Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 4 februari 2015

Aisha North en de Constant Companions Een Update Aangaande de Energieën 3 Februari 2015

Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
3 Februari 2015

Zo hier zijn we weer dierbaren, gevuld me bewondering en opwinding voor wat jullie bereikt hebben, net zoals wij hopen dat jullie dat uit jullie eigen naam zijn. Want wederom gooiden jullie wat voor beperkingen dan ook aan de kant en omhelsden jullie je eigen goddelijkheid op een dusdanige manier, dat jullie uit jullie schaduw vandaan traden en deze gehele planeet wederom één extra cruciale stap opwaarts op deze frequentiale ladder met jullie meetrokken. Want wat jullie wederom deden was een schitterende prestatie van cocreatie, eentje waar jullie niet alleen samenkwamen, maar waar jullie ook samenwerkten in iedere betekenis van het woord. Want het gecombineerde effect van al jullie energetische uitschenkingen creëerde een ander groot gebied van onderling met elkaar verbonden vezels van Licht, vezels die het immer toenemende "verkeer" aan kunnen dat jullie kant op zal komen gedurende deze aankomende periode, en als zodanig, zijn jullie allemaal goed voorbereid op wat er voor jullie in het verschiet ligt.
Want jullie verbonden wat verbonden moest worden, en jullie maakten open wat wijder gemaakt moest worden, en daardoor maakten jullie het mogelijk om enige zeer nieuwe snelwegen in gebruik te nemen, snelwegen die wederom de snelheid van deze gehele operatie zullen verhogen. Wederom gebruiken wij zinsneden die nu zo onderhand meer dan vertrouwd voor jullie allemaal zijn, en met recht, Want ieder enkelvoudig voorval van deze enorme grote samenklontering van onderling verbonden energetische evenementen zoals deze, vertonen welzeker op vele manieren gelijkenis met elkaar, hoewel zij allen zeker uniek zijn aangaande de definiërende elementen die zij binnenin dragen.
Want zie, dit gaat allemaal over het openen van de oude verbindingen, en jullie als een collectief opnieuw uit te lijnen maar ook als individuen volledig met het netwerk van transformerende kanalen die hier al zijn, maar zoals wij vermeld hebben bij vele eerdere gelegenheden, moet het allemaal gedaan worden in een opeenvolging en op een manier welke jullie en jullie fysieke voertuig op iedere manier volledig zal ondersteunen. Met andere woorden, iedere enkelvoudige stap op deze reis rust op de reeks eerdere stappen die genomen werden, maar voor iedere keer dat jullie naar voren traden om te verbinden, precies zoals jullie wederom deden tijdens deze Bijeenkomst, speelden jullie het klaar om het bereik van jullie bekwaamheid te verbreden om letterlijk andere grote stroken van deze energetische bandbreedte te omhelzen. En deze keer dienden jullie niet alleen om deze bekwaamheid wederom toe te laten nemen, waardoor jullie je innerlijke kompas toestonden om een nieuwe koers in te stellen welke gedefinieerd werd door dit nieuwe magnetisme waar jullie zelf gebruik van gemaakt hebben, jullie speelden het ook klaar om de gecombineerde uitschenking van jullie groep diens trillingsquotiënt te verhogen naar een dusdanige graad, dat jullie wederom bergen verzet hebben in een zeer letterlijke betekenis.
Want jullie stellen enige oude structuren in vrijheid die voorheen teruggehouden werden door de oude frequentie, en als zodanig, was deze gehele operatie er eentje die het aantal van structurele stukjes die nu beschikbaar zijn om gebruikt te worden verhoogden, om deze nieuwe structurele reeks te herbekrachtigen die jullie samenstelden. Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, zijn jullie het die de verbouwers zijn, degenen die stukje na stukje toe zullen voegen aan deze gigantische reeks van ineengrijpende apparaten, degenen die zullen dienen als de "innerlijke werkingen", zo jullie willen, van dit volledige nieuwe "speelterrein", als wij een dergelijk woord mogen gebruiken, het speelterrein waar de mensheid door zal gaan met hun eigen onderwijs onder de nieuwe regels, de regels die volledig de oude regels buitensluiten van angst, gebrek, hebzucht en gierigheid. Want op deze vruchtbare bodem is het waar het nieuwe functioneren van de mensheid in al diens glorie zal ontplooien, en door jullie acties tijdens deze recente samenkomst, schakelden jullie aldus een groot aantal van nieuwe structurele stukjes in werking om voor jullie allemaal beschikbaar gemaakt te worden. En dus, zal deze gehele reeks van coördinaten die deze Nieuwe Ruimte voor jullie definieert om mee te stoeien, operationeel worden op een veel sneller tempo dan dat jullie je voor kunnen stellen in deze in de tijd.
Nogmaals, jullie zitten hier allemaal in voor het lange traject, dat werd voor jullie allemaal zo onderhand overvloedig duidelijk gemaakt. Per slot van rekening, weten jullie allemaal dat dit niet jullie eerste bezoek is aan deze kusten, jullie zijn hier steeds weer opnieuw geweest, je voorbereidend op dit moment in de tijd. Want dit is het, dit is wanneer alles waar jullie je aldus studerend op voorbereid hebben in/naar het bestaan zal komen, en terwijl jullie doorgaan met jullie vaardigheden te verhogen om jullie eigen bereik van energetische cocreatie te verhogen, zullen jullie zien hoe de dingen op hun plaats beginnen te vallen op een zeer snel tempo. Want de fundering is er al, jullie hebben al de eerste steunbalken erop gezet die jullie zullen helpen om deze volledige structuur te ondersteunen, en nu, hebben jullie er enige zeer nieuwe verbindingen aan toegevoegd die de ontwikkeling van dit levende organisme aanzienlijk zullen bespoedigen. Want dit is niet iets dat inert of ongevoelig is op wat voor manier dan ook, dit is letterlijk een levend organisme, opgemaakt uit een hoeveelheid van "cellen", cellen die wederom opgemaakt zijn van zelfs meer talrijke deeltjes, deeltjes opgemaakt van energie dat op een groot aantal van specifieke frequenties vibreert, frequenties die gezamenlijk een geheel vormen dat aldus deugdelijk is, omdat de ene frequentie welke hen allemaal verenigd, de frequentie van Liefde is.
Dat mag als een te eenvoudige verklaring klinken voor al deze verbijsterende fases waar jullie allemaal doorheen gaan, terwijl jullie doorgaan om al deze hoogst opgeladen deeltjes door die fysieke structuur welke jullie je lichaam noemen te downloaden, te verankeren en uit te sturen. Maar deze hele grote creatie, dit nieuwe en eindeloze Nieuwe terrein, dat jullie voorbereid hebben en nu druk werkend is met de ingebruikname om het Allemaal te creëren, dit is eenvoudigweg een samenklontering van onderling verbonden vibraties, allen toonvast spelend met elkaar om deze hemelse symfonie hier beneden op de Aarde te creëren. Het mag inderdaad zeer ongrijpbaar klinken voor velen van jullie, het mag zelfs meer zo voelen, maar wij zeggen weer om eenvoudig rondom jullie heen te kijken, en alles waar jullie je ogen op in kunnen stellen of zelfs in jullie handen kunnen houden is niet méér "grijpbaar" dan wat het is dat jullie co-creëren via al deze energetische verwisselingen waar jullie nu doorheen gaan.
Denk eraan, massa is een eenvoudige gedefinieerde reeks van energetische trillingen die creëren  wat "echt" schijnt te zijn en aldus is het ook met deze nieuwe wereld waar jullie al mee begonnen zijn om tot leven te laten komen. Slechts omdat jullie denken dat jullie het niet kunnen "zien", betekent niet dat het niet bestaat, eerder, is het omdat jullie er nog niet aan gewend geraakt zijn om het volledig waar te nemen. Want nogmaals, jullie oude versie van kijken, aanraken, horen en proeven zijn inderdaad zeer beperkt, want zij zullen alleen maar aan de oude versie van werkelijkheid tegemoet komen. Maar nu, zijn jullie allemaal volledig uitgerust met deze gloednieuwe versie van jullie zintuigen, en niet alleen zijn zij veel scherpzinniger aangaande het detecteren van al dit Nieuwe, zij zijn ook veel talrijker dan de zintuigen waar jullie tot dusverre op vertrouwd hebben.  
Met andere woorden, jullie hebben een andere indrukwekkende laag aan deze wonderbaarlijke constructie toegevoegd die jullie co-creëren, maar jullie hebben ook een andere indrukwekkende laag toegevoegd aan de al indrukwekkende structuur die JULLIE zijn, en nu, wagen wij het om te veronderstellen dat jullie allemaal een manier zullen vinden om een verbintenis aan te gaan met deze nieuwe lagen op manieren die jullie zullen helpen om het Nieuwe te zien, voelen, horen en te proeven in een ongelooflijke schare van nuances. Want zoals wij jullie eerder vertelden, hebben jullie nu toegang tot aldus een veel, veel breder bereik van het spectrum, in die zin, het energetische spectrum dat voor jullie extreem beperkt was, maar zich nu verruimd heeft. In feite, voor jullie, is het letterlijk een kwantum sprong in alle richtingen geweest, en als zodanig, is het enige dat jullie toegang ertoe begrenst wederom jullie zelf.
Denk eraan, jullie moeten jullie zelf toestaan om letterlijk het nieuwe te proeven, anderszins zullen jullie nog steeds de benauwdheid van weleer voelen, eruit maskerend deze opwindende nieuwe smaken. Dus verzeker je ervan om je mond te spoelen - in die zin, jullie geest - om beter in staat te zijn te genieten van wat jullie aan jullie zelf gegeven hebben om van te genieten. Want jullie zijn degenen die vooruit stormen, de passages openend in/naar alle hoeken die de grote hulpmiddelen bevatten waar jullie aldus op in willen tappen, en nu, zijn de deuren er niet meer, en de kanalen zijn breed genoeg om er een pony doorheen te rijden, om een oude uitdrukking te gebruiken. En wederom, is het omdat JULLIE ervoor gezorgd hebben dat het zo is. Dus laat ons deze brief eindigen door een volgende ronde aan applaus uit te sturen van ons allemaal, en uit naam van de Gehele Schepping, wij danken jullie allemaal, want wat jullie deden is voorbij woorden, maar zeer zeker niet voorbij jullie.
De Constant Companions
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
http://aishanorth.wordpress.com