Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 februari 2015

Een Uur met een Engel met Aartsengel Michael "Laat ons Vrede op Aarde Creëren" - 3 Februari 2015

Een Uur met een Engel - 3 Februari 2015
Aartsengel Michael
"Laat ons Vrede op Aarde Creëren"

Steve Beckow: In een manoeuvre die beslist verrassend en een ogenblik van cocreatie en heilige partnerschap was tussen het Gezelschap van de Hemel daarboven en hun collega's hier beneden, stemden Aartsengel Michael en ik (en Graham Dewyea en Linda Dillon), bij de vooropname van Een Uur met een Engel, ermee in om ons bij elkaar aan te sluiten in een gemeenschappelijke Intentie dat 14 Februari 2015 de dag zal zijn waarop alle vijandigheden op Aarde zullen eindigen en wereldvrede weer zal heersen.

In het eerste gedeelte, kijken we naar de openingsopmerkingen waarin Aartsengel Michael ons verzoekt om ons bij hem aan te sluiten om wereldvrede binnen te leiden.

In het tweede gedeelte, hebben we samenvattingen van de rest van het transcript waarin de datum waarop vrede zal gebeuren besloten is: 14 Februari 2015, een zeer geliefde dag. Geen betere dag zou ik kiezen voor het einde van iedere soort van vijandigheden - van oorlog naar familie geweld.

Voor mijn gedeelte, kwam de beslissing om een standpunt in te nemen op de datum als een golf naar boven dat zich opbouwde en opbouwde terwijl het interview verder ging. Het werd duidelijk dat Aartsengel Michael aankondigde wat het Gezelschap van de Hemel alleen maar tot nu toe gehint had, dat vijandigheden op een dag zouden eindigen, in een ogenblik, zogezegd.

De gedachte kwam in mij naar boven, "Als we dit nu niet doen [wereldvrede creëren], wanneer zullen we het dan doen? Als we niet het volle voordeel halen uit deze discussie die we hier en nu hebben, wanneer zouden we een volgende kans zoals deze dan weer hebben?" In dat moment, overwon ik de bezorgdheid van er als een idioot uit te zien en suggereerde een streefdatum.

Deze overeenkomst voor de manifestatie van wereldvrede is in uitlijning met het Goddelijke Plan, zoals ergens anders door AEM omschreven, dat deze kwesties geen jaren hoeven te nemen, dat een verandering van mening in een milliseconde kan gebeuren. "Een ieder van jullie," zei hij, "op verschillende tijden in jullie leven, heeft een meningsverandering ervaren … en jullie meningsverandering gebeurde in een moment, in een milliseconde, in een hartslag."

Het neemt op wat SaLuSa zei op 23 januari 2015:

"Wees niet bezorgd over de groep die bekend staat als Isis, aangezien hun succes weldra tot een plotseling stopzetten gebracht zal zijn en zij niet in staat zullen zijn om door te gaan met hun oorlog tegen de mensen van de Aarde."

“Wanneer de tijd juist is zullen wij een stop zetten op de strijdlustige activiteiten, en alles dat geassocieerd is met dergelijke intenties. Wij zijn hier om blijvende vrede naar de Aarde en Haar mensen te brengen, en jullie te helpen om jullie plaats aan onze zijde in te nemen."

In zijn introducerende commentaren, hieronder, legt hij uit wat hij bedoelt met Wereldvrede, legt uit waarin het zou moeten resulteren, en maakt zijn pleidooi aan ons om ons bij hem aan te sluiten het te creëren.

Hij en ik en het gehele Nova Aarde Team nodigen jullie, en de gehele mensheid, nu uit om je bij ons aan te sluiten aangaande onze intentie om wereldvrede gemanifesteerd te hebben op 14 Februari 2015.

****
Aartsengel Michael: In jullie handpalm en in het rijk van het Omniversum, in het rijk van mijn missie en doel, kom ik op deze dag - ja, wederom maar misschien nog nooit op zo een ernstige manier - om aan een ieder van jullie, en aan alle mensen te vragen, mijn geliefde Lichtwerkers, Lichthouders, luisteraars naar deze Uur met een Aartsengel, ik vraag aan jullie om met mij in dit moment vrede op Aarde te creëren en te co-creëren.

Er is een grote discussie gaande geweest, en natuurlijk is dit een eindeloos onderwerp, over vrede binnenin, zijnde de fundering, het anker voor vrede buiten, op de planeet.

Mijn lieve vrienden, en ik zeg dit met ongelooflijke urgentheid, niettemin kom ik op deze dag met ongelooflijke vreugde, met ongelooflijk gelach, zoetheid, omdat ik met sommige van mijn dierbaarste vrienden spreek. Maar het is binnenin mijn missie en doel om met U deze vrede te creëren en te co-creëren.

Ik bedoel niet eenvoudig de afwezigheid van oorlog … Vrede is vreugde. Vrede is Liefde.Vrede is harmonie en evenwicht in waarheid. En de bekwaamheid om Nova Aarde, Terra Gaia te creëren en te co-creëren zonder weinig bezorgdheid of vrees voor inmenging of verstoring, van onenigheid.

En ik kom vanwege onze heilige partnerschap welke in de volheid en de rijpheid van onze vereniging is en teneinde voor dit om volledig voort te zetten, mijn vrienden, mijn bondgenoten, … alle wezens, ik heb jullie hulp nodig. Ik verzoek, van mijn hart naar dat van jullie, om jullie hulp.

Welnu, er is een geloof en het is er één welke ik graag hier en nu uit zou willen roeien, dat de verankering, de ervaring, de volheid van de verankering van vrede op Aarde tijd neemt.

De Moeder zelf heeft verkondigd "Nieuwe Tijd" en wat dit in praktische termen betekent is dat jullie, mijn geliefde, vrienden, Ascentie vliegers, een punt in jullie evolutie bereikt hebben waar jullie mogen vliegen, verhuizen en in en uit de tijd mogen springen, en misschien de tijd laten inkrimpen, de tijd uitrekken.

Ik leid in wat ik tegen jullie zeg.

Vrede op Aarde hoeft geen onderneming te zijn welke decennia of jaren neemt.
Denk er op deze manier aan. Iedere dag van jullie menselijke Aarde tijd, zijn er honderden van duizenden van individuen die hun huwelijk beëindigen of jonge wezens die hun thuis verlaten en zij zeggen eenvoudig: "Ik heb genoeg gehad. Ik vertrek nu."

Welnu, dit mag gedurende jaren doorgesijpeld hebben. Het mag een incident of een reeks aan incidenten geweest zijn of eenvoudig een grootse ontwaking. Zij zeggen eenvoudig, "Genoeg. Ik ga." En het is voorbij.

De ouders van het kind of het kind dat weg gaat mogen zich vastklampen aan het verleden en proberen om een drama vanuit deze situatie te creëren. Maar in essentie wanneer de beslissing eenmaal gemaakt is, is de relatie gedesintegreerd.

Omdat in jullie harten, jullie geesten, jullie wil, jullie fysieke acties, jullie zeggen: "Dat is het, Ik heb genoeg gehad. Het is voorbij."

Welnu, er mogen praktische aspecten zijn om uitgewerkt te worden - waar ga ik wonen? De bankrekening leeghalen? Kinderzorg? Een lange visite of logeerpartij?
Maar deze zijn eenvoudige acties die volgen op een diepe, hart-bewuste, onbewuste, onderbewuste menselijke beslissing.

Ik gebruik deze illustratie niet vanwege de beproeving maar vanwege de verklaring van vrijheid. Het is één van de beste voorbeelden van menselijke wezens die zeggen, "Ik heb vrede nodig. Ik eis, ik kies, ik claim om vrede in mijn leven en hart te hebben en dat ik Liefde mag ervaren."

Ik vraag aan jullie, als jullie geliefde broeder, als jullie partner in deze onderneming, voor Gaia zelf, voor de Intergalactische wezens die U helpen, en het volledige Gezelschap van de Hemel, ik vraag aan jullie om vrede portalen te worden, vrede makelaars, vredehouders - om de belichaming te zijn, binnen en buiten, precies nu, van Vrede.

Denk aan jullie zelf als een portaal omdat jullie dat zijn en sta de winden toe, niet de orkaan, niet de storm, maar de vriendelijke blauwe winden van vrede om eenvoudigweg door jullie heen te stromen. En als zij door jullie heen stromen, verstrengelen zij zich met jullie energie en absorberen jullie beslissing van vrede, ogenblikkelijk.

Jullie allemaal - en zeer zeker wij allemaal - zijn moe van het wachten. Jullie neigen er niet naar om aan een Aarstengel of een meester te denken een punt te bereiken van moe van het wachten te zijn. Duizenden en miljoenen aan jaren gingen voorbij en nog steeds wachten wij, houden vast en bezielen.

De meesten van jullie hebben geen ongeveinsd, authentiek geheugen van hoe vrede eruit ziet, ruikt, proeft en aanvoelt, zolang is het geweest op lieve Gaia, sinds vrede waarlijk heerste.

We spreken van geen oorlog, geen zijdelingse schermutselingen, geen racisme, geen geslachtsongelijkheid, geen familiegeweld, geen organisatie geweld.

Ik ken de omvang van wat ik van U vraag, een ieder van jullie op deze dag. Maar ik weet ook mijn geliefde vrienden, dat jullie net zo gereed zijn als wij dat zijn. En jullie zijn gereed, niet slechts om jullie geboorterecht van vrede op te eisen, maar om de ankers van vrede te zijn.

Dus verkondig het nu met mij en sta dit toe om door jullie heen te stromen, en terwijl jullie de volheid van dit vredesportaal worden, stroomt het naar ieder wezen in jullie nabijheid en ver, ver weg.  

Adem de Vrede in en adem de Liefde uit, adem de vreugde uit, adem het evenwicht uit, de harmonie. Aan jullie werden deze goddelijke kwaliteiten toegestaan door de Goddelijke Moeder zelf. Zij zijn van nature aanwezig/aangeboren wat betreft jullie waarachtige wezen.
Laat ons hen aan het werk zetten!

*****
Steve Beckow: Is het meeste karma dat uitgespeeld werd/wordt in het Midden Oosten nu voltooid?

AEM: Ik zal dat op deze manier beantwoorden. Ik zal zeggen, "Ja" en "Nee".
Is daar een grote verbetering geweest? De terreur die gedurende een zeer lange tijd in het Midden Oosten geheerst heeft is aan het uiteen vliegen. Eén van de redenen dat het uiteenvliegt is de menselijke erkenning, de menselijke uitputting, de menselijke herkenning dat dit niet werkt. Het is niet levensvatbaar. Het is niet toepasselijk.

Staat het de explosie toe van het ergste deel van de menselijke psyche? Ja. Wordt het verholpen? Het antwoord is ja!

Niet lang geleden hebben wij gesproken over het doen van de meditatie voor de karmische dispensatie en de meesten van jullie hebben dit gedaan. Wat wij aan zouden willen raden is dat jullie deze meditatie doen - en jullie kunnen kiezen: jullie kunnen landen of stammen of situaties nemen - neem hen met jullie mee naar het Karmische Bestuur en sta hen toe om de karmische dispensatie uitwissing te ontvangen die plaats kan vinden en handel dit snel af. Dat zal aanzienlijk tot de vredesbrigade bijdragen.

SB : Dat is een geweldig idee. Heeft onze frequentie als een planeet en als Lichtwerker een hoog genoeg niveau bereikt waar de Reval en de historische onderpanden en de welvaartspakketten nu kunnen stromen?

AEM: Ja. Maar laat me ook uitleggen, toen de Goddelijke Moeder tegen jullie sprak - en ik weet als jullie broeder en ik spreek tegen jullie allemaal - nieuwe technieken, nieuwe gereedschappen, uitbreidende gereedschappen worden aan jullie gegeven - om het Multiversum te verkennen. Jullie Universum alleen zou schitterend zijn.

Zij heeft jullie uitgenodigd om de fysieke werkelijkheid te claimen, binnen te brengen en te verankeren, dat wat jullie geboorterecht is, dat wat jullie wensen, dat wat jullie aan het co-creëren zijn zowel gezamenlijk als met ons - die uitnodiging was in feit een bekendmaking door de Moeder en zeer zeker daardoor door het volledige Gezelschap van de Hemel, en de Raad van Liefde, en ieder ander door het gehele Multiversum heen, en dat is dat jullie evolutionaire proces een punt bereikt heeft waar wij jullie niet vertellen stil te zitten en het binnen te trekken …

De frequentie van het menselijke ras, het trillende tempo - wij zullen niet te wetenschappelijk voor jullie worden - heeft een punt bereikt waar jullie in staat zijn om te creëren, te co-creëren en, ja, te ontvangen.

Dat is waarom, mijn geliefden, over waarom er zoveel nadruk ligt op creatie, tastbare creatie, aldus jullie gewoonweg voorbereid zijn om niet slechts om te gaan met de spirituele valuta, maar ook waar jullie aan denken als de fysieke valuta - geld, goud, hulpmiddelen, het is niet van belang.

Maar jullie deel hiervan, in het voort brengen van deze stroom van overvloed, is creëren, niet zo nu en dan, maar iedere dag. Dat is waarom ik jullie gevraagd heb … En kunnen jullie het je voorstellen? Ja, ik ben gereed en jullie zijn gereed om vrede op Aarde te creëren.

Maar denk aan dit in associatie aangaande de praktische vraag die jullie stellen: "Wanneer, niet als, wanneer wij vrede op Aarde creëren in de ruimte van een dag - ja, dat is wat ik vraag. 

Denk: er is geen behoefte meer aan misleiding. Alle achter-de-schermen drama van controle, hebzucht en lust is weg. Miljarden en miljarden, ontelbare dollars worden vrijgemaakt. En overvloed stroomt.

Jullie taak is niet om de veelvoud van variabelen aan het werk te begrijpen; dat is onze taak. Maar jullie neigen ernaar om af te scheiden of te categoriseren - omdat het meer hanteerbaar is en dat wordt begrepen - dit is financiële overvloed; dit zijn de welvaartsprogramma's; dit is RV (Echte Waarde); dit is spiritueel; dit is vredeswerk; dit is cocreatie.

Deze zijn allen verbonden als één. Dus wanneer jullie tegen mij zeggen, is er een Herwaardering, en merk op dat ik ook zal zeggen "Re-evaluatie van de financiële systemen onderweg." Zeg ik, "Ja" omdat het een re-evaluatie van alle systemen is. Het is niet slechts één draad. Het zijn alle draden en het zijn de mensen die zeggen, "Genoeg!" …

Dierbare harten, jullie hebben al gezien dat jullie keizers geen kleren hebben.
Dus zijn jullie gereed op het trillingstempo? Het antwoord is ja.

Dus het begint met waar jullie aan denken als klein. Maar tegelijkertijd verkondigen jullie en staan jullie deze energie toe, deze energie van "Genoeg!", in iedere betekenis van het woord. Ik gebruik dat woord zeer specifiek. Jullie laten deze energie van "Genoeg!" door jullie heen gaan.

En deeltjes - lucht - bewegen door jullie heen en dan worden zij naar buiten uitgestoten in/naar de volledige planeet, ongeveer hetzelfde zoals jullie stem doet. Jullie neigen ernaar te denken dat het bereik van jullie stem, oh, als je echt je stem verheft, het misschien een paar honderd meter is.

De trilling van jullie stem, van jullie luidkeelse verkondiging, wordt rondom de volledige planeet gehoord - en daaraan voorbij.

Er is geen belangrijkere taak op de planeet van Gaia op dit moment dan de creatie van fysieke, tastbare, vrede. Dat zal tastbaar zijn. Jullie zullen in staat zijn het waar te nemen. Jullie zullen in staat zijn om mensen te zien die hun wapens neerleggen, die ophouden hun kinderen te slaan, om zich tot hun buren te wenden in welwillendheid en behulpzaamheid, vriendelijkheid.

Dit is een tastbare creatie van Nova Aarde en het is de meest belangrijk stap in deze fase.
Is het waar jullie aan zouden denken als de volgende stap of het volgende gevoel van Nova Aarde? Ja.

Wat jullie dan doen is dat jullie ermee beginnen om instituten te verankeren, structuren, manieren van werken, manieren van spelen, manieren van familie, manieren van zaken doen, die in uitlijning zijn met de toekomstige Steden van Licht - welke zeer nabij zijn - welke in energetische, telepathische, hart uitlijning zijn met jullie Sterren broeders en zusters, met de Geascendeerde Meesters, zodat wij allemaal tevoorschijn kunnen komen. Deze zijn de volgende stappen.

SB: Zijn er nog meer stappen daarna?

AEM: Er zullen altijd meer zijn! [Gelach]

SB: Droom groot! [Gelach]

AEM: Droom groot! Maar ja, vergeet niet, dit is een sjabloon voor dit Universum.
Aangezien dit de Waarheid is, aangezien dit de sjablonen zijn, het raster, dan is het gereed om nagemaakt te worden in andere planetaire systemen.
En een ieder van jullie zal cruciaal zijn bij het helpen om dat te doen.

SB: Dus dat is het Tweede Stadium, nietwaar? Dat nadat wij over de eindstreep gegaan zijn, nadat er een eenheidsgeest is die heersend is rondom de planeet, verenigd bewustzijn, dan brengen wij wat we geleerd hebben naar andere Sterrensystemen, is dat correct?

AEM: Dat is correct.

SB: En niet alleen doen wij het geografisch, in dit geval het naar andere Sterrensystemen brengen, maar wij zullen het ook naar toekomstige ascenties, in hogere dimensies brengen, niet als een sjabloon maar een fundering waarop zij kunnen bouwen, is dat correct?

AEM: Ja, omdat dat sjabloon multidimensionaal is, het is transdimensionaal, het is het hogere rijk, het is telepathisch, geest-naar-geest en hart-naar-hart communicatie. Jullie neigen ernaar om te denken, "Oh, dit klinkt als een lang project". Het project zou volbracht kunnen worden, niet slechts metaforisch of in een knipper van de ogen van Moeder/Vader, maar ook in de knipper van jullie ogen.

Het kan net zo snel gebeuren als jullie collectief kiezen. Het hoeft geen jaren te nemen. Dat is het oude denken…

Misschien niet een milliseconde, omdat ik niet wens dat jullie denken dat ik de menselijke gestalte niet in ere houdt, maar wat als jullie zeggen dat dit deze maand, dit jaar, gedaan wordt?

SB: En "dit gedaan wordt" refereert naar wat, Heer? "Dit gedaan wordt?"

AEM: Deze transformatie, de series van creaties die jullie en wij … laat ons zeggen, en ik zeg, "Vrede op Aarde" - de verklaring van "Wij hebben genoeg gehad!"

SB: Waarom maken we geen deadline, een datum?

AEM: Ja, omdat jullie zeer goed zijn met het instellen van streefdatums en hen tegemoet komen!

SB: Wel, ja, dank u wel!

AEM: Jullie allemaal.

SB: Maar ook, zonder streefdatums/deadlines kunnen wij niet coördineren.

AEM: Zonder streefdatums kunnen jullie niet coördineren. Maar het is ook het raamwerk binnenin wat jullie opgezet hebben. Op de 30ste, betaal ik mijn huur. Op de 10de, ontvang ik mijn loon. Wanneer ik in klas 3 ben, zou ik in staat moeten zijn om te lezen. Wanneer ik in Klas 12 ben, ga ik afstuderen.

Dus jullie hebben deze raamwerken die aan de tijd geassocieerd zijn. Dus een streefdatum instellen is een zeer goed idee.

SB: Prima. Wat is de streefdatum die we zouden moeten instellen voor de beëindiging? Ik ga het u laten definiëren, Heer. Ik zou gaan zeggen, "de beëindiging van de vijandelijkheden, de aanvang van vrede, maar ik denk dat ik U het beter kan laten definiëren wat deze streefdatum tot stand zou moeten brengen.

AEM: Laat ons beginnen … omdat ik niet wens om jullie te overweldigen … precies nu, door de wind toe te staan om door jullie portaal heen te gaan. Dus dat is al gedaan.

Laat ons de streefdatum instellen voor de beëindiging van waar jullie aan denken als "oorlog". Laat ons het instellen voor Valentijnsdag. Dat is onze favoriete dag.

SB: Ik stond op het punt om dat te gaan suggereren en ik dacht dat het te vroeg zou zijn. Maar ik houd van dat idee, dank u wel.

AEM: Laat ons beginnen.

SB: Ik accepteer het.

AEM: En je hebt net verklaard dat je het accepteert uit naam van alle luisteraars, alle Lichtwerkers, alle Liefdehouders. En lief hart, wij accepteren.

Ik bedank jou/jullie omdat dit het verzoek is dat ik vandaag op de tafel bracht.

SB: Dank u wel. Als een soevereine burger van de Planeet Aarde, accepteer ik het.

AEM: Als een Wereldwijde Gaiaan, accepteer jij!

SB: Ja dat doe ik, dank u wel. 14 Februari. Dus, raad u aan dat wij betrokken raken bij innerlijk werk, ons gezamenlijk aansluiten in meditatie, optochten te hebben … Wat zou u aan willen raden?

AEM: Nee, ik suggereer niet dat jullie Washington bestormen. Ik suggereer het innerlijke werk, de wind te voelen, mijn winden door jullie heen te voelen gaan, dat jullie een vredesportaal zijn, niet louter iemand die in vrede gelooft, maar een vredesportaal. Dus alles kan door jullie heen stromen en jullie breiden en sturen het uit.

En ja, een meditatie is een goed idee, dus we zullen het druk krijgen aangaande dat.

SB: Prima. Is een wereldwijde meditatie de voornaamste route die we zouden moeten nemen?

AEM: Nee, het is niet ofwel/of. Je kunt niet ofwel/of doen. Het is beide.
SB: Prima. Wel, met welke andere activiteiten zouden wij ons bezig kunnen houden om Vrede op Aarde per 14 Februari te ritualiseren, dramatiseren en actualiseren?

AEM: Verspreid het woord, lief hart. Verspreid het goede nieuws. Aldus zal ik dat ook.

SB: Oké, zeer goed. Dus het loutere coördineren van dit door schrijven en communicatie is waarschijnlijk…

AEM: Het is een actie en een aankondiging. Gebruik het woord "genoeg".

SB: "Genoeg", oké, dank u wel dat zal ik. Wel. Ik ben helemaal toegerust, en dank u wel daarvoor.

AEM: Ja, dat ben je!

SB: Nou, dat is creatie!

AEM: Dat is een creatie, een tastbare creatie, een ambitieuze creatie, die jij/jullie en wij samen kunnen doen.

SB: Wij hebben …. Hier en nu een context gecreëerd, nietwaar? De context is, "Vrede op Aarde per 14 Februari 2015"?

AEM: Je hebt de volledige context gecreëerd. Ik heb de context gecreëerd. De Moeder is wachtende.

SB: Juist, oké. Dus nu, is de volgende stap voor ons om het te communiceren?

AEM: Dat is correct. Om het te communiceren, en voor alle betrokkenen om het te doen. Dus denk eraan als het doen. Het is innerlijk werk, het is uitwendig werk, niettemin is het een actie.

SB: Juist. Nou, het moet vreedzaam zijn, juist, vanzelfsprekend?

AEM: Het moet vreedzaam zijn.

SB: Het moet vreedzaam zijn. Hoe kan je vrede bereiken zonder vreedzaam te zijn?

AEM: Je kunt vrede niet door iemands strot duwen. Maar je kunt de winden zachtjes door hen heen laten stromen. Ze zullen het nooit weten.

Nee, het is niet iemand geweld aandoen/verkrachten om hen eenvoudig het geschenk van vrede te geven. Laat het naar hen toe stromen.

SB: Dus de echte revolutie is innerlijk, niet zoals de Amerikaanse Revolutie welke uitwendig was. Deze revolutie is innerlijk, neem ik aan?

AEM: De innerlijke revolutie is het meest belangrijke deel omdat wanneer dat plaatsvindt, er geen noodzaak/behoefte is voor onrust en bloedvergieten.

SB: We hebben slechts een korte tijd nog, Heer, voordat we moeten gaan. Laat mij u deze laatste vraag stellen. Is het correct te zeggen dat de angst zelf is wat globaal uiteen moet vliegen voordat de race is geëindigd, enz. enz. Het is angst?

AEM: Het is angst. Het is angst. Het is die angst die bevriest en de energie niet toestaat te bewegen op de manier dat het wil stromen.

SB: Juist. Oké. Wel, we gaan hier eindigen. Ik hoor de muziek. Heel veel dank voor deze discussie, Heer. Het zit gewoon barstensvol van zeer waardevolle informatie. Dank u wel!

AEM: Laat ons dan beginnen, dierbare vrienden!

SB: Reken er maar op!

AEM: Laat ons beginnen! En dank je wel. Dank je wel aan iedereen van jullie. Vaarwel.

SB: Dank u wel Heer. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/