Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 4 maart 2015

Melchizedek Je Aandacht Worden / 22 Februari 2015 / Julie Miller

Melchizedek
Je Aandacht Worden
22 Februari 2015 / Julie Miller
Hier is een eerlijke vraag om de transmissie van deze week mee te beginnen. Als je niet ofwel je persoonlijkheid bent, je gedachten of je gevoelens en emoties, of je fysieke lichaam, dan wie en wat ben jij? Het is een vraag die nogal diepe antwoorden verstrekt die jou op je tenen zal houden gedurende je gehele leven. Je mag tot enige antwoorden komen die leuk klinken, maar jou zullen misleiden. Het is een soort van vraag die afhankelijk is van jouw besef/gewaarwording op iedere interval, en test hoe bewust je bent. Doch ongeacht hoe bekwaam je ook bent met bewust en bedachtzaam te zijn, geen van beide kan keuzes maken nog handelen. Jouw besef/gewaarwording dient louter als een kijkscherm waarop alles geprojecteerd wordt dat je waarneemt, alle keuzes die je op het punt staat om te maken en de acties die je onderneemt. Zelfs als jij jezelf toestaat om comfortabel in je besef/gewaarwording te liggen, op geen enkele manier betekent dit dat je besef/gewaarwording bent. Het is belangrijk om de verschillen te onderscheiden, eenvoudig omdat als je diepere en hogere rijken van bewustzijn en spiritualiteit binnengaat je wil een verhoogde bezorgdheid wordt.
Het is goed begrepen en bepaald dat het bewustzijn eenvoudig een energie is, maar je wil is dat niet. Je bewustzijn, als je niet waakzaam bent, kan proberen jou dat te laten geloven wat jouw mentale staat ook maar is, dat is wie je bent. Je steeds meer bewust worden van alle dingen en van alle manieren is geen slecht iets, want om bewust te leven verwijdert jou uit het leven van je egoïstische, onjuiste zelf. Wij nemen vaak waar, dat veel dierbare zielen denken en geloven in een valse identiteit, van anderen voor zichzelf nemend, niet oprecht zijn jegens hun hart of jegens de wereld rondom hen heen. Te veel dierbare zielen wedijveren om beter dan de volgende persoon te zijn of om hun talenten te hebben of hen te zijn, in plaats van zich te focussen op zichzelf en wat zij zelf voort kunnen brengen en waaruit zij kunnen stralen.
Het is belangrijk te begrijpen dat het bewustzijn niet het enige inwendige deel is van onze complete zelf. Omdat je focus kunt dirigeren en toe kunt passen op je bewustzijn, zelfs je besef, bepaalt dat er iets veel dieper binnenin jou is dan slechts het bewustzijn; om binnenin de diepere dieptes van het bewustzijn te gaan, moet je er ook verder aan voorbij gaan.
De eenvoudigste manier van het betreden van de diepere dieptes van het bewustzijn en jezelf er voorbij te stuwen is door binnenwaarts te gaan, te verkennen en te ontdekken wie je werkelijk bent en je geconcentreerde focus toepassen op het brengen van jouw authentieke zelf naar de oppervlakte. Dit betekent dat alle maskers en muren naar beneden moeten komen en op te houden met pretenderen. Met genoeg oefening van het richten van je aandacht op je zelf, wordt je de waarnemer van alles dat vanuit jou verder gaat. Wij weten dat vele van de taken die jullie gedurende jullie dag doen jullie aandacht al opeist om een taak goed uit te voeren of om door de dag heen te komen zonder al te veel moeilijkheden. Doch, er zijn veel dingen dierbaren die jullie voor lief nemen. Veel dingen ontglippen aan jullie aandacht eenvoudig vanwege hun vertrouwdheid. Maar tegelijkertijd is jullie zuivere focus en aandacht een primair kernaspect van wie jullie zijn, voor wie een ieder van jullie is, aangezien aandacht waarlijk een macht en kracht van jullie wil is.
Probeer dit voor een paar momenten: Pas je volledige focus toe; dit omvat ook je ogen, je geest en je gewaarwording aangaande een object dat in de beurt is en houd je geconcentreerde focus en aandacht daar. Normaal gesproken is alles dat er is jij en het object van je aandacht. Nu vragen wij aan je om dit te verhogen, door je volledige aandacht te worden, door deze buis van gefocuste aandacht te worden dat jou gefocust heeft op je gewaarwording dat naar voren geplaatst is naar het object. Op geen enkele manier geeft dit aan dat jij je ogen of je gewaarwording of je besef of zelfs het object bent, maar de actie van het concentreren en het focussen bent. Wanneer je meedoet, doe je niet mee als jij maar als de aandacht. Ben alleen aandacht. Wordt op een bewuste manier de handeling van het concentreren van je besef, terwijl je stevig je focus houdt op een specifiek fysiek object. In plaats van je aandacht toe te staan doelloos af te dwalen, ervoor zorgend dat je er slechts ten dele mee bezig bent, beoefen het volledig zijn in je volle geconcentreerde aandacht en blijf in die plaats gedurende verscheidene minuten.
Als je kunt slagen met dit kleine experiment, kan het een meer heldere/levendige ervaring van leven openen: precies te zien wat je ziet, zonder de vele afleidingen die je dwars kunnen zitten, precies te horen wat je hoort en gewoon precies te doen wat je doet. In het Nu Moment zijn, betekent volledig gefocust zijn in dat precieze moment, precies daar een scherper zicht van de wereld rondom jou heen ontvangend. Ongeacht van wat jouw aandacht vasthoudt; zij het een geur, een gedachte, een dier, een gevoel of sensatie … wat het ook is waar jij je onverdeelde aandacht en focus aan geeft, verhoogd de opmerkzame waarde van waar je aandachtig voor bent. Wat doet dit voor jou persoonlijk? Eenvoudig gezegd en gemakkelijk beantwoord, het stuwt jou voort om langs een heldere richting van je pad te gaan om meer van je ware en authentieke zelf te worden.
Denk terug aan toen je voor het eerst leerde fietsen. Om vooruitgang te boeken moest je oefenen. Je moest leren wat het nam om korte afstanden te fietsen. Je moest er opnieuw opklimmen nadat je er vanaf gevallen was, waarschijnlijk heel vaak. Deze handelingen werden herhaald totdat je het onder de knie had en je vertrouwen op diens piek was. Toen je eenmaal de wetenschap van het fietsen geleerd had, opende er zich een geheel nieuwe wereld voor je en was je in staat om zoveel meer te bereiken vanwege de gefocuste aandacht die je net toegepast had door oefening en inspanning. Als je in de centrale kern van je gefocuste aandacht zit, transformeer jij je alledaagse besef door het te begiftigen met aanwezigheid vanuit het kernniveau.
Beoefen het meer aandachtig worden met het kleine gedeelde experiment hier, het mag bij tijden ongrijpbaar lijken te zijn, maar zoals met alles, hoe meer je oefent en ermee werkt, hoe meer je het begrijpt en diens diepere betekenis ontdekt wat jou helpt om je aandacht te vinden. Als jouw gewaarwordingen meer gecultiveerd en zuiver worden, wordt de waarheid van het worden van je aandacht duidelijk, net zoals diens belangrijkheid dat doet voor jouw volledige manier van leven en zijn.
Terwijl wij het einde naderen van de boodschap van deze week, beoefen om meer aandachtig te zijn door meer focus en geconcentreerde inspanning toe te passen. Neem nota van de conclusies die je ontdekt en hoe meer duidelijk je gewaarwording zich ontwikkeld heeft als je meer alert en bewust wordt voor alles dat in de omgeving van je leven is. Je eigen waarnemer en getuige zijn zal je bevrijden van je egoïstische idealen en jou met vertrouwen bij je authentieke zelf afleveren om vanuit deze zuivere plaats te stralen bij iedere stap die je neemt.
IK BEN Melchizedek via Julie Miller