Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 januari 2015

Oth: Iedereen komt naar de Aarde vanuit vrije wil en iedereen verlaat de Aarde vanuit vrije wil. Ellen Rauh 25 augustus 2007, Geplaatst: 19 januari 2015

Oth:
Iedereen komt naar de Aarde vanuit vrije wil en iedereen verlaat de Aarde vanuit vrije wil.
Ellen Rauh
25 augustus 2007, Geplaatst: 19 januari 2015

Kiest ieder mens die op Aarde komt dat zelf of worden er ook wel eens mensen gedwongen om op Aarde te incarneren?

Dit is een zeer goede vraag. Wij zouden zeggen, laat het woordje gedwongen weg. Maar er zijn inderdaad vele mensen die incarneren vanuit liefde voor anderen. En dit is dus geen dwang. Zij hoeven niet te komen voor hun eigen evolutie, maar zij komen om een belangrijke rol te vervullen voor bepaalde personen, voor groepen of voor de Aarde. Soms staat eigenbelang niet voorop, maar weet dat het altijd een vrije keuze is uit liefde. Niets of niemand wordt gedwongen – niet van de Aarde naar boven en niet van boven naar de Aarde. Het is altijd een keuze die je zelf, de anderen of het geheel ten goede komt.

Als jij incarneert, niet voor je eigen evolutie maar voor een hoger doel, voor anderen of voor wat dan ook, dan zal jij ook op deze manier weer opgeroepen worden om terug te keren. Als jij kiest voor je eigen evolutie, zal je terugkeren als deze fase van evolutie helemaal afgewerkt is. En weet dat iedereen altijd afgewerkt naar huis komt, zoals jullie het noemen. Er is nooit een falen. Weet dat als jullie het idee hebben dat iemand onafgewerkt naar huis gaat, dat dat jullie oordeel is. Het is altijd perfect. Het kan een voorbereiding zijn voor een volgende fase of een afronding van vijf levens geleden. Het is te ruim voor jullie om te bevatten. Het enige wat wij hopen, is dat jullie vertrouwen en kunnen geloven dat het altijd perfect is. 

Iedereen komt naar de Aarde vanuit vrije wil. En iedereen verlaat de Aarde vanuit vrije wil. Alleen diegenen die heel erg verbonden zijn met de lagere elementen van het menszijn, zullen het idee hebben dat ze gedwongen worden. Dit zie je vaak gebeuren met doodstrijd. Het heeft dan te maken met lagere elementen van deze zielspersoon. Een conflict in vele soorten ego’s. Leer dus stelselmatig om mee te glijden en mee te stromen met datgene wat op je weg komt. 

Hoe gemakkelijker jij navigeert volgens je intuïtie, hoe gemakkelijker jij van de Aarde naar het Universum glijdt of vice versa. Het heeft altijd te maken met strijd van lagere elementen. Als je ziet dat dit gebeurd, ben mild en geef zeer veel liefde van hogere elementen. Zo kan de persoon die in strijd is, in balans komen. Wat zij te weinig hebben, vraagt om een overdosis van het andere. Hs.