Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 16 januari 2015

Heavenletter 5166 Sluit Vrede met het Verleden / Vrijdag 16 januari 2015

Sluit Vrede met het Verleden
Brief uit de Hemel
Vrijdag 16 januari 2015

God zei:

Fouten gebeuren. Het zijn voorbij gaande dingen. Het is niet de bedoeling dat je ze cultiveert en jouw dag verknoeit vanwege hen. Je begreep iets verkeerd. Je moet het loslaten. Een fout is gemaakt. Verontschuldig je, en nu laat je het los, en je gaat met grote stappen vooruit. Je bent een stappenmaker. Je komt vooruit in het leven. Je gaat aan de slag in het leven. Je stapt uit het verleden. Dus, je hebt een fout gemaakt. Was jouw handen hier omtrent. Zeg één keer Mea culpa en vergeet het. Het verleden mag geen molensteen om je nek zijn. Ik ken jou.

Je houdt jezelf verantwoordelijk, niemand anders. Goed tot zover. Laat jezelf nu op erewoord vrij van dienstbaarheid aan het verleden. Veroordeel jezelf niet tot spijt en verdriet. Sluit jouw vrede met wat voorbij is.

Je bent niet altijd wat je wilt zijn. Jij bent niet altijd jouw held. Een deel van jou is een foutenmaker. Schenk vergiffenis aan dat deel van jou. Schuld is geen deel van jou. Schuld is een droevige toevoeging, en het is niet de bedoeling dat je schuld toe voegt aan jouw zelf-voorgeschreven lijst van misdaden. Zelfs als niemand anders jou vergeeft, vergeef jezelf. Jezelf vergeven betekent dat wat de fout ook was, hem in de prullenbak te deponeren. Dat is waar teleurstellingen in jezelf dienen heen te gaan. Jij kunt geen spijt vanuit het verleden meer opslaan. In feite wordt het tijd dat je die bepaalde fouten en zelfs de mogelijke weggooit.

Geef ze een afscheid als je moet, maar zorg ervoor dat ze uit het oog verdwijnen. Om ze te herinneren is zoals het verzamelen van vliegen. Waar zou je ze voor willen bewaren? Als je het moet goed maken, dan maakt het goed aangaande het verleden door nu voorwaarts te bewegen.

Dat wat opzij moet worden gegooid, gooi het opzij. Laat fouten liggen waar ze liggen, of veeg ze op. Laat ze verdwijnen. Ze dienen nu geen functie al deze fouten, behalve jou te belasten. Overlaad jezelf met de goedheid die je hebt gedaan. Lieve Hemel, denk aan alle keren dat je geen fout gemaakt hebt, en toen jij was opgewassen tegen de situatie. Je fouten waren toevallig. Ze waren niet opzettelijk. Ze kwamen door haast. Je keek niet zorgvuldig. Je deed veronderstellingen die niet waar waren, of je kon het niet zien.

Hier is wat je moet begrijpen. Fouten behoren jou niet toe. Het is niet de bedoeling om ze te houden. Je hoeft ze niet te koesteren. Fouten die je hebt gemaakt zijn geen huisdieren die je mag houden. Gooi je fouten hoog de lucht in of diep in een put. Het is belangrijk dat je klaar bent met hen. Fouten zijn altijd van het verleden, en het verleden moet je loslaten. Heb niets boven je hangen. Het erkennen van een fout is als het roken van een sigaret. Als het klaar is, plet je haar met jouw voet. Je verzamelt de sigarettenpeuken niet.

Jij hebt een fout gemaakt. Niet de eerste. Tel fouten niet op. Laat hen niet je aandacht wegnemen van hetgene waar je op weg naar bent. Je bent op weg naar Mij, en je komt dichter en dichter bij. Als je tot Mij komt met de auto, krijg je soms een lekke band. Het is tijdelijk. Je probeert de lekke band te repareren. Als je in staat bent om hem te repareren, is het niet langer een lekke band. Als hij niet kan worden gemaakt, dan laat hem achter. En dit is wat je moet doen met alle fouten die je hebt gemaakt – hen achter laten en verder gaan met het leven. De fouten die je hebt opgeteld zijn niets anders dan gedachten. Jij hebt betere gedachten om te denken. Denk ze.

Kijk naar de oranje bal van de zon die vandaag ondergaat in de lucht. Let op het geritsel van bladeren die de wind maakt. Let op de frisheid van de lucht. Laat de melodie die jij zingt aangenaam zijn. Wie zouden met hun volle verstand hun aandacht richten op fouten?

Waarschijnlijk telt niemand je fouten, behalve jij. Trek ze af. Doe de telling teniet. Wees klaar met hen. Fouten zijn niet bedoeld om wormen te zijn die aan jou knagen. Je hebt er spijt van, en nu ga je door. Dit is wat je moet doen met het verleden. Til je voeten omhoog en maak nieuwe afdrukken in het zand. Je hebt goeds te doen. Je moet niet een stempel van Fout op je voorhoofd zetten en jezelf in slavernij van spijt houden. Dat je op Aarde bent is geen vergissing. Je marcheert nu naar voren. Het is nooit een fout om één voet vooruit te zetten. Blijf lopen.

vertaald : Anneke