Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 3 februari 2015

Wormhole. Januari 2015 / ArjunA

Wormhole.
Januari 2015 / ArjunA – www.assayya.com

De synchroniciteit is momenteel zo hoog dat dit artikel naadloos aansluit op het artikel over het Multiversum. Bij het lezen van een artikel in het NRC Handelsblad over de crisis in Jemen, gingen bij mij de alarmbellen af. De kop luidde: “Crisis in Jemen, een kans voor Al-Qaeda.”

De premier van Jemen heeft zijn door sjiitische Houthi-rebellen omsingelde residentie in Sana’a verlaten, terwijl de president huisarrest zou hebben. Deze president, Abd-Rabbu Mansour Hadi, is een marionet van de Arabische Golfstaten en de Verenigde Naties. Washington en de Golfstaten hebben hun zorg uitgesproken over de situatie in Jemen. De VS roepen op tot een vreedzame oplossing van het conflict. De Golfstaten omschrijven de acties van de Houthi-rebellen als terreurdaden.

We gaan kijken wat de verborgen waarheid is achter deze crisis. We weten sinds oktober 2014 dat journalisten vaak marionetten zijn van de CIA. De Duitse topjournalist en redacteur Dr. Udo Ulfkotte heeft in een verbijsterende video monoloog toegegeven dat de mainstream media een grote leugenmachine is! Hij sprak over hoe de CIA controle krijgt over alle belangrijke journalisten. Hij is ziek van het liegen en besloot openbaar te gaan met alles wat hij weet. Hij had al drie hartaanvallen achter de rug en besloot dat het hem niet meer kon schelen wat ze met hem zouden doen!

Het artikel in het NRC over de crisis in Jemen herinnerde mij aan artikelen die ik jaren eerder al publiceerde op deze site. Ons korte geheugen is sinds een decennium onderhevig aan slijtage, maar ons cellulaire geheugen is nog intact.

Aardbevingen in de Golf van Aden 24.11.2010
Op de Volle Maan Meditatie kwamen we te weten dat er in de Golf van Aden iets schokkends was gebeurd maar dat niet in de wereldmedia is gemeld. Op Internet las ik dat een zeer ongebruikelijke serie van maar liefst 43 opeenvolgende aardbevingen sinds 24 november was geregistreerd door USGS in de Golf van Aden, tussen Djibouti, Somalië en Jemen.

Was dat een Activatie van een Sterrenpoort?
Hoewel een serie bevingen op een en dezelfde plek doorgaans een normaal verschijnsel is, met het oog op naschokken die gegenereerd kunnen worden na een zware beving, is deze reeks toch opmerkelijk te noemen. Op deze plek is al langere tijd geen seismische activiteit meer gemeten, en nooit in zulke hoge mate. De bevingen variëren tussen de 4.5 en 5.4 op de schaal van Richter en bevinden zich nagenoeg allemaal op of rond de 10 kilometer diepte

Bab el Mandeb 29.03.2011.
Op dinsdag 29 maart 2011, voordat we naar Sharm el Sheikh zouden reizen stelde ik enkele vragen aan de biotensor.

1.    Heeft de reis naar Sharm el Sheikh te maken met de Sterrenpoort bij Jemen? Ja!
2.    Staat deze reis onder toezicht van de Elohim? Ja!
3.    Heeft dit te maken met de zesde sleutel die Nora van Enoch ontving? Ja!
4.    Resoneert het gezicht op Mars met het gezicht in de Sterrenpoort bij Jemen? Ja!
5.    Is het gezicht op Mars een Sterrenpoort? Ja!
6.    Ben ik een ordonnans? Ja!
7.    Is Sterrenpoort bij Jemen een Enki Poort? Ja!

Om de vragen en antwoorden enigszins te begrijpen komt hier een verklaring.

1. Sharm el Sheikh ligt op één lijn met Bab el Mandeb.
2. We hebben het boek Elohim van Petra Schneider en we weten dat de synchroniciteit hoog is.
3. De 6e sleutel moet een Sterrenpoort activeren waardoor andere poorten zich gemakkelijker laten activeren.
4. Ik noem alleen de naam Peniel, meer zeg ik hier voorlopig niet over.
5. Het gezicht op Mars is een bouwwerk van de Anunnaki, en het is een Poort.
6. Dit komt voort uit regressie sessies die we hebben gedaan.
7. Bab el Mandeb was een belangrijk opslag/overslag plaats voor het goud dat de Anunnaki uit Zuid Afrika naar hun ruimtehavens moesten vervoeren.

Jemen ligt aan de Golf van Aden, waar onder de mom van piratenbestrijding een grote internationale vloot marineschepen is gestationeerd! Zij omsingelen een open Sterrenpoort in de Golf. Zeven mijl diep in de zee, onder de Sterrenpoort van Aden ligt een ontwakend, waarnemend bewustzijn met ontzagwekkende capaciteit, om vrede op deze Aarde te brengen.

De Sterrenpoort die in het nieuws kwam door piraterij is de Bab el Mandeb of Poort der Tranen. Dit is een zeestraat tussen Djibouti op de Hoorn van Afrika en Jemen op het Arabisch Schiereiland. Deze poort is verbonden met het ‘gezicht’ op Mars!

In oktober 2013 publiceerde ik een artikel over Tijd/Ruimte poorten op deze site. Hierna volgt een enkele alinea die volkomen aansluit op het artikel dat je nu leest. De NASA ontdekte verborgen portalen in het magnetische veld van de Aarde. Onze planeet heeft een lange weg afgelegd in wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen.

Mainstream wetenschappers beginnen nieuwe concepten van onze werkelijkheid te ontdekken die de potentie hebben onze perceptie van onze planeet en de buitenaardse existenties die haar eeuwig omvatten te veranderen.

Poort der Tranen.
Er wordt op de alternatieve media steeds vaker gewag gemaakt van valse vlag operaties, De crisis in Jemen is voor mij zo’n cover up voor iets veel groters.
De zeestraat die met de Golf van Aden verbonden is, draagt de veelzeggende naam: “Bab el Mandeb” of "Poort der Tranen". Deze straat ligt tussen Djibouti op de Hoorn van Afrika en Jemen op het Arabische Schiereiland.

Precies waar de ongebruikelijke serie aardbevingen is geregistreerd: tussen Djibouti, Somalië en Jemen! Aan de Afrikaanse kant van die straat ligt een VS marinebasis die Jemen voortdurend bestookt met drones, zogenaamd om de stellingen van Al-Qaeda te bestoken.

Ezra 2:13
Dat is een boek dat, om ons dom te houden, uit de Bijbel verwijderd is.
"Na zeven dagen droomde ik een droom in mijn slaap, en ik zag een wind opstaan uit de zee en al zijn golven opjagen, en ik keek, en zag dat deze wind de vorm van een man/vrouw aannam die uit de zee opstond.

En ik keek opnieuw, en zag dat de man vloog met de wolken van de hemel, en waar hij zijn gezicht heen draaide om te kijken, alles onder zijn blik verschrompelde, en als zijn stem sprak, iedereen die zijn stem hoorde smolt als was in het vuur.
Nadat ik keek zag ik een gigantische menigte mensen die uit alle hoeken van de wereld samenkwam om oorlog te voren tegen de man die uit de zee kwam."

Klinkt dat niet als wat er gebeurt in de Golf van Aden waar oorlogsschepen vanuit alle hoeken van de wereld verzameld zijn om de Sterrenpoort te bewaken die zojuist in dat gebied geopend is?

Ezra gaat door: "Nadat ik gekeken had, zag ik iedereen die samengekomen was oorlog te maken met hem, bang worden, maar toch gingen ze vechten. En kijk, toen hij de toegestroomde massa zag, tilde hij niet zijn hand op en hield hij ook geen speer of ander oorlogswapen vast; maar ik zag alleen hoe hij uit zijn mond een stroom van vuur stuurde, en vanuit zijn lippen een vlammende adem, en vanuit zijn tong een storm van vonken schoot. Toen verwoestte hij de menigte die tegen hem oorlog kwam voeren."

Voor Ezra zal een UFO volkomen onbekend zijn geweest, dus hij beschreef dat als een man die ‘vloog met de wolken van de hemel, en alles onder zijn blik verschrompelde, en als zijn stem sprak, smolt iedereen die zijn stem hoorde als was in het vuur’.

Ezra gaat verder met: "Als jullie een man zien komen vanuit het hart van de zee, dan is het diegene die het Hoogste bewaard heeft al die eeuwen. Hij die zelf zijn schepping aflevert; en hij zal degenen die overblijven leiden. En voor diegenen die wind en vuur en storm uit zijn mond zien komen, terwijl hij geen speer of ander wapen vasthoudt, en toch de toegestroomde massa vernietigt die hem kwam aanvallen, dit is de uitleg.

De Sumerische kleitabletten leren ons dat Enki, de schepper van de mensen, in de Perzische Golf neerkwam. EN.KI betekent Heer van de Aarde, terwijl zijn naam in Babylon Ea, dat vertaald wordt met ‘Hij wiens Huis water is’.

En de dagen komen als het Hoogste zal komen voor diegenen die op Aarde leven. En verduistering van de geest zal over hen komen die op de Aarde dwalen. En zij zullen oorlog tegen elkaar gaan voeren, stad tegen stad, plaats tegen plaats, mens tegen mens en koninkrijk tegen koninkrijk. En als deze dingen gebeuren en jullie de tekenen zien die ik jullie al eerder liet zien, dan zal mijn Zoon geopenbaard worden, die jullie als een man uit de zee zagen komen."

"En als alle naties zijn stem horen, zal elk mens zijn eigen land verlaten en de oorlog die zij tegen elkaar voerden, en een onnoemelijke massa zal zich verzamelen om hem proberen te verwoesten. Maar hij zal op de top van de berg Zion staan. En Zion zal komen en zich manifesteren voor alle mensen en hij zal de massa vernietigen die tegen hem oorlog kwam voeren en hij zal de rechtvaardigen beschermen en hen wonderen laten zien.

Net als niemand kan onderzoeken of weten wat er in de diepten van de zee is of leeft, zo zal niemand op Aarde mijn zoon zien of degenen die bij hem zijn tot het einde der tijden." Zo zal het Zijn!

Poort of Wormhole.
Er zijn aanwijzingen dat onze Galaxis een gigantische wormhole is dat stabiel en bestuurbaar zou zijn. Deze aanwijzingen komen voort uit een hypothese die gepubliceerd werd in ‘Annals of Physics’ op instigatie van de SISSA in Trieste, Italië. SISSA is een Internationale School voor Geavanceerde Studies op het terrein van cognitieve Neurowetenschappen. Het artikel komt voort uit een samenwerking van Indiase, Italiaanse en Amerikaanse wetenschappers.
De publicatie daagt wetenschappers uit om het concept van donkere materie nog zorgvuldiger te overwegen. We geven hierna de alinea die hiertoe uitdaagt.

“Wanneer we de kaart van donkere materie in de Melkweg combineren met het meest recente model van de Oerknal om het Universum te verklaren, en als wij het bestaan van tijd/ruimte tunnels erkennen, zou onze Galaxis werkelijk een van die tunnels kunnen bevatten, en bovendien dat die tunnel net zo groot zou zijn als onze Galaxis zelf!”

Aldus Paolo Salucci, astrofysicus aan de SISSA en expert in donkere materie.

Nu, als Bab el Mandeb rechtstreeks verbonden is met het ‘Gezicht’ op Mars, dan kan de kliek die op Aarde het gebied tussen Djibouti en Jemen beheerst, gebruik maken van de Poort of Wormhole om ogenblikkelijk de afstand te overbruggen. Dan zou die kliek werkelijk de hele planeet kunnen overheersen. Geliefden, de crisis in Jemen heeft niets te maken met religie of politiek op planetair niveau. Dat zijn slechts hefbomen die de leugens moeten maskeren.

Wie aast er dan op de suprematie in dat gebied? Dat zijn partijen die gerelateerd of gehoorzaam zijn aan de rivaliteit tussen Enki en Enlil. We moeten daarvoor heel ver terug in de historie, we moeten weten wat het Gezicht op Mars in deze crisis betekent.

Gezicht op Mars.
Alalu de meedogenloze voormalige koning van Nibiru, vluchtte naar de planeet Aarde nadat hij verslagen werd door Anu, die vervolgens de nieuwe koning werd.
Alalu was de eerste inwoner van Nibiru die op Aarde aankwam zo'n 500.000 jaar geleden. Later arriveerden Anu's zonen Enki (Ea) en Enlil met hun staf om op Aarde goud te delven dat nodig was om de atmosfeer van hun thuisplaneet te herstellen.

De strijd om heerschappij op deze planeet woedt nog steeds voort. Enki/Ea was de eerste zoon van god Anu, maar werd geen erfgenaam. Vanwege de rebellie van Anunnaki die het zware werk in de goudmijnen van Zuid Afrika zat waren, schiep hij een slaaf/arbeider naar de gelijkenis van de Anunnaki goden. Later gaf hij zijn schepping het vermogen tot voortplanting, wat het verhaal van Adam en Eva werd.

Enlil was de tweede zoon uit een halfzuster van Anu en werd erfgenaam. Dat is ook het verhaal van Abraham die eerst Ishmaël kreeg uit Hagar de slavin van Sarah en daarna Isaac uit Sarah, zijn halfzuster. Isaac werd zijn erfgenaam.
Ishmaël is de stamvader van alle Arabieren, en Isaac is de stamvader van alle Kinderen Israëls. Enlil kreeg droeg namen als Jahweh en Jehova…

Nu we het einde van alle cycli binnen cycli ervaren, naderen we ook het begin van alles. Herinner je de Toekomst! Het blijft grappig en veelzeggend dat deel 2 van de serie ‘Back tot the Future’ zich in 2015 afspeelde!

ArjunA – www.assayya.com