Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 22 januari 2015

Jezus Jullie gaan Door op Volle Kracht Vooruit te Gaan Richting het Moment van de Ontwaking / 21 Januari 2015 via John Smallman


    Jezus:
Jullie gaan Door op Volle Kracht Vooruit te Gaan Richting het Moment van de Ontwaking
21 Januari 2015 / John Smallman

Hier in de spirituele rijken, terwijl wij ons liefdevolle waken over jullie handhaven, observeren wij met bijkomende vreugde jullie voorbeeldige vooruitgang richting jullie ontwaking. Zelfs jullie reguliere nieuwsmedia vinden zichzelf nu niet in staat om volledig de verbazingwekkende veranderingen te negeren die zich overal dwars over de wereld heen voordoen, en noch zijn zij in staat om het rapporteren van de golven van corruptie en criminele activiteiten dwars over de hele wereld heen te negeren die verbloemd werden en nu op alle niveaus van het regeringsstelsel bekend gemaakt worden. De waarheid van jullie knechtschap jegens corrupte zaken en bestuurlijke regels en voorschriften kunnen niet langer voor jullie verborgen zijn vanwege de dappere activiteiten van vele onderzoekende journalisten, en van de klokkenluiders die de moed hebben om vrijuit te spreken. 

Enorme veranderingen doen zich wereldwijd voor terwijl de mensheid van nu weggaat onder het gewicht van regels en voorschriften opgelegd door jullie autoritaire regeringen. Regeringen die merendeels zouden willen proberen om jullie over te halen dat zij werkelijk democratische instituten zijn die alleen jullie beste interesse in hun hart hebben, wanneer in feite zij merendeels oneerlijke immorele burgers zijn die proberen om jullie permanent in onderworpenheid aan hen te houden. Een onrechtvaardig bestuursstelsel op een dergelijke grote schaal kan niet langer gehandhaafd worden, de scheuren in diens funderingen en in diens uiteenlopende autocratische instituten brengen het op diens knieën.  

Niet ondersteund door diens burgers - de burgers van de wereld - zoals nu het geval is, zal het doorgaan ineen te storten in/naar totale wanordelijkheid. Gedurende de jaren werd er vaak naar verwezen als "De Duistere Kliek". Het is samengesteld van en wordt aangestuurd door verborgen en geheime groepen van invloedrijke en rijke families over de gehele wereld heen die zichzelf gedurende eonen boven de wet geplaatst hebben. Zoals in toenemende mate duidelijk wordt hebben zijn hun greep verloren en zijn gereduceerd naar het vechten onder henzelf in wanhopige pogingen, die uiteindelijk zonder succes zullen zijn, om hun macht en invloed te handhaven.
Jullie zijn een Nieuw Tijdperk binnengegaan, eentje waarin Liefde her/erkend wordt als de macht en de energie welke jullie leven en bewustzijn geeft. Alles dat niet van Liefde is, niet in totale uitlijning of harmonie met Liefde, desintegreert altijd in/naar de nietsheid of het illusionaire rijk van waaruit het opkwam, omdat, zoals jullie weten, er alleen maar Liefde is, er is niets anders.
Natuurlijk hoef ik jullie er nauwelijks aan te herinneren dat Liefde geen sentimenteel gevoel voor of aantrekking tot een ander is, maar de levenskracht of het energiegebied is dat God is, onze eeuwige Bron waarin alles dat bestaat eeuwig in ieder moment opkomt. Het is een constante staat van het omhoog gaan in/naar de extase welke de Aanwezigheid van God is. Het is waar de gehele mensheid naar streeft, maar als gevolg van diens onderdompeling in de dieptes van de illusie niet in staat is om het te vinden. Rede en logica, welke net zoals de tijd aspecten van de illusie zijn, kunnen jullie nooit in/naar de Aanwezigheid van God leiden omdat jullie al eeuwig omwikkeld zijn door de Goddelijke Aanwezigheid. Jullie zijn waar jullie aldus wanhopig naar streven te zijn, maar door de intensiteit van die nastreving verbergen jullie voor jezelf de goddelijke Werkelijkheid welke jullie, onophoudelijk in ieder moment, bevat en omhelst.
Om naar de Werkelijkheid terug te keren geef je gewoon over in/naar het centrum van je wezen, dat heilige heiligdom binnenin een ieder van jullie waar de goddelijke vlam van Gods Liefde eeuwig brandt. Jullie zijn werkelijk al waar jullie zo wanhopig willen zijn, jullie hebben alleen jullie besef/gewaarwording van jullie werkelijke staat van bestaan geblokkeerd door jullie keuze om je druk bezig te houden met de illusie, en met al het lijden, de chaos en wanordelijkheid waarmee het jullie onophoudelijk presenteert.
Wanneer jullie jezelf toestaan te ontspannen in dat innerlijke heiligdom, te accepteren zonder in ieder nu moment, als het naar boven komt, te oordelen, en alle gedachten toe te staan die in/naar jullie besef drijven weg te drijven met de stroming van dat nu moment, zullen jullie een niveau van vrede gewaarworden die anderszins volledig afwezig is wanneer jullie je druk bezig houden of druk bezet zijn door de afleidingen van de illusie. Velen van jullie hebben momenten van intense vrede ervaren tijdens het mediteren, toen kwamen jullie egoïstische gedachten binnensnellen om te proberen wat er gebeurd te definiëren en te beschrijven, en was dat moment van vrede verloren.
Vrede kan niet gevonden of tot stand gebracht of bereikt worden, het is jullie natuurlijk staat, de staat van zijn in het nu moment, je Zelf accepterend, je nu volledig bewust zijn van dat Zelf, en waar je ego jou van probeert af te schermen door je af te leiden met gedachten die jouw onmiddellijke en onverdeelde aandacht lijken te eisen.
Het lijkt vaak dat jij je gedachten bent, maar dit is niet het geval. Gedachten komen tevoorschijn en gaan verder tenzij je kiest om je met hen bezig te houden. In het dagelijkse leven houdt jij je welzeker met hen bezig als je met je taken aan de gang gaat omdat zij een deel van het leven in de illusie zijn en in die context hebben zij welzeker je aandacht nodig als jij je op je werk, je baan of je familie focust - "Ik moet niet vergeten om dat rapport op Vrijdag te voltooien. Wiens beurt is het op de kinderen op te halen? Ik moet regelen om mijn haren te wassen/gekapt te krijgen." Maar je bent deze gedachten niet, en hoewel je niet in staat mag zijn de stroom te stoppen, kan je kiezen om je niet met hen bezig te houden wanneer zij jou niet van dienst zijn.
Het is een onbewuste gewoonte geworden voor velen van jullie om te denken en te denken en te denken in een eindeloze reeks van geestdodende bezigheden met gedachten terwijl elke gedachte schijnbaar onvermijdelijk in/naar de volgende leidt. Je moet tegen jezelf zeggen, "Stop!", en dan loslaten. In het begin is het slechts zeggen van "Stop!", waarschijnlijk om jou van start te laten gaan met een andere gedachtesliert, maar wanneer jij je eenmaal bewust wordt dat jij niet je gedachten bent en dat je de stroom kunt stoppen, zelfs als het alleen maar voor een moment is, dan heb je hun houvast op jou doorbroken, je bent je bewust geworden van je eigen ego en diens ogenschijnlijke houvast over jou - jullie zijn je allemaal zeer goed bewust van ieder ander hun ego's! Eenmaal bewust, kan je ontkoppeling oefenen, en wanneer je dat doet reduceert je stress en begin je toegang te verkrijgen tot de innerlijke staat van vrede die altijd voor jou beschikbaar is.
Soms, wanneer je naar je stille en privé innerlijke ruimte gaat om te ontspannen, bidden of te mediteren, vult een ongelooflijke krachtige stroom van oordelende gedachten je geest, en dan is de tijd die je terzijde gezet hebt voor dat rustige moment plotseling verdwenen! Je vindt dat je nu naar de "echte" wereld terug moet keren en terug aan het werk moet gaan. Scheld niet op jezelf wanneer dit gebeurt, en beslis niet dat het tijd ervoor nemen de inspanning niet waard is omdat je altijd verstrikt raakt in de innerlijke oorlog waarmee je gedachten je geest binnendringen wanneer jij de intentie instelt om gedurende een paar minuten stil en vredig te zijn. Dit is slechts een egoïstische strategie om jou over te halen dat jij je tijd verspilt, dat meditatie, gebed, of stille contemplatie niet voor jou zijn. Laat je niet overhalen, die stille/rustige "tijdsperiode" is absoluut essentieel voor je welzijn.
Die voorgenomen stille/rustige tijd is de tijd wanneer je, voor een moment, de illusie kunt ontbinden, en vredig kunt zijn. Je hoeft niet te proberen, zit gewoon rustig en ben je bewust van de stilte. Proberen is een egoïstische afleiding welke niet kan werken, het is het tegenovergestelde van ontspannen, van toestaan. Volhard met je dagelijkse uitoefening, reduceer alle negatieve zelf-oordelen, maak er slechts een punt van om iedere rustig te gaan zitten, ongeacht hoe effectief of ineffectief het aan mag voelen.
In dit Nieuwe Tijdperk ontvangen jullie enorm veel hulp van diegenen van ons in de spirituele rijken, wiens taak het is om over jullie te waken en er voor jullie in ieder moment te zijn. De Tsunami van Liefde omwikkelt jullie allemaal en gaat door te intensiveren om jullie ontwaking aan te moedigen en te verzekeren. Jullie kunnen niet falen om te ontwaken omdat het jullie goddelijke bestemming is. Jullie kozen te incarneren in dit moment in de geschiedenis van de Aarde, op dit punt in de illusie, omdat jullie ervoor kozen om te komen en de grote meerderheid van de mensheid te helpen, dat slapende bleef, om uit hun sluimer te ontwaken.
Dit is de tijd voor de onvermijdelijke ontwaking van de mensheid uit de illusie waarin het voor zolang ondergedompeld werd. Jullie die dit en andere gelijkaardige verheffende boodschappen van jullie gidsen en mentoren in de spirituele rijken lezen, zijn hier niet toevallig. Jullie kozen om hier te zijn, en jullie zijn in ieder moment volledig ondersteund. Deze geringe intuïtieve gevoelens die jullie krijgen en die jullie leiden om je liefdevoller te gedragen zijn een onderdeel van jullie levensplan.
Jullie planden deze intuïtieve gevoelens en inzichten als persoonlijke geheugensteuntjes omdat jullie wisten dat het leven in de illusie moeilijk ging zijn vanwege de vergeetachtige staat, en dus planden jullie om van tijd tot tijd intuïtief herinnerd te worden, en om wakker worden belletjes te ontvangen zodat jullie je weg niet kwijt zouden raken. En jullie zijn jullie weg niet kwijtgeraakt!
Jullie gaan door op volle kracht vooruit te gaan richting het moment van de ontwaking, net zoals jullie het planden, en niets kan dat plan verhinderen of ontsporen. Jullie ontwaking, de ontwaking van de mensheid, is goddelijk gegarandeerd, en daarom zal het gebeuren, daar kunnen jullie op rekenen!
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.