Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 maart 2015

Oth: Laat je leiden door je hogere leiding. / Ellen Rauh Geplaatst: 5 maart 2015

Oth:
Laat je leiden door je hogere leiding.
Ellen Rauh
Geplaatst: 5 maart 2015

Goede avond jullie allen hier aanwezig.

Wij hebben een boodschap voor jullie over eenheid. Vele mensen verlangen en streven naar eenheid. Er komt een ander soort eenheid – gevoel van eenheid – op de planeet Aarde. Wij hadden het vaak over chaos. Weet dat vele mensen meer en meer gaan dolen en hun oude houvast kwijt zijn. Normen en waarden zijn voor velen holle woorden geworden. Zij lopen doelloos rond, zonder het gevoel van leiding, zonder het gevoel dat ze een doel nastreven, zonder het gevoel dat het waardevol is dat zij op de planeet Aarde rondlopen. Dit is een zeer eenzaam gevoel en omdat elk mens behoefte heeft om ergens bij te horen, gaan deze mensen zoeken naar mensen die de dezelfde gevoelens hebben.

Iemand die geen doel heeft, zoekt mensen, zoekt groeperingen die ook geen doel hebben. Mensen zonder eigenwaarde, zonder hoger gevoel van missie, zoeken groeperingen die dit nastreven.

Lieve mensen, ga voor eenheid, ga voor hogere doelen. Elk van jullie en velen met jullie zijn op de planeet Aarde om deze transformatie te maken. Groter zal het eenheidsgevoel worden. Alles wat minder is, zal ten onder gaan, niet zomaar maar met strijd. Het is niet meer toegelaten voor hoge zielen en voor mensen met een zielsbewustzijn, om klein te denken, om als doel een klein doel te hebben. Het kan alleen nog maar om ruime doelen gaan. Streef eenheid na en als jullie naar het nieuws kijken of de kranten lezen, zou je bijna denken dat er alleen nog maar strijd en ellende is. Weet dat dit een facet is. Hoe groter de strijd, hoe groter de tegengolf die ontstaat. Meer en meer mensen krijgen behoefte aan respect voor elkaar.

Als jullie streven naar respect voor elkaar, begint dat met respect voor jezelf, voor jezelf als mens, voor jezelf als persoonlijkheid en voor jezelf als ziel. Elk mens is uniek. Laat je niet meer in een vakje stoppen. Sluit je aan bij mensen van gelijke stroming en weet dat dit de enige kracht is, deze bundeling van krachten, die het geweld en het terrorisme kan bestrijden. Jullie stralen dit dan uit.

Het is de bedoeling voor jullie als mens en als zielen om zeer veel mensen te besmetten met een gevoel van innerlijke rust, van innerlijke balans en van het feit dat jullie er van overtuigd zijn dat er een hogere regie is waar jullie naar luisteren. Als je luistert naar je hogere persoonlijkheid, zal dit een klein doel nastreven. Als je luistert naar jouw ziel, zal dit een groter doel nastreven. Als je luistert naar de regie van jouw doel, zal dit een nog groter doel nastreven. Lieve mensen, streef naar het hoogste doel, want dan sta je tegelijkertijd in verbinding met deze hoge leiding. Je zult een support ondervinden die verder gaat dan jij kunt bevatten. Dan zal alles meer en meer in stroming komen. Als je met de bedoeling naar de Aarde gekomen bent om mensen te besmetten met een gevoel van innerlijk geluk, van innerlijke veiligheid, van innerlijke vreugde en van innerlijke kracht, dan zul jij je moeten laten leiden door een hogere regie, die is krachtiger. Als jij als ziel je niet aansluit en niet jouw pad gaat, zul je veel strijd ondervinden. Je gaat een pad wat niet bij jouw energie hoort en daarom gaat alles langzamer. Alles gaat met struikelblokken. Als jij kiest voor je hogere leiding, dan stroom je op een andere energie en je zult zien, het vergt even een aanpassingstijd, maar dan krijg je de wind mee. Vele zaken gaan gemakkelijker. Dit verhoogt je vreugde, dit verhoogt je gevoel dat jij geleid wordt. Je leven zal veel verrassingen kennen, als jij je laat leiden door jouw hogere leiding.

Wij hadden beloofd dat wij nog meer zouden vertellen over de OD-energie. Dit is de energie in jullie energievelden die laat zien hoeveel van jouw ziel – van jouw hogere ziel – geïntegreerd is in jouw menszijn op Aarde. Hoe meer jij je bewust bent van wie je echt bent, hoe hoger je eigenwaarde. Jij hoeft dit niet meer te verkondigen, jij hoeft dit niet meer te bewijzen, want het is een innerlijk weten en dat geeft rust. Alles wat jij wil bewijzen, roept strijd op, want je wil maar iets bewijzen om jezelf te overtuigen.

Als je volledig overtuigd bent, is het een weten en dan mag een ander denken wat hij wil. Dan kun je rustig blijven en een baken van rust zijn in deze rumoerige tijden.

De hoeveelheid OD-energie laat aan de kosmos zien hoe bewust jij je bent van wie jij echt bent. Hoe meer OD-energie, hoe beter jij zichtbaarder bent, hoe beter jij geleid kan worden.

Als jullie door allerlei processen gaan om je bewust te worden van wie je echt bent, dan heeft dit gevolgen voor je hele zenuwstelsel. Je DNA wordt aangepast op het moment dat er meer OD-energie ontwaakt in jullie energievelden. Het heeft zijn weerslag op je fysieke lichaam. Alles moet als het ware bijgesteld worden. Nou zou het zeer gemakkelijk zijn als dit geleidelijk zou gaan. Maar helaas, velen van jullie – laat ons zeggen de meesten – doen dit in fases. Ze waarderen hun energieveld op door onbewuste kennis die bewust wordt en je lichaam hinkelt er achteraan. Dit kan zeer demotiverend zijn. In plaats van je beter te voelen, krijg je allerlei klachten. Lieve mensen, zie het als een compliment. Het is een teken dat je in de opwaardering zit. Gun jezelf de tijd om door deze rusttijd heen te gaan en weet dat het een hergeboorte is. Je bent zwanger van je nieuwe zelf. Dat vergt tijd om krachtig en onkwetsbaarder te worden. Ben in die periode zuinig op jezelf en trots op jezelf. Gun jezelf de tijd om te acclimatiseren bij deze nieuwe energie. Als alles geïntegreerd is, zal je zien dat je leven er op alle fronten anders uit gaat zien. Zo zie je maar weer dat alles illusie is. 

Wat voor de één strijd is, is voor de ander totaal geen strijd. Hoe meer eigenwaarde, hoe meer rust jullie kunnen ervaren in jezelf, hoe minder je vatbaar bent voor strijd.
En niet te vergeten: jullie besmetten vele mensen, vele mensen die doelloos rondlopen, niet meer gemotiveerd in een hoger streven, die steeds gedemotiveerd werden door de maatschappij, door de cultuur, door de opvoeding, die totaal geen houvast meer hebben. Zij zijn verdwaald en zij dolen. Als jullie innerlijke rust uitstralen, innerlijke waarden uitstralen, zonder woorden, zonder handelingen, zullen zij verbaasd zijn. En dan ben je op het punt dat je mensen kunt besmetten. Laat hen vragen hoe jij dat doet.

En dan kun je mondjesmaat gaan delen. Ga zo veel mogelijk mensen besmetten, want er is hoge nood – zeer hoge nood – en een grote behoefte aan eigenwaarde en aan motivatie, motivatie om aan het plan mee te werken van de planeet Aarde.

Het is werkelijk de bedoeling dat er een andere energie komt op de planeet Aarde met als thema eenheid, respect voor elkaar. Het is niet voor niets dat zo vele culturen zich gaan mengen. Dit hoort bij het evolutieplan. Jullie zullen moeten leren om elkaar te accepteren en te respecteren. Neem het goede over en laat het slechte voor wat het is, maar straal respect uit, straal een gevoel van mededogen uit naar elk menselijk wezen en zeker naar diegenen die doelloos zijn en verdwaald rondlopen. Zij zijn de waarlijk armen op de Aarde. Voel je rijk als jij een innerlijke leiding ervaart. Het is je grootste rijkdom die niemand – maar dan ook werkelijk niemand – je af kan nemen.

Probeer je regelmatig te verbinden met de hele mensheid, niet alleen met het groepje bekenden die jij hebt. Het is voorbij dat het alleen nog maar om families gaat, het is voorbij dat het alleen nog maar over stammen gaat, het is voorbij dat het alleen nog maar over Europeanen gaat, en ga zo maar verder. Niemand kan nog iets doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor velen. Als je dit beseft in de negativisme, telt het ook in de positivisme. Straal balans uit. Straal kracht uit. Bundel je krachten met mensen waarbij jij je goed voelt en het effect is zeer groot. Al doe je niets, je doet zeer veel.

Wij zeiden een hele tijd geleden dat de besmetting van mensen die intunen op het nieuwe netwerk veel groter is dan de Aidsbesmetting. Lieve mensen, geloof ons, het is echt waar. Het haalt misschien niet altijd het nieuws, behalve als er rampen gebeuren.

Maar geloof erin, straal het uit en je zult meer en meer verbaasd zijn hoeveel mensen ingetuned zijn op een hogere leiding. Dat zullen de nieuwe bewoners worden van de planeet Aarde. En massaal worden er kinderen geboren die dit van nature reeds mee hebben. Hun lichamen hoeven niet meer aangepast te worden, maar houd er rekening mee dat zij zeer gevoelig zijn. Hierdoor zal alles in een versneld tempo gaan. En diegenen die niet ingetuned zijn, zullen zich vreemden gaan voelen op deze planeet.

Het vergt natuurlijk nog een aantal jaren, laat ons zeggen vijftig à zeventig jaar, maar dan zal heel het schoolsysteem, heel het medische circuit, de politiek, de natuur; alles zal een ander plaatje hebben. Andere normen en waarden zullen belangrijker en belangrijker worden. Zet respect voor elkaar, voor een ander zijn mening, voor een ander zijn gevoel hoog in jullie vaandel.

Wordt secuur bij elke keuze die je maakt, wordt secuur door wie je je laat helpen, wordt secuur bij welke groepering je je aansluit, wordt secuur naar welke programma’s je kijkt. Elke keuze heeft gevolgen. Hoe meer mensen streven naar respect voor elkaar, hoe eerder er leiders zullen opstaan die dit zullen weerspiegelen. Houd hier rekening mee.

Als jullie massaal naar bepaalde programma’s kijken, zullen deze programma’s blijven bestaan. Support datgene waar jij je goed bij voelt. Dat is jullie verantwoordelijkheid om de doorstroming sneller te laten gebeuren. Geef niet de schuld aan anderen, geef niet de schuld aan hogergeplaatsten. Door jullie keuzes stellen jullie die hogergeplaatsten in staat om macht uit te oefenen. Voel je verantwoordelijk en deel verantwoordelijkheden met anderen.

Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)