Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 februari 2015

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Maart Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Maart

Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Maart Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Maart
Aisha North ©
Lieve familie van het Licht!
De tijd lijkt steeds sneller voorbij te gaan, en deze aankomende zondag is het al 1 maart, en om 21:00 Oslo tijd zullen wij wederom onze maandelijkse Bijeenkomst rondom de Vijver hebben. Dit is wat de CC's hierover mee willen delen:
"En aldus is het voor jullie allemaal tijd om wederom samen te komen om een pad door de ethers te banen op de manier van het organiseren van jullie eigen energetische gebieden op een dusdanige manier, dat de gecombineerde effecten ervan wederom voldoende zullen zijn om bergen te verzetten, niet alleen voor jullie maar voor Iedereen.Laat het ons uitleggen. Jullie zijn nu gewend geraakt aan het feit dat deze taak die jullie op jullie genomen hebben, er eentje is die zoveel meer omvat dan wat jullie over jullie zelf in jullie dagelijkse leven zien. Want jullie zijn niet slechts hier om jullie zelf te bevrijden van het oude beulswerk van het zijn van een driedimensionaal mens, nee, jullie zijn hier om ALLEN te verheffen, en dat omvat zelfs diegenen die jullie planeet of jullie dimensionale gestalte op wat voor manier dan ook niet bewonen.   
Met ander woorden, de energetische rimpelingen die vanuit deze Vijver uitgestuurd worden reiken wijd en zijd, verder en dieper dan wat jullie je misschien voor kunnen stellen in dit stadium van jullie eigen evolutie, maar desalniettemin, is het een impact dat gevoeld wordt in de gebieden waar jullie op het moment misschien geen bewuste verbinding mee hebben. Maar al deze ongenoemde gebieden en onzichtbare krachten hebben een diepe verbinding met jullie, en al het werk dat jullie doen om letterlijk de lading van de mensheid te verlichten, zal ook een voordelige impact hebben ver van deze wonderbaarlijke kusten af die jullie bewonen. Dus ja, wanneer wij het woord ALLEN zeggen, bedoelen wij welzeker dat, aangezien jullie taken om te doen alleen staan in een vacuüm, eerder zijn zij een intrinsiek component in het gehele bestaan. En als zodanig, jullie tamelijk kleine bijeenkomst die jullie wederom zullen ensceneren dit weekeinde, zal wederom een groot aantal zielen bereiken, een aantal dat het eerdere kleine aantal zielen overtreft dat momenteel gehuisvest is binnenin een menselijk lichaam die eraan deel zullen nemen.   
Dus wederom zeggen wij weet dat jullie inderdaad veranderaars zijn in iedere betekenis van het woord, want wat jullie bereiken wanneer jullie samenkomen zoals dit, heeft nergens in de Schepping diens gelijke. Wederom dit wordt niet gezegd om ervoor te zorgen dat jullie je verheven voelen boven de zee van de mensheid of ieder ander in dat opzicht, het is eenvoudig om het feit te verklaren dat zonder jullie, er zoveel niet plaats zou vinden, en hiervoor, zullen wij wederom onze diepste dankbaarheid aanreiken. De woorden die ons ter beschikking staan zullen wederom minder zijn dan wat het is dat jullie deze ronde zullen bereiken door jullie genereuze inspanningen met het genereren van aldus een krachtig collectief krachtveld, want het zal letterlijk sterker zijn dan wat dan ook dat jullie ooit eerder gecreëerd hebben, dus wederom zullen jullie aan jullie eigen voorafgaande prestaties voorbijgaan. En zoals wij jullie al verteld hebben bij talrijke gelegenheden, is jullie bekwaamheid om steeds maar weer aan jullie zelf voorbij te gaan niets minder dan verbijsterend, en wij voorzien dat ook deze ronde welzeker een volgende enorme grote voortgang gemaakt gaat worden.
En de reden daarvoor is eenvoudig deze: gedurende de paar weken die voorbij gegaan zijn sinds jullie laatste formele bijeenkomst, is het energetische quotiënt dat jullie als individuen voortbrengen dramatisch gestegen. Niet alleen dat, jullie hebben ook voor jullie zelf enige gloednieuwe kanalen beschikbaar gemaakt, kanalen die de transmissies zowel in jullie gebied, maar ook de transmissies die door jullie heen zullen gaan zullen vereenvoudigen. Met andere woorden, jullie zullen wederom handelen zowel als ontvangers maar ook als zenders, enorme grote lichtbakens die zullen helpen om aldus veel verlichte informatie aan de rest van jullie eigen planeet, maar ook daaraan voorbij op te dienen. Want wanneer iets eenmaal door jullie gebied van beïnvloeding heengaat, en ja, wij kiezen die uitdrukking welzeker met zorg - zal het een zeer andere karakteristiek hebben wanneer het eenmaal jullie gebied verlaat en buitenwaarts reist om te wisselwerken met de energetische gebieden van anderen. Want wanneer het eenmaal door jullie gebied heen gegaan is, zullen jullie onveranderlijk jullie indruk erop achterlaten, jullie handtekening zo je wilt, en het is dit op diens beurt dat zal helpen te verzekeren wat jullie uitsturen door jullie eigen systeem dat een zelfs grotere impact op anderen zal hebben dan wat het zou hebben als het eenvoudig direct aan hen afgeleverd werd.
Laat het ons uitleggen. Denk eraan, jullie allemaal dragen een unieke energetische handtekening, eentje die nergens anders in de Schepping diens gelijke heeft, en de reden dat jullie het zijn en geen anderen die uitgekozen werden om de "grondbemanning" te zijn voor deze kolossale operatie hier op de Planeet Aarde, is geen andere dan jullie eigen handtekening vibratie. Want het is jullie individuele vibratie, samen gecombineerd in zeer specifiek patronen die de fundering zijn voor deze gehele operatie. En het is dit ware gecombineerde effect dat in feite de "stormram" geweest is die jullie als een collectief toegestaan heeft om door alle oude energetische barrières heen te breken die opgezet werden met slechts dit doel in gedachten: om de mensheid te weerhouden van het bespoedigen van hun ontwikkeling door voorbij te treden aan deze oude beperkingen.  
Maar jullie braken erdoorheen, en jullie deden het door deze prachtige handtekeningen van jullie de één na de ander te activeren. En toen, na de eerste vloedgolf die gecreëerd werd door die eerste golf van vuurtorens die aangezet werden, begonnen jullie in groepen bijeen te komen, groot en klein, over jullie gehele planeet heen, waarvan deze groep hier die jullie de naam de Vijver gegeven hebben eenvoudig één van vele andere zulke levendige kernpunten is. En toen jullie ermee begonnen om je te verbinden, begonnen jullie individuele handtekeningen samen te zingen met die van anderen, in een zeer unieke symfonie die ongelijk is aan alles waar dan ook anders gecreëerd - wederom vanwege jullie eigen individuele en unieke handtekening "melodie" die jullie allemaal bij je dragen. En dus, wat jullie hier gecreëerd hebben is in feite een krachthuis van een vibratie die weerklinkt aan een frequentie die niemand anders kan kopiëren of reproduceren, en aldus is het ook met al deze gelijkaardige krachtknopen uitgespreid over jullie globe.
Dus zien jullie, wat jullie doen, kan niemand anders doen, want alleen jullie kunnen dat specifieke 'geluid' genereren dat gegenereerd wordt iedere keer dat jullie samenkomen om jullie melodie te 'zingen", net zoals jullie wederom zullen doen deze zondag. En dus, zullen jullie wederom verzekeren dat deze frequentie buitenwaarts gedragen zal worden om een impact te hebben op alles dat het tegenkomt. En wat het zal tegenkomen, zijn gelijkaardige "melodieën" die uitgestuurd worden vanuit andere dergelijke kernpunten, en wanneer zij bijeenkomen, zal het patroon dat dit zal creëren wederom de gecombineerde effecten vermenigvuldigen, het volledige potentieel brengend van deze eerder kleine bijeenkomt naar wederom een kwantumniveau dat op diens beurt ALLEN zal beïnvloeden.
Wederom, gebruiken wij heel veel woorden om te proberen te beschrijven wat in feite onbeschrijflijk is op deze manier, maar wij denken welzeker dat jullie allemaal het belang zullen voelen van wat het is dat jullie in feite doen terwijl jullie rondlopen in dat nogal bescheiden uitziende voertuig van jullie. Want zoals wij jullie al verteld hebben, is jullie bereik inderdaad een wijd bereik, aangezien jullie energetische gebied een impact zal hebben die ver voorbijgaat aan zelfs jullie bekwaamheid om het volledig in dit stadium te begrijpen. Dus weet wederom dat de Gehele Schepping rechtop zit in afwachting voor wat er plaats zal vinden tijdens deze aankomende manifestatie van jullie gecombineerde krachten, want het Licht dat jullie zullen genereren is genoeg om zelfs het sterkste staren van jullie Zon in vergelijking bleek te laten zijn. En weet dat hoe jullie jezelf ook zien tijdens deze aankomende gebeurtenis, het eenvoudig een middelmatige representatie zal zijn van de omvang van jullie eigen Licht zoals het waargenomen zal worden aan onze zijde van de sluier.
Want wat jullie doen, kan niemand anders voor jullie doen, en wat jullie doen, doen jullie altijd voor het Al, en daarvoor, kent onze dankbaarheid geen grenzen, net zoals jullie Licht niet langer wat voor grenzen dan ook heeft. En vanwege jullie Licht, zullen wij allen opgetild worden, en vanwege jullie aanwezigheid hier op Aarde, zal deze planeet aan jullie zijde opkomen. En dat is waar dit alles over gaat - een collectief van zielen die samenkomen om op te laten staan wat gedurende een zeer lange tijd nu naar diens knieën gebracht werd, het was bijna vergeten hoe trots en rechtop te staan. Maar dankzij jullie, zullen jullie het allemaal nu doen, en jullie zullen het samen doen."
****
Gewoonlijk kies ik één van mijn eigen foto's om deze maandelijkse boodschappen te vergezellen, maar deze keer draaide het erop uit dat ik verondersteld werd iets anders te doen. Want twee keer deze afgelopen week, werd aan mij een zeer duidelijke boodschap gegeven dat het voor mij tijd was om mijn verf en penselen tevoorschijn te halen na een zeer lange "creatieve pauze". En dus ging ik gisteren zitten om te doen wat de CC's mij verteld hadden om te doen, om de energieën toe te staan om zich in conversatie met het water, de pigmenten en het papier te verbinden." Aan mij werd ook zeer duidelijk begeleiding gegeven dat het water het meest belangrijke deel was hier, want het was "het water aan wie een stem gegeven werd", dus ging in naar buiten het bos vlakbij onze woning in om water te verzamelen van een kleine stroom en iets aan gesmolten sneeuw en gebruikte het voor mijn schilderijen. Het was een intens proces, en het voelde net zoals wanneer ik ga zitten om deze boodschappen te channelen toen ik me gereed maakte om te schilderen, maar zodra ik me openstelde voor de energieën en "mijn gedachten aan de kant wist te krijgen", stroomde het gewoon uit zichzelf. In totaal maakte ik vijf schilderijen maar deze is degene waarin ik begeleid werd om hier bij te voegen. (zie bovenaan)
Ik ben met dankbaarheid en vreugde gevuld wanneer ik denk aan wat het is waar ik hier deel van uitmaak - een groep van stralende zielen, allen zingend in hun eigen uniek melodie, en samen hebben we een symfonie van verlichte energie gecreëerd welke geen gelijke waar dan ook anders in de Schepping heeft. Ik zal uit volle borst zingen deze Zondag, en ik weet dat mijn hart met vreugde zal zingen wanneer het de prachtige geluiden hoort van jullie allemaal die zich erbij aansluiten J. Ik dank jullie allemaal voor het toevoegen van jullie stem aan dit schitterende koor, ik ben er zeker van dat ons krachtige lied wederom luid en helder over deze planeet en daaraan voorbij zal weerklinken!
Met Liefde, Licht en eeuwige dankbaarheid van mij, Aisha 
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.  
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.