Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 3 februari 2015

De Arcturiaanse Groep De Wereld is Geen Illusie, Hoe het .............. 1 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
De Wereld is Geen Illusie, Hoe het Waargenomen wordt Is de Illusie
1 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle
Wij komen weer dierbaren om over Liefde en Eenheid te spreken, want in werkelijkheid is er niets anders. Dit te accepteren heeft bewezen voor velen moeilijk te zijn, omdat de uiterlijke verschijningsvormen getuigen van afgescheidenheid. De maatschappij promoot en functioneert vanuit dit gezichtspunt en het is wat jullie voor lief genomen hebben door vele levensspannen heen. Ja, inderdaad de velen lijken welzeker afgescheiden te zijn, maar het is individualiteit binnenin ÉÉN alom vertegenwoordigd Bewustzijn dat je ziet.
Als jullie spiritueel volgroeien, komt er een punt waar je niet langer oordeelt betreffende de verschijningsvormen/uiterlijkheden omdat je begrijpt dat wat je ziet de interpretatie van het verstand is van altijd aanwezige spirituele werkelijkheden. Dit is waarom de wereld de "illusie" genoemd werd door zoveel verlichte meesters. De wereld is geen illusie, hoe het waargenomen wordt is de illusie.
Beelden van afscheiding en dualiteit zijn expressies van een wereld saamhorigheids-bewustzijn van afscheiding en dualiteit. Jullie zijn nu aan het evolueren en verhuizen voorbij de overtuigingen van een niet ontwaakt bewustzijn -- dat achterlatend wat jullie voor zolang bestuurd heeft. De boodschap van Eenheid gutst vanuit vele spirituele betrouwbare bronnen omdat de mensheid gereed is om dit te horen en te omhelzen, maar voor sommigen, zelfs diegenen die goed met hun reis voortgaan, kan het idee van Eenheid moeilijk zijn.  
De meesten van jullie zijn voorbij beschouwende spirituele ideeën verhuisd om eenvoudige dinerfeestelijke conversaties te zijn en hebben ook ontdekt dat jullie er niet langer om geven om je te verbinden met argumenten/woordenwisselingen die over religie gaan. Wereldwijd is er een geleidelijke verschuiving geweest in een bewustzijn dat ziet en begrijpt dat er vele paden langs de berg omhoog zijn, maar slechts één berg. Verschil van meningen die eens belangrijk schenen te zijn bestaan eenvoudig niet langer zoals zij eens deden.
Velen ontdekken dat zelfs als zij oude angsten en moeilijkheden opruimen en eraan voorbij gaan, zij nog steeds in driedimensionale situaties moeten leven, werken en functioneren. Dit is waarom jullie hier zijn dierbaren, om te herinneren wie jullie zijn ondanks de verschijningsvormen aangaande het tegendeel. Terwijl op de Aarde zoals het is, zullen jullie altijd getuige zijn van enige driedimensionale activiteiten. Wanneer jij jezelf in deze situaties gewaarwordt, houd dan je energiegebied schoon en gevuld met Licht, wat jou niet toestaat om in de lagere resonerende energie getrokken te worden. Leef in ieder moment van iedere dag, en doe wat aan jou gegeven is om te doen en te zeggen wat er gezegd moet worden vanuit een plaats van Onvoorwaardelijke Liefde en je zult niet in of van een lagere resonerende energie zijn. Echter, zoals wij heel vaak aangegeven hebben, dit betekent nooit het zijn van een "deurmat".
Zend nooit het spirituele besef en de kennis uit naar diegenen die niet van een bewustzijn zijn om het te begrijpen in de hoop van het veranderen van de één of andere onplezierige situatie. Je heilige verbinding met de Goddelijkheid binnenin moet stil gehouden, geheim en beschermd worden zoals een pasgeboren baby, tot het groeit en sterk genoeg wordt om iedere beïnvloeding die het van je af zou nemen kan weerstaan.
Houd het Heilige Zelf veilig en warm, voed het, houd ervan, en kijk ernaar terwijl het groeit. Als het sterker wordt zal het buitenwaarts beginnen te manifesteren wanneer je dat het minste verwacht, op manieren waar je nooit over gedroomd hebt. Het mag de volmaakte oplossing verwoorden om de één of andere intense situatie op te lossen, hoewel je nooit bewust een dergelijke oplossing in overweging genomen had. Je mag bij jezelf gewaarworden enige actie te ondernemen (zij het klein of groot) dat je niet gepland had, maar wat blijkt een positieve impact te hebben of een verandering die eerder niet in overweging genomen was. Deze zijn de activiteiten van de diepere, sterkere en meer echte JIJ.
Wanneer ervaringen van deze soort tevoorschijn beginnen te komen, begin je te begrijpen hoe het ongeconditioneerde (aangaande de overtuigingen van de wereld) bewustzijn werkt. Als een individu begint te evolueren en meer diepgaand in een bewustzijn van waarheid groeit, wordt zijn geest in toenemende mate ongeconditioneerd en begint de voormalige mens, het denken, de bedenkingen, de planningen, en een geest verzadigd met concepten over van alles te vervangen. Een geest niet langer geconditioneerd door onjuiste overtuigingen van de dualiteit en afscheiding, interpreteert de wereld dienovereenkomstig. Iedereen heeft ervaringen gehad van het eenvoudigweg "weten" zonder een gedachte op het één of andere tijdstip toen het nodig was. Reduceer deze ervaringen niet, maar omhels en vier hen.
Deze hogere staat van bewustzijn kan alleen ontvouwen zoals je kiest en het toestaat. Het wordt sterker door oefening en vertrouwen. HET is niet de één of andere knop binnenin een "jij" die afgescheiden en apart is van de Goddelijkheid, maar het IS JIJ, de totaliteit van JOU. Ben niet bang dierbaren, wanneer jullie nu gevraagd worden om van de klif van jullie vertrouwde af te springen, die dingen achterlatend die voor jullie zekerheid/veiligheid representeerden (hoewel veel van die vertrouwde zekerheid/veiligheid ervaren mocht worden als disharmonie en pijn).
Mensen neigen ernaar om zich stevig vast te houden aan waar zij vertrouwd mee zijn. Herinner je dit wanneer je beslist om wel of niet voorbij iemand of de één of andere situatie in je leven te verhuizen waarvan je weet dat het voltooid is, en alleen kan dienen om jou in de oude energie te houden. Alles gaat te werk in overeenstemming met het plan voor iedereen die de keuze gemaakt heeft om te evolueren, hoewel het er niet zo uit hoeft te zien. Wij zien Licht met altijd toenemende intensiteit stromen bij ieder persoon die uit de illusie ontwaakt.
Vergeet nooit dat jullie specifiek kozen om binnenin dit ascentie tijdskader te incarneren om jullie eigen kwesties te voltooien door ervaringen en opruimingen, en dan verder te gaan om bij de ontwaking van anderen te helpen. Probeer niet te vertragen door "allerlei bedenkingen te opperen" dat de dingen op deze of die manier moet zijn voordat je meer "spiritueel" kunt zijn. Je bent al spiritueel, het is slechts een kwestie van het te accepteren.  
God is alles dat er is, en daarom moet jij ook dit zelfde "alles dat is" zijn -- er kan niets zijn buiten de Alomtegenwoordigheid. Hoe sneller jij jezelf toestaat dit te accepteren, hoe sneller je kunt beginnen het te leven.
Iedere keer dat je rustig zit, rustend in het Licht van je eigen Goddelijkheid, voeg je besef toe aan het Universele bewustzijn. Meditatie hoeft niet langer het zwaar gestructureerde proces te zijn wat aan de meesten van jullie geleerd werd. Meditatie leringen die verklaren; "Je moet op deze manier zitten, houdt de ruggenwervel recht, en voeten op de vloer", enz. enz. waren eenvoudig disciplines om beginners te helpen om zichzelf te verstillen en binnenin te concentreren. Structuur is noodzakelijk voor een on-verlichte menselijke geest die gewend is om iedere seconde druk te zijn, maar jullie zijn niet langer meer beginners.
Het doel van meditatie is om eenvoudig te rusten in een stil besef van Eenheid -- die stille plaats waar je kunt zuchten en aan jezelf kunt verkondigen; "Ik en de Vader zijn ÉÉN" en rust dan gedurende een moment of twee in die vrede. Deze heilige plaats wordt uiteindelijk gemakkelijk om te betreden en maakt deel uit van ieder wakend moment op welk tijdstip dan ook, meditatie zoals jullie het kennen is niet langer noodzakelijk omdat jullie het leven.
Beoefen het gecentreerd zijn als je met je taken aan de gang gaat, je dienstbetrekking, door een rustig bos wandelt, of zelfs over een drukke straat in de stad. Jullie kunnen dit doen te midden van een moeilijke dag door eenvoudig een badkamer te vinden, de deur te sluiten, een diepe ademteug te nemen en te rusten in "Ik Ben".
Meditatie hoeft niet zo moeilijk te zijn zoals zo velen geloven dat het moet zijn. Moeilijkheden komen wanneer het betreden wordt met verwachtingen gebaseerd op concepten waarover gehoord of gelezen is betreffend wat er moet gebeuren, hoe het eruit moet zien, of hoe het moet voelen. Meditatie is eenvoudig de uitoefening van te rusten in wat je al bent, en is niet iets dat je moet bereiken. Laat leringen los die zeggen dat meditatie op een bepaalde manier moet of dat het anders niet geldig is. Jouw beslissing om naar binnenin te gaan is jouw geldigheid. Jij BENT dat waar je naar streeft.
Houdt heilige uitoefeningen en ontvouwingen geheim en stil binnenin, want zij vormen de Baby die veilig gehouden moet worden totdat het sterk en volgroeid is. Deel je spirituele parels alleen met diegenen die kenners van parels zijn.
Alles is Eén. Herinner je dat, leef dat, ben dat, en je zult de wereld veranderen.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/