Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 maart 2015

De Berichtgevingen van God Een Miljoen Punten van Focus voor het Hart van Liefde/ 27 Februari 2015 / Yael en Doug Powell

De Berichtgevingen van God
Een Miljoen Punten van Focus voor het Hart van Liefde
27 Februari 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie zijn Liefde en niets anders. Jullie zijn de volledigheid van dit leven. Jullie zijn de vreugde van God. Al het andere dat jullie geloven jullie identiteit te zijn is niet waar. Het zijn slechts verhalen die met de geest geweven worden. Maar jullie hart kent altijd de waarheid.
Als jullie je herinneren dat jullie Liefde zijn, maakt al het andere zin. Er is niets dat jullie moeten doen anders dan deze oproep naar heelheid te zijn. Al het leven omhelzen en er volledig vreugdevol van houden.
Aan mij werd heel vaak en op vele manieren gevraagd of er een noodzaak is om iedere ervaring van zijn of te geloven minder te zijn dan Liefde terug te keren in/naar deze Liefde, het te herverbinden met de heelheid. Hier is hoe ik jullie antwoord: op het moment dat jij je herinnert wie je bent, worden al dergelijke gedachten in een ogenblik toegenegen bevrijd en ben je voor altijd thuis in Mij je verrukkend in het geschenk van het leven. Open voor de ervaring van God. Je herinnerend dat jij deze heelheid bent.Wetende dat niets anders mogelijk is anders dan deze Liefde te zijn.

Op het moment dat jij je Liefde herinnert, eindigt de tijd en ben je vrijheid. Niet een persoon die vrijheid nastreeft maar de vrijheid zelf. En vanaf dit punt van alles omvattend besef, kan jij je focus kiezen, geliefden, in overeenstemming met de behoeftes van Liefde. Dus als de behoefte van Liefde een verlosser is, kan je dat zijn. Als de behoefte van Liefde een straatveger is, kan je dat ook zijn. Geen van de identiteiten doen er hoe dan ook toe, want jij bent het bestaan van het pulserende hart van God Ik Ben.
Wat het ook is dat de geest ziet als je externe gestalte, je innerlijke waarheid is onveranderlijk, en omdat al het leven op deze wereld een reflectie is, is wat je dan ziet het hart van Liefde dat in alles naar je terugstraalt als alles in de meest wonderbaarlijke verrukking, naar dat wat zichzelf in/naar een grootsere visie weeft van deze eindeloze Liefde, en zichzelf in jou en in al jouw expressies her/erkent.
Dus je kunt het punt van focus zijn dat naar voren geroepen is door de behoeftes van Liefde. En je kunt dit hart van heelheid zijn te midden van alles, en je bent altijd dit grenzeloze besef van het zijn van het hart van God, en waarlijk niets anders, ooit.
Jullie dansen steeds weer opnieuw omhoog naar de rand van vrijheid. Jullie zijn gereed, geliefden, om deze sprong te maken. Jullie zijn gereed voor de grote verschuiving waar de achtergrond en de voorgrond veranderen en jullie her/erkennen dat jullie de gehele tijd alleen maar immer Liefde zijn geweest. En in Liefde is er grote vrede en daar is onbeschrijflijke opwinding als de geboorte van het leven, als het verder reiken van Mijn Liefde naar voren komt om zichzelf weer te geven - totaal en volledig.
Jullie zijn zo wonderschoon, en jullie herinneren je de waarheid al. Zink weg in jullie hart geliefden en voel dit, ervaar deze prachtige wereld als de ontplooiing van de overtuigingen van het hart van de mensheid. Elk kostbaar persoon kan zichzelf zien en kennen door in de spiegel van hun leven en hun ervaringen te kijken. Echter, zelfs hierin is er niets te doen. Daar is alleen de noodzaak om de waarheid te herinneren. Dat dat wat vanuit het centrum van alle beelden straalt, dat wat zichzelf steeds weer opnieuw in jullie hart verenigd, het enige is dat jullie werkelijk kennen en het enige is dat jullie ooit nodig zullen zijn.
Jullie staan op de drempel van het einde van de tijd. Omdat tijd niet kan bestaan wanneer je niet in een toekomst gelooft. Wanneer jullie weten dat jullie nu hier zijn, dat jullie Mij zijn, dat jullie deze Liefde zijn en dat alles dat jullie geest zich voor kan stellen nooit zo wonderschoon kan zijn als wat Ik geef - nooit de geschenken van jullie hart kan evenaren.
Dus dierbaren, zelfs jullie paradigma van het leven is nu aan het veranderen. Van het zien van de noodzaak om de wereld te helpen om de waarheid van de heelheid van Liefde te leven. En wanneer jullie je hierin ontplooien, wanneer jullie het als jullie waarheid voelen, wanneer jullie het geschenk van het leven vieren als de onophoudelijke verstrekking van de wonderen van Liefde, dan is dat wat jullie als de wereld zien anders. En wat jullie als jullie zelf ervaren is onbegrensd, en tussen dit moment van jullie huidige waarneming en dit moment van jullie zelf te ervaren als het Hart van de Liefde, is er slechts één bewuste ademhaling, één diepe en heilige overgave, één krachtig "ja" voor het leven, en het openen in/naar wat Werkelijk is - dat deze Liefde volledig in de wereld aanwezig mag zijn als jij/jullie.
De behoeftes van Liefde zijn voor deze her/erkenning. Zij zijn Mijn hart dat zichzelf voor de waarheid wakker maakt. En ja, jullie kunnen deze ontwaking dienen in jullie identiteit als mens. Maar jullie kunnen het zelfs meer volledig dienen door te herinneren dat jullie jezelf zien, deze heelheid van liefde zien wanneer het ook is dat jullie naar een ander kijken.
Geliefden, het is niet iets dat jullie via het ego-verstand kunnen doen. Jullie kunnen niet voldoende studeren, hard genoeg proberen, moment na moment kiezen om te veranderen. Jullie kunnen niet genoeg doen vanuit het niveau van het ego-verstand om de droom te veranderen, om een ontwaking van een menselijk wezen te ervaren. Jullie kunnen alleen maar jullie zelf volledig overgeven. Laat de Liefde jullie nemen en jullie volledig leven. Geef je steeds weer opnieuw over totdat de overgave wortel schiet en je de afgescheidenheid laat vallen en het besef wordt van Mij die Zichzelf als alles viert.
En omdat jullie de focus van Liefde kunnen kiezen, kan Liefde jullie in/naar een miljoen kernpunten roepen, vuren in miljoenen harten aanwakkeren. Jullie handen op miljoenen manieren uitreiken dat liefde herinnerd zou kunnen worden. Je kunt de Boeddha zijn, de Christus, het zuivere Licht dat zichzelf in/naar de menselijke gestalte danst, maar de gehele tijd ben jij het centrale besef van Liefde en niets anders. Liefde vreugdevol verbonden aan wat Echt is - diens heelheid en diens vreugde.
Het is zo moeilijk uit te leggen vanuit het perspectief van de taal en de gedachte, hoe jullie duizenden van fractalpunten kunnen zijn in de ogenblikkelijke uitbarsting van Liefdes creatie. Hoe jullie het besef van het centrum kunnen zijn, Mijn hart, dat binnenin zichzelf al het leven meer ziet worden en Liefde zichzelf in/naar een grotere ervaring geeft van het geschenk van het leven.
Dus de gehele tijd dat je het bewuste Hart van God Ik Ben ben, het centrum van het Universum, de allesomvattende Ene, ben jij je ook volledige bewust van deze expressie van Liefde die jij op dit moment bent, en deze Liefde is jouw verder reiken dan en jouw ontmoetingsplaats met anderen. Dus jouw hart kan eenvoudig het grote goede van Liefde waarnemen zich te ontvouwen en de matrix van de goddelijkheid welke in alle dingen aanwezig is, zelfs wanneer het verstand iets begrensd ziet.
In deze tussentijd, terwijl jullie de droom van het ego laten vallen, kan het interessant zijn geliefden, omdat jullie hart ziet dat jullie bestaan in het meest overvloedige Universum dat overvloed in/naar jullie gutst. De manna van de Hemel verstrekkend, dit hart dat jullie kennen als van jullie opvullend. Afgeladen tot aan totale overstroming terwijl op precies hetzelfde moment je nog steeds de mens ziet, de identiteit waar je mee gewerkt hebt, "kende en liefhad" worstelend te geloven dat het genoeg heeft van wat het nodig is terwijl het middenin het paradijs en de overvloedige rijkdom van God bestaat.
Deze twee kunnen zich niet verzoenen, de één moet de ander worden. Het afgescheiden zelf geeft zich eindelijk over, versmelt in/naar die prachtige heelheid en laat zichzelf tevoorschijn komen als een nieuwe focus: De bekwaamheid om te reageren op de roep van Liefde. Om tevoorschijn te komen als een menselijk wezen wanneer dat nodig is, ondertussen de gehele tijd het bewuste hart van God zijnde.
Wanneer de begrensde identiteit verdwijnt, kunnen jullie eindelijk het hart van heelheid voelen. Jullie kunnen de waarheid van de Liefde voelen die jullie zijn en de Echte Liefde toestaan om jullie te gidsen en te leven. Het ego zou dit kunnen zien als het overgeven van diens wil, maar het hart ziet eenvoudig de terugkeer naar heelheid - de herinnering van alles dat jullie zijn en diens vreugdevolle viering.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631