Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 maart 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht / 6 Maart 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
Door Jullie Spirits te Verheffen … Verheffen Jullie Ook de Energieën die Jullie Omringen
6 Maart 2015
Blossom: Goedemorgen aan jullie. Ik VOEL me op een veel Hogere vibratie dan ik me de laatste tijd gevoeld heb, dus kijk ik vandaag uit naar een gesprek met jullie. Ik neem aan dat dit voor jullie werkt?
GFL: Inderdaad. Zoals wij altijd tot uitdrukking brengen, zijn wij verrukt om met jou en met iedereen, die … in LIEFDE … kiezen om de conversaties te volgen die wij samen hebben, "bij te praten".
Dat is uitstekend mijn vrienden. Uitstekend. Waar zouden jullie om geven om over te spreken?
Wij zouden graag willen spreken over dat wat BEKEND is als Bijproducten.
Wel, dat nam me bij verrassing. Ga verder…
Met Liefde voor Een Ieder en met Een Ieder in Liefde … zouden wij graag de omstandigheden willen bespreken die jullie productieve beweging in/naar de Hogere trillingen, die in afwachting van jullie zijn, kunnen waarborgen.
Ok … Ik VOEL alsof ik in slaap aan het vallen ben … Laten we ervoor gaan!
(Ik nam welzeker een audio op … echter, om redenen die mij niet bekend zijn is de kwaliteit echt armzalig en gewoonweg niet goed hoorbaar … dus heb ik het hier vertolkt)
Transcriptie 6 Maart 2015
Groeten op deze dag … aan al diegenen die de tijd nemen om te luisteren naar wat wij aan te bieden hebben … op manieren van de verwoording door deze vriendin … dit voertuig … zoals wij haar noemen … tot haar vermaak … die bij de naam van Blossom gaat.  
Liefste zielen, wij zijn jullie wereld binnengekomen voor redenen van hulp. Wij komen … zoals wij vele keren eerder tot uitdrukking gebracht hebben … om jullie voorwaarts aan te sporen … Om jullie aanmoediging te geven … Om jullie kennis te geven van dat wat jullie diep binnenin al WETEN.
Jullie kunnen niet ontkennen dat de GEVOELENS binnenin jullie … wanneer jullie … zouden jullie zeggen … in topvorm zijn, jullie volledige wezen met euforie vult. Jullie zouden kunnen springen van Vreugde … zoals ze zeggen. Jullie zouden vijf keer in één minuut rondom de buitenzijde van de Aarde kunnen rennen wanneer jullie je verheven VOELEN … enthousiast.
Liefste vrienden … in dit stadium van jullie "carrière" … zouden wij met humor willen zeggen … zou het onwaarschijnlijk zijn dat jullie dat aldus zouden doen … van dit rondom de Aarde te rennen. Niettemin, het GEVOEL van het ALDUS TE DOEN … kan net zo voordeling zijn al het DOEN ERVAN.
Daarom, brengen wij naar jullie tot uitdrukking … en wij WETEN dat jullie een behoorlijke weg gegaan zijn over dit pad … dat wat wij naar jullie toebrengen geen gloednieuw nieuws is. Het is eenvoudigweg een geheugensteuntje … om jullie voorwaarts te blijven laten gaan … jullie spirits verheffend … jullie trilling verhogend.
Daarom, herinneren wij jullie eraan dat door dat te VOELEN wat je wenst te VOELEN … door dat GEVOEL van diep binnenin jullie naar boven te toveren … jullie de Hogere Trilling van jullie zelf toestaan het te betreden. Door het via de verbeeldingskracht te VOELEN … maken jullie het net zo krachtig als het doen.
Wij interpreteren de woorden welke wij zeggen niet verkeerd. Wij zeggend dat dit Hoogst mogelijk is. Het is dit enthousiasme van dat te doen waar jullie van genieten … dat Helderheid naar jullie Wezen brengt.
Nochtans, mogen jullie niet altijd VOELEN dat jullie de Energie hebben om het aldus te doen. Sommigen van jullie mogen kwalen hebben, die het "doen van" bepaalde dingen waarvan jullie VOELEN dat jullie die graag zouden willen doen onderbreken. Daarom, zeggen wij … doe hen in jullie geest/gedachten. Wij stellen voor in deze dagen … van meer hart/geest verbinding, het GEVOEL van het aldus te doen in/naar de werkelijkheid te brengen. Dit doende … dat doende … waarvan jullie mogen VOELEN dat het buiten jullie bereik is. Nochtans, stellen wij jullie voor het te doen … dat wat jullie wensen … via de concentratie van jullie geesten/gedachten.
Om jullie zelf toe te staan de film binnenin jullie hoofd te bekijken … van precies dat te doen wat jullie wensen om te doen.
Door te kijken naar en jullie hart aan de visualisatie te hechten … daarom, het VOELEND … op een manier zeggen wij … dat jullie HET in feite DOEN.
Jullie mogen zeggen dat dit niet zo is. Want, zou het zijn dat je graag … bijvoorbeeld … een bungee jump zou willen nemen, doe je het fysiek gezien niet. Niettemin zouden wij willen zeggen … dat het GEVOEL van de bungee jump, niet komt vanuit de fysicaliteit. Het komt vanuit het GEVOEL van het hart van het aldus te doen.
Jullie geest/verstand is niet degene die VOELT.
Jullie hart brengt GEVOEL tot uitdrukking.
Daarom, door de genoemde "bunjee jump" te volbrengen in jullie visualisatie … in volledige concentratie … is er iedere mogelijkheid, dat je in staat bent van het VOELEN van de WAARHEID van hoe het in feite aan "zou" VOELEN … als je het in de fysicaliteit gedaan had.
Pas dit dan toe … op alle dingen die je wenst te doen.
VOEL hen … KEN hen … als jouw WAARHEID.
Op deze manier breng jij jouw wens steeds dichterbij naar de Vibratie van waar je voor kiest om mee te resoneren.
Hoe meer je de resonantie van de frequentie waarin je Vibreert VOELT … hoe meer levend je wordt.
Aangaande nochtans een volgende aantekening … betreffende dit specifieke onderwerp waarover wij spreken … zelfs wanneer jullie je misschien een klein beetje ontmoedigd VOELEN … wanneer droefenis jullie wezen binnengekomen mag zijn … vanwege specifieke omstandigheden die plaatsgevonden hebben … denk er altijd aan om te ademen In/Als/Door/Van Liefde.
De LIEFDE welke overal rondom jullie heen is.
Wij herhalen deze dingen steeds maar weer opnieuw en wij herhalen … dat wij deze dingen steeds weer opnieuw herhalen … eenvoudigweg als een geheugensteuntje. Zodat wanneer voorvallen zoals waar wij over gesproken hebben zich voordoen … jullie je zullen herinneren om het aldus te doen. En daarom, profiteren van dergelijke suggesties.
Jullie zouden het verschil onmiddellijk moeten VOELEN. Daarom, breid deze kennis van In/Als/Door/Van Liefde te ademen te allen tijde uit … In/Als/Door/Van iedere inademing en dan, Liefste vrienden, zullen jullie beginnen dat te WETEN waarover wij spreken … en zullen jullie begrijpen wanneer jullie het "Snappen" … De reden waarom wij het steeds maar weer opnieuw herhalen … is, zodat het in jullie Wezen settelt … zodat het automatisch wordt.
In het ademen van … inademen van … deze Liefde … Zal de gedachte uiteindelijk jullie niet hoeven te vertellen wat jullie aan het doen zijn. Jullie zullen het eenvoudig op natuurlijke wijze doen … zonder het noodzakelijke geheugensteuntje.
Dit zal ook de Vreugde op gang brengen waar wij over spreken.
Jullie denken dat jullie OP DE HOOGTE mogen zijn van Vreugde … tot een bepaalde graad, zijn jullie ervan OP DE HOOGTE. Niettemin, zeggen wij tegen jullie Liefste vrienden, dat de Vreugde die eraan zit te komen … voorbij de Vreugde is waar jullie van OP DE HOOGTE zijn op deze resonantie … deze Vibratie van jullie planeet. Terwijl jullie steeds Hoger gaan … breidt jullie Vreugde zich uit en wordt groter … voorbij dat van wat jullie in staat zijn te ervaren in de Vibratie waar jullie nu verblijven.  
Hoe vaak hebben wij gevraagd dat jullie je spirits verheffen? Dit doen wij omdat wij OP DE HOOGTE zijn van de voordelen van dat aldus te doen.
Wij hebben ons ontwikkeld te accepteren dat dit niet altijd mogelijk is en zeker niet in bepaalde plaatsen op jullie planeet waar de Energietrilling bepaald laag is. Nochtans, zien jullie het niet? Dat door in staat te zijn om het aldus voor jezelf te doen … je diegenen helpt die, op dit punt in hun leven, niet in staat zijn om het voor zichzelf te doen. Jullie helpen zo velen die bedroefd zijn … die zielsbedroefd zijn … die niet langer meer de wens hebben om verder te gaan.
Eenvoudig, Liefste vrienden … door de inspanning te maken om te lachen … te glimlachen … om in Vreugde te VOELEN … jullie helpen zoveel zielen die dat aldus niet kunnen doen.
Door jullie spirits te verheffen … verheffen jullie ook de Energieën die jullie omringen … die negatieve omstandigheden absorberen. Jullie veranderen de feitelijke energie van de lucht … zo je wilt.
Het is verdienstelijk … als je ervoor kiest om te gaan zitten en te mediteren en aan bepaalde plaatsen denkt die in behoefte hiervan zijn. Doch, heb niet het GEVOEL dat jullie niet alles doen dan waar jullie tot toe in staat zijn … als je het aldus niet doet. Want, wij verkondigen wederom … dat het volledig in Vreugde zijn In/Als/Door/Van Liefde voor jullie zelf … jullie ogenblikkelijk Het Geheel verheffen … waar Alles … Iedereen een deel van uitmaakt. Of zij nu VOELEN of zij dat willen zijn of niet. Of zij nu VOELEN dat zij dat ZIJN of niet.
Niets kan dat feit veranderen.
Jullie maken ALLEMAAL deel van HET GEHEEL uit. DE ENE … DE ENE ENERGIE VAN LIEFDE.
Want, wij glimlachen als wij zeggen … herhaal het samen met ons … "Er is niets anders … dan Liefde".
Hoe vaker wij dit herhalen … hoe beter jullie het begrijpen op een dieper niveau van het WETEN dat jullie denken er al over te hebben. Jullie kunnen accepteren dat Alles/Iedereen LIEFDE is. Jullie accepteren het … en toch, om het op een dieper niveau van jullie zelf te doorzien … staat jullie toe het te begrijpen … zodat jullie reactie op dat begrip … zichzelf op een meer Vreugdevolle deelname van die Liefde tot uitdrukking brengt. Zien jullie?
Wanneer je in grote Vreugde VOELT, wanneer je WEET dat je op een specifieke dag deze uitdrukking van de meeste Vreugde VOELT, die je misschien in een aanzienlijke tijd niet gevoeld hebt … stel je dan voor, dat Iedereen/Alles op jullie planeet zich op precies dezelfde manier VOELT. Zouden jullie niet verzekerd zijn van de verheffing die ogenblikkelijk plaats zou vinden?
Hoe jullie Alles zouden helpen door deze Vreugde te delen … met de WETENSCHAP dat Iedereen en Alles hetzelfde VOELT.
En, wij stellen voor dat wanneer JIJ je een klein beetje gedeprimeerd voelt … om misschien aan diegenen daarbuiten, die wel heel veel Vreugde VOELEN, te vragen om het met jou te delen. Het kan gedaan worden. Je hoeft er slechts vanaf te WETEN.
Liefste vrienden, Liefste dappere aspecten van jullie zielzelf die de kans op zich namen om op jullie planeet te zijn in deze tijd … wij zeggen nu tegen jullie … Dat wat jullie klaarspelen is het helpen van het Goddelijke Plan meer dan dat jullie WETEN.
Door een voorbeeld van Liefde en Licht te zijn … voor iedereen die jullie tegenkomen … veranderen jullie jullie wereld in/naar de Hogere plaats waar het recht op heeft om in te vertoeven. Waar JULLIE recht op hebben om in te vertoeven.
Blijf doorgaan … wij zijn in Kracht, Energie en Goddelijke Liefde bij jullie.
Wij zullen altijd bij jullie zijn op deze manier. En voor nu … is het voor ons tijd om te vertrekken. Heel veel dank. In/Als/Door/Van Liefde.
Dank je wel. Is er ook nog maar iets meer dat jullie er graag aan toe zouden willen voegen?
Nee, en nochtans, is er iets dat jij er graag aan toe zou willen voegen, is dat er niet?
Wel, alleen in die zin … met dat jullie dit nieuwe formaat adopteren … mis ik mijn gesprek met jullie … onze conversatie heen en weer. Zouden we het zo nu en dan om kunnen wisselen … zodat we soms het oude formaat gebruiken en soms het nieuwe?
Wij zijn ons al bewust hiervan … en hebben plannen om zulks toe te staan … verderop in het traject.
Hoe fantastisch. Ok, dus, voor nu … kunnen we een klein beetje van beide doen?
Misschien kunnen we dat.
Ik VOEL dat het ofwel het één of het ander zou moeten zijn in dit stadium, aangezien na "jullie doorgebracht te hebben" … het op de één of andere manier niet aanvoelt alsof ik een lange conversatie met jullie aan zou willen gaan.
Ook dit begrijpen wij. Alles is goed. Je zult het zien.
Tickety Boo! Heel veel dank. In Liefde en Dankbaarheid.
Inderdaad. In/Als/Door/Van Liefde … aan ALLEN.
***
Cobie - Vorige week had Blossom iets geheel anders gedaan. Ze had een video gemaakt met haar en White Cloud in gesprek. Daar was echter geen transcriptie bij, maar ik wil de video toch op de blog plaatsen voor de Liefhebbers. Pak er wat te drinken en een hapje bij, want deze video duurt iets van 47 minuten.
Blossom Goodchild & White Cloud gewoon Chilling & Chatting
(Gaan ontspannen met elkaar om)