Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 februari 2015

Mary Magdalene "Leren om Ziekte te Begrijpen" 11 Februari 2015 / Pamela Kribbe

Mary Magdalene
"Leren om Ziekte te Begrijpen"
11 Februari 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, ik ben hier gevuld met respect voor het pad waar jullie op zijn. Ik ben Mary Magdalene, en ik ben ook op Aarde in een aards lichaam geweest. Ik heb de verwarring ervaren, de emotie, en de duisternis welke in een menselijk leven aanwezig kan zijn. Ik heb ook het Licht ervaren, die momenten van inzicht en diepe extase, omdat ik de aanwezigheid van mijn ziel bespeurde, en die ervaring tilde me uit de verwarring vandaan, en weg van de eenzaamheid van het aardse leven.
Dit heen en weer gaan tussen licht en donker is karakteristiek voor het menselijk zijn. Het is ook de reden van het aardse leven om deze tegengestelden te leren kennen en te respecteren welke zich beide voordoen in jullie zelf en in de wereld. Het Licht, alsook de duisternis, dragen schatten binnenin hen. Vanuit het perspectief van eenheid, dat wat de dualiteit van het aardse leven transcendeert, is er geen conflict tussen licht en donker; er is alleen de dynamiek tussen deze twee tegengestelden.

Door de duisternis, daal je af in/naar dieptes die alleen mogelijk zijn te ervaren terwijl je in een menselijk lichaam bent, met de gedachten en de emoties van een menselijk wezen. Vanuit deze dieptes, kan een Licht geboren worden dat iets nieuws aan de Schepping, aan het Universum en aan de Kosmos toevoegt. Wat je doet terwijl hier op de Aarde is specifiek waardevol. Om verscheurd te zijn tussen gevoelens van pijn, eenzaamheid, en verwarring, en extase, lichtheid en vreugde maakt deel uit van het zijn in het aardse rijk van de dualiteit. Accepteer die eb en vloed, omdat door dit aldus te doen je het leven zoveel lichter maakt.
Je vecht zeer vaak tegen deze golven, omdat je het gevoel van ellendig zijn wilt vermijden en om zo snel als mogelijk is terug te keren naar de lichte pool. Maar vanuit die weerstand tegen de duisternis komt er een kunstmatige afscheiding tussen licht en duister, tussen goed en slecht. Zij worden tegengestelden: licht is goed, donker is slecht, maar die tegenstelling creëert een dualiteit welke onjuist, onwaar is. Duistere emoties hebben ook waarde en dragen betekenisvolle boodschappen. Licht alleen is niet genoeg. De duisternis representeert enorme kracht, omdat van daaruit de mogelijkheid komt om een onafhankelijk zelf te zijn die keuzes en beslissingen maakt, nieuwe dingen verkend, in kracht en zelfbesef groeit. De hele evolutie van je ziel is afhankelijk van de kennis die jij van de duisternis hebt, aldus je ermee kunt samenwerken en het kunt transformeren.
Dat wordt zeer duidelijk wanneer je te maken hebt met ziekte, met fysieke symptomen die jouw alledaagse leven en gewoontes ontregelen en omverwerpen. De aanwezigheid van deze symptomen forceren jou om een duik in de duisternis te nemen, omdat onder de pijn en het fysieke niveau van de ziekte een heel reservoir van emoties ligt dat gezien wil worden, dat gedurende de één of andere hoeveelheid aan tijd onderdrukt werd. Het zijn deze stemmen in de duisternis die vaak naar boven willen komen door ziekte. Echter, omdat jij, door je opvoeding en maatschappij, zoveel vooroordeel met je meegenomen hebt over goed en slecht, wat wel of niet mag, onderdruk je de boodschappen van de ziekte, en focus jij je vaak op het fysieke niveau, dat is te zeggen de externe aspecten van de ziekte.
Ik nodig jullie uit om meer diepgaand naar de ziekte te kijken, en op een manier dat ermee begint om alle oordelen over slecht en goed stop te zetten, welke echt nadelig zijn voor het innerlijke onderzoek: de verkenning van jezelf. Ziekte is niet slecht in een morele betekenis. Het is, natuurlijk, vervelend, ongemakkelijk, pijnlijk en in dat licht, is het natuurlijk dat je naar harmonie en gezondheid verlangt, maar de ziekte op zichzelf is niet slecht. Het is het eindresultaat van een innerlijk proces, en een dynamiek tussen onderdrukken en gezien willen worden, en die dynamiek maakt zichzelf bekend via het lichaam.
Zie je lichaam als een zeer zuiver instrument. Terwijl je hoofd vol van morele oordelen is over goed en slecht, blijft het lichaam daartoe extern. Het lichaam komt voor, en is buiten, het rijk van oordeel en moraliteit. Dat op zichzelf is een wonder; het lichaam zal niet verstrikt raken door, en zich bezig houden met, de stemmen van vooroordeel, angst, en moraliteit. In deze betekenis, is het lichaam het meest zuivere instrument dat tot jouw beschikking staat in het hier en nu.
Beschouw het lichaam niet slechts als een fysiek ding, als slechts een brok materie, maar als een veel meer complexe manifestatie of een complex fenomeen. Het lichaam is allereerst een energiegebied. Voel jezelf vanaf je hoofd naar je tenen, zelfs terwijl je nu hier zit. Ben bewust van de kroon van je hoofd, en je voeten en tenen, en voel dat er een allesomvattend gebied rondom jou heen is. Dat gebied houdt niet op bij de oppervlakte van je lichaam, het breidt verder naar buiten uit, en is groter dan je lichaam.
Dit gebied waar ik over spreek, jouw energiegebied, is zeer innig verwant aan de cellen en organen welke je lichaam op het fysieke niveau opmaken. Het lichaam en het gebied zijn diepgaand verstrengeld; de één bestaat niet zonder de ander. Voel het levende gebied in en rondom je heen, en verbind je ermee. Adem in je buik en ontspan. Dit gebied bevat waarheid over jou en het is zo intiem, dat het jou doordringt en omringt, en toch kan je er vaak niet bij komen omdat je gedachten handelen als een barrière die je weghoudt van de impulsen en signalen, de waarheid van je lichaam.
Die barrière van gedachten is samengesteld van oordelen, regels en hoe de dingen zouden moeten zijn, wat toegestaan is en wat niet. Deze barrière werkt zoals een snijdend zwaard, omdat het je ervaringen en gevoelens in kaders verdeelt, en de vloeiende stroom, de eenheid van het geheel raakt verbroken en gefragmenteerd. Probeer het gebied te voelen zonder erover na te denken; sta het eenvoudig toe daar te zijn. Zeg "hallo" tegen je lichaam, tegen het geavanceerde en fijn-afgestemde gebied van energie dat het is. Jouw ziel is net zo aanwezig in dit gebeid als dat het in de fysieke cellen van je hart, je organen, je bloed is en zij zijn allemaal intiem aan elkaar gelinkt. Wat jou ontkoppelt van dit levende gebied zijn je gedachten, welke scheiden en oordelen. Laat dit nu los door jezelf te verwelkomen. Ga tegen al deze eeuwenoude vooraannames/vooroordelen in door "ja" te zeggen tegen je hart, tegen je buik, tegen alle emoties die je binnenin jezelf draagt, het zogenoemde goede en slechte, en zie hen als een geheel. Ben in jezelf vrij! Neem aan dat alles dat in dit gebied in leven en hier is goed en welkom is, en waarde heeft.
Verbeeld je dat je de randen van dit gebied opzoekt met je bewustzijn. Zie of je kunt voelen tot waar het aan toe uitstrekt, naar waar het juist voelt, naar hoe groot jouw gebied is. Verbeeld je dat je zeer licht met je besef langs deze randen glijdt en dat je bevestigt: "Ja, dit ben ik; dit is wie ik nu ben en dat is goed. Alles ervan is toegestaan om te zijn". Bepaal alsjeblieft ook of het gebied onder je voeten uitstrekt, en of het contact met de Aarde maakt. Als het dat niet aldus volledig doet, ga met je bewustzijn net onder je voeten en voel hoe de energie van de Aarde jou verwelkomt.
De ondersteunende en voedende/koesterende kracht van Moeder Aarde helpt jou om je meer ontspannen en rustig te voelen binnenin je eigen energiegebeid, en doe het aldus zonder oordeel. De Aarde en je lichaam horen bij elkaar; zij werken vanuit dezelfde dynamiek, dezelfde wijsheid. Dit is het begin van het je verbinden met de energie van een ziekte of een klacht; wordt vrij van vooraanname/vooroordeel en komt thuis naar jezelf. Voel hoe je die verbinding nodig bent en hoe je het gemist hebt. Om onophoudelijk te oordelen en jezelf met anderen te vergelijken is nadelig, het creëert spanning en nervositeit.
Teneinde ziekte te leren begrijpen, is het noodzakelijk om bij jezelf thuis te komen, te zeggen, "Ja" tegen wie je bent, en om het gebied van geen-oordeel binnen te gaan dat rondom jou heen en in je lichaam is. Verbeeld je, als je stil wordt en in een staat van rustig kijken en te laten zijn, dat er een poort voor je innerlijke oog verschijnt. Achter die poort is een deel van jou wat je verborgen hebt, dat je niet hebt willen zien. Jouw lichaam ervaart een klacht of disharmonie, omdat je dat deel achter slot en grendel wilt houden. Laat los in je gedachten over wat dat deel zou kunnen zijn, en verbeeld je nu dat de poort geopend is. Door jouw aandacht en rustige aanwezigheid is die energie, dat deel van jou, nu toegestaan om naar buiten te komen. Je voelt niet langer meer de behoefte/de noodzaak om het tegen te houden. Zie gewoon wat er naar buiten komt, wat er verschijnt. En denk eraan - alles is goed!
Als je bij jezelf gewaarwordt op het punt te staan oordelen te maken, of als je begint te twijfelen dat het proces werkt, laat wederom deze gedachten los. Je hoeft niets te zien, voel slechts gewoon wat er uit de poort stroomt en zeg daar "ja" tegen. Als je zwaarte voelt daar, een bepaalde gemoedsstemming komt op gang, of als je een beeld of een kleur naar buiten uit de poort ziet komen, vraag waar het in je lichaam thuishoort. Wat er naar buiten komt is een emotionele energie die je onderdrukt hebt en vraag nu waar die onderdrukking in je lichaam plaatsvindt. Doet het zich hoog of laag in je lichaam voor, in een specifiek orgaan, of in een bepaalde locatie in je energiegebied? Zoek eenvoudig naar iets dat jouw aandacht vangt in het energiegebied dat jij bent. Laat het lichaam tegen je spreken; het wil tegen jou spreken, om je suggesties te geven, om jou toe te staan iets te zien. Stel jezelf open, en zelfs als het aanvankelijk niet lukt, doe het opnieuw wanneer je alleen en in een ontspannen staat bent.  
Verbind je met het gebied dat geen oordeel kent. Verbeeld je dat er een poort is waardoorheen iets dat jou toebehoort, en dat je weggeduwd hebt, zich wil manifesteren en zichzelf wil laten zien. Sta besef en licht toe te stromen naar het deel van je lichaam dat geleden heeft van de onderdrukking. En het is niet van belang of dit proces van het verbinden met je lichaam niet onmiddellijk waarneembare resultaten produceert. Waar je tegen strijd zijn eeuwenoude tradities van dingen te zien gebaseerd op oordeel en angst. Om zuivere intuïtieve verbinding met je lichaam te herwinnen vereist, steeds weer opnieuw, dat je voor jezelf buigt in een staat van stilte en geen-oordeel. Als je dit regelmatig doet, zal je beginnen te bespeuren hoe effectief dit is. Zelfs als een boodschap niet onmiddellijk naar je toekomt, het is nog steeds goed om bij jezelf te zijn op dit zeer zuivere niveau.
Als laatste, vraag ik jullie om wederom de kracht van de Aarde onder jullie voeten te voelen, en ook als zij in jullie lichaam aanwezig is. Voel de natuurlijke kracht en de afwezigheid van oordeel daar. De Aarde weet instinctief wat je nodig bent om te genezen, zowel fysiek als op het emotionele niveau. Ontvang haar kracht nu, en ben open voor de Aarde kracht binnenin je lichaam.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe - www.jeshua.net