Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 20 januari 2015

Melchizedek Hoe Jouw Allerhoogste Atoom te Activeren - Stap na Stap Instructies 16 Januari 2015 / Anna Merkaba

Melchizedek
Hoe Jouw Allerhoogste Atoom te Activeren - Stap na Stap Instructies
16 Januari 2015 / Anna Merkaba
Groeten iedereen, wat ik vandaag met jullie allemaal wens te delen is van groot belang en is gigantisch voordelig voor jullie ALLEMAAL die gereed zijn om het ALLERHOOGSTE ATOOM van jullie wezen en jullie 8ste en 9de chakra's te activeren.
Een paar dagen geleden, ik stond op het punt om naar bed te gaan, zag ik een prachtig figuur van een oude wijze man met een lange witte baard voor mij verschijnen. De energie welke hem omringde was spectaculair. Hij draaide om me heen en verdween uit het zicht. Toen ik de volgende dag bij mijn computer zat hoorde ik plotseling een harde "klop" van de één of andere soort en een boodschap, die jullie hieronder zien staan, begon door me heen te stromen. Mij werd later een visioen getoond en directies gegeven over de dimensies van het beeld dat jullie nu hier voor jullie zien. Ik had dit beeld voor mezelf opgedragen aan een zeer getalenteerde grafische artiest genaamd Kashif.
Het wezen die deze informatie aan mij gegeven heeft, introduceerde zichzelf later als de Geascendeerde Meester Melchizedek!
En dus, hier is de channeling, het beeld en de instructies over HOE jouw ALLERHOOGSTE ATOOM te activeren, wat er zal gebeuren wanneer je dat doet, wat te verwachten en hoe met deze ervaring om te gaan.
****
"De geascendeerde meesters van jullie gelijkluidende werkelijkheid wensen om via jouw kanaal tegen de mensheid te spreken, en wij vragen om toestemming om toegestaan te worden verder te gaan" Nadat ik mijn "ga je gang" gegeven had is hier wat volgde…
Dierbare geliefde kinderen van het Licht, de tijd is voor ons gekomen om het informatieve decreet te openbaren dat op u ingesteld is door de ethers van het verleden in/naar de ethers van het NU moment in de tijd.
Het informatieve decreet betreffende de atomaire structuur van jullie DNA en specifiek het atoom dat verblijft in de zonnevlecht van jullie wezen. Het atoom waarover wij gesproken hebben is inderdaad het atoom dat verblijft in de zonnevlecht van jullie wezen, voor jullie toegankelijk via de satelliet van de codices van jullie hart, door de visuele cortex van jullie hersenstructuur.
Want door de visuele cortex zullen jullie in staat zijn het atoom te activeren waarover wij spreken en welke in de zonnevlecht van jullie wezen verblijft. Door de visuele cortex van jullie voertuigen zal er een link gemaakt worden naar jullie hart en door de genoemde link zal het informatieve decreet in jullie zonnevlecht afgeleverd worden.
Wees bedachtzaam dat met de activering van het genoemde atoom jullie zonnevlecht inderdaad tamelijk gevoelig zal worden, wees bedachtzaam want de zonnevlecht zal activeren en een signaal naar jullie hart en pijnappelklier sturen voor verwerking.
Opvolgend aan de verwerking van de genoemde unieke energieën zullen jullie in staat zijn om je te verbinden met de goddelijkheid binnenin jullie zelf, door de activering van jullie zonnevlecht en het Allerhoogste Atoom dat binnenin het energiegebied van jullie voertuig rust.
Door jullie baarmoeder, jullie navel, jullie navelstreng, door de baarmoeder van jullie moeder, door de verbondenheid met jullie moeder, werden jullie verbonden met de Universele baarmoeder van waaruit jullie kwamen. De Universele baarmoeder van kosmische afmetingen. Door jullie verbondenheid met de baarmoeder van jullie moeder en de moeder voor haar, de gehele weg naar de eerste moeder die op de aardse vlakken van het bestaan gelopen hebben, zullen de herinneringen van eonen geleden inderdaad binnenin jullie voertuig geactiveerd worden, de genoemde herinneringen zullen inderdaad opnieuw gebalanceerd zijn, gereconstrueerd en gereinigd, jullie toestaand om volledig dat af te schudden wat jullie niet zijn, en uit te lijnen met dat wat jullie inderdaad wel zijn! Want het voertuig waarin jullie verblijven draagt de herinneringen van eonen geleden, herinneringen welke de voortgang belemmert van de overgang van jullie zielen in/naar de ethers van jullie verkozen momentum. En vandaar dat, met het reinigen van de genoemde atomaire keten, met de activering van jullie Allerhoogste Atoom, jullie dan in staat zullen zijn om jullie zelf volledig uit te lijnen met de goddelijkheid van dat wat jullie inderdaad zijn!
Ben bedachtzaam dat alleen diegenen die de ring voorbijliepen niet overgaan, alleen diegenen die inderdaad hun verhemelte gereinigd hebben en alle chakra's van hun wezen uitgelijnd hebben met EENSGEZINDHEID, EENHEID en het KOSMISCHE bewustzijn zullen in staat zijn om het volgende decreet te gebruiken, en de verborgen kennis, begrip en zuiverheid van Zijn voort te brengen op/naar de Aardse vlakken van het bestaan. Wees bedachtzaam dat met een dergelijke activering veel snel bekend voor jullie zal worden. Begrijp dat jullie bewustzijn uit zal breiden om jullie toe te staan dat te begrijpen waarop jullie in staat zullen zijn je vrijelijk op af te stemmen. Weet dat het informatieve decreet dat jullie zullen beginnen te ontvangen jullie in/naar een emotionele beroering mag brengen, want dat wat verborgen geweest is zal nu voor jullie kristalhelder worden. Begrijp dat jullie voorzorgsmaatregelen moeten nemen, weet dat jullie levens zullen veranderen. Ga aldus alleen verder als je waarlijk gereed bent voor de overgang naar de HOGERE OCTAVEN VAN ZIJN.
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.
*****
Het Hoe –  Mediteer drie maal per dag met het verstrekte plaatje, bij het ontwaken, midden op de dag en voordat je gaat slapen. Houd het etherische kwarts op je voertuig van keuze. Het Etherische kwarts moet dagelijks voorafgaand aan het slapen gaan gereinigd worden. Ga verder met de genoemde activeringen voor de duur van 8 dagen en nachten. Neem op de 9de dag rust en herhaal de genoemde meditatie voor de duur van 24 dagen. Bij de voltooiing van de genoemde cyclus, moet je navraag doen bij de geascendeerde meesters van jouw gekozen decreet, de stappen die je moet nemen om jouw stijging in de octaaf boventonen te versnellen. Weet dat de kristallijne structuur van je voertuig naar de voorgrond van je wezen zal komen. Begrijp dat je frequent rust moet nemen door de dag heen als je verder gaat met de activering van jouw Allerhoogste Atoom. Voorzie je voertuig van voldoende vocht want het water dat je zult drinken zal de rommel, wat uit jullie voertuigen gespoeld moet worden, aan elkaar verbinden.
Update: Het is hoogst belangrijk te mediteren met dit specifieke plaatje aangezien Het gecreëerd werd onder de specificaties van Melchizedek. Iedere kleur die je op het plaatje ziet, iedere vorm, draagt specifieke trillingen welke jou met je Hogere Zelf afstemmen, jouw zonnevlecht activeren, je hart, je DNA en pijnappelklier, jou toestaand om alles van het verleden van je af te schudden. Je kunt ofwel dit plaatje uitprinten en het aan de muur hangen, erbij gaan zitten in een meditatie en er rechtstreeks naar te kijken, of je kunt bij de computer gaan zitten en naar het plaatje kijken. Sluit je ogen gedurende een paar momenten en sta jezelf toe om diep binnenin te gaan en werkelijk in aanraking met jezelf te komen.  
Verduidelijking: Velen van jullie vragen wat het "Voertuig van keuze" is. Zij bedoelen ons lichaam. Omdat voorafgaand aan het incarneren op de Aarde, wij feitelijk het lichaamstype KIEZEN waar wij in zullen incarneren. Deze informatie is uit onze psyche gewist alsook veel van de andere informatie, hetgeen wij ons later herinneren. Dus wederom, zij bedoelen ons lichaam. Een andere vraag was ook, hoe het Etherische Kwarts te reinigen. Ik heb geen idee, maar als jullie de site nakijken van deze specifieke kwarts hieronder vermeld, ben ik er zeker van dat zij het ergens op de site vermelden. Nogmaals ik ben niet bekend met dit specifieke gereedschap dat ik nog nooit gebruikt heb, ik ontdekte het pas nadat ik deze informatie gechanneld had.
Ik had er geen idee van wat Etherisch Kwarts is, eerst toen ik deze gechannelde informatie hoorde dacht ik dat het in feite een kwarts was die deze naam droeg, maar toen ik het googelde, bleek dat er in feite een maatschappij is daarbuiten die Etherische Kwarts Kristallen maakt! Ik was verbijsterd over de duidelijkheid van de informatie die ik ontvangen had! Dus werd ik naar deze site geleid:
Toen ik vroeg om een bevestiging werd mij verteld dat dit het is.
Ik hoop dat dit voor jullie bruikbaar zal zijn en ik hoop al jullie bekwaamheden geactiveerd te zien binnenin jullie in de goddelijke juiste timing … Ik houd zeer veel van jullie allemaal! Zoals altijd Dank je Wel voor hier op Aarde te zijn, en deel uit te maken van deze goddelijke ontvouwing die wij "De missie op Aarde" noemen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEILhttps://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/