Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 februari 2015

Oth: Jullie unieke kosmische verbindingen. Ellen Rauh / Geplaatst: 6 februari 2015

Oth:
 Jullie unieke kosmische verbindingen.
Ellen Rauh / Geplaatst: 6 februari 2015 / 

Oth, de meester van de Galaxy.
Wat wij bedoelen met the Galaxy, is een hele sfeer. Ik noem mezelf in jullie termen een soort manager in een groot evolutieproces, waar vele sferen, vele planeten, waaronder de Aarde, bij betrokken zijn.

Alles heeft te maken met elkaar. Als je kijkt naar jullie lichamen, wat een enorm ingewikkelde constructies dat zijn en hoe één cel een verwoesting teweeg kan brengen in het geheel van je lichaam. Zo kan één planeet of één element in de kosmos verwoesting teweegbrengen in het grote geheel. Ik ben een soort manager, het is niet van mij maar ik heb wel een zekere verantwoordelijkheid. Veel moet bijgestuurd en gedelegeerd worden. Geen enkele sfeer, geen enkele planeet is meer waard dan de andere. Het gaat om de vrede in het grote geheel, elk in zijn unieke eigenheid.

Mijn grote wens - en niet alleen van mij - is dat er meer harmonie en evenwicht komen op de Aarde, omdat dit een uitstraling heeft naar het grote geheel. Weet dat niet alleen de Aarde in chaos verkeert. Op het moment van een grote evolutie, waar al zeer lang voorbereidend werk aan vooraf is gegaan, is het zeer belangrijk dat de goeie timing als het ware gecontroleerd wordt. Net als op Aarde, als sommige mensen zich de macht zouden aanmeten en krachten zouden gaan gebruiken waar de Aarde en de mensheid nog niet aan toe zijn, zou dit grote chaos teweeg kunnen brengen.

Aangesloten op een ander voltage

Wij hadden het reeds over het nieuwe netwerk, wat volledig en compleet af is. Velen zijn nog niet aangesloten en je kunt het vergelijken met een ander voltage, veel moet bijgestuurd en bijgewerkt worden. Jullie DNA moet aangepast worden, jullie botstructuur – zeer belangrijk – moet bijgesteld worden. Dan komen de spieren en doordat het DNA veranderd wordt, meerdere delen geactiveerd worden, komt er een groter deel in jullie hersenen vrij om te gebruiken. Als jullie delen eerder zouden gaan gebruiken, zou je er nooit de volle verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, vandaar dat het zo langzaam lijkt te gaan.

Elk van jullie hier aanwezig weet vanbinnen dat er veel meer mogelijkheden zijn. Die zijn er ook en die komen ook. Er zijn er bij die al volledig klaar zijn maar de rest is nog niet klaar. Vaak wordt jullie geduld op de proef gesteld. Dat is het nadeel van je unieke verbinding. Jij weet het al, maar het gebeurt niet. Dan zou je vertrouwen wel eens kunnen gaan wankelen. 

Maar het is verbazend dat jullie toch door blijven gaan. Je weet iets, je weet dat het kan en het gebeurt niet. Ligt het aan jou, ligt het aan de omgeving of ligt het aan de leiding? Is er wel leiding? Al die vragen, al die twijfels en toch blijf je maar doorgaan. Al zou jij afhaken, jouw leiding gaat verder en zo lijkt het soms dat je een hele periode niet meedoet, maar het wil alleen maar zeggen dat je niet bewust meedoet, je doet wel degelijk mee.

Je leert het toch, of je nu je best doet of niet
Een baby evolueert, leert lopen, leert praten, leert allerlei gedragscodes kennen die te maken hebben met het leven op Aarde – maar onbewust –. Zo zijn jullie allen in een leerproces bezig. Maar lieve mensen, maak het niet zo zwaar. Je leert het toch, of je nu je best doet of niet.

Wat je moet weten, welke vaardigheden jij nodig hebt, je zult ze hebben. Je wordt er in getraind. Maar spelenderwijs kun je ook zeer veel leren. Het is algemeen bekend dat baby’s en kinderen meer kennis vergaren als het speels aangebracht wordt. Waarom zou dat voor jullie niet meer gelden?

Voel je, als het over spirituele begrippen gaat, als het over zielsverbindingen gaat, als een kind. Laat jouw spirituele ouders, laat jouw spirituele leermeesters maar geduld hebben met jou en zij hebben meer geduld dan jij kunt vermoeden. Maar dan moet je wel afleren om te denken dat spelen niet serieus is. Spelen kan zeer serieus zijn. Het gaat erom wat je leert en niet hoe je het leert. Ga meer en meer genieten van de mooie dingen om je heen. Verzamel mooie dingen om je heen, wees je bewust van de natuur, wees je bewust van al die onverwachte wendingen die vaak alleen maar tot doel hebben dat jij vreugde kunt beleven. Drijf mee en geniet van de verrassingen. Deze verrassingen kunnen alleen maar tot jou komen, je kunt je er alleen maar van bewust zijn als jij relaxed loopt. Word niet te actief, blijf ontspannen in wat je ook doet en dan zal jij je bewust zijn van al die kleine verrassingen die steeds overal gebeuren. Het maakt het leven zoveel aangenamer.

Kijk naar de bloemen die gewoon mooi staan te zijn, of je nu kijkt of niet. Elk van jullie is een unieke bloem. Het enige wat je moet doen is bloeien. Kijk naar de mensen om je heen, kijk naar de baby’s die geboren worden, wat een schoonheid er op de Aarde rondloopt. Word een bloem en je wordt een toevoeging aan de menselijke natuur.

De mensheid optillen naar een lichtere dimensie

Meer en meer zal de mensheid deel uit gaan maken en versmelten met de natuur, zonder je eigenheid als mens te verliezen. Jullie worden unieke zaden in de natuur. Minder en minder zullen jullie het gevoel hebben – als je er voor open staat – dat je in actie komt, het enige wat je zou moeten voelen, is dat je stroomt en dat je beweegt, maar niet meer zwoegen. Als je gaat zwoegen, verlies je je schoonheid. Verzorg jezelf, maak je mooi en voel je mooi. Dan til je de mensheid op naar een lichtere dimensie.

Er is veel aan het gebeuren in de natuur en met de hele planeet Aarde. Vanuit de diepste kern van de Aarde borrelen subtiele energieën naar boven omdat de sfeer rond de Aarde er nu rijp voor is. Daardoor worden er ook gevoeligere kinderen geboren. Of je ze nu Indigokinderen noemt of Kristalkinderen, het maakt niet uit. Vele baby’s worden nu geboren en zijn supergevoelig. Deze zielen zijn er altijd geweest, maar de Aarde was te zwaar voor deze kwetsbare zielen. Zie het als een compliment dat deze zielen nu op de Aarde kunnen vertoeven. Dit is mede dankzij jullie en velen met jullie.

Hoe meer mensen de subtiele energieën voeden, hoe meer subtiele mensen er zullen komen. Zelfs de natuur gaat reageren, de dieren gaan reageren en de bomen en noem maar op.

Schrik niet als zeer grillige bergen die er hard uit zien, zullen verzachten, zullen afronden. Meer en meer grillige vormen zullen verdwijnen omdat zij een grillige spitse energie verspreiden. Alles zal ronder en zachter worden, net als jullie. Kijk naar mensen die leven volgens innerlijke waarden, wat een zachtere energie zij verspreiden.

Hoe meer mensen dit gaan verspreiden, hoe groter het netwerk van subtiele energie zal zijn. Zo zal je merken dat elk van jullie zeer waardevol is. Laat het je doel zijn om zachte subtiele energie te verspreiden, dan doe je de Aarde en de hele kosmos een enorm plezier. Dat is milieubewustzijn, niet alleen voor de Aarde, maar voor het groter geheel.

Weet dat er tegelijkertijd, terwijl de Aarde in evolutie is, op vele planeten evolutie is en het is een wisselwerking. Jullie steunen deze planeten en deze planeten steunen jullie.

Er zullen nog meerdere planeten in jullie zicht komen die er altijd al geweest zijn maar die verborgen waren achter een mist. Meer en meer mist zal er optrekken, zodat er meer en meer zichtbaar wordt en binnen nu en een tijdspanne van vijftig jaar zullen zeer veel mensen in staat zijn om wat nu onzichtbaar is, te zien. Weet dat dit er altijd geweest is, maar dat jullie het niet zagen. Je zult andere insecten ontdekken, andere bloemen en andere wezens, die hier altijd al waren.

Vele subtiele wezens die op Aarde vertoeven, zien meer af dan jullie mensen. Ze zijn kwetsbaarder en daardoor worden ze zwaarder getroffen door de zware agressieve energieën die mensen, dieren en de natuur verspreiden.

Weet dat jullie niet alleen verantwoordelijk zijn voor de Aarde. Ook de dieren, ook de planten en alle elementen zijn belangrijk. Ook zij veranderen van uitstraling. Het is een misvatting dat jullie mensen de evolutie van de Aarde alleen beïnvloeden. Er zijn zoveel meer factoren die hier aan meewerken. Maar hoe meer mensen bereid zijn om bewust te kiezen voor een warmere subtielere uitstraling, hoe vlugger er harmonie zal komen, waar je ook bent en wat je ook doet.

Weet dat het totaal niet belangrijk is wat je doet maar wel hoe je het doet. Welke energie verspreid jij door een bepaalde handeling? Vandaar dat wij zo vaak zeggen: doe dat werk wat je graag doet, alle handelingen die je verricht met plezier en met een soort warme voldoening, innerlijke vrede. Daardoor verspreid jij deze zachte energie.

Alles wat je meegemaakt hebt aan ellende, heb je niet voor niets meegemaakt. Op het moment dat jij er voor kiest om warmte en liefde uit te stralen, zal jij die mensen bereiken die in soortgelijke situaties vertoefd hebben. Zo zou het wel eens zeer nuttig kunnen zijn geweest dat jij bepaalde situaties meegemaakt hebt. Want daardoor ben jij verbonden met alle mensen over de gehele Aarde – en je kunt het je niet voorstellen hoeveel het er zijn – die zo’n situatie meegemaakt hebben. Ga dan maar na bij hoeveel netwerken jij als enkeling betrokken bent. Als jij je gesteund voelt en in staat voelt om te vergeven, weet dat jij op dat moment gesteund wordt door vele menselijke wezens die deze situaties geneutraliseerd hebben. Zo is elk van jullie een pion op het bord en zeer belangrijk: hoe meer jij meegemaakt hebt, met hoe meer jij in vrede kunt leven, met hoe meer netwerken jij verbonden bent.

Elk van jullie is een energetische wandelende multinational met allerlei takken waar je je niet bewust van bent. Als jullie maar een glimp zouden kunnen zien van alle verbindingen die jullie als mens en als ziel hebben, zou je duizelen en weet dat vele van deze netwerken zeer veel van jou houden omdat jij precies datgene doet of precies datgene meemaakt waar zij door gevoed worden. Weet dat je vaker gevoed wordt door jouw netwerk dan dat jij het netwerk voedt en dat is oké.

Voel je dus vrij, voel je gedragen en als jij een moment meemaakt van moedeloosheid, van twijfel of noem maar op, weet dan dat je op dat moment gedragen wordt door enorm veel netwerken die jou stimuleren om er doorheen te gaan, want jouw ervaring is belangrijk voor het grote geheel.

Ervaar allemaal jullie unieke verbinding.

En ervaar dan tegelijkertijd hoe jouw unieke verbinding verbonden is met zeer veel netwerken en met een hogere verbinding.

Zoals jullie lichamelijke hart klopt, om die miljoenen cellen in je lichaam te voeden en in leven te houden, zo leef jij als energie om miljoenen delen, verbindingen te voeden.

Laat dus al je dagelijkse beslommeringen nietig zijn in vergelijking met het grote geheel en als het je zwaar aanvoelt, laat je dan dragen, laat je steunen, maar jij alleen moet er doorheen voor het grote geheel. 

Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)