Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 24 januari 2015

Peggy Black en het 'Team' Win Jullie Volledigheid Terug 20 Januari 2015

Peggy Black en het 'Team'
Win Jullie Volledigheid Terug
20 Januari 2015
Wij zijn hier en omhelzen jullie met onze Liefde en dankbaarheid. Wij zijn dankbaar voor de kans om deze energiewoorden met jullie te delen. Wat aangeboden wordt triggert jullie eigen weten en het herinneren; wanneer jullie onze woorden lezen of horen is er een diep begrip van jullie eigen persoonlijke waarheid.
Wij willen jullie altijd erkennen voor het schitterende multidimensionale wezen dat jullie zijn. Want zie, hoe meer jullie erkend zijn hoe meer het werkelijk voor jullie zal worden. Jullie zijn in het gebied van dichte onbewuste trillingen, en jullie zijn van nature empathisch, daarom beginnen jullie te resoneren met deze dichte staat van zijn. Dit is voor alle mensen zo.
Wij vieren jullie besef wanneer jullie kunnen voelen dat jullie omlaag gevallen zijn in/naar dit niveau van bewusteloosheid, wanneer jullie handelen uit patronen en de conditionering die van generatie op generatie doorgegeven werd aan diegenen die ervoor kozen om hier op jullie planeet te zijn.
Beetje bij beetje, zijn deze patronen aan het verschuiven omdat individuen, zoals jullie zelf, bezig zijn te ontwaken en beseffen dat jullie meer zijn dan jullie fysieke lichaam. Jullie fysieke lichaam is een vereiste voor deze werkelijkheid. Het staat jullie toe te interfacen met de vele, gevarieerde ervaringen en trillingen die aangeboden worden. Jullie fysieke lichaam en leven zijn het platform welke jullie toestaat om iedere dichte onjuist gekwalificeerde energie en emotie te transformeren.
Doch met het besef van jullie zelf als een goddelijk wezen van Licht bewustzijn, hebben jullie het geboorterecht en de verantwoordelijkheid om iedere levensreducerende houdingen en gedragingen te transformeren en te verheffen.  
Dit is waar voor iedereen; echter, er is een polarisatie die plaatsvindt binnenin de menselijke gestalte. Er zijn twee energieën beschikbaar, eentje werd gelabeld mannelijk en eentje werd gelabeld vrouwelijk. Wanneer je een fysieke gestalte aanneemt (een lichaam) voor jouw avontuur en ervaring hier in deze dimensie en dit tijdskader, selecteer je de ene of de andere. Je wordt een multidimensionaal bewustzijn in een mannelijke gestalte of een multidimensionaal bewustzijn in een vrouwelijke gestalte.
Elke van deze buitenste vormen nemen de dominante energetische patronen en gedragingen van het collectief aan. Als je kiest om een mannelijk lichaam te hebben wordt van jou verwacht op een bepaalde mentale en emotionele manier te reageren en te handelen, en als je een vrouwelijk lichaam kiest worden bepaalde andere mentale en emotionele gedragingen als passend beschouwd.
Het is zeer belangrijk te begrijpen dat ieder persoon, ongeacht mannelijk of vrouwelijk, de karakteristieken en sterke punten van de ander draagt. Jullie fysieke brein is verdeeld om deze karakteristieken te ondersteunen. De linker hersenhelft is bekabeld om logica, actie en controle aan te bieden en de rechter hersenhelft is bekabeld om intuïtief, ontvankelijk en empathisch te zijn. Het doel is om beide aspecten van het brein evenredig goed te gebruiken, om gebalanceerd en gepast te zijn ongeacht welke fysieke gestalte je geselecteerd hebt.
Wanneer jij jezelf toestaat om zowel het logische gezichtspunt en het intuïtieve, voelende en aftastende perspectief te omhelzen, heb je gebalanceerde begeleiding. Helaas, vanuit onze waarneming, is dit in jullie werkelijkheid volledig uit balans.
Jullie kunnen waarnemen dat de meeste mannen het leven logisch benaderen, met stap-na-stap planning, ontdaan van de empathische, voelende aard van hun rechter hersenhelft. Zij werden geprogrammeerd door de collectieve patronen en bewustzijnsmatrix gedurende eonen aan tijd op deze planeet. De werkelijkheid van jullie verleden is dat dit een oorlogvoerende planeet is. Daarom om strijders te hebben, moest de empathische, intuïtieve, voelende aard onderdrukt, beschaamd en belachelijk gemaakt worden.
Je kunt een ander niet doden of schade berokkenen of de natuur benadelen wanneer jij je volledig bewust bent van je empathische aard en het besef dat alles en iedereen verbonden is aan het geheel.  
Dit is zo een sterk patroon dat wanneer en multidimensionaal wezen arriveert en een mannelijke gestalte kiest, dit een automatisch energetisch programma is zogezegd. Niemand stelt dit in vraag. Kleine jongens handelen anders dan kleine meisjes. En als een jongen of een man verbonden blijft met zijn intuïtieve, voelende, creatieve aard, wordt hij beschaamd, geoordeeld en gelabeld. Als een meisje of vrouw handelt op een controlerende, logische en actie-georiënteerde manier wordt zij ook geoordeeld en gelabeld als een bepaald soort vrouw. Als een jongen of man zijn emoties tot uitdrukking brengen of intuïtieve begeleiding aanbiedt, wordt hij beschouwd als zijnde zwak of anders.
Jullie planeet alsook de mensheid lijden door deze controlerende, logische, gevoelloze aard en dit gedrag. De mannelijk gedomineerde werkelijkheid is onsamenhangend met het geheel. Macht en controle zijn de sterkste acties. Zij worden niet gematigd door de energie aangeboden vanuit de intuïtieve, voelende aard en de holistische benadering van wat het beste voor iedereen is. Vernietiging is vaak de gekozen methode van diegenen die een bepaald geloof tegenwerken.
De mensheid leidt aan deze onbalans, de natuur lijdt aan deze onbalans. Er zijn culturen en maatschappijen op jullie planeet die de vrouwelijke energieën en alle geschenken die deze energieën aanbieden onderdrukken. Dit moet voor jullie planeet verschuiven om te ascenderen.
De evolutie die plaatsvindt, is dat er steeds meer individuen een evenwicht brengen in hun persoonlijke gedrag. Het is tijd dat vrouwen ermee beginnen om zich hun eigen persoonlijke kracht eigen te maken. Om een holistische, voelende aard aan het collectief aan te bieden op een manier die gehoord en geëerd wordt.
Het is tijd dat de mannen beginnen om de aspecten van hun rechter hersenhelft te omhelzen die door jullie gehele geschiedenis heen onderdrukt werd. Het is tijd dat de geschenken van de rechter hersenhelft, het vrouwelijke aspect, gerespecteerd wordt, aangemoedigd, ondersteund en gekoesterd/gevoed in zowel mannen als vrouwen. Het is tijd dat het logische, actie-georiënteerde, aspect van de individuele man of vrouw aangemoedigd wordt. Elke van deze karakteristieken moeten aangemoedigd, geleerd, geaccepteerd en in ere gehouden worden als zij tot uitdrukking gebracht worden door de man of de vrouw.
Wij moedigen de man aan en nodigen hem uit om zich bewust te worden van zijn intuïtieve aard en begrip. Leer om jullie emoties te eren en sta jullie zelf toe om deze emoties te voelen en tot uitdrukking te brengen. Schudt de verwachtte patronen af die gegeven werden door allen die overheersten en controleerden.
Wij nodigen de vrouw uit om aangemoedigd te zijn in haar kracht van actie, om haar waarheid te spreken en haar inzichten te delen, om naar voren te komen vanuit een plaats van waarlijk weten en een krachtige bijdrage te maken. Er is kracht in mededogen in een samenwerkingsverband met logica, er is kracht in het in staat te zijn om gebeurtenissen te bekijken als een geheel en de consequenties te zien van hoe alle acties deze werkelijkheid en de mensheid beïnvloeden.
Het evenwicht van de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin ieder persoon is waar nu om gepleit wordt. Wij moedigen een ieder van jullie aan om in/naar het gedrag te stappen dat het meest vreemd voor jullie is. Begin om het aspect te omhelzen dat aan jullie geleerd of onderwezen werd te onderdrukken. Als je vrouw bent, begin actie te ondernemen, spreek je uit en deel je waarheid, deel jouw intuïtieve, genezende aard. Als je man bent, begin om je emoties tot uitdrukking te brengen, en sta jezelf toe om de consequenties van je actie voor te stellen en te verschuiven om meer ontvankelijk te zijn, meer open voor een andere manier van het kijken naar gebeurtenissen.
Eén aspect, één type van gedrag zal altijd jouw kracht zijn of je nu man of vrouw bent; wij moedigen jullie slechts aan om jullie heelheid te vieren en terug te winnen door de tegengestelde gedragingen van jullie persoonlijke patronen te ontwikkelen en te voeden/koesteren. Gebruik jullie gereedschappen en het kwantumgebied om het evenwicht te visualiseren van het mannelijke en vrouwelijke binnenin jullie zelf en binnenin iedereen. Begin naar manieren en acties te kijken die jullie tegengestelde methode van het omgaan met en het bekijken van jullie leven en acties zal versterken.
Wij zijn dankbaar dat jullie onze energiewoorden gelezen hebben. Wij ondersteunen altijd jullie pracht en vaardigheden om jullie werkelijkheid te transformeren. Wij ondersteunen jullie bij het brengen van dit evenwicht binnenin.  
Het Team
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com