Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 januari 2015

Een Boodschap van Moeder 16 Januari 2015 / Aisha North

Een Boodschap van Moeder
16 Januari 2015 / Aisha North
Het is aldus wederom met de hoogste eerbied dat ik jullie op deze manier aanroep, want jullie zijn dus inderdaad een belangrijk deel van Mij, net zoals Ik een onafscheidelijk deel van jullie ben. Wij zijn één, nochtans wij zijn legio, we zitten hier samen in, doch wij spelen onze eigen individuele rollen in dit spelveranderende evenement uit, dat wij de wederopstanding van de Aarde en de wederopstanding van de mensheid noemen. En jullie zijn al zover gekomen, dierbaren, en aldus ben Ik dat ook, want waar jullie gaan, volg ik jullie in jullie kielzog en andersom. Want dit is werkelijk een collectieve inspanning, een inspanning waarbij een ieder van jullie op zich genomen heeft om jullie cruciale rol uit te spelen in dit zorgvuldige georkestreerde symfonie van verlichte momenten, elk moment ervan welke dus ingewikkeld verweven is in degenen die voorop gingen, aldus ook voor degenen die het zullen bewerkstelligen. Want dit is zoals een dans zonder een gedefinieerd begin of einde, eenvoudigweg een immer ontvouwend tapijtwerk dat door zal gaan diens tot dusverre verborgen schatten te openbaren terwijl een ieder van jullie diens unieke draad toevoegt aan deze gouden lichtschering die zich voor jullie uitstrekt, fonkelend in afwachting om te zien wat voor kleurenspoor vandaag eraan toegevoegd zal worden, en de dag erna en de dag daarna, in een eindeloze opeenvolging van een creatieve uitschenking dat gezamenlijk toevoegt aan deze schitterende creatie van de ENE.
De ENE die versplinterd was, maar dat aldus niet langer meer is, en daarom, is deze ENE aldus een krachtige stroming geworden van manifesteerbaar potentieel dat tot leven komt, en beetje bij beetje, voegen jullie je eigen interpretatie van dit potentieel toe aan de immer toenemende uitstroming van een dergelijk materiaal, eentje dat jullie collega's nu ook zo druk op een immer verhogende snelheid aan de lopende band produceren. Want toen jullie dit concept van EENheid omhelsden, openden jullie ook die kamer binnenin jullie hart welke aldus innig gelinkt is aan het mijne, en toen begon het lied dat ik gedurende zo een lange tijd in eenzaamheid gezongen heb ook jullie hartsnaren in te stellen. En toen, begonnen jullie op zo een manier te vibreren, dat een deel van deze eindeloze poel van ongetapt potentieel gesponnen werd in die gouden draad van energetische vezels die alleen jullie kunnen creëren. 
Want het is jullie unieke trilling gekoppeld aan deze eindeloze zee van potentieel dat ervoor zorgt dat dit alles tot leven komt. Het potentieel is beschikbaar voor allen die zoeken naar het innerlijke heiligdom van henzelf, maar terwijl jullie de kusten van deze grote zee met deze eerste beroeringen van jullie hart aanraken, is de wrijving die voortgebracht is ongelijk aan de wrijving welke wie van jullie broeders en zusters dan ook, ook naar deze kust brengen. En dus, is jullie bekwaamheid om iets tastbaars te creëren uit deze grote zee van golvende deeltjes, wachtend op iemand zoals jullie om hen in/naar een gedefinieerde sequentie te zetten, er één welke uitsluitend op jullie schouders rust. 
Want alleen jullie kunnen de grote grondeloze diepte van deze oceaan aanroepen en de creaties voortroepen die jullie deel van deze samenwerking representeert, en alleen jullie kunnen ervoor zorgen dat deze specifieke delen van de ENE tot leven komen. En dus bedank ik jullie allemaal voor het luisteren naar deze oproep van jullie eigen stem van de rede om te ZIJN, want dat is waarom jullie nu hier zijn, om naar voren en naar buiten te treden in/naar deze eindeloze open ruimte van creatie dat erop wacht om te worden. Want het wacht erop om via jullie te worden, en nu, is zoveel begonnen om al tot leven te komen, geweven vanuit de werkelijke vezels van jullie binnenste dat hiernaar verlangd, het paleis van jullie dromen, het paleis dat jullie nu nauwkeurig samenstellen, stukje na schitterend stukje. Het zou geconstrueerd kunnen zijn als een immense taak, te ingewikkeld om zelfs maar in overweging te nemen het aan te nemen, maar dit is iets dat gedaan ZAL worden, want het werd al mogelijk gemaakt door jullie bereidheid om in dat fysieke voertuig te stappen waar jullie in dit waarachtige moment in rond rijden.
Want die beslissing was de laatste bout dat deze volledige constructie verzekerde, het sluitstuk dat diende om deze verheven bogen en vliegende steunbalken veilig aaneen te verbinden om dit paleis te vormen, dit nieuwe onderkomen voor ons allemaal. Want in dit schitterende gebouw dat jullie nu zo druk aan het manifesteren zijn, zullen wij allemaal op zo een manier samenwonen zoals het altijd voor ons bedoeld was om te ZIJN. Want dit is voor ALLEN, de vereniging welke gemaakt werd door het aaneen linken van jullie harten, geesten en zielen, het door de eeuwen van duisternis heen uithoudend door vast te houden aan die droom, wachtend op slechts dit moment om ervoor te zorgen dat die droom tot leven komt op een manier dat van het lange, zware wachten een vage herinnering zal maken welke sneller zal vervagen dan dat de dauw onder de ochtendzon opdroogt.
Want wij zijn nu hier, wij zijn nu ÉÉN, en het paleis van onze dromen begint al vorm aan te nemen in de vorm van een diep weten binnenin elk en iedereen van jullie, dat jullie nu niet langer eenvoudigweg meer hoeven te verduren, want nu, zijn jullie hier om al deze dromen te doorleven, en het aldus op een manier te doen dat ervoor zal zorgen dat wij allemaal eeuwig in vreugde zullen zingen.