Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 februari 2015

Ashtar On The Road: Sananda's Liefdeszegeningen 10 februari 2015 / Susan Leland

Ons doel is Liefde – die uit te drukken, te leven en ermee te bekrachtigen.


Sananda's Liefdeszegeningen
Ashtar On The Road Teleconferentie 10 februari 2015
Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
  
Gegroet, geliefde Familie! Ik ben het, Sananda, en ik noem jullie familie omdat wij inderdaad Broeders en Zusters zijn in het Licht van de Ene, in de Liefde waarvan wij allemaal zijn gemaakt, ongeacht de dimensie waarin wij ons bevinden. Want weet – en ik spreek de Waarheid tegen jullie – jullie zijn hier bij mij in de Rijken van het Licht; net zoals ik door de sluier heen kom om bij ieder van jullie te zijn!

Ik vertel jullie ook hoe helder jullie schijnen en hoe geliefd jullie zijn, altijd. Want dit is Wie Jullie Allemaal Zijn, lieve mensen! Jullie zijn stralende Liefdeslichten. En Liefde is echt de krachtigste energie in het hele Universum. LIEFDE! Liefde is Vader/Moeder/God. Liefde is hoe Vader/Moeder/God alles in het Universum schiep – jullie, mij en alle wezens van Liefdeslicht.

Degenen die hebben gekozen om te vallen – in de diepten van het duister – degenen die daar zo lang zijn geweest dat zij hun weg zijn kwijtgeraakt, degenen die totaal duister lijken te zijn – totaal duister zonder enig licht in zich – en degenen die door diezelfde figuren zijn geschapen – zijn gewoon zo laag in hun vibraties dat zij niet alleen geen enkel licht in zichzelf kunnen vinden – zelfs niet in een enkele cel!

Het is zo verborgen dat anderen het ook niet kunnen zien!!!

En dus is het aan ons om hen aan te bieden wat jullie verlossing noemen, wat ik eenvoudigweg: naar het Licht komen” noem, want er is niemand in het Universum die door God wordt veracht. Zij kunnen zichzelf verachten en denken dat zij door God worden veracht, maar dat is niet waar. Alle schepselen zijn geliefd!!!

Daarom nodigen wij hen uit om naar het Licht te komen, wat zij ook hebben gedaan. Wij herinneren iedereen eraan dat jullie ook vele levens hebben geleefd en jullie kunnen ook zo duister zijn geweest dat het erop leek dat er helemaal geen licht in jullie aanwezig was! Dit kan jullie keuze zijn geweest en het kan ook zijn dat jullie dit uit angst deden.

Er zijn mensen die er moeite mee hebben om het Licht in anderen te zien, zelfs als anderen verklaringen afleggen in het openbaar. Zij kunnen op vele plaatsen gehoord en gelezen worden. Ik wil zeggen dat er mensen zijn die zelfs niet in staat zijn om het Licht in President Obama te zien en ik ben constant bij hem.

Zij kunnen overal gelezen en gehoord worden. En hij wordt geëerd en er wordt groots van hem gehouden!!! Men moet begrijpen dat hij constant wordt bedreigd en dat al vele jaren en niet alleen hijzelf maar ook zijn vrouw en kinderen.

Maar ik zal jullie dit vertellen: Als jullie zijn laatste speech* lezen, tegen de zeer besloten kring van de religieuze leiders van de wereld, is die zonder enige boosaardigheid. Hij omarmt alle volkeren van de wereld, alle religies van de wereld. Het is een speech van liefde en begrip en, bovenal, zonder oordeel. Want tenslotte: “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden” is een ware verklaring die ik heb verteld** Zoals jullie weten waren vele verklaringen in de Bijbel die aan mij werden toegeschreven of aan Moeder/Vader/God, of verschillende vertegenwoordigers, laten wij zeggen, opgesmukt, verwrongen, of soms bijgevoegd door dingen die compleet vals waren. En ik zal dit zeggen – Obama hield een speech over oorlog, of een deel van zijn speech bevatte zeer grote waarheden over oorlog. En hij werd aangevallen!

Deze man, die Vrede naar de planeet Aarde komt brengen, deze man die NESARA komt aankondigen, werd aangevallen! Ga het lezen of ga ernaar luisteren, als je dit al niet hebt gedaan, en voel de liefde!!! En voel het verheffende en de moed die erin zitten en door het komen naar een plaats van religies. En sommige van de toehoorders op deze bijeenkomst, dit werkontbijt, waren gekomen en droegen donkere hoeden.

En natuurlijk vielen zij hem aan. “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden!!!”

Als jullie een donkere hoed hebben gedragen en kruisvaarder waren in naam van Christus, weet dan dat jullie hielpen om onschuldige Christenen en ook Moslims en Joden af te slachten omdat dit nu eenmaal werd gedaan. En dit is Waarheid! Er bestaat niet zoiets als een “heilige oorlog” want oorlog is van nature precies het tegenovergestelde van Liefde. Het is op angst gebaseerd.

 Zoals ik in de Cursus*** leer is dat het tegenovergestelde van Liefde. Er bestaat dus niet zoiets als een “heilige oorlog” en zeker niet in de naam van Christus, of Allah, of Boeddha of welke andere leider. Aanvallen is geen Liefde. Het is het tegenovergestelde van Liefde!

Een ouder die een kind slaat om er gewoon zeker van te zijn dat het kind altijd zal gehoorzamen – dat is geen liefde. Dit is oorlog voeren tegen een onschuldig kind. Ik zeg deze dingen niet om vibraties van een lagere soort op te roepen, maar gewoon om aan te geven dat er een verschil is. Liefde discrimineert niet.

Liefde valt niet aan.Liefde draait niet de rug toe als er een mogelijkheid is om te helpen. Liefde op zichzelf is het Grootste Geschenk dat ooit is gegeven door Moeder/Vader/God aan al Gods kinderen, jullie en mij inbegrepen!!!

Dus, lieve mensen die hier zijn samengekomen, sta ik tussen jullie in die allemaal in je Goddelijke Zelven staan, de totaliteit van wie Jullie Zijn. Ik zie het Licht vanuit ieder van jullie schijnen en ik dank jullie omdat jullie hier zijn gekomen om je Licht zelfs nog verder te laten schijnen – zonder discriminatie – naar alle Broeders en Zusters, naar alle leden van alle Koninkrijken van de planeet Aarde.

Ik vraag alleen of jullie jezelf willen openen om diezelfde Liefde te ontvangen, de Liefde waarvan jullie zijn gemaakt. Het gaat om openen, voelen en als jullie het toestaan, verspreiden door je wezen en het dan te delen en uit te stralen!!!

Steeds als jullie een mogelijkheid hebben om op deze manier te dienen, waar jullie ook zijn of bij welke activiteit jullie ook zijn betrokken, wees dan dankbaar dat jullie stralende wezens van Liefde zijn die naar deze Aarde zijn gekomen om de voorbereiders te zijn, de katalysatoren, de brengers van Liefde en van Licht, om de planeet Aarde te verheffen naar de Hogere Gebieden waar er alleen maar LIEFDE is!!!

Ik weet dat het een moeilijke reis voor jullie is geweest. Ik weet dat er tijden in dit leven en andere levens waren  waarin jullie je compleet alleen voelden en toch bleven jullie maar doorgaan! Omdat jullie ergens binnenin wisten dat jullie hier met een reden en een doel waren en die is heel eenvoudig uitgedrukt: om Liefde te zijn!

Daarom vraag ik jullie om je te openen en de liefde die wij voor jullie hebben, die wij naar jullie laten schijnen, je te laten vullen met de Vreugde, de Vrede, het comfort, en boven alles, het Weten wie Jullie Werkelijk Zijn!

Wij bieden jullie deze Zegening aan, degenen die mij begeleiden, die komen uit de Rijken van het Liefdeslicht en die nu naast jullie staan in de meest geheiligde Bijeenkomsten :

"Aanvaard de Liefde die wij jullie geven. Aanvaard onze dank omdat jullie hier waren en aanvaard bovenal Wie Jullie Zijn – Goddelijke Wezens van Liefdeslicht in menselijke lichamen die hier zijn om de hele mensheid te assisteren bij het Thuiskomen naar het Liefdeslicht, het Licht dat jullie allemaal verdienen. Zegeningen voor jullie en weet dat wij altijd zijn geweest en altijd zullen zijn. Jullie zijn Oneindige en Eeuwige Liefde en wij zijn allen Een in de broederschap/zusterschap van het Licht!!!

En zo is het!

Namaste!


**  Sananda kwam in het lichaam van Yeshua (Jezus), aan wie Een Cursus in Wonderen wordt toegeschreven.


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, February 10, 2015. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.