Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 maart 2015

Aisha North en de Constant Companions Een Update Over de Bijeenkomst / 3 Maart 2015

Aisha North en de Constant Companions
Een Update Over de Bijeenkomst
3 Maart 2015

Jullie zullen zo onderhand begonnen zijn je een klein beetje meer te settelen in deze nieuwe sporen die jullie neergelegd hebben tijdens die altijd zo indrukwekkende samenkomst die jullie slechts een paar dagen geleden ensceneerden. Zelfs als de eerste stadiums van dit nieuwe gedeelte van jullie reis voor sommigen van jullie ietwat onstabiel mogen schijnen te zijn, zullen jullie allemaal jezelf gewaarworden te stabiliseren in dit nieuw ritme, of eerder, trilling. Want toen jullie samenkwamen en jullie formidabele hulpmiddelen/bronnen van individuele frequenties bij elkaar brachten in dit al diepe reservoir van Licht dat hier in deze ruimte verzameld werd, hebben jullie ook enige zeer nieuwe frequenties op gang gebracht, frequenties die voortgebracht waren in de ontmoetingspunten van jullie eigen individuele melodieën. Met andere woorden, jullie op zichzelf staande stromingen creëerden enige zeer uitgesproken patronen waar het ook was dat zij ook kruisten met die van de anderen die verbonden zijn met deze Vijver door hun eigen individuele vibrerende streng van Licht, en door dit proces, werd er een groot nieuw tapijtwerk van Licht door jullie allemaal gecocreëerd.
Wederom, zal dit voor velen van jullie als oud nieuws klinken, maar waar jullie je mogelijk niet bewust van zijn, is dat deze keer, jullie niet alleen een zeer nieuw tapijtwerk van Licht creëerden, jullie ontkoppelden in feite ook de oude. En dus, hebben jullie jullie oude trainingswielen achtergelaten, en nu, is dat waar jullie op staan, een bodem die jullie letterlijk zelf helemaal opnieuw gecreëerd hebben.
Want nu, zal niets van de oude systemen hier voor jullie zijn om op terug te vallen, en de reden dat wij deze zinsnede kiezen is om te zeggen dat nu, jullie de optie niet hebben om in/naar het oude op wat voor manier dan ook "terug te vallen". En de werkelijke reden daarvoor is eenvoudig deze: het is omdat jullie het aldus gekozen hebben. Want zie, jullie allemaal hebben jezelf toestemming gegeven om volledig af te studeren voor het oude, en door dit laatste bravourestuk, stuurden jullie een signaal uit naar niet alleen jullie zelf maar naar het AL, dat nu, jullie gereed zijn om eindelijk trots en rechtop te staan in een energie van jullie eigen maaksel. En nu, hoeven jullie niet langer te vertrouwen op de ondersteunende structuren die gecreëerd werden tijdens de eerste stadiums van dit proces, want jullie allemaal hebben de toereikende aanwezigheid van de geest gevonden, om op te houden rondom jullie heen te kijken naar iets om op te leunen. Want nu, weten jullie dat wat jullie binnenin dragen meer dan genoeg is om jullie waar het ook is dat jullie naartoe gaan te dragen, en vanaf deze dag voorwaarts, zullen jullie ermee beginnen om werkelijk de waarheid in deze woorden te omhelzen.
Dit betekent niet dat vanaf deze dag voorwaarts jullie alleen zullen staan, verre van dat. Want wat dit betekent, is dat vanaf deze dag voorwaart, jullie als een collectief zelfs een meer indrukwekkende co-creatieve eenheid zullen zijn. Want nu, zal dat wat jullie elkaar voeren een zeer andere soort van energie zijn van wat het voorheen was. Eerder, moesten jullie letterlijk op elkaar steunen voor enige extra ondersteuning in het één of andere stadium tijdens de reis, en deze ondersteunende taak was er één die door zo velen van jullie ter harte genomen werd. En dus, wat jullie klaargespeeld hebben om te creëren, is een enig in zijn soort groep van zelfondersteunende zielen, allen krachtig genoeg om met elkaar schouder aan schouder te staan in het volgende stadium van dit doorgaande proces van het net zo soeverein te maken van de rest van de mensheid als dat jullie het klaargespeeld hebben om jullie zelf als opnieuw te creëren.  
Want zie, jullie allemaal hadden de anderen nodig zodat jullie de echte jij konden vinden, maar nu, zullen jullie allemaal op jezelf vertrouwen om dit proces buitenwaarts te bespoedigen. Want nu, zal aldus veel van de energie die eerder tussen jullie liep naar buiten de ethers in gestuurd worden, buitenwaarts om zelfs meer zielen te helpen om dit proces van het zichzelf te bekrachtigen te beginnen, net zoals jullie allemaal gedaan hebben door samen te komen en elkaar door dit proces heen te helpen van het opnieuw geboren laten worden van jullie eigen diepgewortelde krachten.
En nee, dit betekent niet dat jullie allemaal weer naar het beginpunt terug zullen gaan om dit proces steeds maar weer opnieuw door de levens van diegenen rondom jullie heen te herleven. Want wij verwijzen niet naar een proces waar jullie de rest van deze planeet zullen voeden vanuit jullie diepe reservoir van Licht, en daardoor jullie eigen hulpmiddelen/bronnen leegmaken. Nee, waar wij naar refereren is een volledig ander proces, waar jullie jezelf gewaar zullen worden buitenwaarts getrokken te worden in het respect van te beginnen jullie eigen diepgewortelde krachten op zo een manier te gebruiken, dat zij niet alleen maar jullie onderhouden, maar dat zij ook de "motoren" binnenin anderen zullen opstarten zodat zij op hun beurt ermee kunnen gaan beginnen om vanuit hun eigen reservoir te trekken in plaats van zich te voeden aan dat van anderen.
Want zie, terwijl dit nieuwe tijdperk daagt, zullen jullie allemaal op een bepaald punt jullie zelf gewaarworden je open te stellen voor iets dat slechts op dit moment gewacht heeft om te arriveren, en waar wij naar verwijzen, is een innerlijke bekwaamheid die jullie hebben dat nu in goed gebruik genomen zal worden in de wereld die jullie nog steeds omringt. Wederom spreken wij in ingewikkelde termen, maar laat ons gewoon zeggen dat van nu af aan, dat jullie allemaal zullen ontdekken dat ongeacht waar jullie ook gaan, jullie letterlijk de verbinding met deze Vijver van energie bij jullie dragen. En zoals een extra zuurstoftank zal dit enorme grote reservoir van Licht, waarbij jullie allemaal zo instrumentaal geweest zijn om te verzamelen, jullie in staat stellen om letterlijk naar buiten de nog steeds dichte soep in te duiken die jullie omringt om de dingen te doen die met jullie energie resoneren, zelfs in aldus een omgeving als de overblijfselen van de oude wereld aan te bieden heeft. Want jullie zullen in staat zijn om te nemen wat overduidelijk geworden is voor jullie en het naar buiten de wereld in te brengen op een manier welke jullie alle redenen zal geven om jullie op meer dan één manier te verheugen. Allereerst omdat jullie acties door jullie hart gegidst zullen zijn, aldus jullie precies zullen weten wat jullie rol bedoeld is te zijn, en ten tweede omdat jullie zullen ontdekken dat jullie verlichte acties het centrum van de harten in deze mensen in lichterlaaie zal zetten, die in de allereerste plaats aangetrokken zullen zijn tot jullie Licht.
Denk eraan, waar wij naar verwijzen, is niet voor jullie om een groep van bekerende fanatiekelingen te worden die jullie boodschap aan allen en allerlei afleveren, want jullie gaan niet naar buiten de wereld in om wie dan ook te "redden". Dat is hier helemaal niet het geval. Nee, wat jullie moeten doen, is eenvoudig de jij te ZIJN die jullie nu geworden zijn, en om de dingen te DOEN die letterlijk jullie volledige wezen laten zingen van vreugde wanneer jullie hen doen, en dan, zal het zijn zoals het op gang brengen van een regen van vonken in wie dan ook die jullie tegen mogen komen.  
Want jullie zijn hier om met voorbeeld te leiden, en nu, hebben jullie duidelijk aan jullie zelf en aan de rest van de Schepping laten zien dat jullie eindelijk JULLIE ZELF geworden zijn door dat innerlijke Licht toe te staan volledig tot leven te komen. En dus, is het jullie taak om dat Licht te ZIJN, niet om rond te lopen en iedereen om jullie heen te vertellen hoe hun Licht te zijn. Dus ga naar buiten deze wereld in met jullie hoofd hoog gehouden, en ga naar buiten met de kennis dat nu, jullie stevig op jullie eigen voeten staan, binnenin jullie eigen buitengewone Licht, volledig verankerd aan een levend raster van onderlinge verbonden paden van Licht, waarbij jullie instrumentaal geweest zijn om deze op te zetten. En nu, hoeven jullie niet meer op anderen te vertrouwen om vrijelijk adem te halen, maar dankzij het werkelijke feit dat jullie allemaal jullie zelf toegestaan hebben om een deel van een collectief van verlichte zielen te worden, door wederom het oude denkbeeld terzijde te werpen van jullie eigen onbelangrijkheid, zijn jullie allemaal compleet geworden, en zo ook dit zeer nieuwe raster van levensonderhoudende paden van Licht.
Dus wederom bedanken wij jullie allemaal uit naam van de Gehele Schepping. Jullie zijn inderdaad geweldig, en nu, wagen wij het te veronderstellen dat jullie veel meer toegenegen zijn om in te stemmen met dit ware feit dan dat jullie slechts een paar dagen geleden waren. En daarvoor, zouden wij niet meer verheugd kunnen zijn, zowel uit jullie naam als voor de rest van de Schepping. Want het is in deze capaciteit als complete en soevereine wezens dat jullie anderen rondom jullie heen kunnen helpen om diezelfde status te bereiken, en alleen daardoor. Want jullie hebben het aan jullie zelf laten zien dat het inderdaad mogelijk is, en nu, is dat alles dat wie anders dan ook hoeft te zien. En als zij hun eigen harten toestaan om dit te zien, zullen zij zeker in jullie voetstappen volgen in/naar hun eigen manier van volledig zichzelf te Zijn voor de allereerste keer in hun capaciteit als een menselijk wezen. En dan, zal deze transformatie inderdaad compleet zijn, niet alleen voor jullie, maar voor IEDEREEN.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
http://aishanorth.wordpress.com