het hiaat tussen weten wat ik weet wat beschikbaar is en wat ik om me heen zie soms, kan echt ontmoedigend zijn.

En deze opwindende gelegenheden om in ons hart vast te houden is wat beschikbaar voor ons is, het potentieel dat we hebben zoals wat we deden met dit Vredes Initiatief kortgeleden. Het is allemaal zeer opwindend. De opbouw, de ervaring ervan, en als we om ons heen kijken: “Hé, er is nog bewijs in mijn denken, zoals ik het zie, dat stelt dat we er nog niet zijn.” Dat kan heel teleurstellend voelen.

Dus, hoe blijven we op koers? Hoe gaan we verder? En ook hoe zorgen we voor onszelf bij dat proces? En ik vind het echt fijn wat je zegt, Linda, om tijd te nemen om lief voor onszelf te zijn en om te gaan rusten als we dat nodig hebben.

Steve, jij neemt een wel verdiende, nodige vakantie en Linda, je trek je wat terug. Ik merkte dat ik dat ook doe. We moeten voor onszelf zorgen en ik weet dat we soms gevangen raken in grote spetters en er echt voor gaan en echt vooruitgaan bij dit hele initiatief.

Ik wil ook eren en erkennen dat alles wat we doen, ook al voelt het niet als een grote spetter enorm groot is: de intentie vasthouden, het visioen in ons hart vasthouden, en dat de dag doordragen, in onze wereld, dat de verandering is, levend wat wij willen zien in de wereld.

En natuurlijk hebben we gesproken over vrede, vredig zijn, en dat belichamen. Natuurlijk, we praatten over zo binnen zo buiten. Daar begint het allemaal. Dat is waar echt de centrale focus is hier en het objectief is het innerlijke werk en om dat naar buiten te schijnen. Dus ik ben echt blij dat we deze discussie hebben en dat we vandaag die show hebben. Steve.

Steve: Nou, vlak voor w e weggaan, is wat er ook gebeurt voor mij, Graham, is gewoon hoeveel vaardigheid hierbij is betrokken. We spraken eerder vandaag over het feit dat als ik me vermoeid voel, ik een hele lange tijd kan doorgaan als de weg makkelijk en recht is, maar als we een botsing krijgen in ons leven, als we een persoonlijke tragedie hebben of zoiets, dan zit daar die bobbel in de weg. Er is weerstand. Er is dan een probleem dat we tegenkomen waar we niet over kunnen praten en behalve als we een pauze nemen en situaties oplossen zoals deze kun je niet verder gaan.  

Dus we leren om ons persoonlijke leven te hanteren en onze eigen reacties over dingen terwijl we nog steeds door moeten gaan met ons werk. En dus is dat soort vaardigheid nodig.

En nog een vaardigheid die Andrea aangaf tegen mij is om geen zicht te verliezen van alles dat we al gewonnen hebben omdat wij niet precies kregen wat we wilden.

In mijn geval zou dat enige heel grote sensationele dingen zoals zwaarden die verdwijnen zijn of die desintegreren. Okay, je zei geen zwaarden die desintegreren maar je zat dicht bij de aanmoediging naar Wereld Vrede.

Steve Beckow: Okay, nou waarom ontspan je je niet en maak je de overgang, Linda, en terwijl je dat doet introduceer ik Sanat Kumara voor iemand die hem niet kent. De enige reden is dat het nieuwe luisteraars zouden zijn.

Sanat Kumara, denk ik, blijft onze Planetaire Logos, de positie waarvan ik denk dat die overgaat naar die van Meester Kuthumi op een bepaald moment en Sanat zal dan de Zonne Logos zijn.

Hij is bekend in alle wereldse religies als de Oude van Dagen, Ahuramazda, Skandha, Subramanya, Quetzalcoatl, Dipamkara, de Lampontstker Boeddha en nog meer. Vandaag zullen we met Raj praten, zo wil hij graag worden genoemd, over het onderwerp spirituele uitputting van mensen die hier heel, heel lang aan mee hebben gedaan en die misschien voelen dat hun stuwkracht vertraagt.

En we zullen ook spreken over het onderwerp van transparantie over wat er achter de schermen aan het gebeuren is met de grote gebeurtenissen. Welke informatie moeten we weten om te voelen dat we hier echt progressie maken? Dus dat is waar ik met Raj over zal praten en daarmee verwelkom ik Rai bij de show.

Sanat Kumara: En de groeten aan jullie. Ja, ik ben Sanat Kumara, Bewaarder van de Universele Wet, Planetaire Logos en ja, beste harten en vrienden, jullie mogen me Raj noemen. Je kunt me SK noemen wat je maar wilt zo lang als het maar begint en eindigt met ‘vriend’.

Steve: Dank u.

SK: Welkom, welkom zoete engelen van verandering, geen meesters in de maak, maar exemplarische menselijke wezens, sterrenzaden, hybriden, Aarde-bewaarders, jullie allen wegwijzers, jullie allen engelen en agenten van verandering.

Ja, ik weet dat velen jullie claimen en specifiek Aartsengel Michaël en St. Germain en vergeet mijn gouden zuster niet, Aartsengel Gabriël. Ze vinden het heerlijk om jullie te claimen.

Maar laat me ook zeggen dat jullie allen deel zijn van het verankeren en ontvouwen van het Plan van de Moeder, want voor deze planeet en voor ieder van jullie, zijn jullie verantwoordelijk en is het deel van jullie plan in het Plan. Ik laat jullie er aan denken om niet te belichten wat er wel of niet is gedaan, en ja, daar zullen we over spreken, maar gewoon om jullie er aan te herinneren wie je bent en de pracht van wat ieder van jullie, op je eigen unieke, mooie manier, hebben gekozen en bereid toe zijn om te doen, niet louter om de ruimte vast te houden, of louter om te observeren, maar om bij de actie van overgang, van ontvouwing om de totaliteit te zijn en te worden van jullie goddelijke zelf. Dit is geen klein kunststukje. En ik zeg dit namens ons allen.

Wij zitten niet op een verre wolk eenvoudig te observeren en te zeggen: “Wat zijn die mensen aan het doen? Waarom gaan ze er niet mee verder?” We begrijpen jullie gevoelens, jullie proces van wording, jullie verankering, het omhoog gaan van de vibraties en frequenties, de geschenken … Ik kon hier maar mee verder en verder gaan.

Deel van onze heilige partnerschap, onze heilige unie, waar ik vandaag mee blij ben om over te spreken, is wederkerigheid. Het is die eenheid en unificatie van energie, niet louter wat jullie denken dat bewustzijn is maar van ieder aspect van jullie wezen, de koninkrijken en van Gaia. Dus is het belangrijk, bij de evolutie van deze heilige vereniging, dat we nu delen, dat jullie ons net zoveel begrijpen als wij zeggen jullie te begrijpen.

Dus ik denk dat wij iets begrijpen van spirituele uitputting en we hebben hier zeker ook een lange tijd ingezeten.

Steve: Miljoenen jaren…

SK: Ja, miljoenen jaren. Nu, ik zeg dit niet op een afschepende manier en ik weet dat als je in een menselijke vorm zit, dat een enkel jaar, oh, soms zelf een enkele dag, als duizend jaren kan voelen.

Laten we deze conversatie beginnen waarin ik verwijs naar de Universele Wet en de ontvouwing van het Plan, maar laten we ook beginnen met compassie, medeleven. Laten we beginnen met het begrijpen dat als je op die manier voelt, we jullie niet vragen om je te verbreden om je nog meer erbij te betrekken.

Het is die tak van dienst en dit is Nova Zijn. Dit is Nova Aarde. Dit is de Nieuwe Jij. Het is het kennen, spiritueel, stoffelijk, mentaal en emotioneel van het bewaren en geven en ontvangen van adequate compassie voor je geliefde zelf om te weten wanneer je moet dichterbij komen, wanneer je moet vermijden wanneer je je moet terugtrekken, wanneer je er aan mee moet doen.

En als je dit soort uitputting voelt is het een signaal, op elk niveau: trek je terug, ga in je grot, spiritueel, mentaal, emotioneel. Neem de tijd om je bij te vullen, niet slechts je spirit, maar natuurlijk zullen we je helpen in elk van die rijken. Neem je tijd om jullie stoffelijke zelf bij te vullen.

De meeste tijd, en als ik zeg ‘meeste’, bedoel ik ongeveer 99% van de tijd specifiek in deze tijd van jullie evolutie en ontvouwing van jullie Ascentie proces, spirituele uitputting wordt vergezeld door uitputting van elk rijk, stoffelijk, mentaal, spiritueel, emotioneel. Er kan daarin  geen scheiding zijn.

Dus dat is een illusie. Dus nu zeg je: “Nou, ik ben wel spiritueel uitgeput maar ik heb nog genoeg energie om een ding meer te doen, een taak meer, oh, ik wil Raj niet in de steek laten. Ik wil de Moeder niet in de steek laten.” Denken jullie dat we zo wreed zijn? Denken jullie dat we zo ongevoelig zijn en onvriendelijk? Als je je zo voelt zegt de Moeder tegen je: “Kom en rust in mijn armen, laat me je in mijn mantel wikkelen, laat me je vasthouden.”

Dat is een tijd waarop je stoffelijke lichaam moet worden gevoed met goed voedsel, goed water en met supplementen als dat nodig is. Jullie moeten worden gevoed door rust.

En rust is verschillend. Voor sommigen is het spelen. Voor anderen is het door buiten te zijn, of dat nu op een bank zitten in het park of op een berg klimmen of naar de oceaan staren is, spelen met vogels, je handen in de modder steken en de energie absorberen van zoete Gaia. Voor sommigen is het gewoon naar de muur kijken.

Dit is allemaal goed. Dit is allemaal waardevol omdat wat jullie doen is dat je in een pauze gaat. Laat me duidelijk zijn, als ik zeg pauze – bij dit soort praat ik niet over in traagheid (inertia) gaan. Dat is een andere fase van spirituele ontvouwing – maar je gaat dan in een pauze om niet alleen van Gaia, van de koninkrijken, van je gidsen, van ons, maar van je zoete zelf te ontvangen.

Jij bent het in dit nieuwe partnerschap die zegt: “Ik ben niet alleen verantwoordelijk maar ik ben waardevol, dus geef deze consideratie, deze zachtheid, deze zachte vriendelijkheid, deze koesterende energie aan mijzelf omdat ik waardevol ben, ik verdien dat en ja ik ben toegewijd in de lange run.”

Niet de lange run van drugs en voelen dat er nooit iets gebeurt … en we zullen hier over spreken… maar de lange run van je terugkeer naar de Bron/God/de Ene, Moeder/Vader Essentie. En als je uitgeput bent vergeet je dat. Dus we zeggen dit niet in een of andere vorm van kritiek of oordeel.

Als we dit heel simpel willen houden zeg ik tegen jullie mijn geliefde vrienden, engelen van licht, engelen van zijn, roep de Wet aan van Unificatie en Eenheid. Daar wonen Medeleven en Charisma en Liefde. Het is de 7de dimensie waar je je kunt baden in het Christus Bewustzijn van Liefde en Eenheid.

Ontspan je daar gewoon alsof je op je gemak in een warm bad zit. Verklaar dit. Ga er naar toe en laat jezelf herstellen. We vragen niet, wensen nooit, willen nooit in een miljoen Jaar gelden en miljoen Jaren verderop, we vragen niet in onze heilige eenheid dat jullie doorgaan als je je uitgeput voelt, als je je kleintjes voelt, als je voelt ‘dat je moet ontvangen’. Dus, keer je naar ons maar keer je ook, zoete engel naar je zoete zelf.

Heilige unie, begint zelfs voordat je in heilige unie met ons bent of met de goddelijke of een stoffelijke mens op de planeet, de heilige unie is met jezelf, met de totaliteit van je wezen. Dus als je geïnformeerd bent over je uitputting, laat jezelf dan actie ondernemen om niets te doen

Steve: Raj, dank je zeer hiervoor. Ik ga hier waarschijnlijk herhaaldelijk naar luisteren. Kunnen we het gesprek naar een andere dimensie brengen die u toewijst als overgang en dat is dan, denk ik, dat velen van ons praten over spirituele uitputting in de zin van dat onze spirits uitgeput zijn.

Met andere woorden, we hebben, sommigen van ons al tientallen jaren, gewacht, anderen vele jaren, en de gebeurtenissen waarover wordt gesproken schijnen feitelijk niet te gebeuren, zoals 14 oktober 2008, kortgeleden en eerder hadden we duidelijk al veel voor ons Vredes Initiatief, maar we ontvingen dat niet helemaal.

En misschien kunnen we dat hele ding niet krijgen omdat het misschien stom is voor sommigen om te zeggen: “Vrede is bereikt op Aarde’ en dan breekt er weer iets uit in Nigeria en daar is twijfel en hier zijn vragen.

Dus kunnen we niet absoluut zeggen dat we vrede op Aarde bereikt hebben maar er is dat gevoel dat gebeurtenissen niet komen. Opwaardering is een ander voorbeeld. Pre-NESARA fondsen waren weer een ander voorbeeld. Dus wat zegt u tegen mensen die voelen dat ze het vermogen hebben verloren om door te gaan in het gezicht van zaken die niet schijnen te gebeuren of niet komen, Raj?

SK: Nu ik ga heel rechtuit zijn in deze discussie omdat jullie in een niveau van volwassenheid zitten, spiritueel en emotioneel, waar je echt kunt meegaan in de discussie, geen alleenspraak, maar een gesprek van ‘wat betekent dit’? Hoe kan dit gebeuren?

Nu, er zijn twee aspecten waar ik over ga spreken en een is direct, natuurlijk, voor de lichtwerkers, liefde-houders die voelen ‘ik heb de vlam vastgehouden. Ik heb de kaars met licht vastgehouden. Ik heb naar buiten gestraald. Maar ik voel niet dat ik genoeg tastbaar bewijs krijg.’

Heel veel van mijn gesprek gelukkig en ongelukkig genoeg, is voor de mensen van de wereld, aan de 8 miljard mensen op de planeet. En jullie zeggen ‘maar ze luisteren niet.’ Nou, kan ik zeggen dat ze het niet kunnen helpen maar ze horen mij. Het kan misschien niet door horen zijn wat dit betreft, maar laat me heel duidelijk zijn, als je iemand van ons dit platform geeft, komt de energie, de boodschap, het feitelijke geluid ‘in the air’ (in de lucht) en daarin wordt dat gehoord op een subtiel, onbewust, energetisch, stoffelijk niveau. Net zoals honden hogere frequenties horen, dat doen ook menselijke wezens.

Dus laten we beginnen. Je hebt me een prachtige lijst van gebeurtenissen gegeven. Ik heb echt gewenst dat je begonnen was met de verdeling in de Rode Zee.

Steve: Gelach. Okay.

SK: En ik denk dat je kunt lachen omdat je kunt begrijpen wat ik zeg omdat mensen van gebeurtenissen houden maar jullie zitten in een proces van ontvouwing.

Laat me gewoon spreken over gebeurtenissen. Wat verwachtte je. Waar werd je naar toe geleid. Waar je op vooruit liep ontvouwde zich niet altijd of kwam niet tot volheid van vervulling van wat jullie dachten dat zou komen. Maar het zou onjuist zijn, het zou verwant zijn aan jullie term ‘de baby met het badwater weggooien’ om te zeggen dat er niets was gebeurd. Dus hier moeten we beginnen.

De evolutionaire sprong, de groei van het menselijke bewustzijn, van eenheid, van hartsbewustzijn, van inter-dimensionaliteit van het verankeren van Nova Aarde, beste Steve, het verankeren van de Steden van Licht, het verankeren van Nova Wezens, het tussenspel tussen de koninkrijken, is veel betekenisvoller in de laatste 5 jaren dan in de laatste 50.000 jaren geweest.  

Steve: Wow!

SK: Dus laten we daar beginnen en daarom is het dat ik vandaag begon met te zeggen: “Nou, geen wonder dat jullie knalden(uitgeput raakten). Jullie hebben hard gewerkt en jullie voelen je uitgeput.” en ik zeg dan rust, maar ik zeg ook: “Is er meer te doen?” Ja.
Nu, sommigen van jullie kunnen dit verkeerd opvatten maar ik ben jullie Planetaire Logos en dus zeg ik tegen jullie, mijn geliefde kader van Liefde-houders, van her-programmeerders, opnieuw makers van het rooster, de geschenken die werden gegeven en op jullie gelegd werden, op ieder apart, specifiek op de lichtwerkers, omdat bij de erkenning en in de omhelzing van dergelijke energieën is er een explosie/implosie in termen van creatieve energie die in jullie veld aanwezig wordt.

Jullie hebben gekregen, laten we terug gaan naar de pre-2012 en de ijver waarmee zovelen van jullie je Ascentie proces benaderden. Jullie zuiverden, jullie verankerden, jullie bereiden je voor, jullie volgden, ik kan zelfs zeggen met generische termen, godsdienstig, het ritueel en het proces ervan werd aangeraden voor je, niet slechts door Michael, MiKaEl, maar door ons allemaal, en jullie breidden je uit en jullie verbreden je zodanig uit dat je in staat was om een collectief besluit te maken.

Laten we hierover spreken. Collectief besluit maken was meestal, anders dan in kleine groepen hier en daar, maar als menselijk collectief, was collectief besluit maken afwezig geweest op de planeet sedert de geboorte van het Schepper Ras.

Toen er een afwijking kwam in die originele groep, toen de afwijking naar hebzucht, controle, lust, macht naar sterkte, toen dat allemaal was geboren, werd het collectieve besluit maken ge-aborteerd. Het stierf.

Nu, stierf Liefde? Nee. Stierf de wens naar verbinding? Nee. De herinnering, het weten, innerlijk en uiterlijk, in en buiten ging verder.

Maar het vermogen om samen te komen, wat jullie denken dat esoterisch is, etherisch, spiritueel, de terminologie doet er niet toe – dit zijn jullie woorden, niet die van ons. [die waren verdwenen]

Maar jullie besloten dat je genoeg zorg had en jullie hadden voldoende lief om dit als een groep te doen en om zoveel mogelijk wezens op de planeet te laten, om hen aan de hand te nemen en door het portaal te gaan als een. En dat hield de gewelddadige, afgrijselijke, duisterste energieën op Gaia in, in die tijd en nog tot op deze dag – noemen we hen de onwilligen, de recalcitranten, en zo meer.

Maar jullie hebben er naar gekeken … dus ik voer jullie door dit scenario… en jullie hebben naar het gebeuren gekeken en gezegd: ‘we kregen die sprong niet waar we ons bewust van waren’ en zelfs dat Gaia zelf jullie heeft verteld dat zij sprong, zij maakte ascentie en jullie zitten op haar en daarom zijn jullie blootgesteld aan deze brede variëteit van inter-dimensi-onale energieën. Jullie bewustzijn is verbreed maar jullie zeiden: “Ik kreeg niet wat we dachten dat we zouden hebben en daarom is mijn hart gebroken.”

Nu, tot jullie absolute verdienste, bleven jullie teruggetrokken, spiritueel, dodelijk vermoeid en met een gebroken hart? Nou voor sommigen was dat zo. Maar het grootste gedeelte ging naar binnen, voelde de Liefde, wilde op het pad blijven en ze gingen verder om gemeenschap op te bouwen, om Liefde op te bouwen, om moed te houden, om tot een dieper begrip te komen en om hun ogen, collectief en individueel, op Ascentie, op de Verschuiving, op groei, op eenheid te houden.  

Dat is fenomenaal geweest en daardoor, op veel manieren, hebben wij jullie gevoed, we gebruiken het voorbeeld van de Moeders geschenken, eerst dat van Duidelijkheid, van Zuiverheid, van de Tsunami van Liefde, van Genade. Nu, enkelen hebben dat omhelst, maar velen … en ik spreek over de menselijke neigingen die aan het veranderen zijn en die moeten veranderen, dit is de uitbreiding van binnenin waarover we spreken …velen hebben gezegd: “Nou dat is leuk,” en net als een tweejarige met een nieuw speeltje, gooiden ze het aan de kant en hebben er nooit mee gespeeld of zetten het op een plank als een icoon en brachten het nooit hun leven in, ter oefening, of in hun wezen.

Nu, zijn zij beïnvloed, want als de Moeder je zegent met iets, verandert het jullie, maar de belichaming van die energie in het bewuste leven? Dat is rond de 50/50 geweest, als het dat was.

Dus de geschenken die immaterieel waren zijn niet altijd gepakt en geliefd voor wat ze zijn.

In dit soort Helderheid en van Vrede op mijn Planeet, op dit moment Gaia, alhoewel ik van Venus kom, is het niet aanwezig, hoe vertalen we dan de spirituele kwaliteiten in het stoffelijke rijk? Hoe gebeurt dat dan als het niet belichaamd wordt in de stoffelijke vorm door mensen, door jullie mijn geliefde mensen? Hoe activeert dan niet wat er gaat komen? Het is een voorbode.

Dus waarom zijn veel van die gebeurtenissen, zoals jullie ze noemen en zoals wij ze noemen, niet gebeurd? We hebben voortdurend gebeurtenissen en men zal praten over wat er achter de schermen plaats vindt, maar wij hebben steeds deze voortdurende gebeurtenissen, voortdurende downloads, voortdurende verbredingen en sommigen van jullie zeggen ‘ja’ anderen hebben gezegd: ‘later’, sommigen van jullie hebben gezegd ‘nee, dank je’. Zijn wij aan het verslappen? Nee, we gaan door.

Nu, zoals ik zeg, deze boodschap is ook voor 8 miljard mensen want velen van jullie die spiritueel uitgeput zijn die zouden tegen me zeggen: “Sanat Kumara, Raj, ik ben doorgegaan maar wat moet ik nu doen? Ik ben moe, ik ben gebroken, ik ben ziek.”

Begrijp, als je vermoeid bent, als je ziek bent, als je ongemak hebt, als je gebrek hebt aan … geld, of gezondheid, of Liefde, of ondersteuning, inclusief van deze zijde, dat is niet de echte zaak, dat is een symptoom van wat er aan het gebeuren is, dat is een symptoom van jou, van jouw ziel die zegt: “Ik moet meer, ik wil meer, ik eis en ik beveel meer,” en het is een hele kleine stap dan om te zeggen: “Ik schep meer. Ik accepteer meer. Ik roep meer aan.” En daarbij beginnen jullie tastbare resultaten te zien.

Over de hele wereld zijn er gebeurtenissen geweest, maar menselijke belangen, inclusief lichtwerkers, menselijk belang is heel snel te verstrooien. Dat is alsof je niveau van aandacht, waarmee we met jullie hebben gewerkt tussen twee haakjes, jullie aandacht is verwant aan een nieuwe cyclus en jullie willen constant het nieuws, het tastbare, zichtbare, aanraakbare.

Nou, we zeggen niet dat dit verkeerd is of onjuist maar wat ik zeg en wat wij zeggen is ‘konden jullie ook maar een gelijk geloof hechten aan de ontastbare resultaten?’ Jullie hebben een vleugje vrede van binnen en van buiten gecreëerd, op de planeet die stellar is (van sterren) en ik gebruik dit woord zeer specifiek om aan te geven hoe dit jullie dichter brengt bij de heilige vereniging en partnerschap met jullie sterren broeders en zusters. Jullie hebben dit gedaan.

Is het mogelijk om vandaag vrede op Aarde te verklaren? Ik zal daarop antwoorden uit beide kanten van mijn mond; ik zal ‘ja’ zeggen en ik zal ‘nee’ zeggen. En laat me jullie vertellen waarom: omdat er nog deze vezel is, dat sliertje wat Michaël zou noemen die echo van twijfel over of het mogelijk is, of jullie, mijn geliefd kader, de macht hebben om dit te doen.

En in die macht, hoe overweldigen, over’rijden’ jullie, want dat is wat het is, hoe overrijden jullie degenen op de planeet die nog steeds willen verminken, beschadigen, doden en algehele chaos willen creëren? Jullie doen dat door meer en meer Vrede van binnen te verankeren.

Dus, dit initiatief is niet gestopt en die verspreidt zich al als een bosbrand. Dus onderschat niet wat jullie al bereikt hebben. Dat is net als een kind dat een rapport heeft dat helemaal goed is voor 100 % en hij brengt dat naar huis en zijn ouders zeggen: ‘dat is mooi’ en ze leggen het aan de kant.
Doe dat niet voor jezelf. Geef verdienste aan waar verdienste moet zijn. Zie wat jullie bereikt hebben in tastbare vorm. Maar kijk ook naar je leven, kijk naar jullie leven – en nu spreek ik specifiek tegen de lichtwerkers – jullie hebben gezegd, velen van jullie, dat je je meer vredig voelt zonder een oorzaak van buiten.

Misschien is er nog verstoring of een gebrek aan wat wij in jullie leven hebben besproken. Maar om een of andere reden voelen jullie je meer in vrede; en die reden is dat jullie, met Michaël, met eigenlijk ons allemaal, toegestaan hebben dat die energie naar binnen gaat, om die te verankeren en om die te vertalen in wat jullie zijn en in termen, praktisch om vrede te scheppen op Aarde en in jullie leven.

Brengen jullie dit over in je oog contact, in je glimlach, in jullie uitwisselingen met ieder wezen dat je ontmoet? Want dat is hoe Nova Aarde werkelijk wordt verankerd.

Deze gaat gemeenschap na gemeenschap, stad na stad naar een plek van zeggen ‘we kunnen het nog beter doen’. Die financiële instellingen, de sociale instellingen, de manieren van dingen doen, de processen van hebzucht en wreedheid en gebrek, beperking en haat die werken niet.

En stormt het in de Stadshal? Nee. Het creëert dat rimpel effect waar mensen voor stemmen, die in het ambt wil komen, die hun missie vervult om dat ambt aan te nemen, die is van vrede. Dus is het niet echt een keuze. De keuze is reeds vrede/harmonie. En ze worden niet beïnvloed, bijvoorbeeld, op de wijze waarop Obama werd beïnvloed bij een vroeg deel van zijn ambtsbekleding, zij zijn niet beïnvloed op de wijze om van het pad af te wijken dat ze gekozen hebben.

Dus jullie versterken dat collectieve geloof.

Jullie hebben nog een collectief besluit genomen, de grootheid ervan is enorm. Jullie maakten een besluit dat er vrede op Aarde zal zijn en wij zijn daar zeker mee in overeenstemming, dat weten jullie! Dus denk niet dat er geen tastbare resultaten zijn, maar willen jullie alsjeblieft met mij meedoen om meer tastbare resultaten te krijgen op deze wijze en om ook het ontastbare te gebruiken?

Steve: Helemaal mee eens. Ik heb geen probleem om de mensen van de Aarde her te vertegenwoordigen  door ‘ja’ te zeggen op uw vraag.

SK: Hallelujah!

Steve: (Gelach) Dank u. Ik wil ook graag wat aan Raj toevoegen. Ik denk dat er een grote wens is om meer transparantie te hebben bij wat er gebeurt achter de schermen, zogezegd, achter de sluier.

Is er een of andere manier dat we, hier beneden in deze zware, vermoeide stoffelijke lichamen met onze herinneringen verzwakt en ook de rest ervan, kunnen weten over wat er gebeurt met het Gezelschap van de Hemel? Wanneer begint een soort liaison? Als mensen hier in staat zullen zijn om naar de schepen te gaan? We hebben hier een tekstbewerker die ‘doodgaat’ (heel graag wil gaan) om aan boord van de Neptune te gaan. Wanneer zullen wij in staat zijn om contact te maken wat we kunnen?

SK: Dat is al onderweg. Laten we hier over praten. Ten eerste laten we praten over de schepen en de galactics en de inter-galactics  en zelfs de menselijke serie van deelname in wat jullie denken dat menselijke en sterrenzaad- en feitelijke ster-wezen families zijn.
Velen van jullie zijn al aan boord van een schip, de meesten in de nacht maar sommigen zijn al volop bezig omdat werkelijk je eerste missie aan boord van een schip is.

Dus, wat jullie echt tegen me zeggen is ‘wanneer en ja, ik weet precies waar je over spreekt, wanneer kan ik bewust aan boord van een schip zijn?’

En voor degenen van jullie die er heel erg bij betrokken zijn-  en dat deel van jullie missie werkt als agentschappen, ambassadeurs, vertalers, bakens, ankers voor jullie sterrenbroeders en zusters, -  zeggen jullie: “Nou, wanneer begint dat? Wanneer zal ik volop mijn missie doen en me er mee bezig houden?”

De vibratie, de verenigbaarheid, denk er zo over, de verenigbaarheid, het energetisch quotiënt, de overeenkomst, het compliment, is veel dichterbij dan dat geweest is.
Nu, een lange tijd is er heen en weer, terug en verder, terug en verder het quotiënt van angst geweest, zelfs al was er erkenning door de algemene bevolking dat het grootste deel de aanwezigheid kent en sterrenwezens of leven op andere planeten of werkelijkheden, dimensies, die angst geweest. Die angst factor is steeds erg sterk geweest.

En zoals jullie weten, zal jullie sterrenfamilie nooit, ooit zich bemoeien in situaties waar die zo angstig worden dat er paniek in de straten is.

Nu, het is geen zaak van een van de diverse naties die erbij zijn betrokken, schietende wapenen of bommen naar jullie sterrenbroeders en zusters die als een afbraak zou zijn en dus is dat helemaal het geval niet. Maar het feit dat naties bommen zouden zenden of wapenen is een zaak omdat dit angst zou scheppen en chaos, en daarom zou dit niet een Welkom Feestje zijn.

Nu er zijn velen, velen op posities van leiderschap die zich al heel bewust zijn en in nauw contact staan met sterrenwezens. En het is een publiek geheim en ik zeg dat zelfs voor de meeste lichtwerkers dat dit publieke geheim al heel bekend is.

Maar je vraag is: “Wanneer komen we op die plek?” Op dit moment is het al op zijn plek – en het Vredes Initiatief heeft er een enorme impact op – jullie sterrenbroeders en zusters juichen jullie toe.

Denk aan een kind die zijn hand op een hete brander legt. Energetisch is dat vaak waar het contact tussen jullie sterrenbroeders en zusters op zal lijken en de algemene bevolking van de mensheid. Alleen is het spiritueel en emotioneel – ja, zij hebben emotie – het is gewoon op een heel andere manier.

Dus de energetische roosters moeten wat dichter bij elkaar komen en daarom is het waarom individuen, met toegenomen aantallen, die heen en terug gaan naar de schepen, bewust en niet, maar dat komt steeds dichterbij.

Er is zoveel tussenkomst door jullie sterrenbroeders en zusters door vrede te scheppen; zij helpen jullie en dat is niet alleen Michaël en zijn legioen en het Gezelschap van de Hemel. Nu, je zegt dat je transparantie wilt. Wanneer zien jullie ons? Wanneer zullen we meer aanwezig zijn? Wanneer wordt dat gordijn omhoog gehaald?

Steve: Wanneer zullen we meer weten over de manier waarop besluiten worden gemaakt achter de sluier? Wij zijn intens nieuwsgierig maar we worden ook aangeraakt door die dingen en als er meer transparantie zou zijn denk ik, dan zou het voor ons gemakkelijk worden om op die golf te rijden, zogezegd.

SK: Als je een manier zou weten waarop je kunt begrijpen hoe besluiten – wij gebruiken die term niet – maar besluiten worden gemaakt aan deze kant, kun je naar jullie dokters kijken en jullie genezers en die zin gebruiken, ‘Maak eerst geen schade-problemen.’

Dus als we kijken naar een situatie inschatting en ik probeer jullie terminologie te gebruiken, dan is de inschatting: Zal het helpen of belemmeren? En zijn ze klaar? Hebben ze in hun wezen, hun leven, hun hart, hun behandeling van elkaar belichaamd, de kwaliteiten die hen de volgende stap toestaan te nemen of niet?

En welke stukken van, zeg maar, waar jullie aan zouden denken als een gebeuren, welke stukken kunnen worden toegestaan of gezien worden of zichtbaar of aan worden deelgenomen, waar gaat de heilige vereniging over waar we nu in zitten. Welke stukken zullen hen voeren naar de plek waar ze volledig wetend, bewust, hartebewust zijn maar ook mentaal bewustzijn hebben, emotioneel bewustzijn, waarbij ze kunnen deelnemen, door niet reactief te zijn?

De ontvouwing waar je over sprak, dit is deel van transparantie. Vertel ons over goddelijke tijdslijnen? Vertel ons over de ontvouwing van het Plan.

Als er ooit een Plan is geweest dat in slow motion werd gezet om de mensheid te laten bijblijven, is het dit Plan geweest van de collectieve Ascentie. Velen van jullie, we blijven dit zeggen, zijn in en uit het Ascentie proces, portaal geweest, hoe je dat ook merkt, al jaren nu en telkens als jullie dat doen breng je de hogere frequentie mee terug, de hogere energie, de inter-dimensionaliteit en jullie verankeren die, in de vorm voor het collectief.

Zij die door het portaal heen en terug gaan, als je stopt… stop gewoon! En misschien is dit deel van waarom we vandaag praten over spirituele uitputting. Vrede heeft ook een element van rust bij zich. Stop, ga in je hart en zeg: ‘Laat me even kijken, laat me begrijpen, laat me tenminste de visie of het bezoek hebben zodat ik voel dat ik niet alleen deel ben van deze ontvouwing maar dat ik deel ben van het team, dat mij is doorgegeven en op de hoogte heeft gebracht.”

Dus het is niet louter collectief luisteren. Het is individueel luisteren want velen van jullie en nu spreek ik weer over de liefde-houders, velen van jullie zitten al op een punt waar je kunt luisteren, horen, zien, ontvangen en begrijpen, dat het grotere plaatje snappen is en vertalen en in je leven brengen.

Dus voor velen van jullie is het dat dat het proces is van meditatie, is het zo – en als je het luisteren noemt of stil zijn, het is hetzelfde – stop en luister. En stel je vragen.

Steve: Nou dat is heel nuttig en ik moet u zeggen, in alle eerlijkheid, een van de dingen die u zei kwam bij me binnen op een specifieke manier en dat u zei: “Zul je in staat zijn om niet reactief te zijn?” En ik keek naar mezelf en ik zei: “Steve, je weet heel goed dat als je iets ziet dat je niet graag hebt, dat je dan reageert en heel vaak als je dat doet, gaan andere consideraties de deur uit, het raam uit, en je staat op een principe met de rest ervan en nooit zie je op een bepaald punt dat je gewoon reactief bent. Dus, ik erken dat ik misschien niet klaar ben omdat ik waarschijnlijk nog wat reactief ben.”

SK: Maar je kunt wel de humor erin zien, mijn geliefde vriend?
Steve: Altijd… (gelach) … maar alstublieft wat is hier specifiek humorvol

SK: Het feit dat je ziet dat je reactief bent is prachtig en het is door er over na te denken dat je de verbreding ziet die je door hebt gemaakt. De humor is dat je doorgaat met reactief te zijn.

Steve: (Gelach)

SK: Bijvoorbeeld laten we Onthulling gebruiken of massalandingen of een ontwaken van een gehele bevolking dat de sterrenwezens onder hen zijn. Nu, zit je in een fase, en ik praat nu over de mensheid niet specifiek over individuen, zit je in een fase waar je reactief bent of is het neutraal, is het onderzoekend, is er een opening, is er opwinding – laten we zien – of is het ‘ons en hen’, is het dat ze superieur zijn? Ze brengen superieure technologie. Daardoor worden we verslaafd. Of is het reactief dat zij beter zijn dan wij. We moeten ons beter beschermen. Dat is deel van het denken, als je het zo wilt noemen, dat is in het goddelijke besluitmakingsproces gegaan. Zal het collectief reactief worden op een negatieve manier?

Steve: Hum, nou dat is heel nuttig. Dank u. Dat is precies het soort gesprek wat we wilden hebben. Ik denk dat we nog 8 minuten hebben om door te gaan en misschien kan ik u net vragen om ons een korte opsomming te geven over wat er kan gebeuren bij een aantal gebeurtenissen.

Ik ga u niet vragen naar Ascentie, omdat ik denk dat we allen weten dat dit een geleidelijk proces is en dat gebeurt al en ik denk dat we dat weten. Maar we weten niets over (1) de Reval (her-schatting) en (2) over Onthulling. Kunt u ons in korte vorm vertellen, een synopsis geven van wat er gebeurt op die twee fronten
?

SK: Er was een besluit samen met onze sterrenbroeders en zusters en met wat jullie kunnen denken als het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, onze kant, die werd ondernomen, oh, in jullie tijd ongeveer enkele jaren geleden, wat jullie zien aan je nachthemel al die schepen, en sommigen van jullie zien ze ook overdag, dat dit niet zou zijn wat je kunt denken als een ‘groot gebeuren’.

Er zou geen parade van ruimteschepen zijn langs Main Street op het grasveld van het Witte Huis of bij de laan van het Kremlin. Er zou een integratie zijn van wat wij genoemd hebben ‘boots on the ground’ (laarzen op de grond) van sterrenwezens die naar de planeet zijn gekomen en die in jullie sociale omlijsting zouden integreren, en die heel ijverig, voor jou speciaal Steve, is dit goed nieuws, werken aan het verankeren van Nova Aarde en Nova Zijn.

Het zijn hoog-wezenlijke overbrengers (transmitters), communicatoren en ankers voor deze energie zodat er komt wat jullie kunnen denken dat een nieuwe normaalheid is. Dus Disclosure/Onthulling als een groot gebeuren? Nee. Het rustige ontwaken voor Onthulling is dat we niet alleen zijn. Ja dat wel. En dat is allemaal goed onderweg.

Steve: Het is een verandering niet? Want jullie vlogen over Lima in grote aantallen en over Mexico Stad, Londen en New York, maar daarna lieten jullie dat los, is dat juist?

SK: Door de reactieve aard, niet zo zeer van de bevolking die over het algemeen opgewonden was, maar over reacties van de Nationale Garde.

Steve: Right. Ik zie dat u regelmatig een lichtschip parkeert over de luchthaven van Vancouver International. Kunt u me zeggen, hoopt u dat de piloten dat zien?

SK: Oh, de piloten zien ons steeds.

Steve: Dus die komen elke dag en zij zien een vliegend schip.

SK: Ja, dit is wat wij noemen een publiek geheim. Er zijn maar weinig piloten waar je mee spreekt, in een dagelijks gesprek die niet zouden zeggen dat ze een ‘onverklaard vliegend object’ hebben gezien, dat of het vergezelt of dichter bij hen kwam of dat ze gezien hadden bij een nachtelijke benadering of een overdag benadering.

Dus we zijn zichtbaar, het is alleen niet overdreven zichtbaar. Dus dit is deel van de stille Onthulling totdat het een tweede natuur wordt.

Steve: Ja. En dan zullen de piloten zeggen ‘oh, wij hebben die al jaren gezien.’

SK: Dat is juist. Dat is juist. Dus, er zijn bepaalde groepen mensen die geslepen/gepolijst  worden om de stem van kalmte en rust te zijn en de piloten zijn er uit de gehele staf die specifiek met airlines (luchtlijnen)werken.

Dus dat is het goddelijke besluit betreffende Onthulling. Maar ik moedig jullie aan, mijn broeders en zusters. Wees rustig, roep jullie sterrenbroeders binnen. Ontmoet hen. Praat met hen. Bezoek de schepen een voor een, en jullie tijd is dichtbij.

Steve: Okay, maar jullie doen die tekstbewerker/redacteur eerst want hij wil daar heel erg naar toe. Dus u weet waar ik over praat.

SK: We horen je.

Steve: Okay, nu de Herschatting (Reval). Een prominent channel zei tegen me: “Denk je nu echt dat er een her-schatting zal zijn omdat de dingen niet op die manier werken” en andere lichtwerkers hebben gezegd: “Oh, nee, nee, er gaat geen Reval komen. Dat komt bij stukjes en beetjes. Dat komt in kleine hoeveelheden en wordt opgebouwd over een hele tijd.” Is er in feite een Reval of niet, Raj?

SK: Lichtwerkers hebben soms een eenzijdige tunnel visie. Kijk weer naar jullie geschiedenis, lieve harten. En wat jullie noemen Reval en wat wij noemen de Her-Evaluatie van financiële stelsels waarvan jullie de RV of de Reval noemen, is maar een klein onderdeel, maar desondanks beantwoord ik je vraag.

Deze was oorspronkelijk ontworpen om veteranen bij te staan, om degenen te helpen die krijgers waren en zij die door de oorlog beschadigd werden. En het was ook een politieke belofte dat als er een stilstand in de oorlog en een vestiging van wat politieke naties vrede noemen, wat niet hetzelfde is als onze vrede, dat er dan een wortel/lekkertje zou zijn dat jullie valuta zouden worden herbekeken in het licht van jullie economie en jullie bronnen.

En de reden waarom veel van de veteranen hierbij waren ingesloten was het begrip, boven en beneden, dat die wezens enorm hadden betaald door bij oorlog betrokken te worden. Dus is het niet louter een zegen van de hemel om een lichtwerker te zijn, dat is het geval niet.
Nu, is het een zegen voor lichtwerkers? Ja. Maar is het eenzijdig? Nee. Dit werd niet eenvoudig gedaan door het Gezelschap van de Hemel die dit regelde; daarom zeggen we altijd tegen jullie: “Kijk naar je spirituele valuta. Kijk naar je eigen vermogen om te scheppen, van binnen en van buiten.”

Zal er een her-schatting komen, wat jullie een Re-evaluatie noemen van een aantal valuta wereldwijd? Ja.

Nu, laten we jullie terug brengen naar die reactieve zaak, niet louter gaat dit gebeuren als degenen die de ontvangers van de grote rijkdom zouden zijn, dit gebruiken om controle te versterken, macht, hebzucht, dood, wanorde, chaos. Daarom is het Vredes Initiatief zo belangrijk.

Maar het is ook, zelfs voor de lichtwerkers, is het niet gewoon een zegen zodat jullie een exclusieve groep worden of dat jullie je terugtrekken, alhoewel velen van jullie dat willen.
Het zijn gelden die kunnen worden gebruikt om te creëren, om instituten te verankeren, het opnieuw werken, het opnieuw opbouwen voor Nova Aarde. En dus, zeg ik weer tegen jullie:  “Zijn de menselijke wezens klaar? Zijn die 8 miljard mensen klaar?” Nee. “Zijn er veel elementen wel klaar?” Ja.

”Is het bezig?” Het zijn geen stukjes en beetjes. Dit is een politieke gang. Dit is een economische gang.

“Kondigt dit een verschuiving aan in het bewustzijn van wat eerlijk en gelijk is? “ Ja. “Zal dit gaan gebeuren?” Ja. ”Zullen wij jullie een datum geven? ”Het kanaal/channel zal dit niet toestaan.

Steve: Ja, wij willen daar ook niet op in gaan. We begrijpen dat het een zaak van frequenties is, van vibratie. We begrijpen dat het een zaak van verbreding is van ons hart en we begrijpen dat het niet alleen gaat over de Reval, maar ook met Onthulling en Ascentie en vrede en al het andere.

Maar ik zal weghalen van ons gesprek van vandaag dat wij allemaal zouden zeggen: “hey, dit gaat maanden duren of jaren vanaf nu. Laten we doorgaan om over iets anders te denken omdat deze Reval, niet heel snel gaat gebeuren, dus zie dit onder ogen, slik het in en laten we met iets anders verder gaan?

Raj, als ik dit bijvoorbeeld zeg over Reval, praat ik over het opbouwen van Nova Aarde, ik praat dan over bronnen om de vervolging van seksen te stoppen op de planeet, om de arme mensen van Dafour te redden van alles dat hen bestookt, om vrede te brengen aan andere gebieden van de wereld, om veel vrouwen te redden van seksuele slavernij over de hele wereld die worden gesteund door multinationale corporaties, om het foute recht te zetten in de wereld, om de wereld terug te zetten op haar pad.

Dus het is niet het geval, als ik spreek in ieder geval, dat ik me wil terugtrekken naar Florida, maar het is een wens om te gaan werken voor de opbouw van Nova Aarde.

SK: En velen van jullie zijn daar. Nu, moet je dit in de steek laten en zeggen, ‘nou okay, geluk ermee?’ Dat kun je als je dat wilt.

Waar ik mee wil eindigen, lief hart, is dat ik heb horen zeggen door velen van jullie, ga verder ‘als of’ (1) en als ik dit zeg, laat me dan duidelijk zijn, “Verdergaan ‘als of’ zal niet gaan gebeuren en daarom kan ik beter gaan werken en scheppen met mijn gemeenschap en mijn bronnen alles wat ik ook maar kan doen en verder mee gaan ‘als of’ zal gaan gebeuren en dat ik alles op zijn plek zet dat gaat gebeuren als het gebeurt.” Dus ga verder ‘als of’, gebruik de volheid van jullie creatieve potentieel in partnerschap met ons, met het gebruik van de Universele Wet.

Jullie weten hoe machtig je bent. Als je je gewoon op het geld richt, zal dit gebeuren? Nee, maar als je je focust op wat je wilt doen, is dat een heel ander scenario.

Steve: Uhh, okay, alright. Ik denk dat we nu Linda moeten toestaan om terug te komen en om zich te ontspannen na ons gesprek met u.

SK: Dan geef ik nu jullie mijn tot ziensen. Ik geef jullie mijn vaarwels. Maar weet dat ik bij jullie ben, zoals St. Germain is.

Lieve mensen, rust, baad je in vrede en geeft het aan iedereen die je tegenkomt maar vooral aan je zoete zelf.

Steve: Dank je zeer, Raj. Dank u dat u bent gekomen.

SK: Ga in vrede. Jullie zijn welkom. Vaarwel.

Steve: Vaarwel.


Okay, ik denk dat we Linda een minuutje geven om haar overgang te maken en om terug te komen. Maar Graham, wil je bespreken wat je vandaag hoorde van Sanat Kumara?

Graham Dewyeah: Nou, ik denk dat de nadruk echt goed en belangrijk is. Het focus is niet het geld. Het focus gaat verder alsof we het beschikbaar voor ons hebben om die wereld te bouwen die voor iedereen werkt, om die wereld te scheppen, dat visioen dat we in ons hart hebben.

Ik denk dat het voldoende kan onderstreept worden en net als je zei, Steve, het gaat over de frequentie van binnen. Het gaat over het openen van ons hart en ik denk hoe minder we ons focussen op de grote zaken zoals de RV en Onthulling, des te beter, dat lijkt me gezond.

We hebben het in onszelf, zoals Raj zei, we zijn machtige mede-scheppers. Stop niet, ga door en alles kan een deel spelen en moet een deel spelen als machtige co-creators om deze wereld te bouwen. Maar het begint bij het hart.

Steve: Goed. Ik denk ook dat het punt dat hij maakt over ‘als of’ heel belangrijk is. Hoe hoger dimensies werken aan de basis van creatieve voorstelling, ja? Wat denk je over hoe je in de hogere dimensies schept.

En daar we geleidelijk naar die hogere dimensies gaan, is het meest dichtbije passend  dat we hebben om te hebben wat een schrijver noemde : “De Filosofie van Als Of” (2) Als we werken ‘als of’,is wat we willen laten gebeuren reeds gebeurd.

We werken in dit geval ‘als of’ de Reval gaat gebeuren en dan gebeurt dat ook op een bepaald moment en we scheppen dan geen grens tegen het gebeuren, maar we leggen het even op de plank en gebruiken dan hetzelfde ‘als of’ in gebieden van lichtwerk zoals gelijkheid van sekse of het opheffen van honger in de wereld of het verlichten van dakloosheid.

Het is een manier om dit hele domein binnen te gaan van scheppen door onze voorstelling, waar daarbij de Wet van Aantrekking iets naar ons toetrekt en iets materialiseert.

Ik vraag me af of Linda voldoende terug is om mee te praten? Je kunt moe zijn, Linda, je kunt een beetje afwezig zijn.

Linda: Ik ben een beetje afwezig maar weet je, een van de dingen die ik meebreng, niet alleen door de conversatie van vandaag maar van de herhaaldelijke boodschappen is – en dat heeft te maken met wat je net zei, Steve, en dank voor de herinnering van ‘als of’ – ik zie alles is er, zoals op de tafel, en ik ga verder ‘als of ‘ wat wij willen scheppen is geheel mogelijk. Anders zouden we het idee niet eens krijgen. We zouden die neiging niet hebben.We zouden de wens niet eens hebben.

Ik denk niet dat we zo zijn neergezet, dus ik ga verder ‘als of’ het mogelijk is, en we kunnen dit in de vorm brengen met focus en zijn hartefocus. Dus ik probeer en dit is waar onze volle cirkel terug naar de spirituele uitputting vandaan komt, ik probeer het en ik ben echt aardig en vriendelijk en heb consideratie en compassie met mijzelf en met ieder ander als er iets bij het grote gebeuren niet gaat gebeuren, ik ga toch verder ‘als of’ het wel zal gebeuren.

Ik kan het tijdskader niet weten. Jullie kennen mij en mijn issue met de tijdsframes, maar ik ga verder ‘als of’ het wel zal gebeuren omdat dat voor mij het vasthouden is van het visioen.

Steve: Nou, we zijn al geconditioneerd sedert de vroegste dagen om een stimulus-antwoord machine te zijn, en om te denken aan termen van oorzaak en gevolg, oorzaak en resultaat, wat we ons niet eens realiseren en wat ons richt om iets groots te verwachten of om altijd te wachten op de afsluiting van iets of de culminatie van iets. Wat gebeurde er? Elk resultaat kwam er bij die tastbare resultaten?

En ik ben de ergste zondaar in dat hele gebied maar wij moeten breken met die stimulus-antwoord machine cirkel waar we inzitten van redenering en denken en een van de gemakkelijkste manieren is om de functie te gebruiken van de creatieve voorstelling om het resultaat te zien als feitelijk te zijn gebeurd en me erop te richten als het dat doet.
Jij sprak daarover Linda, en als je dat niet op die wijze doet voeg ik er ook aan toe dat ook al zou het resultaat gebeuren we het niet eens zouden zien, omdat we al besloten hebben dat het resultaat niet gaat gebeuren en dus zullen we het niet eens merken.

Linda: Dat is juist.

Steve: En als iemand het ons zou aanbieden, zouden we zeggen ‘nou, nee, nee, nee, nee. Ik geloof je niet. Het is niet gebeurd’ en dus lopen we bij de gelegenheid weg. Dus dit ziend ‘als of’ het gebeurd is, of ziend ‘als of’ het zal gebeuren, opent ons om dat ook op die andere manier te zien gebeuren. Sorry, Graham ga jij verder.

Graham: Nou, ik denk aan mijn innerlijk proces en om een beetje meer toe te voegen van waar ik eerder over sprak, het focus voor mij ligt niet op een specifiek gebeuren of rond de Ascentie, zoals 21 december 2012, ik geef toe dat ik daar in gevangen zat en bij de opbouw ervan, het focus voor mij is niet Onthulling.

Het focus voor mij is niet de overvloed programma’s of de overvloed economie. Het focus is wanneer ik echt bij mijn hartsruimte kom en als ik me echt verbind met mijn grootste visioen en droom en wat me vreugde brengt. Dat focus schept een wereld die voor iedereen werkt. Het focus is een wereld in vrede, van eenheidsbewustzijn. Deze zaken zijn niet het focus en ik denk dat we daarin te veel verloren raken. Dus ik voel gewoon de noodzaak om dat weer te onderstrepen. Het begint bij ons. Het is het innerlijke werk binnenin dat al het andere in onze uiterlijke wereld beïnvloedt.

Steve: Right.

Linda: Amen.

Steve: Linda, nog iets meer voordat we de zaken opslaan?

Linda: Ik denk dat we op koers blijven, wees lief voor onszelf, adem de Blauwe Ademhaling van Vrede en ga door!

Steve: Heel goed. Ik stem ermee in. Graham, nog laatste woorden van jou?

Graham: Nee. Dank je zeer.

Steve: Okay, nou dan dank jullie beiden. Wat een prachtige show en een dank je aan het Gezelschap van de Hemel. We zijn dankbaar naar hen voor alles wat we kregen, tastbaar en ontastbaar.

Gechanneld door Linda Dillon op 19 febr. 2015   © 2015 Council of Love

Voetnoten: 
(1) “Alchemy, Envisioning and Other Experiments in Being – Part 2/2,” Feb. 4, 2015, at http://goldenageofgaia.com/2015/02/04/alchemy-envisioning-experiments-part-22/”Acting As If,” Oct. 6, 2011, at http://goldenageofgaia.com/into-the-golden-age-of-gaia/2012-for-beginners/acting-as-if/; “Act as If You Are an Ascended Master,” Nov. 14, 2011, at http://goldenageofgaia.com/2011/11/14/act-as-if-you-are-an-ascended-master/.

(2) Hans Vaihinger, The Philosophy of ‘As if': A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind. (London: C.K. Ogden: 1924.)