Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 februari 2015

Speciale Editie - Een Uur met een Engel - 14 Februari 2015 Aartsengel Michael

Speciale Editie - Een Uur met een Engel -
 14 Februari 2015
Aartsengel Michael
"Is er Vrede op Aarde? Het Antwoord is Ja"
Doorgegeven via Linda Dillon
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een speciale editie van Een Uur met een Engel op deze Valentijnsdag, 14 Februari 2014. Vandaag zullen we spreken over Vrede op de Planeet.
Vandaag zal Linda Dillon Aartsengel Michael Channelen. Steve Beckow zal de vragen stellen en dan zullen we Linda zelf naar voren brengen om zich aan te sluiten bij Steve, Geoffrey West, Suzanne Maresca en ik zelf, Graham Dewyea, en het gehele InLicht Universal Team. We zullen een ronde tafel discussie hebben over wat er meegedeeld werd.
(Cobie: Voor de liefhebbers om deze gehele uitzending te beluisteren, klik hier: http://inlightuniversal.com/)
Wel hallo Steve, welkom.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en dit is een dag ongelijk aan iedere andere. We waren allemaal ook zeer opgewonden terwijl het naderbij kwam. Linda en de rest van het team zullen later een ronde tafel discussie hebben. De luisteraars zullen waarschijnlijk geestdriftig zijn om het nieuws van Aartsengel Michael te horen, dus laat mij direct naar Aartsengel Michael gaan en hem vragen of we wereldvrede bereikt hebben.

Aartsengel Michael: Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws, welkom, welkom mijn geliefde vrienden, broeders en zusters van het blauw, van magenta, van karmijnrood, van goud, van smaragd, van iedere straal. Ik claim jullie als broeder en zuster zoals jullie mij geclaimd hebben.
Ik kom hier deze dag, in jullie expressie, en draag verscheidene hoeden. Ik kom als woordvoerder voor de volledige Raad van Liefde, als afgezant van de Goddelijke Moeder, als gezegende vriend en feestvierder.
Laat ons deze feestviering beginnen. Laat mij jullie uitnodigen om jullie overzichtelijkheid te claimen, en de prachtige blauwe wind van vrede in te ademen, terwijl wij de zege bekendmaken.
Is het de volledigheid van de zege, de rauwe feestviering waar we naar uitkeken en over droomden? Niet helemaal. Maar, lief hart, is er Vrede op Aarde, is er Vrede binnenin en buitenom verankerd? Het antwoord is ja. Enorme, miraculeuze, buitengewone schreden, posities en verankeringen werden volbracht, niet eenvoudig door duizenden of miljoenen maar miljarden.
Nu, ik heb tegen jullie gezegd, zo recent als gisteren, dat dit een glorieuze dag is. Dit is een dag die wij gekozen hebben - ja, met grote uitzondering genomen door het kanaal - (1) maar wij hebben het gekozen omdat het een dag is waar de Liefde op lieve Gaia gevierd wordt. Het is niet louter een dag van romantische Liefde. Het is een dag van heilige vereniging, van Liefde tussen alle wezens, alle vormen van wezens, gezien en ongezien. Het is onze favoriete dag!
Dus, komen wij deze dag om Vrede op Aarde en de verwezenlijkingen te vieren die onze heilige vereniging gewrocht heeft? Ja. Maar wij komen ook om verdere discussie over Vrede te hebben, boven, beneden en er tussenin. Laat ons echter beginnen door jullie te loven, door jullie te bedanken, door onze diepste, ongeveinsde, verenigde-gebied dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.  
Jullie claimen jullie hartbewustzijn, jullie meesterschap, met het voort brengen van de geboorte, niet alleen van Nova Aarde maar ook van jullie zoete zelven. Jullie brengen Nova Wezen voort, het multidimensionale, hartgecentreerde, geïntegreerde, verankerde Vrede-Opzichter, vredesportaal, niet louter van Gaia maar van jullie Universum.
Toen ik tegen u zei, "Vrede is een voorloper; het is een essentieel element voor deze verenigde Ascentie." Jullie hebben me gehoord toen ik van u vroeg om mijn hand te nemen, te lopen, niet alleen met mij maar ook met Raphael en Uriel, Jophiel, de Moeder, Yeshua, Maitreya, de Boeddha. Jullie hebben niet louter en eenvoudig naar mij geluisterd, jullie hebben "Ja" gezegd. Vaak hebben wij gesproken van de kracht van "nee", iets dat jullie moesten leren, maar allerliefste engelen, jullie hebben niet ook louter geleerd maar ook de kracht van "Ja" verklaard en omhelsd.
Nu zeggen jullie tegen mij, en ik kan jullie allemaal horen, "Alsjeblieft, Michael, spreek niet eenvoudig op een esoterische manier." Wat verwacht je van een Aartsengel, mijn vriend?
SB: (met plezier tussenbeide komend) We laten u er niet zo gemakkelijk vanaf komen. Wij willen details, Aartsengel Michael, alsjeblieft, van wat wij bereikt hebben.
Dank u wel.
AEM: En ik heb tegen jullie gezegd, terwijl wij begonnen met deze samenvoegende onderneming, de meest gewelddadige oorlog, de meest moeilijke wapenstilstand, de meest moeilijke onderneming, is allereerst de oorlog die binnenin jullie harten woedt. Welnu, dat is niet de eindstreep, maar het moet altijd het startpunt zijn omdat als er nog steeds oorlog binnenin u raast, hoe bereik je dan Vrede op de planeet?
En ik bedoel niet eenvoudig de afwezigheid van oorlog, van geweld, van geweervuur, van bommen die vallen, of verhitte strijd. Ik bedoel de Vrede van het hart, de vriendelijkheid, de zachtheid, de consideratie, de cocreatie, het verenigde hart. Dit is niet mogelijk als de oorlog nog steeds binnenin jullie raast en de meesten van jullie, velen van jullie hebben geluisterd naar die opmerking en jullie hebben de vrijlating van die oorlog toegestaan, van deze gevoelens van afwijzing, van angst, van twijfel.
Hebben wij jullie gevraagd om in hoop en geloof en vertrouwen te lopen? Ja, maar ons verzoek aan jullie is zelfs meer dan dat en het is meer dan dat geweest. Wij hebben jullie gevraagd voort te gaan, niet alleen met onversaagdheid maar ook met zekerheid.
Dat is een enorme uitdaging geweest en ik zeg dat niet met wat voor graad van oordeel dan ook. Tamelijk het tegendeel. Jullie hebben losgelaten en jullie innerlijke vrede meer diepgaand dan ooit tevoren opgeëist.
En reflecteert het buitenwaarts in familiegeweld, geslachtsongelijkheid, financieel geweld, waar jullie aan denken als het nationale gewapende conflict? Het antwoord is ja. Welnu, hebben jullie het volledige bewijs ervan gezien. Nog niet, maar het is begonnen. Toen wij begonnen met ons werk van cocreatie met de regen, (voor regen in Califonia) deed het zich toen onmiddellijk voor? Nee. Maar, deed het zich genoeg voor om jullie aan te moedigen door te blijven gaan? Ja.
Dus, zijn wij hier om Vrede op Aarde te verkondigen deze dag? Dat zijn wij zeer zeker, binnen en buiten de tijd, in jullie tijd in de gestalte, en binnenin en buitenom. Dus jullie zeggen tegen mij, "Wel Michael, wat werd er feitelijk bereikt?" Wat er zich voordoet in het Europeaanse front, ja, in de Oekraïne, met de Russen, dit is niet louter een staakt-het-vuren, niet louter slechts een economische, politieke beweging. Het is een olijftak en het wordt door de lieve duif van Vrede afgeleverd.
Welnu, noem ik Mr. Putin de duif van Vrede? Nee. Maar wat demonstreert dit? Wat laat het jullie zien? Wat wordt er naar de voorgrond gebracht? Dat een wezen, een man, die onophoudelijk be/veroordeeld wordt, een ruwe werkelijkheid, hij werd ge/beoordeeld, hij werd ondeugdelijk bevonden en voor sommigen is hij de held geweest.
Dus hij heeft aan beide zijden van het hek gereden. Hij heeft de zwarte hoed en de witte hoed gedragen, en dit is allemaal in het oordeel van de mensheid, niet van ons.
Wat dit demonstreert? Jullie mogen in jullie mentale lichaam denken dat het aldus onwaarschijnlijk is dat Vrede naar voren kan gaan wanneer het al daar direct voor jullie is. De motiveringen die jullie hieraan toekennen zijn jullie keuze.
De redenen die jullie sterren broeders en zusters en wij hieraan toekennen is de verankering van het weten dat conflict, geweld, haat, hebzucht, bloedlust onacceptabel is en dat het niet werkt.
Jullie zijn al in de hogere dimensionaliteit en dat soort van energie kan niet bestaan. Wij roepen op voor een staakt-het-vuren rondom de gehele wereldbol heen en er wordt naar ons geluisterd. Wij hebben benaderd en werden gehoord, niet als het engelachtige rijk, niet alleen als de Meester Mohammed, maar op een menselijk niveau zijn er discussies geweest met het leiderschap en de troepen van ISIS en zij gaan door te horen wat er meegedeeld en wat er naar voren gebracht wordt.
Dus, jullie zien dit in alle rijken, alle werkelijkheden. Nu lieve Steve, waar wens je te beginnen?
SB: Wel, Heer, Er zijn zoveel vragen … Ik zou graag willen weten wat dit betekent, met andere woorden, wat er ook maar gebeurd is nu, tot aan dit punt; wat betekent dit voor de burgers van Burma, de vrouwen van Darfur, en de mensen die rondom de wereld in seksuele slavernij zijn? Waar, van wat u gezegd heeft, kunnen zij bestaansmiddelen en aanmoediging van krijgen, alstublieft.
AEM: Wij omvatten ook de vrouwen en kinderen die uit hun woningen gebombardeerd worden en wiens levenspartners, man en vrouw, uiteengereden of vermoord of beide worden. Vaak hebben zij gevoeld dat de enige hoop was door te smeken en te bidden.
Dus, wat betekent dit in een praktische betekenis? Er is een verandering van mening geweest. Er is een verandering van bewustzijn geweest dat zich zeer vlug in de harten en geesten en acties, fysieke acties verankert van aanvallers van iedere soort.
Welnu, hoe is dit gebeurd? Zijn wij ijverig geweest met het doen van ons aandeel? Ja. Maar dat is niet waarvoor wij kwamen om te vieren. Wat wij kwamen vieren was het aandeel dat jullie ook naar de voorgrond gebracht hebben, dat door jullie energetisch delen, door jullie hart te delen, door de verschuiving in jullie gebied, het menselijke gebied, het collectieve gebied ook verschoven is.
Dus in praktische termen: de aanvallers leggen hun wapens neer, ofwel zij messen zijn, of hakmessen of geweren. En zij leggen deze niet neer omdat er een opdracht van hogerhand is of een maatschappelijke eis. De maatschappelijke eis is een eis van jullie energiegebied, dat zegt, "Wij hebben Genoeg gehad!" en jullie hebben dit luid en duidelijk verkondigd.
Welnu, is het onmiddellijk geweest, de manier waarop we het gehoopt hadden? Nee, maar het is onderweg. En als je tegen mij zegt, "Wel Michael, dat is niet voldoende, dat is niet genoeg. Ik voel me perplex, verraden, in de steek gelaten." Dan zeg ik tegen jou, "Wend je af en laat dit gevoel van desillusie, wat jouw kernkwestie is, laat het ontbinden. Laat ons esoterisch, spiritueel, en op een ongeziene manier dit uit jou verwijderen en dat je naar ons en naar je heilige zelf terug mag keren."
Wanneer wij zeggen, voor zowel de aanvaller als de vredestichter, de vrede-schepper, dat dit een tijd is van voort door te gaan in zekerheid, bedoelen wij precies dat. De focus dat wij, in onze heilige partnerschap, voortgebracht hebben is een duidelijke demonstratie van wat mogelijk is.
Welnu, ben de waarnemer maar stop niet - wij smeken jullie, het volledige Gezelschap van de Hemel smeekt jullie - stop niet. Dat zou zijn om je af te wenden van de cocreatie en de Liefde, de heilige vereniging die wij gesmeed hebben.
Maar om je vraag te beantwoorden, het betekent dat deze gevoelens van haat, van irrationele agressie, of het nu gebaseerd is op 20,000 jaren vanaf nu of 20,000 jaren geleden, worden vrijgelaten, geëlimineerd, ontbonden. En dat is de sleutel voor Vrede, Dus, vieren wij feest? Ja.
[Hoort hij hier dat ik mijn microfoon aanzet?] Kom naar voren. Ik luister.
SB: Oké, dank u wel, Aartsengel Michael. U heeft zeker erkend dat het Gezelschap van de Hemel enige zeer spectaculaire uitspraken gemaakt heeft zoals, bijvoorbeeld, dat een zwaard opgetild om iemand te onthoofden eenvoudig zou desintegreren. Wanneer is het dat, sprekend in algemene termen natuurlijk, dat wij dit soort van opmerkelijke demonstraties zullen zien van het Gezelschap van de Hemel en de Goddelijke Moeder, demonstraties die aldus een impact op zoveel mensen in de wereld zullen hebben die bewogen worden dit soort dingen?
Weliswaar is het niet voor ons lichtwerkers dat deze dingen gedaan worden. Wij zijn toegewijd aan de wereldvrede en wij zijn daarmee aan het werk, maar er zijn andere mensen die dat soort dingen willen zien en echt bewogen en aangeraakt zullen zijn en hun ogen zullen opengaan, zogezegd. Wanneer kunnen we deze dingen van opzienbarende demonstraties verwachten?
AEM: Wat je echt aan mij vraagt, dierbare vriend, is "Wanneer zullen dergelijke dingen gefilmd en gerapporteerd worden?"
SB: Nou ja, zij zouden dat moeten worden.
AEM: Ja, omdat wat er met diegenen gebeurt die de bedrijvers van geweld zijn, wanneer dergelijke voorvallen als de desintegratie, emotioneel en materieel, van een lemmet van een zwaard in naar ploegscharen gebeurt, denk je dan echt, in termen van het blijven behouden van hun gewenste karakter/rol dat zij het zullen adverteren? Nee, dat zullen zij niet. Is het al begonnen? Ja, dat is het. Dus wat je echt zegt is, "Wanneer zullen reporters…."
SB: Nee, ik zeg dat noodzakelijkerwijze niet. Ik ben bereid uw verklaring te accepteren dat het gebeurt, maar er zijn mensen die dat niet zouden en voor hen is wat u zegt accuraat.
Maar wat anders is er aan het gebeuren, Heer? Geef ons enig idee van wat er gaande geweest is gedurende de weken. Mohammed is hier aan het werk geweest, neem ik aan, hij is voor mensen verschenen of zij hebben hem in de innerlijke kamer gehoord. Wat is er gaande geweest?  
AEM: Wij die de Aartsengelen zijn hebben ons laten zien, specifiek aan diegenen van deze groep die jullie ISIS noemen (2) omdat, laat ons de feiten onder ogen komen, in termen van waargenomen bedreiging en feitelijke dreiging, dit een groep is die nogal opstandig is, zullen wij zeggen, omdat dat een verklaring is die jullie begrijpen.
Wij, de Aartsengelen, hebben niet alleen maar, niet slechts in toenemende mate met het leiderschap gewerkt maar met al deze wezens, door aan hen te verschijnen en één van de redenen, die tot … Wel, ik zal niet op mezelf vooruit lopen … is dat er een geloofsysteem en een acceptatie is van het zien van ons en het accepteren van de boodschap van ons dat geweld en omwegen, omdat je het nooit wat dan ook meer kunt noemen dan dat, op moeten houden. Welnu, is onze energie en onze taal en onze kracht en onze, niet verwijdering van de vrije wil maar zeer zeker onze overlichting, sterk geweest? Ja, dat is het. (3)
De profeet Mohammed is de profeet van de Vrede (4) en te velen, in alle culturen, zijn dit vergeten. Mohammed heeft gesproken in, wat jullie zouden noemen en precies zo genoemd hebben, de innerlijke kamer maar ook heeft hij in de oren gesproken, in het hoofd en in het hart van diegenen die betrokken zijn in dit geweld. En er zijn verscheidene, niet velen, maar verscheidene in het leiderschap dat Mohammed overlicht heeft en waar hij tegen gesproken heeft in wat jullie zouden noemen een geestverschijning.
Nu, de reden - omdat wij weten dat jullie naar verklaringen kijken, dus zullen wij hen geven - dat wij aan jullie gesuggereerd hebben om Vrede over de gehele planeet heen uit te sturen, maar ISIS aan ons over te laten was dat de dreiging van gevaar en de omvang van die energie dusdanig was dat het een, kunnen wij zeggen, sterkere duw nodig had.
Jullie sterren broeders en zusters hebben een grote hoeveelheid aan technologie gebruikt en hebben zich - ja troepen op de grond - in die groep vermengd. Oh, jullie denken dat zij [ISIS] zo nauwsluitend zijn, in termen van wie er betrokken is in hun strijdmacht. Dierbaren, het is zo met het volk verbonden en uitgebreid dat de sterrenwezens geen moeilijkheden hebben om zich onder/tussen hen in te bewegen.
Zij hebben ook hun schilden gebruikt om, zullen wij zeggen, het militaire wapentuig aan te passen. Deze wezens werden niet toegestaan, en dit is in verwijzing naar Gaia, om te verkrijgen, in jullie termen, "wapens van massa vernietiging". Het is niet simpelweg voor redenen van persoonlijke voorkeur dat zij doorgaan om zwaarden en geweren te gebruiken, maar dat zal ook veranderen. (5)
SB: Wat aangaande tanks, Heer? Wat aangaande de grotere wapens die ISIS heeft? Zijn zij onbruikbaar?
AEM: Niet helemaal. Worden zij aangepast? Ja.
SB: Aangepast. Een zeer interessant woord. Heer, ik moet verder gaan ben ik bang, Wat ik graag zou willen weten van u is wat de impact is van wat er gebeurd is, of niet gebeurd is, aangaande de Reval omdat dat is wanneer Lichtwerkers echt op eigen kracht aan het werk kunnen gaan.
U zei enige tijd geleden dat het in afwachting van Vrede met de rebellen van de Oekraïne en ISIS en Al Qaeda was. Gaat de Reval voorwaarts op wat voor manier dan ook als een resultaat van wat er tot dusverre gebeurd is, of zijn we nog steeds in afwachting voor ons signaal om echt aan het werk te beginnen te gaan op deze planeet?
AEM: Jullie zijn al begonnen. Mijn dierbaren, alsjeblieft hoor wat ik te zeggen heb. Jullie zijn al begonnen met aan het werk te gaan.
Welnu, laat mij deze term zeer zorgvuldig gebruiken zodat er geen misverstand is. De herwaardering van valuta's, van de financiële systemen van maatschappijen, is al begonnen. Nu, wat jij zegt is en wat ik herhaaldelijk gezegd heb, hoe zou je zo een dramatische verschuiving kunnen hebben terwijl er een afwezigheid van Vrede is? Dat zou schadelijk zijn voor iedere betrokkene.
Stelt dit het podium op voor een herwaardering van de financiële systemen zodat er een grotere gelijkheid dwars over lieve Gaia is? Ja dat doet het, dus blijf doorgaan.
SB: Prima. En dat zullen we zeer zeker. Wij zijn toegewijde Lichtwerkers, Heer. We weten allemaal dat we meer meester worden dus zullen wij voorwaarts blijven gaan.
Wij zijn zeer gelukkig/blij dat we in deze plaats aangekomen zijn waar Vrede, naar het ernaar uitziet, neergedaald is op de Oekraïne en dat het Gezelschap van de Hemel aan ISIS gewerkt heeft en waarschijnlijk ook Al Qaeda, dus, wij gaan voorwaarts. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen, Heer, voordat we overgaan naar de ronde tafel?
AEM: Ja. Allereerst wij werken niet eenvoudig aan ISIS. Wij werken ook aan Israel en Palestina. We roepen op voor de beëindiging van de oorlog in Pakistan, Afghanistan, Somalië, Syrië. Wij werken met jullie allemaal over deze wereldbol en verre daaraan voorbij.
Maar wat ik echt wens te zeggen met het brengen van dit deel van onze feestviering tot een afsluiting is slechts dat, toen ik tegen jullie zei dat ik deze dag, niet alleen uit naam van de Moeder maar ook uit naam van de volledige Raad van Liefde kom, ben ik gekomen om te zeggen, "Gefeliciteerd. Taak goed uitgevoerd. Wij houden van jullie.Laten we feesten!"
SB: Ik wenste dat het InLicht Universele Team in dezelfde stad woonde en we zouden kunnen feesten. We zouden via Skype moeten feesten.
Heer, heel veel dank voor het hier komen vandaag om ons te vertellen van de gedeeltelijke [maar belangrijke] vooruitgang die we gemaakt hebben. We hebben Vrede zien neerdalen in de Oekraïne en we weten dat jullie met ISIS en Al Qaeda werken om hen terug te brengen uit de grenzeloze diepte waar zij op af stevenden. En we zullen zeer spoedig weer met elkaar spreken. Dank u wel voor het komen vandaag.
AEM: Graag gedaan, mijn geliefden, en ga in Vrede en weet dat wij in partnerschap met jullie zijn.
SB: Ja Heer. Dank u wel.
AEM: Jullie worden gewaardeerd.
SB: Net zoals u. Dank u wel. En nu wil ik het graag terug aan jou overgeven, Graham, voor de ronde tafel.
Voetnoten
(1) Linda heeft een overeenkomst met de Raad van Liefde om geen datums te bespreken.
(2) Dit is wat AEM mij een maand geleden vertelde dat het Gezelschap van de Hemel zou doen: de Aartsengelen en Mohammed zouden verschijnen aan vijandige strijdkrachten om hen te overtuigen om de wapenen neer te leggen.
(3) Het zien verschijnen van een Aartsengel voor je moet een sterke motivator zijn.
(4) Jihad refereerde bijvoorbeeld naar de oorlog binnenin tegen iemands eigen gebreken en onjuiste overtuigingen.
(5) Dus wapens worden gedegradeerd of er wordt ingegrepen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
© 2015 Council of Love