Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 maart 2015

Grand cross #6 / 2-3-2015 / Janosh

Grand cross #6
2-3-2015 / Janosh

Er is een interessante tijd aangebroken. Een grootse, kosmische gebeurtenis die wordt aangeduid als de Grand Cross is aanstaande en dit heeft veel invloed op de energie op aarde. Men voorspelt een totale zonsverduistering in de noordelijke Atlantische Oceaan op of rond 21 maart 2015. In aanloop naar deze eclips staan ons grootse, planetaire invloeden te wachten. We gaan gezamenlijk door een grote transformatie die bedoeld is om ons te zuiveren van het karmische verleden. De komende tijd zal ik met regelmaat updates plaatsen over wat er speelt richting deze gebeurtenis, met dank aan astrologe Annette Kok.

Update #6 (door Annette Kok)


Opbouw van spanning
Nu het zevende en laatste vierkant tussen Uranus en Pluto 17 maart aanstaande gaat plaatsvinden, voelen wij reeds de spanning toenemen. De onrust in ons persoonlijke leven en in de wereld neemt eveneens toe. We hebben een onbestemd gevoel en verkeren in situaties waar we geen grip op lijken te hebben. Een allesoverheersend gevoel van chaos en verval heeft ons in zijn greep.

In aanloop naar dit vierkant vindt er nog een bijzondere astrologische gebeurtenis plaats.

Lichtbrengers versus donkere planeten
Planeten die het dichtst om de Zon draaien noemen wij lichtbrengers. De Zon zelf wordt hier ook onder gerekend. Voornaamste lichtbrengers zijn de planeten Venus en Jupiter. De stand van deze planeten zijn belangrijk bij de op hand zijnde gebeurtenissen die in maart gaan plaats hebben.

Planeten zoals Neptunus, Uranus en Pluto noemen we buitenplaneten, waarbij Pluto zelfs voorbij de Kuipergordel valt. Deze planeten weerkaatsen weinig licht en worden in de astrologie dan ook donkere planeten genoemd. De astrologische duiding ervan heeft te maken met het overwinnen van onze duistere kanten.

Woensdag 4 maart staat Venus exact aligned met Uranus en samen maken zij een exact driehoek naar Jupiter. Deze gebeurtenis, waarbij twee lichtbrengers de duistere planeten Uranus en Pluto in het Grand Cross zullen bijstaan, hebben een helende en positieve invloed op de ontwikkelingen.

Zoneclips
Er vindt op vrijdag 20 maart tussen 9 uur 30 en 11 uur 50 Middel Europese Tijd een Totale Zonsverduistering plaats. Dit gebeuren heeft van ouds her een negatieve betekenis in de astrologie. Vroeger leefde men vanuit deze kennis en werd er gezaaid en geplant met behulp van de stand van de Maan en de Astrologische kalender. Gebieden waar de eclips zichtbaar waren, werden ontzien. In verband met breuklijnen werd er weinig gebouwd of gedolven. Men liet de natuur zijn gang gaan. Tegenwoordig wordt er minder gebruik gemaakt van deze kennis, waardoor er wellicht meer natuurrampen voorkomen. Immers, wanneer men op een zwakke plek bouwt, ontbost, teelt of op een andere manier de natuur uitput, dan kan de Aarde geen weerstand bieden ten tijde van een springvloed.

Springvloed
Springvloed ontstaat door de aantrekkingskracht van de Zon en de Maan. De Zon en Maan hebben een magnetische aantrekking op elkaar. Zodoende ontstaan getijden. Met Volle Maan zijn deze getijden krachtiger, waardoor eb en vloed lager c.q. hoger uitpakken. Tijdens een eclips schuift de Nieuwe Maan tussen de Zon en Aarde. Hierdoor wordt in een paar uur tijd het magnetische veld sterk verstoord. Dit heeft springvloed ten gevolg. De uitwerking hiervan kan tot een maand na de eclips voelbaar zijn en over de hele wereld natuurrampen tot gevolg hebben. Breuklijnen zijn hierbij kwetsbaarder dan anders. Dit kan aardbevingen tot tsunami’s en vulkaanuitbarstingen tot gevolg hebben. Vanuit deze astrologische kennis is het raadzaam om geen overmatig hoge gebouwen en/of vakantieresorts aan de kusten te bouwen of deze op zijn minst aardschokbestendig en tsunamibestendig aan te leggen. Omdat de aanstaande Zoneclips in Noord Europa valt, waardoor Nederland en België voor 85 procent onder de eclips vallen, lijkt het mij uit astrologisch oogpunt bijzonder onverstandig gasboringen in Groningen en op de eilanden zoals Terschelling uit te voeren, tenzij men met extreme factoren rekening zou houden en onze veiligheid kan garanderen.

Dit advies is een suggestie, hetwelk voor de komende jaren kan gelden. Zekerheid voor alles, want met de natuur valt niet te spotten. Aan de andere kant is het overigens goed mogelijk, dat de berekeningen reeds uiterst zorgvuldig uitgevoerd worden en calamiteiten uitgesloten zijn.

Wanneer wij meer één zijn met elkaar en met de natuur en de kosmos, dan zouden gevoel en intuïtie op elkaar afgestemd zijn, waardoor duistere krachten geen grip meer hebben op ons leven. Zielen die in overeenstemming hiermee leven ervaren de gunstige en helende werking van de transformatie die door het vierkant in gang gezet wordt. De Nieuwe Mens in de Nieuwe Tijd.Activatie Janosh

Op de dag van de eclips organiseer ik (Janosh) een eenmalig evenement om je in contact te brengen met de heersende energie. Centraal staat de code Zelfgenezing, die je helpt om versneld door het transformatieproces heen te komen.

Voor het internationale publiek organiseer ik tevens een gratis webcast op de avond voor de eclips (uitzending is in het Engels). Dit zal zijn op vrijdag 20 maart om 21.00 uur.