Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 3 maart 2015

De Arcturiaanse Groep Jullie Focus moet zijn op de Spirituele Groei ........ / 1 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
Jullie Focus moet zijn op de Spirituele Groei en het Besef en dan Het Leven Ervan
1 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle

Wij komen met groeten van Liefde en goedgunstigheid om allen te helpen die verandering en een dieper besef nastreven. Wij nemen waar dat velen dit al bereikt hebben; jullie hebben het werk gedaan en beginnen de vruchten van dat werk te zien.
Terwijl Gaia zich verheft in/naar zelfs hogere dimensionale niveaus, beginnen velen ermee om de diepere waarheden gemakkelijker te ervaren en te integreren. Concepten die voorheen voor lief genomen werden als zijnde de waarheid, zijn niet langer meer accepteerbaar voor immer toenemende aantallen van mensen. Sommigen die posities van leiderschap bezitten of beroemd zijn en met gemak leugens uitspuugden en op manieren handelden om hun eigen macht, autoriteit, weelde en zelfs vergroting te bevorderen, worden blootgesteld. Dit gebeurt omdat zo velen ermee begonnen zijn om te luisteren naar hun intuïtie en ernaar te handelen, in plaats van eenvoudigweg de "gekocht en voor betaald" bronnen van informatie te accepteren. Jullie zijn bezig uit de droom te ontwaken.
Luister altijd naar jullie intuïtie dierbaren. Zelfs als jullie eerst niet in staat zijn om het volledig te vertrouwen, maak een mentale notitie van wat je ontvangt. Intuïtieve begeleiding en kennis komen vanuit de ziel, en jij bent die ziel, en dit zal je door iedere situatie van iedere dag heen gidsen als je het her/erkent en toestaat. Als jij je ontwikkelt en meer diepgaand op je eigen Goddelijke natuur vertrouwt, zal intuïtie eenvoudig alledaags worden, en dan is het niet langer meer nodig om het te beoefenen.
De wereld in het algemeen werd levensspanne na levensspanne getraind om buiten zichzelf voor antwoorden, begeleiding en geluk te zoeken, wat volmaakt zin maakt in een wereld van dualiteit en afgescheidenheid, want de meesten beseften niet dat er ook nog iets anders was waar gekeken kon worden. Echter, aangezien dualiteit zich automatisch als paren van tegengestelden manifesteert, zijn de resultaten van het kijken naar het externe soms goed, en soms niet zo goed.
De meesten van jullie zijn niet langer meer van deze energie, jullie zijn "geslaagd" en komen ertoe te weten dat de buitenste dingen interpretaties van het bewustzijn zijn. De geest is de inhoud van de materie. In het derde dimensionale bewustzijn, wordt het externe zeer vaak gevormd door de menselijke inspanning -- gemanipuleerde materie om ervoor te zorgen dat het werkt. Echter, omdat er geen wet is die de door de mens gemaakte vormen ondersteund, is er niets dat hen op hun plaats houdt -- een les die velen op een pijnlijke manier in deze tijd leren.
Diegenen die altijd precies bereikten wat zij wensten, onverschillig zijnde over wat voor schade het veroorzaakt mag hebben voor andere mensen of Gaia, ontdekken nu of zullen weldra ontdekken dat deze manipulatieve manieren niet langer meer werken, dit type van energie is aan het ontbinden. Velen die momenteel comfortabel op tronen zitten, gemaakt van ego en zelfbelang, zullen ontdekken dat zij in kastelen zitten die van zand gemaakt zijn.  
De nieuwe en hogere resonerende energieën elimineren geen rijkdom of macht maar dienen ertoe om het in/naar de hogere vormen te verheffen. Overvloed is een kwaliteit van de goddelijkheid, altijd al aanwezig binnenin ieder individu en eindeloos op diens plaats gehouden door de Goddelijke Wet. Het hogere bewustzijn van overvloed in al diens vormen stroomt gemakkelijk en eindeloos als eenheid, Liefde en dienstverlening -- nooit als een gereedschap voor persoonlijke zelfzuchtigheid. Er is niets kwaads of verkeerd aangaande financiële overvloed. Zoals alle andere kwaliteiten van de Goddelijkheid, door het geloof in twee krachten, werd overvloed onjuist geïnterpreteerd en dus in de wereld gemanifesteerd als ofwel teveel of te weinig. Denk eraan, jullie zijn machtige/krachtige wezens, jullie gedachten en woorden creëren, en iedere keer dat je zegt; "Ik heb geen/ik heb niet." , interpreteert de geest dat en vormt het in je externe ervaring.
De Arcturiaanse Groep wenst over verandering te spreken. Wij nemen velen waar die zich terugtrekken in angst en weerstand wanneer het ook is dat het vertrouwde ontbindt of verandert. Wanneer oude vormen ontbinden, weet dat het Goddelijke idee achter de vorm nog steeds aanwezig is. Goddelijke Ideeën zijn onveranderlijk en worden voor altijd op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet. Vanwege dit, nemen nieuwere en betere vormen van ieder Goddelijk Idee de plaats in van dat wat ontbindt -- als je het toestaat.  
Bijvoorbeeld: Op één punt werd het Goddelijke Idee van alomtegenwoordigheid in het menselijke bewustzijn geïnterpreteerd als lopen, het ontwikkelde zich toen naar paardrijden, toen naar paarden die sleden of rijtuigen trokken. Toen kwam model T (automobiel) en alles dat daarop volgde - de Alomtegenwoordigheid manifesteerde zich als vliegtuigen, elegante auto's, en snelle treinen, en daar eindigt het niet, er is geen einde. Goddelijke ideeën veranderen nooit, wat de wereld leeft en ziet is afhankelijk van hoe deze ideeën geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het overeenstemmende bewustzijn of individuen. Dit is wat jullie in/naar meer Licht optillen.
Daar zijn diegenen die nog steeds hun gevoel van zelf baseren op wat voor kwaliteiten of waarden dan ook die zij waargenomen hebben -- hoe prachtig zij zijn, hoeveel geld zij verdienen, of hoe modebewust zij zich kleden. Dit wordt gezien in de gedachteloze verafgoding en imitatie van de rijken en beroemdheden. Individuen die aangetrokken worden naar imitatie zijn nog niet ontwaakt jegens hun eigen Goddelijke natuur, en hebben dus geen echt gevoel van zelfwaarde. Deze staat van bewustzijn haalt frequent uit door geweld omdat het individu zich er buiten voelt staan, onwaardig en afgewezen voelt. Zij worden frequent aangetrokken tot posities van autoriteit waar zijn in staat zijn om wettelijk uit te halen.
Sommigen met een bewustzijn van onwaardigheid kiezen er eenvoudig voor om stil te lijden, maar hun energiegebied trekt vaak het energiegebied van een 'treiterende' staat van bewustzijn aan omdat beide dezelfde energie van onwaardigheid dragen - gelijke energie trekt gelijke energie aan. Treiteren kan niet opgelost worden door straf, maar door het verkrijgen van een gevoel van waarde binnenin het individu. Dit soort zaken worden gewoonlijk vanuit vroegere levenservaringen meegedragen en moeten tot aan de wortel opgeruimd worden, niet met medicatie maar met de waarheid.
Velen vrezen het verlies van zichzelf in het proces van de evolutie. Gedurende levensspannen van oneindige ervaring als menselijke wezens, ontwikkelt ieder persoon een persoonlijk gevoel van zelf en is gewoonlijk gereed om het ten koste van alles te verdedigen. Wanneer een individu begint te beseffen dat hij voorbij heel veel van de werkelijke kwaliteiten moet gaan die hij gelooft te zijn aangaande wie hij is, raakt hij in paniek. Dit kan een beangstigende ervaring zijn, specifiek voor sterke persoonlijkheden en is het punt waarop sommigen kiezen om hun spirituele zoektocht te beëindigen.
Je claimt je faam, je persoonlijkheid -- jij, moet overgegeven worden om te evolueren??Zeer zeker niet! Wat er over zal blijven? Niets? Het is op dit punt dat vele sterke, krachtige/machtige en uitgaande individuen ermee beginnen de heilige kaarten te visualiseren die de nonnen aan schoolkinderen overhandigden -- mannen en vrouwen met de ogen opgeheven en de handen gevouwen -- saaaaaiii. Nah!
Vrees nooit iets werkelijk te verliezen dierbaren, want je laat altijd alleen dat valse gevoel van zelf los en laat achter je waar jij je mee beziggehouden hebt aangaande over wie en wat je bent. Niets dat echt is kan ooit verloren zijn. Je zult ontdekken dat je nog steeds jij bent, nu op hogere manieren van zien en zijn bekrachtigd terwijl de echte/werkelijke aspecten van jou sterker en uitgebreider worden. Je bent bezig een nieuwe en verbeterde versie te worden.
Als geëvolueerde individuen, zullen jullie doorgaan te leven, te gaan en te zijn in de wereld, maar worden er veel minder door aangeraakt. Jullie zullen bij jezelf gewaarworden in staat te zijn om het gekrakeel van het werk, van thuis of het spel te betreden, en niet verleid te zijn erin mee te gaan. Er is niet langer wat dan ook voor de lagere resonerende energieën om tot aangetrokken te worden want jouw energiegebied is nu van een hogere resonantie.
Dit is Lichtwerk dierbaren. Jullie kwamen om te ontwaken, te evolueren, en dan diegenen die worstelen te helpen om hetzelfde te doen. Vergeet wat voor dromen je ook gehad hebt over het ascenderen en dan comfortabel te gaan zitten als een waarnemer voor de rest van je tijd op Aarde, of weg te huppelen naar een rustig klooster. Nee, wat voor Licht je ook realiseert is niet alleen voor jou, maar voor de wereld op wat voor manieren of plaatsen dan ook waar jij jezelf gewaar mag worden.
Velen van jullie beginnen om allerlei soorten van vreemde situaties te ervaren omdat jullie dragers van het Licht geworden zijn -- Lichtwerkers. Wees niet verrast of deins niet terug door de ervaringen die ermee mogen beginnen om jouw kant op te komen, want je zult aangetrokken worden naar waar je nodig bent en diegenen die jou nodig zijn (niet moeten) zullen tot jou aangetrokken worden. Als Lichtwerkers zullen jullie weldra ontdekken dat wat voor oude concepten dan ook die jullie nog steeds vast mogen houden van "geschikt, fatsoenlijk of correct' het raam uit gaan maar dat tezelfdertijd je in dit werk een liefde voor de mensheid zult ontdekken waarvan je niet wist dat je daartoe in staat was. Lichtwerk dierbaren, bestaat uit het zijn van het Licht in wat voor vorm het ook maar nodig is. Het gaat met je mee waar het ook is dat je gaat omdat jij het bent.
Als je in de één of andere moeilijke situatie geweest bent (thuis, op het werk, in een relatie) zal je beginnen op te merken dat het niet in staat is om jou nog langer te beïnvloeden zoals het eens deed, eenvoudig omdat je niet langer meer met die energie resoneert of er kracht aan geeft. Dit representeert vaak een voltooiing van de één of andere soort en maakt gewoonlijk deel uit van iemand diens zielcontract. De spirituele oplossing van de één of andere oude karmische kwestie geeft een individu vrijheid om de situatie te verlaten, en zelfs bij zichzelf gewaar te worden eruit verwijderd te worden. Echter, er zijn tijden waarin deze situaties een persoon diens gekozen Lichtwerk is, in die zin, dat het eenvoudig is om te blijven en het Licht te zijn. Vraag altijd om begeleiding en vertrouw je intuïtie.
Weldra gaan jullie steeds meer veranderingen zien die jullie zullen herkennen als spiritueel. Tot aan dit punt toe hebben jullie allemaal je afgevraagd wanneer jullie enig bewijs zouden zien dat alle evolutionaire ideeën echt zijn. Verwacht niet dat de veranderingen als explosies tevoorschijn komen dierbaren, maar zoek intuïtief achter de krantenkoppen, en op de gezichten en in de woorden van diegenen rondom jullie heen. Bestudeer hoe jij je voelt over wat er gaande is in de wereld vandaag de dag versus een jaar of twee geleden.
Veel van het geweld in het Midden Oosten is zeer oud, oude energie dat opgeruimd en uitgespeeld moet worden zodat Gaia zichzelf kan reinigen. Jullie focus moet zijn op de spirituele groei en het besef en dan het leven ervan, want jullie hebben de wereld niets te bieden als je in hetzelfde oude universele geloofsysteem blijft.
Als je oude energieën opruimt en oude karmische situaties oplost, sta het proces toe maar raak niet zo in hen verstrengeld dat je de rest van je leven liggend op de bank doorbrengt verklarend dat je niets kunt doen omdat je aan het opruimen bent. Als je in de richting van de één of andere actie gegidst wordt, doe het. Als je gegidst wordt om stil te zijn en de energie van het Licht voor de één of andere wereldsituatie of een persoon vast te houden, doe het. Het is een nieuwe tijd waarin oude oplossingen en regels niet langer meer werken, en dus is het vruchteloos om te blijven proberen hen te laten werken.
In deze nieuwe tijd en nieuwe energie, verheug je dierbaren want jullie zijn zeer dichtbij het zien van een Nieuwe Aarde.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.onenessofall.com